Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunea de ultraj

Descriere

Constituie infracţiune de ultraj, în condiţiile art. 239 Cod penal „insulta sau calomnia săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă, contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru toate faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.”

În condiţiile alin. 2 al art. 239 Cod penal „ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru toate faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.”

Alin. 3 al art. 239 C. pen prevede: „lovirea sau orice acte de violenţă, precum vătămarea corporală săvârşite împotriva persoanei prevăzute în alin. 1, aflată în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă , pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani”.

De asemenea, alin. 4 al articolul 239 Codul penal, prevede şi un caz de variantă agravantă, atunci când fapta este „săvârşită împotriva unui magistrat, poliţist sau jandarm ori alt militar, când maximul pedepsei se majorează cu 3 ani” .

În acest sens, practica judiciară a arătat că s-a comis această infracţiune de către numitul I.V. care l-a agresat pe poliţistul N.C. aflat în misiunea de a sprijini activitatea executorului judecătoresc, de punere în executare, pe cale silită, a unei hotărâri judecătoreşti. S-a motivat că, prin participarea poliţistului la executarea unei hotărâri acesta nu-şi pierde calitatea de agent al ordinii publice, el nefiind asimilat cu organul de executare a hotărârii judecătoreşti, în sensul prevederilor art. 271 alin. 1 Cod penal .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 100.00
Cantitate:

INFRACŢIUNEA DE ULTRAJ
C U P R I N S


CAPITOLUL I: SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA AUTORITĂŢII
SECŢIUNEA I: ASPECTE COMUNE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA AUTORITĂŢII
    A. OBIECTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNILOR
    B. OBIECTUL MATERIAL
    C. SUBIECŢII INFRACŢIUNILOR
        a. Subiectul activ
        b. Subiectul pasiv
    D. LATURA OBIECTIVĂ
        a. Elementul material
        b. Urmarea imediată
        c. Raportul de cauzalitate
    E. LATURA SUBIECTIVĂ
    F. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI.
        a. Forme
        b. Modalităţi.
        c. Sancţiuni aplicabile
    G. ASPECTE PROCESUALE.
SECŢIUNEA a II a:SCURT ISTORIC ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT
    A. SCURT ISTORIC
    B. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

CAPITOLUL II: ULTRAJUL
SECŢIUNEA I: DEFINIŢIE ŞI TERMINOLOGIE
SECŢIUNEA a II a: CONDIŢII PREEXISTENTE
    A. OBIECTUL INFRACŢIUNII DE ULTRAJ
        a. Obiectul juridic special
        b. Obiectul juridic secundar
        c. Obiectul material al infracţiunii de ultraj
    B. SUBIECŢII INFRACŢIUNII DE ULTRAJ
        a. Subiectul activ al infracţiunii de ultraj
        b. Subiectul pasiv al infracţiunii de ultraj
SECŢIUNEA a IV a: CONŢINUTUL CONSTITUTIV
    A. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII DE ULTRAJ
        a. Elementul material al infracţiunii
        b. Urmarea imediată a infracţiunii de ultraj
        c. Legătura de cauzalitate
    B. LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII DE ULTRAJ


CAPITOLUL III: FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI
A. FORME
B. MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII DE ULTRAJ
C. SANCŢIUNI


CAPITOLUL IV: CONEXIUNI ALE INFRACŢIUNII DE ULTRAJ CU ALTE INFRACŢIUNI
SECŢIUNEA I: LEGĂTURI ŞI ASEMĂNĂRI CU INFRACŢIUNEA DE INSULTĂ (ART. 205 COD PENAL)
SECŢIUNEA a II a: LEGĂTURI ŞI ASEMĂNĂRI CU INFRACŢIUNEA DE CALOMNIE (ART. 206 C. PEN.)
SECŢIUNEA a III a: CONEXIUNI ALE INFRACŢIUNII DE ULTRAJ CU INFRACŢIUNILE CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE.


CAPITOLUL V: ASPECTE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ


CAPITOLUL VI: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


q Avram Filipaş, Costică Bulai, Constantin Mitrache, Instituţii de Drept
Penal: Curs Selectiv pentru Examenul de Licenţă, Editura Trei,
Bucureşti, 2001.
q Octavian Loghin, Avram Filipaş, Drept penal. Partea specială, Casa
de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
q Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Drept penal. Partea specială.
Teorie şi practică judiciară, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
q Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu,
Valerică Lazăr, Drept penal - Partea Specială, Ediţie revăzută şi
adăugată, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
q Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român - Partea
specială”, Ediţie revăzută şi adăugată, Casa de Editura şi Presă „Şansa
S.R.L.”, Bucureşti, 1996.
q O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român – partea specială”, Casa de
editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1996.
q O. Stoica, „Consideraţii privind înţelesul noţiunii de funcţionar ca
trăsătură a conţinutului infracţiunii de ultraj”, în Legalitatea populară
nr. 4/1961.
q Constantin Sima „Codul Penal Adnotat, cu practică judiciară 1969-
2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
q D. Gramatovici, L. Biro, Încadrarea juridică a ameninţării şi violenţei
săvârşite faţă de organul care execută o hotărâre judecătorească, în
Revista Română de Drept nr. 12/1971
q Gh. Mateuţ, M. Blag, „Unele probleme privind distincţia dintre tentativa
de omor şi vătămare corporală gravă prin punerea în primejdie a vieţii
persoanei” în „Dreptul”, nr. 10-11/1993.
q Tiberiu Dianu, „Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte” , Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
q C. Mitrache, „Drept penal român – partea generală”, Casa de editură şi
presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997.
q V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Eliescu, C. Bulai, R.
Stănoiu, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Editura
Academiei Republicii Socialiste Române, Bucureşti, 1969, Vol. IV.
q Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu,
Vasile Papadopol, Virgil Rămureanu, „Codul penal comentat şi
adnotat – partea specială”, Vol. I, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1975.
q M. Popovici, „Probleme de drept în practica Tribunalului Suprem”,
Colegiul Penal, în Revista Română de Drept nr. 12/1967.
q V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.
Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”,
Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
q T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V.
Rămureanu, „Codul penal al R.S.R., comentat şi adnotat - Partea
Specială”, Vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
q Munteanu, „Gravitatea vătămării produse, unic criteriu de delimitare
între forma agravantă a infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi
infracţiunea de vătămare corporală”, R.R.D., nr. 2/1974.
q Tr. Dima, „Criterii de delimitare a infracţiunii de lovire sau alte violenţe
şi infracţiunea de vătămare corporală”, R.R.D., nr. 6/1973.
q Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Patologie medico-legală”, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
q R. M. Stănoiu, O. Brezeanu, T. Dianu, „Tranziţia şi criminalitatea”,
Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
q Constituţia României
q Codul penal român
q Codul de procedură penală

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunea de ultraj
Autor: www.infolucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiunea de ultraj

Infractiunea de ultraj

Pretul nostru: Lei (Ron) 100.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker