Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunea de viol

Descriere

Viaţa sexuală a omului este mai puţin o funcţie a unor necesităţi biologice pure, cât, mai ales, o expresie a conduitelor şi atitudinilor modelate de societate. Din acest punct de vedere, orice evaluare a valorilor „pozitive" sau „negative" ale sexualităţii, orice apreciere cu privire la comportamentul sexual „normal" sau „anormal" trebuie să facă apel la determinantele culturale ale societăţii în care se manifestă şi care influenţează forma lor de exprimare. Comportamentul sexual al omului se distinge de cel al animalelor atât prin exprimarea sa culturală, cât şi prin finalitatea sa circumscrisă unor profunde motivaţii sociale.

Violul este una dintre conduitele sexuale deviante, cunoscute de multă vreme în istoria umanităţii, fiind totodată unul din actele de violenţă cu cea mai mare gravitate socială.

Deşi definiţiile sale juridice diferă în legislaţiile diferitelor naţiuni, toate postulează ca o trăsătură comună constrângerea sexuală exercitată asupra victimei şi lipsa de voinţă a acesteia. În general,definiţia juridică a violului implică relaţia sexuală prin folosirea de către o persoană a forţei, fără consimţământul celeilalte persoane. Majoritatea specialiştilor sunt de acord în a considera că violul nu este atât o acţiune cu mobil sexual, cât mai ales o formă de agresiune îndreptată împotriva altor persoane.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

Infractiunea de viol
- Planul lucrarii -


CAPITOLUL 1: CONSIDERATII INTRODUCTIVE - INFRACTIUNILE PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA
1.1. Aspecte normative privind drepturile si libertatile fundamentale
1.2. Necesitatea ocrotirii drepturilor si libertatilor prin mijloace de drept penal
1.3. Elemente comune infractiunilor privitoare la viata sexuala
1.4. Aspecte de drept comparat


CAPITOLUL 2: CADRUL LEGAL AL INFRACTIUNII DE VIOL. CONDITII PREEXISTENTE
2.1. Scurt istoric cu privire la infractiunea de viol
2.2. Cadrul legal actual al infractiunii de viol
2.3. Aspecte caracteristice ale infractiunii
2.4. Conditii preexistente
    2.4.1. Obiectul juridic al infractiunii
    2.4.2. Subiectii infractiunii
             A. Subiectul activ
             B. Subiectul pasiv


CAPITOLUL 3: CONTINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACTIUNII DE VIOL
3.1. Latura obiectiva
    A. Elementul material
    B. Urmarea imediata
    C. Legatura de cauzalitate
3.2. Latura subiectiva


CAPITOLUL 4: FORME. MODALITATI. SANCTIUNI
4.1. Formele infractiunii de viol
4.2. Modalitatile de savârsire a infractiunii
4.3. Tratamentul sanctionator


CAPITOLUL 5: ASPECTE COMPLEMENTARE INTERDISCIPLINARE
5.1. Aspecte procesual penale
5.2. Aspecte medico-legale
5.3. Aspecte criminologice


CAPITOLUL 6: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

- Bibliografie -


I. Tratate. Cursuri. Monografii

1. V. Lazar, “Dreptul penal. Partea speciala (Infractiuni prevazute în Codul
Penal Român în vigoare, cu modificarile si completarile la zi”, Editura
Universitara, Bucuresti, 2006;
2. A. Boroi, “Drept penal. Partea speciala” (conform Legii nr. 278/2006),
Editura All Beck, Bucuresti, 2006
3. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, „Institutii de Drept Penal”, Editura Trei,
Bucuresti, 2006;
4. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura All Beck,
Bucuresti, 2005;
5. Valerian Cioclei, „Manual de criminologie”, editia a III-a, Editura All Beck,
Bucuresti, 2005;
6. Valerian Cioclei, „Mobilul în conduita criminala. Studiu de criminologie
juridica”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999
7. V. Lazar, I. Molnar, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Europa Nova,
Bucuresti, 2000.
8. V. Lazar, I. Pascu, „Drept penal. Partea speciala. Infractiuni prevazute în
Codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
9. Gh. Diaconescu, „Infractiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print,
Bucuresti, 1997.
10. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2004.
11. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. I – „Teorie si practica”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
12. V. Dongoroz, Gh. Darânga, S. Kahane, L. Dumitru, N. A. Popovici Mihai,
P. Sârbulescu, V. Stoican, „Noul Cod penal si Codul penal anterior,
prezentare comparativa”, Editura Politica, Bucuresti, 1968.
13. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.
Stanoiu, V. Rosca, „Explicatii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III,
Partea speciala, Editura Academiei, Bucuresti, 1971.
14. O. Loghin, F. Avram, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de
editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1992.
15. O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de
Editura si Presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 2001;
16. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, “Drept penal. Partea speciala”, Editura All Beck,
Bucuresti, 2002.
17. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, A. Boroi, I. Molnar, I. Pascu, V. Lazar,
„Drept penal. Partea speciala”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 2000;
18. C. Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
19. T. Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucuresti, 2003


II. Materiale de practica judiciara
20. Gheorghe Josan, „Viol asupra unui membru al familiei”, în Revista Dreptul
nr. 12/2002;
21. Raluca Glavan, „Violul savârsit asupra unei rude apropiate si incestul
agresiv”, în Revista Dreptul nr. 6/2001;
22. Horia Diaconescu, „Cu privire la absorbirea infractiunii de incest în
infractiunea de viol calificat, prevazuta si pedepsita în art. 197 alin. 2 lit. b1”,
în Revista Dreptul nr. 10/2003.
23. Gheorghe Josan, „Infractiunea de viol asupra unui membru al familiei
absoarbe în continutul sau infractiunea de incest”, în Revista Dreptul nr.
12/2000.
20. Valerian Cioclei, „Despre nevoia de echilibru în Justitia penala”, Analele
Universitatii Bucuresti, 2001
21. G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V. Papadopol,
„Practica judiciara penala”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucuresti,
1993.
22. D. Cornoiu, V. Dumitru, „Curtea de Apel Pitesti. Culegere de practica
judiciara în materie penala pe anul 2000”, Bucuresti, 2002
23. Dan Lupascu, „Culegere de Practica judiciara în materie penala 2000.
Curtea de Apel Bucuresti”, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2002;
24. Dan Lupascu, An. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucuresti. Culegere
de practica judiciara 2005 în materie penala”, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2006
25. V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practica judiciara în
materie penala pe anii 1976-1980" Editura Stiintifica si Enciclopedica
Bucuresti 1982.
26. *** Curtea de Apel Brasov, Culegere de practica judiciara în materie penala
2003 - 2004, Editura C.H. Beck, 2004;
27. *** Curtea de Apel Bucuresti, Culegere de practica judiciara în materie penala
1999, Editura Teora, Bucuresti, 2000;


III. Legislatie
28. Constitutia României din anul 2003 - forma republicata a Constitutiei
României din 1991, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea articolelor,
revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul national din
18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3
din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.
29. Codul penal
30. Legea nr. 278/2006, pentru modificarea si completarea Codului penal, precum
si pentru modificarea si completarea altor legi, Editura C.H. Beck, actualizat la
15.07.2006, Bucuresti, 2006.
31. Codul de procedura penala
32. Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de
procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în
Monitorul Oficial nr. 677 din 7 august 2006
33. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru
modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru
modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial nr. 674 din 7 septembrie
2006.
34. Legea nr. 301 din 28 iunie 2004 privind Codul penal (viitorul Cod penal),
publicata în Monitorul Oficial nr. 575 din data de 29 iunie 2004.
35. Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004
- Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul
Oficial nr. 552 din data de 28 iunie 2005
36. Ordonantei de urgenta nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele masuri pentru
asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru
prorogarea unor termene care a prorogat termenul prevazut la art. 512 pentru data de
1 septembrie 2008.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunea de viol
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiunea de viol

Infractiunea de viol

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker