Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Pedepsele principale in sistemul legislativ din Romania

Descriere

În toate legislaţiile pedeapsa apare ca o consecinţă a nerespectării preceptului cuprins în norma juridică de drept penal, constând, însă, dintr-un rău, dintr-o suferinţă provocată celui pedepsit.

Acesta înseamnă că pedeapsa determină o schimbare în rău a situaţiei celui condamnat (suprimarea vieţii, a libertăţii, restrângerea drepturilor, a posibilităţilor financiare, alterarea imaginii personale şi a bunului renume).

Concepţiile moderne asupra pedepsei readuc în actualitate ideile retributive asupra sancţiunilor penale.

 De această dată, retribuţia nu mai apare ca o răzbunare a societăţii împotriva infractorului, ci ca o cântărire egală a faptei şi vinovăţiei acestuia, pe de o parte şi pedeapsă, pe de altă parte.

Ori de câte ori se comite o infracţiune, statul este dator să intervină şi să aplice pedeapsa deoarece, altfel, se subminează încrederea şi respectul datorat acestuia de către cetăţeni. Astfel, pedeapsa care trebuie aplicată obligatoriu de către stat în numele societăţii nu trebuie să cauzeze suferinţe mai mari decât acelea care se desprind din conţinutul ei (restrângerea libertăţii, drepturilor, patrimoniului).

Pedeapsa nu trebuie să-l supună pe cel condamnat la noi umilinţe şi suferinţe fizice, altele decât cele ce decurg implicit din aplicarea ei.

În concluzie, putem afirma că pedeapsa cuprinde în esenţa ei o suferinţă, un rău ce trebuie suportat de cel ce a nesocotit norma juridică de drept penal pentru ca pe viitor să-şi schimbe atitudinea faţă de valorile sociale ocrotite de lege. Pedeapsa este un mijloc prin care societatea se fereşte de infracţiuni şi reacţionează contra celor care le-au săvârşit .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI ASUPRA PEDEPSELOR

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA PEDEAPSA PENALĂ

§. 1. Referinţe etimologice

§.2. Referinţe istorice

2.1. Perioada nereglementării juridice

2.2. Perioada juridică

2.2.1 Talionul

2.2.2. Compoziţia facultativă (răzbunarea subsidiară)

2.2.3. Compoziţiunea obligatorie (legală)

2.2.4. Represiunea etatizată

2.3. Pedepsele în decursul istoriei

2.3.1. Pedepsele în istoria altor legislaţii

2.3.2. Pedepsele în istoria legiuirilor româneşti

§.3. Delimitarea pedepsei de alte forme de constrângere juridică

3.1. Delimitarea pedepsei de celelalte sancţiuni de drept penal

3.1.1 Delimitarea pedepsei de măsurile de siguranţă

3.1.2. Delimitarea pedepsei de măsurile educative

3.2. Delimitarea pedepsei de unele forme de constrângere juridică extrapenală

3.2.1. Delimitarea pedepsei de sancţiunile administrative

3.2.2. Delimitarea pedepsei de sancţiunile civile

3.2.3. Delimitarea pedepsei de sancţiunile disciplinare.

§. 4. Corelaţia pedepsei cu unele din principiile fundamentale ale dreptului penal

4.1. Corelaţia cu principiul legalităţii

4.2. Corelaţia cu principul umanismului

4.3. Corelaţia cu principiul personalităţii pedepsei

4.4. Corelaţia cu principiul individualizării pedepsei

4.5. Corelaţia cu principiul egalităţii

SECŢIUNEA A II-A: CONCEPTUL DE PEDEAPSĂ ÎN DOCTRINĂ ŞI LEGISLAŢIE

§. 1. Definirea pedepsei.

1.1. Noţiunea de pedeapsă în doctrină

1.2. Definirea pedepsei în legea penală română

§. 2. Trăsăturile pedepsei

2.1. Pedeapsa este o măsură de constrângere

2.2. Pedeapsa este un ultim mijloc de reeducare

2.3. Pedeapsa este mijloc de constrângere statală

2.4. Pedeapsa este prevăzută de lege

2.5. Pedeapsa se aplică infractorului

2.6. Pedeapsa se aplică de instanţele penale

2.7. Pedeapsa se aplică în scopul prevenirii săvârşirii de infracţiuni

§. 3. Esenţa pedepsei

§. 4. Scopul pedepsei

4.1. Prevenţia generală

4.2. Prevenţia specială

§.5. Funcţiile pedepsei

5.1. Funcţia de constrângere

5.2. Funcţia de reeducare

5.3. Funcţia de exemplaritate

5.4. Funcţia de eliminare

§. 6. Calităţile pe care trebuie să le întrunească o pedeapsă.

6.1. Pedeapsa să fie dreaptă

6.2. Pedeapsa să fie adaptabilă

6.3. Pedeapsa să fie aflictivă şi moralizatoare.

6.4. Pedeapsa să nu ofenseze bunele moravuri.

6.5. Pedeapsa să fie egală pentru toţi.

6.6. Pedeapsa să fie remisibilă şi reparabilă.

SECŢIUNEA A III-A: DEFINIŢIA PEDEPSELOR PRINCIPALE ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN ŞI SISTEMUL PEDEPSELOR

§ 1. Definiţia pedepselor principale în dreptul penal român

§ 2. Sistemul pedepselor.

 

CAPITOLUL 2: PEDEAPSA DETENŢIUNII PE VIAŢĂ

SECŢIUNEA I: ISTORIC ŞI DREPT COMPARAT

§1. Istoric

§2. Drept comparat

SECŢIUNEA A II-A: PEDEAPSA DETENŢIUNII PE VIAŢĂ ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ

§1. Preliminarii privind pedeapsa detenţiunii pe viaţă

§2 Noţiune, caracterizare şi temei juridic

§3. Domeniu de aplicare

§4. Neaplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă 

§5. Liberarea condiţionată în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă

5.1. Precizări

5.2. Condiţii

5.3 Revocarea liberării condiţionate

§6. Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire

§7. Regimul de executare

§8. Alte dispoziţii

 

CAPITOLUL 3: PEDEAPSA PRINCIPALĂ A ÎNCHISORII

SECŢIUNEA I: ISTORIC ŞI DREPT COMPARAT

§. 1. Istoric

§.2. Drept comparat

SECŢIUNEA A II-A: PEDEAPSA PRINCIPALĂ A ÎNCHISORII ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ

§.1. Preliminarii privind pedeapsa închisorii

§.2. Noţiune şi caracterizare

2.1. Noţiune

2.2. Caracterizare

§.3. Conţinutul pedepsei închisorii

§.4. Regimul de executare al pedepsei închisorii

§. 5. Regimul de deţinere

5.1. Executarea pedepsei în locurile de deţinere

5.1.1 Noţiuni

5.1.2 Locurile de deţinere

5.2. Regimul de deţinere al femeilor condamnate

 §. 6. Regimul de muncă

6.1. Aspecte generale privind regimul de muncă

6.2. Remunerarea muncii condamnaţilor

6.3. Împărţirea remuneraţiei muncii condamnaţilor

§.7. Individualizarea pedepsei închisorii

7.1. Aspecte generale privind individualizarea pedepsei

7.2. Forme şi modalităţi de individualizare a pedepsei închisorii

7.2.1. Individualizarea legală a pedepsei închisorii

7.2.2. Individualizarea judiciară a pedepsei închisorii

7.2.3. Individualizarea administrativă

§.8 Alte dispoziţii

 

CAPITOLUL 4: PEDEAPSA PRINCIPALĂ A AMENZII

SECŢIUNEA I: ISTORIC ŞI DREPT COMPARAT

§ 1. Istoric

§ 2. Drept comparat

SECŢIUNEA A II-A: PEDEAPSA AMENZII ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ

§ 1. Preliminarii privind pedeapsa principală a amenzii penale

§ 2. Noţiune şi caracterizare

2.1. Noţiune

2.2. Caracterizare

§ 3. Delimitarea amenzii penale de alte sancţiuni pecuniare

§ 4. Specificul amenzii penale

§ 5. Trăsăturile negative ale amenzii penale

§ 6. Reglementarea amenzii penale în Codul penal

6.1. Conţinutul amenzii penale

6.2. Limitele amenzii penale

§ 7. Criterii de individualizare a pedepsei amenzii penale

§ 8. Executarea amenzii penale

§.9. Alte dispoziţii

 

CAPITOLUL 5: PEDEPSELE PRINCIPALE APLICABILE INFRACTORILOR MINORI

SECŢIUNEA I: ISTORIC SI DREPT COMPARAT

§1. Scurt istoric

§2. Drept comparat

SECŢIUNEA A II-A: PEDEPSELE PRINCIPALE APLICABILE INFRACTORILOR MINORI

§1. Preliminarii

§2 Pedeapsa principala a închisorii aplicabilă minorului

2.1 Aplicarea pedepsei închisorii infractorului minor

2.2 Regimul de deţinere pentru condamnaţii minori

2.3 Regimul de muncă al condamnaţilor minori

2.4 Liberarea condiţionată în cazul pedepsei închisorii aplicată infractorilor minori

2.4.1 Condiţii

2.4.2 Revocarea liberării condiţionate

2.5 Suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicată infractorului minor

§3. Amenda

3.1 Aplicarea pedepsei amenzii penale infractorului minor

3.2 Suspendarea condiţionată a executării pedepsei amenzii penale pentru infractorii minori

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. MONOGRAFII, TRATATE ŞI CURSURI FRECVENT CITATE ÎN LUCRARE
 
  • Basarab, Matei, Drept penal, Partea generală, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
  • Boroi, Alexandru, Drept penal, Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1999.
  • BULAI, Costică, Manual de drept penal, Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1997.
  • Dima, Traian, Drept penal, Partea generală, Vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
  • DOBRINOIU, Vasile şi colab., Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.
  • DOBRINOIU, Vasile şi DIMA, Traian, Drept penal, Partea generală, partea specială – curs selectiv pentru licenţă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
  • DONGOROZ, Vintilă, Tratat de drept penal, Bucureşti, 1939.
  • MITRACHE, Constantin, Drept penal român, Partea generală, Casa de editură şi presă „ŞANSA”, Bucureşti, 1999.
  • MITRACHE, Constantin şi MITRACHE, Cristian, Drept penal român, Partea generală, Casa de editură şi presă „ŞANSA”, Bucureşti, 2002.
  • Oancea, Ion, Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
  • STEGĂROIU, Constantin, Drept penal, Partea generală, Cluj, 1958.
  • UNGUREANU, Augustin, Drept penal român, Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1997.

     

 
II. Lucrări, tratate şi cursuri de specialitate citate în lucrare
  • AMZA, Tudor, Tratat de criminologie teoretică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
  • BALACI, Alexandru, Despre infracţiuni şi pedepse, Ediţie în limba română a lucrării lui C. Beccaria, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965.
  • BARAC, Lidia, Răspunderea şi sancţiunea juridică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
  • Brezeanu, Ortansa, Minorul şi legea penală, Ed. All, Bucureşti, 1998.
  • Cernea, Emil şi MOLCUŢ, Emil, Istoria statului şi dreptului românesc, Casa de editură şi presă „ŞANSA”, Bucureşti, 1998.
  • CETERCHI, Ioan şi colab., Istoria dreptului românesc, Vol II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980.
  • CHIŞ, Ioan, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Axxa, Bucureşti, 2000.
  • CHIŞ, Ioan, Reforma penitenciară în România, Ed. Avida Tours, Timişoara, 1997.
  • CRIŞU, Ştefan şi CRIŞU, Elena-Denisa, Codul penal adnotat, cu practică judiciară 1989-1999, Ed. Argessis Print, Bucureşti, 1999.
  • DANEş, Ştefan şi PAPADOPOL, Vasile, Individualizarea judiciară a pedepselor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
  • Diaconu, Gheorghe, Pedeapsa în dreptul penal, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
  • DonGOROZ, Vintilă şi colab., Explicaţii teoretice ale codului RSR, Vol. II, 1970.
  • DUCULESCU, Victor şi colab., Constituţia României comentată şi adnotată, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
  • FILIPESCU, Ion, Tratat de dreptul familiei, ed. a V-a, Ed. ALL, Bucureşti, 2000.
  • Giurgiu, Narcis, Răspunderea şi sancţiunile de drept penal, Ed. Neuron, Focşani, 1995.
  • GRIGORAŞ, Justin, Individualizarea pedepsei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.
  • Iorgovan, Antonie, Tratat elementar de drept administrativ, Vol. III, Bucureşti, 1993.
  • Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, Vol. II, Ed. Nemira, Bucureşti, 1996.
  • Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, Vol. II, Ed. All, Bucureşti, 2001.
  • MOLCUŢ, Emil şi OANCEA, Dan, Drept roman, Casa de editură şi presă „ŞANSA”, Bucureşti, 1997.
  • MORAR, Ioana-Cristina, Suspendarea condiţionată a executării pedepsei – şansă sau capcană?, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 2002.
  • NEAGU, Ion, Tratat de procedură penală, Ed. Pro, Bucureşti, 1997.
  • NEAGU, Ion, Drept procesual penal. Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2002.
  • NISTOREANU, Gheorghe, Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 1991.
  • Oancea, Ion, Drept execuţional penal, Ed. All, Bucureşti, 1998.
  • PASCU, Vasile, Istoria modernă a românilor (1821-1918), Ed. Clio Nova, Bucureşti, 1996.
  • SIMA, Constantin, Codul penal adnotat, cu practică judiciară 1969-2000, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
  • STĂTESCU, Constantin, şi BÂRSAN, Corneliu, Drept civil, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1994.
  • Ştefănescu, Ion-Traian, Dreptul muncii, Ed. lumina Lex, Bucureşti, 2000.
  • Tanoviceanu, Ion, Tratat de drept şi procedură penală, Vol. III, Bucureşti, 1924.
  • ŢICLEA, Anton, Răspunderea contravenţională, Casa de editură şi presă „ŞANSA”, Bucureşti, 1992.
  • VOLONCIU, Nicolae, Tratat de procedură penală, Vol. II, Bucureşti, 1985.
  • VULCĂNESCU, Romulus, Etimologia juridică, Bucureşti, 1970.
  • ZIDARU, Petrache, Drept execuţional penal, Ed. All, Bucureşti, 2001.
  • ZIDARU, Petrache, Drept penitenciar, Ed. Uiversul juridic, Bucureşti, 2001.

     

 
III. REVISTE DE SPECIALITate, Articole, note de studii citate în lucrare
  • ANTONIU, George, Sancţiunea penală – concept şi orientări, R.R.D., nr. 10/1981.
  • ANTONIU, George, Reforma penală şi Constituţia, R.D.P., an III, nr. 1/1996.
  • ANTONIU, George, Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului penal român, R.D.P., an III, nr. 3/1996.
  • ANTONIU, George, Contribuţii la studiul esenţei scopului şi funcţiilor pedepsei, R.D.P., an. V, nr. 2/1998.
  • ANTONIU, George, Un nou pas pe calea reformei penale, R.D.P, Anul IX, nr. 3/2002.
  • AVRIGEANU, Tudor, Codul penal al Federaţiei Ruse, R.D.P., an. V, nr. 2/1998.
  • BREZEANU, Ortansa, Din istoria regimului sancţionator al minorului infractor în România, I, R.D.P., an. II, nr. 2/1995.
  • BREZEANU, Ortansa, Din istoria regimului sancţionator al minorului infractor în România, II, R.D.P., an. III, nr. 1/1996.
  • BREZEANU, Ortansa, Din istoria regimului sancţionator al minorului infractor în România, III, R.D.P., an. III, nr. 2/1996.
  • BREZEANU, Ortansa, Minorul în legislaţia penală comparată, R.D.P., an. IV, nr. 7/1997.
  • CHIŞ, Ioan, Progrese notabile în modernizarea sistemului peniten-ciar, R.D.P., an. I, nr. 1/1994.
  • CHIŞ, Ioan, Începutul activităţii penitenciare în ţara noastră de la începuturi până în secolul al XVIII-lea, R.D.P., an. I, nr. 2/1994.
  • COSMEANU, Rodica, Despre pedeapsă şi individualizarea ei, R.R.D., nr. 7/1996.
  • DUMITRU, George, Suspendarea executării pedepsei sub supra-veghere, R.R.D., nr. 8/1996.
  • IONESCU, Ion, Codul penal maghiar, R.D.P., an. VII, nr. 2/2000.
  • LUPAŞCU, Radu, Pedepsele ce se pot aplica minorilor cu referire specială la art. 110 şi 1101 din Codul penal, R.R.D., nr. 12/1998.
  • PAVEL, Doru, Pedeapsa în lupta contra infracţionalismului, Atribute şi rol, R.D.P., an. I, nr. 1/1994.
  • POENARU, Iulian, Reforma legislaţiei penale, R.R.D., nr. 2/1997.
  • POPA, Aida-Rodica, Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, R.D.P., An I, Nr. 2/1994.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Pedepsele principale in sistemul legislativ din Romania
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 110
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker