Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunea de talharie

Descriere

În dreptul nostru, tâlhăria reprezintă fapta persoanei care pentru săvârşirea acţiunii de furt sau pentru păstrarea lucrurilor furate ori pentru înlăturarea urmelor furtului sau înlăturarea pericolului de a fi prinsă recurge la violenţe, ameninţări sau alte constrângeri îndreptate împotriva unei alte persoane.

Prin voinţa legiuitorului, în conţinutul infracţiunii de tâlhărie sunt reunite două fapte incriminate distinct de Codul penal, pe de o parte furtul, iar pe de altă parte violenţa sau ameninţarea. Furtul constituie acţiunea principală, de bază, în structura faptei de tâlhărie , prin care făptuitorul realizează scopul ce şi l-a propus şi anume însuşirea pe nedrept a unor bunuri mobile, în timp ce folosirea de violenţă, ameninţări sau alte forme de constrângere, constituie acţiunea adiacentă, secundară, de particularizare a acţiunii principale. Actele de violenţă, ameninţare ori punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra constituie doar mijloace pentru săvârşirea acţiunii de furt sau pentru păstrarea bunului furat ori pentru înlăturarea urmelor furtului sau pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -
INFRACŢIUNEA DE TÂLHĂRIE


CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE TÂLHĂRIE.
Secţiunea I: Tâlhăria, infracţiune contra patrimoniului.
    1. Noţiunea de patrimoniu. Importanţa ocrotirii patrimoniului prin mijloacele dreptului penal.
    2. Aspecte criminologice
Secţiunea a II-a: Reglementarea infracţiunii de tâlhărie în legislaţiile penale
    1. Referinţe istorice
    2. Reglementarea infracţiunii de tâlhărie în legislaţiile penale străine


CAPITOLUL II: REGLEMENTAREA INFRACŢIUNII DE TÂLHĂRIE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ
Secţiunea I: Conceptul infracţiunii de tâlhărie
    1. Noţiune şi caracterizare
    2. Sediul infracţiunii de tâlhărie
Secţiunea a II-a: Conţinutul juridic al infracţiunii de tâlhărie
    1. Obiectul juridic special
    2. Obiectul material
    3. Subiectul activ şi subiectul pasiv al infracţiunii de tâlhărie
    4. Latura obiectivă a infracţiunii de tâlhărie
    5. Latura subiectivă
Secţiunea a III-a: Formele şi variantele infracţiunii de tâlhărie
    1. Formele infracţiunii de tâlhărie
    2. Variantele agravate ale infracţiunii de tâlhărie
Secţiunea a IV-a: Sancţiunea infracţiunii de tâlhărie

CAPITOLUL III: ASPECTE PROCESUALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE TÂLHĂRIE
Secţiunea I: Sesizarea organelor de urmărire penală
Secţiunea a II-a: Competenţa organelor de urmărire penală
    1. Competenţa materială
    2. Competenţa teritorială a organelor de urmărire penală în cazul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie
Secţiunea a III-a: Instanţele competente să judece infracţiunea de tâlhărie
    1. Competenţa materială a instanţelor
    2. Competenţa teritorială a instanţelor


CAPITOLUL IV: PRACTICĂ JUDICIARĂ


BIBLIOGRAFIE

Bibliografie


1. V. Lazăr, “Dreptul penal. Partea specială (Infracţiuni prevăzute în
Codul Penal Român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”,
Editura Universitară, Bucureşti, 2006;
2. A. Boroi, “Drept penal. Partea specială” (conform Legii nr. 278/2006),
Editura All Beck, Bucureşti, 2006
A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005;
3. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2004.
4. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I – „Teorie şi
practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
5. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, A. Boroi, I. Molnar, I. Pascu, V.
Lazăr, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti,
2000;
B. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, „Instituţii de Drept Penal”, Editura
Trei, Bucureşti, 2006;
6. V. Lazăr, I. Molnar, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa
Nova, Bucureşti, 2000.
7. V. Lazăr, I. Pascu, „Drept penal. Partea specială. Infracţiuni
prevăzute în Codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2003;
8. Gh. Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 1997.
9. V. Dongoroz, Gh. Dărângă, S. Kahane, L. Dumitru, N. A. Popovici
Mihai, P. Sârbulescu, V. Stoican, „Noul Cod penal şi Codul penal
anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
10.V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.
Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”,
Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
11.O. Loghin, F. Avram, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de
editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
12.O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de
Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 2001;
13.Gh. Nistoreanu, A. Boroi, “Drept penal. Partea specială”, Editura All
Beck, Bucureşti, 2002.
14.C. Sima, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
15.T. Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
16.Soroceanu, L. Biro, Semnificaţia termenului “întrebuinţare de
violenţă” din textul care incriminează tâlhăria, în Revista Română de
Drept, nr. 4/1973
17.T. Pungă, Tâlhărie. Sintagma “întrebuinţare de violenţă” conturată în
doctrina de jurisprudenţă, în Revista Dreptul, Nr. 4/2001
18.Poenaru, Violenţa ca element al infracţiunii de tâlhărie, în Revista
Română de Drept, Nr. 10/1975
19.Niculeanu, Despre infracţiunea de tâlhărie comisă într-o locuinţă sau
dependinţele acesteia şi violarea de domiciliu, în Revista Dreptul, Nr.
2/1998
20.Gh. Mateuţ, Unele consideraţii teoretice şi practice despre conţinutul
complex al infracţiunii de tâlhărie, în Revista Dreptul nr. 11/1996
21.H. Diaconescu, Există concurs între infracţiunile de tâlhărie şi
lipsirea de libertate în mod ilegal? În Revista Dreptul, Nr. 9/1995
22.V. Dabu, A.M. Guşanu, Tâlhăria săvârşită în curtea locuinţei, în
Revista de Drept Penal, nr. 2/2002
23.Bulai, Tâlhăria şi lipsirea de libertate în mod ilegal, infracţiune unică
sau concurs de infracţiuni, în Revista de Drept Penal, Nr. 2/1994
24.Ciuncan, Din nou despre infracţiunea de tâlhărie comisă într-o
locuinţă sau dependinţele acesteia şi violarea de domiciliu, în Revista
Dreptul nr. 4/1999
25.M. Bădilă, Noua reglementare a infracţiunii de tâlhărie, în Revista de
Drept Penal, Nr. 1/1997
26.L. Biro, Încadrarea juridică a furtului săvârşit prin violare de
domiciliu, în Revista Română de Drept, Nr. 6/1974
27.Andreea Stoica, „Infracţiunile contra patrimoniului. Practică
judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
28.G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V.
Papadopol, „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1993.
29.A. Cornoiu, V. Dumitru, „Curtea de Apel Piteşti. Culegere de practică
judiciară în materie penală pe anul 2000”, Bucureşti, 2002
30.Dan Lupaşcu, „Culegere de Practică judiciară în materie penală 2000.
Curtea de Apel Bucureşti”, Editura Wolterskluwer, Bucureşti, 2002;
31.Dan Lupaşcu, An. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucureşti.
Culegere de practică judiciară 2005 în materie penală”, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2006
32.V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practică judiciară
în materie penală pe anii 1976-1980" Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică Bucureşti 1982.
33.*** Curtea de Apel Braşov, Culegere de practică judiciară în materie
penală 2003 - 2004, Editura C.H. Beck, 2004;
34.*** Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară în materie
penală 1999, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
35.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1280 din 21
martie 2005 (Loc public. Tâlhărie săvârşită într-un imobil art. 211 alin. 2,
art. 152 alin. 1 lit. a, Cod penal)
36.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 399 din 22
ianuarie 2004 (Tâlhărie, armă falsă - art. 211 alin. 21, lit. b, art. 151 Cod
penal)
37.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1709 din 10
martie 2005 (Fapta săvârşită de o persoană având asupra sa o armă art.
211 alin. 21 lit. b, art. 20 Cod penal)
38.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2717 din 19
mai 2004 (Faptă săvârşită de o persoană având asupra sa o substanţă
paralizantă art. 211, alin. 21, lit. b Cod penal)
39.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 6621 din 9
decembrie 2004 (Tâlhărie urmată de moartea victimei. Omor deosebit de
grav. Distincţie art. 211 alin. 3, art. 175 alin. 1 lit. (i), art. 176, lit. (d)
Cod penal)
40.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2139 din 29
martie 2005 (Tentativă tâlhărie. Infracţiune consumată art. 211, art. 20
cod penal)
41.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1204 din 6 martie
2002 (Infracţiune consumată tâlhărie art. 211 Cod penal)
42.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2037 din 17 aprilie
2002 (Tâlhărie. Furt prin violenţă art. 211 Cod penal)
43.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2180 din 24 aprilie
2002
44.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1304 din 12 martie
2002 (Omor deosebit de grav. Tâlhărie. Tentativă. Intenţie de a ucide.
Agresiune săvârşită de făptuitor pentru a-şi asigura scăparea)
45.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2025 din 17 aprilie
2002 (Tâlhărie. Violenţă)
46.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2608 din 23 mai
2002 (Despăgubiri. Daune morale. Tâlhărie. Condiţii)
47.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 389 din 24 ianuarie
2001 (Daune morale. Tâlhărie. Suferinţe fizice şi psihice)
48.Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 769 din 12
februarie 2002 (Tâlhărie. Complicitate. Tăinuire. Încadrare juridică)
49.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 5886 din 10
noiembrie 2004 (Săvârşirea actelor de violenţă şi furt în locuri diferite
art. 211 alin. 2 lit. (a), art. 41 alin. 3)
50.Codul penal
51.Codul de procedură penală
52.Legea nr. 278/2006, pentru modificarea şi completarea Codului penal,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, Editura C.H.
Beck, actualizat la 15.07.2006, Bucureşti, 2006.
53.www.scj.ro (site-ul oficial al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)
54.www.indaco.ro (site de legislaţie)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunea de talharie [Talharia]
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiunea de talharie

Infractiunea de talharie

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker