Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Probleme teoretice si practica judiciara in materia infractiunii de talharie

Descriere

Infracţiunea de tâlhărie reglementată în Titlul III – Infracţiuni contra patrimoniului, din Codul penal în vigoare, se găsea incriminată şi sancţionată în legiuirile penale din cele mai vechi timpuri. Infracţiunea de tâlhărie se găseşte incriminată în vechile noastre pravile şi în legiuirile anterioare unirii principatelor.

Astfel, pravilele lui Vasile Lupu (Cartea pentru învăţături - 1646) şi Matei Basarab (Îndreptarea legii - 1652) codicele penale ale lui Alexandru Sturza (1826) în Moldova şi a lui Barbu Ştirbei (1850) în Muntenia, conţineau dispoziţii cu privire la infracţiunile contra patrimoniului, între care se găseşte şi infracţiunea de tâlhărie. Codul penal român de la 1864, deşi copiat în mare parte după Codul penal francez, cuprinde în capitolul referitor la „crime şi delicte contra proprietăţilor ”, numeroase incriminări inspirate, de astă dată, din Codul penal prusac (art. 306-380) privitoare la apărarea patrimoniului menite să asigure cu mijloace mai severe ocrotirea acestuia. Infracţiunea de tâlhărie era prevăzută în Codul penal român de la 1864 în dispoziţiile din art. 317-320, atât în forma simplă, cât şi în forme agravate în raport cu mijloacele de constrângere folosite şi cu urmările actelor de constrângere.

Tâlhăria era calificată crimă şi sancţionată cu diverse pedepse criminale. Codul penal de la 1936 denumit Codul penal Carol al II-lea, cuprindea în Cartea II, Titlul XIV intitulat „Crime şi delicte contra patrimoniului” sistematizat în 5 capitole, infracţiunile contra avutului (art. 524-573). Infracţiunea de tâlhărie era prevăzută în art. 529-534. dispoziţia din art. 529 prevedea tâlhăria simplă, iar dispoziţiile din art. 530 faptele asimilate tâlhăriei.

Potrivit art. 530 pct. 1 C. pen. prevede că „se ocroteşte, de asemenea, că e săvârşit delictul de tâlhărie şi se pedepseşte şi acela care, surprins fiind în flagrant delict de furt, întrebuinţează violenţa sau ameninţarea, în scopul de a păstra lucrul furat sau de a distruge urmele delictului ori de a asigura scăparea sa ori a coparticipanţilor săi”.

Dispoziţiile din art. 531-533 prevedeau formele agravate, între care figura, printr-o greşeală de tehnică legislativă, şi cazul în care tâlhăria a fost însoţită de omor sau de tentativă de omor. În cazurile arătate în dispoziţiile din art. 529-530, tâlhăria era calificată delict, sancţionat potrivit art. 531, în forma simplă cu închisoarea corecţională de la 3 la 8 ani, iar în forma agravată cu închisoarea de la 5 la 12 ani. În cazurile prevăzute în dispoziţiile din art. 532-533, tâlhăria era calificată crimă şi pedepsită cu muncă silnică de la 10 la 15 ani sau pe viaţă, iar uneori cu moartea.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cantitate:

Planul lucrării

 

Capitolul I: Consideraţii introductive

Secţiunea I: Noţiunea de patrimoniu ca valoare socială ocrotită prin normele dreptului penal

Secţiunea a II-a: Scurtă privire istorică asupra apariţiei incriminării infracţiunii de tâlhărie

Secţiunea a III-a: Conceptul şi sediul materiei infracţiunii de tâlhărie

1. Conceptul infracţiunii de tâlhărie

2. Sediul materiei

 

Capitolul II: Condiţii preexistente. Obiectul şi subiecţii infracţiunii de tâlhărie

Secţiunea I: Obiectul infracţiunii

A. Obiectul juridic

B. Obiectul material

Secţiunea a II-a: Subiecţii infracţiunii

A. Subiectul activ

B. Subiectul pasiv

 

Capitolul III: Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii de tâlhărie

Secţiunea I: Situaţia premisă

Secţiunea a II-a: Conţinutul constitutiv al infracţiunii de tâlhărie

A. Latura obiectivă

B. Latura subiectivă

 

Capitolul IV: Formele, modalităţile şi sancţiunile infracţiunii de tâlhărie

Secţiunea I: Formele infracţiunii de tâlhărie

A. Actele pregătitoare

B. Tentativa

C. Consumarea

D. Epuizarea

Secţiunea a II-a: Modalităţile infracţiunii de tâlhărie

Secţiunea a III-a: Sancţionarea infracţiunii de tâlhărie

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
 
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III, partea specială, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971.
 • T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Rămureanu, Codul penal român comentat şi adnotat, partea specială, vol. I, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • C. Bulai, Drept penal, Partea specială, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
 • Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, V. Lazăr, Drept penal, Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1998.
 • Octavian Loghin, Avram Filipaş, Drept penal român – Partea specială, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1996.
 • Vasile Papadopol, Mihai Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • P. J. Pastiru, M. I. Papadopol, Codul penal adnotat, Bucureşti, 1933.
 • E. Petit, C. Zoltea, Codul penal adnotat, Bucureşti, 1971.
 • G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980.
 • Iulian Poenaru, Violenţa ca element al infracţiunii de tâlhărie, în RRD nr. 10/1973.
 • Ludovic Biro, Criterii distinctive între infracţiunile de şantaj şi tâlhărie, în RRD nr. 4/1971.
 • Ludovic Biro, Semnificaţia – termenului întrebuinţare de violenţă – din textul care incriminează tâlhăria, în RRD nr. 4/1973.
 • Constantin Soroceanu, Întrebuinţarea de violenţe din textul care incriminează tâlhăria, în RRD nr. 7/1973.
 • Gh. Marinescu, Infracţiunea de tâlhărie în concurs cu infracţiunea de ultraj contra bunurilor moravuri şi tulburarea liniştii publice, în RRD nr. 11/1971.
 • Traian Dima, Delimitarea tentativei de infracţiune consumată de tâlhărie, în RRD nr. 11/1973.
 • M. Petrovici, Gaza-Laczko-David, Structura regimului juridic al infracţiunii praeterintenţionate când infracţiunea de bază a rămas în forma tentativei, în RRD nr. 1/1982.
 • Horia Diaconescu, Delimitarea dintre tentativă şi infracţiunea consumată în cazul tâlhăriei care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei, în RRD nr. 12/1988.
 • Vasile Pătulea, Delimitarea dintre tentativă şi infracţiunea consumată în cazul tâlhăriei care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei, în RRD nr. 11/1988.
 • A. Dincu, Analiza teoretică a practicii judiciare în soluţionarea cauzelor cu minori, în studii şi cercetări juridice nr. 4/1980.
 • A. Dincu, D. Marinescu, Factori obiectivi şi subiectivi ai infracţionalităţii, în Slujba patriei nr. 4 din 1 aprilie 1979 (supliment).
 • Corneliu Nicolae, Unele elemente de psihologie judiciară, Serviciul editorial şi cinematografic al Ministerului de Interne, 1979.
 • Ludovic Biro, Criterii distinctive între infracţiunea de şantaj şi tâlhărie, în RRD nr.7/1971.
 • Dorin Clocotici, notă la decizia penală a Tribunalului Judeţean Constanţa nr. 1000 din 13 mai 1974, în RRD nr. 10/1975.
 • Culegere de decizii ale tribunalului suprem.
 • Codul penal din 1968 cu modificările din Legea nr. 140/5 noiembrie 1996.
 • Codul de procedură penală a României.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Probleme teoretice si practica judiciara in materia infractiunii de talharie
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker