Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Traficul de stupefiante

Descriere

Flagelul drogurilor este unul din fenomenele cele mai complexe, mai profunde şi mai tragice ale lumii contemporane. În secolul XX cuvântul „drog” a căpătat sensul care i se atribuie cel mai frecvent astăzi: toxic, stupefiant. Legată de noţiunea de stupefiant este cea de „trafic ilicit” care în accepţiunea Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961 înseamnă, conform art. 1, pct. 1, lit. h, „cultura sau orice trafic de stupefiante, care au scopuri contrarii celor prevăzute în prezenta convenţie”. Potrivit art. 1, lit. j, din Convenţia asupra substanţelor psihotrope din anul 1971, expresia „trafic ilicit” se referă la fabricarea sau traficul de substanţe psihotrope efectuate contrar prevederilor acestei convenţii.

Potrivit dispoziţiilor din Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988, expresia „trafic ilicit” desemnează infracţiunile vizate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 3 din Convenţie dintre care amintim: producerea, fabricarea, extracţia, prepararea, oferta, punerea în vânzare, distribuirea, vânzarea, livrarea în orice condiţii, expedierea, expedierea în tranzit, transportul, importul sau exportul oricărui stupefiant sau oricărei substanţe psihotrope, încălcându-se dispoziţiile modificate ale Convenţiei din 1961 şi ale Convenţiei din 1971.

În condiţiile în care, pe plan mondial, consumul şi traficul de stupefiante cunosc o amploare fără precedent, ameninţând să acapareze şi alte ţări care nu s-au confruntat cu acest flagel, se impune intensificarea măsurilor de cunoaştere, prevenire şi combatere a oricărei încercări de consum şi trafic ilicit de stupefiante în România. Nu se poate neglija faptul că România se situează pe magistralele de legătură între Orient şi Occident, confruntându-ne cu afluxul miilor de orientali ce încearcă penetrarea graniţelor româneşti, spre vestul Europei. În ciuda eforturilor politice ale ţărilor Uniunii Europene, aceasta rămâne în mod cert o uniune mai ales în plan economic, încercând în acelaşi timp să devină o uniune politică şi socială.

Paşi importanţi au fost făcuţi de către Uniunea Europeană mai ales în ultimul rând, prin finalizarea, în iunie-iulie 2003, a Proiectului de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa.

De asemenea, alţi paşi importanţi spre o uniune politică şi socială s-au făcut după atacurile teroriste din martie 2004, din Spania, evenimente care au general îndelungi discuţii pe aceasta temă la nivelul oficialităţilor Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European de la Bruxelles, din 25-26 martie 2004. Relaţiile sociale, oportunităţile economice, dar şi relaţiile de piaţă se află într-o continuă şi rapidă schimbare, fiind influenţate de factorii economici, politici, sociali; odată cu schimbările în domeniul economic înfloreşte şi economia subterană, apar noi oportunităţi ilegale de a obţine bani, susţinute de o legislaţie deficitară.

Aşadar, şansa pentru societate de a deveni o victima a infracţionalităţii transfrontaliere este în continuă creştere.

 De aceea, este de necontestat faptul că la dezvoltarea unui spaţiu economic liber în cadrul Uniunii Europene şi accesul din ce în ce mai larg al ţarilor din centrul şi estul Europei a dus şi va duce la apariţia, dezvoltarea şi diversificarea a noi forme de manifestare ale infracţionalităţii transfrontaliere. Implicaţiile criminologice constau în dezvoltarea unei „pieţe europene a crimei” în cadrul căreia infractorii îşi construiesc structuri puternice şi de durată, structuri bazate pe cooperare şi organizare transfrontaliere. Este cazul pieţei drogurilor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

MODLAIĂŢI DE DEPISTARE ŞI INVESTIGARE DIN DOMENIUL TRAFICULUI DE STUPEFIANTE

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: DROGURILE DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DROGURILE

§ 1. Definiţia drogurilor.

§ 2. Mic dicţionar.

2.1. Alcoolul.

2.2. Amfetaminele.

2.3. Barbituricele.

2.4. Ciupercile afrodisiace.

2.5. Cocaina.

2.6. Ecstasy.

2.7. Efedrina.

2.8. Heroina.

2.9. Nalaxon.

2.10. LSD. 2.11. Phenciclidine (PCP).

§ 3. Studii de caz privind cele mai uzitate droguri.

3.1. Marijuana.

3.2. Cocaina.

3.3. Heroina.

3.4. Amfetaminele (Sulph, Whizz, Speed, Billy, Phets).

SECŢIUNEA A III-A: CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE

SECŢIUNEA A IV-A: CADRUL LEGAL AL INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL TRAFICULUI DE STUPEFIANTE

 

CAPITOLUL II: MODURI DE OPERARE FOLOSITE DE TRAFICANŢI

SECŢIUNEA I: FABRICAREA DROGURILOR ŞI METODELE DE AMBALARE ŞI MASCARE A ACESTORA

§ 1. Fabricarea drogurilor.

§ 2. Metode de ambalare şi mascare a drogurilor.

§ 3. Metode de mascare a mirosurilor specifice unor droguri.

§ 4. Metode de evitare sau anihilare a diferitelor dispozitive folosite pentru depistarea drogurilor.

SECŢIUNEA A II-A: TRANSPORTUL SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE ŞI MODALITĂŢI DE ASCUNDERE ÎN TRAFIC

§ 1. Transportul drogurilor.

§ 2. Modalităţi de ascundere în trafic a stupefiantelor.

SECŢIUNEA A III-A: DISTRIBUIREA SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE

 

CAPITOLUL III: PROBLEME CE TREBUIE CLARIFICATE DE ORGANELE DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN DOMENIUL TRAFICULUI DE STUPEFIANTE

SECŢIUNEA I: CUNOAŞTEREA SPECIFICULUI ACTIVITĂŢII INFRACŢIONALE

SECŢIUNEA A II-A: SUBSTANŢELE CARE AU FĂCUT OBIECTUL TRAFICULUI

SECŢIUNEA A III-A: LOCUL ŞI TIMPUL SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNII ŞI MODALITĂŢI FAPTICE DE COMITERE

SECŢIUNEA A IV-A: FĂPTUITORII, CALITATEA ŞI CONTRIBUŢIA LOR LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL TRAFICULUI DE STUPEFIANTE

SECŢIUNEA A V-A: PERSOANELE CARE CUNOSC SAU AU LUAT CUNOŞTINŢĂ DESPRE SĂVÂRŞIREA UNOR INFRACŢIUNI ÎN DOMENIU

SECŢIUNEA A VI-A: POSIBILITATEA CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI ŞI NECESITATEA EXTINDERII CERCETĂRILOR

SECŢIUNEA A VII-A: CONDIŢIILE CARE AU FAVORIZAT COMITEREA INFRACŢIUNILOR

 

CAPITOLUL IV: MODALITĂŢI DE DEPISTARE A TRAFICANŢILOR

SECŢIUNEA I: METODE TACTICE DE DEPISTARE

SECŢIUNEA A II-A: METODE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE DE DEPISTARE

SECŢIUNEA A III-A: IDENTIFICAREA TOXICOMANILOR

 

CAPITOLUL V: METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL TRAFICULUI DE STUPEFIANTE

SECŢIUNEA I: CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI

SECŢIUNEA A II-A: EFECTUAREA PERCHEZIŢIILOR. VERIFICAREA ŞI RIDICAREA ÎNSCRISURILOR

SECŢIUNEA A III-A: CONSTATĂRILE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE. EXPERTIZELE

SECŢIUNEA A IV-A: ASCULTAREA TOXICOMANILOR. DECLARAŢIILE MARTORILOR

SECŢIUNEA A V-A: ALTE ACTIVITĂŢI DE URMĂRIRE PENALĂ

 

CAPITOLUL VI: FLAGRANTUL ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL TRAFICULUI DE STUPEFIANTE

C O N C L U Z I I

B I B L I OG R A F I E

B I B L I O G R A F I E

 
 • Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Emilian Stancu, „Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Curs de criminalistică – Partea a II-a şi a III-a”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1988.
 • Emilian Stancu, „Tactică şi metodologie criminalistică”, vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • C. Aioniţoaie, V. Bercheşeanu, I. E. Sandu, „Constatarea infracţiunii flagrante” în „Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpaţi, Craiova, 1992.
 • Stelian Ţurlea, „Bomba drogurilor”, Editura Humanitas, 1991.
 • V. Bercheşan, C. Pletea, „Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante ” în „Tratat de metodică criminalistică”, vol. I, Ed. Carpaţi, 1994.
 • Deleanu, în „Constituţia României – comentată şi adnotată”, „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992.
 • C.Tuhaşu, "Moduri de operare inedite utilizate de traficanţii de droguri", în Buletinul informativ al Poliţiei antidrog nr. 1/1991, Compania "Tipoart". Bucureşti, 1991.
 • V. Bercheşan, C. Pletea, „Drogurile şi traficanţii de droguri”, Editura Paralela 45, Piteşti, 1997.
 • Vochescu, V. Bercheşan, „Bancnota şi falsificatorii de bancnote”, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1996.
 • R. Dumitrescu, „Mafia, filiera tăcerii”, Editura Politică, Bucureşti, 1986.
 • Constantin Pletea, Vasile Bercheşan, "Tratat de metodică criminalistică", Editura Carpaţi, Craiova, 1994.
 • Charles O’ Hara, „Principii de bază ale cercetării penale”, ediţia a IV-a, Editura Charles C. Thomas, 1976.
 • E. Prodan, „Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunile de trafic de stupefiante”, în „Tratat practic de criminalistică” vol. I, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1976.
 • V. Bercheşan, C. Pletea, I. E. Sandu, „Cercetarea la faţa locului”, în „Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpaţi, Craiova, 1992.
 • Grigorescu, „Expertiza urmelor de substanţe toxice”, în „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, Ministerul de Interne, 1980.
 • Suceavă, P. Olaru, „Miraj şi realitate”, Editura Militară, Bucureşti, 1985.
 • Aurel Ciopraga, „Criminalistica. Elemente de tactică”,Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de drept, 1986.
 • Vintilă Dongoroz ş.a., „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român”, vol. I, Partea generală, 1975.
 • E. Mihuleac, „Expertiza judiciară”, Bucureşti, 1971.
 • Aurel Ciopraga, „Evaluarea probei testimoniare în procesul penal”, 1979.
 • C. Aioniţoaie, E. Stancu, „Prezentarea pentru recunoaştere”, în „Tratat de criminalistică”, Editura Carpaţi, 1992.
 • C. Aioniţoaie, T. Butoi, „Confruntarea”, în „Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpaţi, 1992.
 • C. Ceacanica, „Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere între reconstituire şi experimental judiciar” – în, „Probleme de criminalistică şi criminologie” nr. 4/1981.
 • Marcu, „Metodica cercetării infracţiunii de contrabandă”, în „Curs de criminalistică. Anexă”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Ediţia 1985.

 

Titlul lucrarii: Traficul de stupefiante
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 110
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Traficul de stupefiante

Traficul de stupefiante

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker