Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Descriere

Această lucrare este destinată persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenului de primire sau definitivare în profesia de avocat şi a fost elaborată ţinând cont de bibliografia recomandată de instituţiile abilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul redactarii.

STOC EPUIZAT!

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 63.00
Cantitate:

STOC EPUIZAT!

CUPRINS

 

INTRODUCERE

 

SUBIECTUL NR. 1. Achiesarea

SUBIECTUL NR. 2. Actele de procedură: noţiune, condiţii de valabilitate, sancţiuni procesuale

SUBIECTUL NR. 3. Acţiunea civilă. Clasifi carea acţiunilor civile

SUBIECTUL NR. 4. Acţiunea în constatare. Defi niţie, reglementare, condiţii de admisibilitate

SUBIECTUL NR. 5. Acţiunile petitorii şi posesorii (asemănări şi deosebiri)

SUBIECTUL NR. 6. Admiterea şi administrarea probei cu înscrisuri

SUBIECTUL NR. 7. Apelul. Noţiune, obiect, subiecte, cauza apelului, termen de declarare

SUBIECTUL NR. 8. Aprecierea probelor în procesul civil

SUBIECTUL NR. 9. Arătarea titularului dreptului

SUBIECTUL NR. 10. Calitatea procesuală - condiţie cerută pentru a fi parte în proces

SUBIECTUL NR. 11. Capacitatea procesuală - condiţie cerută pentru a fi parte în proces

SUBIECTUL NR. 12. Cazurile de revizuire

SUBIECTUL NR. 13. Căile de atac. Noţiune, clasifi care, principii generale

SUBIECTUL NR. 14. Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi

SUBIECTUL NR. 15. Cererea de apel şi motivarea ei. Felurile apelului

SUBIECTUL NR. 16. Cererea de chemare în garanţie

SUBIECTUL NR. 17. Cererea de chemare în judecată

SUBIECTUL NR. 18. Cererea de chemare în judecată a altor persoane

SUBIECTUL NR. 19. Cererea de recurs şi motivarea ei. Cuprins

SUBIECTUL NR. 20. Cererea reconvenţională

SUBIECTUL NR. 21. Cheltuielile de judecată

SUBIECTUL NR. 22. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti

SUBIECTUL NR. 23. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

SUBIECTUL NR. 24. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

SUBIECTUL NR. 25. Condiţiile de admisibilitate a probelor

SUBIECTUL NR. 26. Conflictele de competenţă şi regulatorul de competenţă

SUBIECTUL NR. 27. Contestaţia în anulare. Noţiune şi cazuri

SUBIECTUL NR. 28. Contestaţia la executarea silită - competenţa şi efectele hotărârii

SUBIECTUL NR. 29. Coparticiparea procesuală

SUBIECTUL NR. 30. Excepţia de necompetenţă

SUBIECTUL NR. 31. Desistarea

SUBIECTUL NR. 32. Divorţul prin acordul părţilor. Judecata, probele, măsuri provizorii, hotărârea, căi de atac

SUBIECTUL NR. 33. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor. Abuzul de drept procesual

SUBIECTUL NR. 34. Efectele apelului

SUBIECTUL NR. 35. Efectele primirii cererii de chemare în judecată

SUBIECTUL NR. 36. Excepţiile procesuale. Noţiune, clasifi care şi procedura de soluţionare

SUBIECTUL NR. 37. Executarea silită directă

SUBIECTUL NR. 38. Executarea silită indirectă - imobiliară

SUBIECTUL NR. 39. Executarea silită indirectă - mobiliară

SUBIECTUL NR. 40. Executarea silită indirectă prin poprire

SUBIECTUL NR. 41. Executarea vremelnică a hotărârii judecătoreşti

SUBIECTUL NR. 42. Expertiza judiciară

SUBIECTUL NR. 43. Hotărârea de partaj

SUBIECTUL NR. 44. Hotărârea judecătorească. Cuprinsul hotărârii judecătoreşti. Efectele hotărârii judecătoreşti

SUBIECTUL NR. 45. Incompatibilitatea. Abţinerea şi recuzarea

SUBIECTUL NR. 46. Încheierea de şedinţă

SUBIECTUL NR. 47. Îndreptarea, completarea şi lămurirea hotărârii judecătoreşti

SUBIECTUL NR. 48. Întâmpinarea

SUBIECTUL NR. 49. Litispendenţa şi conexitatea 

SUBIECTUL NR. 50. Măsurile asigurătorii. Sechestrul judiciar. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie

SUBIECTUL NR. 51. Mijloacele generale de apărare ale pârâtului. Noţiune. Clasifi care. Analiza lor

SUBIECTUL NR. 52. Obiectul executării silite

SUBIECTUL NR. 53. Ordonanţa preşedinţială. Condiţii de admisibilitate, procedura de judecată şi căile de atac

SUBIECTUL NR. 54. Partajul judiciar - noţiune, domenii de aplicabilitate, cererea de ieşire din indiviziune, competenţa instanţei

SUBIECTUL NR. 55. Participarea procurorului în procesul civil

SUBIECTUL NR. 56. Perimarea

SUBIECTUL NR. 57. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită

SUBIECTUL NR. 58. Prima zi de înfăţişare

SUBIECTUL NR. 59. Proba prin audierea martorilor. Propunere. Admisibilitate. Obligaţia de a depune mărturie. Prezentarea şi ascultarea martorilor. Aprecierea probei

SUBIECTUL NR. 60. Proba prin înscrisuri. Defi niţie, clasifi care, aspecte generale

SUBIECTUL NR. 61. Proba prin prezumţii

SUBIECTUL NR. 62. Procedura asigurării dovezilor

SUBIECTUL NR. 63. Procedura de judecată a apelului

SUBIECTUL NR. 64. Procedura de judecată a cererii de partaj judiciar - faze (etape) 

SUBIECTUL NR. 65. Procedura de judecată a cererii de revizuire

SUBIECTUL NR. 66. Procedura de judecată a recursului. Soluţii de recurs

SUBIECTUL NR. 67. Procedura ofertei reale

SUBIECTUL NR. 68. Propunerea şi încuviinţarea probelor în procesul civil

SUBIECTUL NR. 69. Prorogarea de competenţă

SUBIECTUL NR. 70. Recunoaşterea (mărturisirea) - mijloc de probă

SUBIECTUL NR. 71. Recursul - noţiune, obiect, subiecte, motive, termenul de declarare

SUBIECTUL NR. 72. Reprezentarea părţilor în procesul civil

SUBIECTUL NR. 73. Revizuirea - noţiune, caracteristici, obiect, subiecte

SUBIECTUL NR. 74. Sarcina probei în procesul civil

SUBIECTUL NR. 75. Strămutarea şi delegarea pricinilor

SUBIECTUL NR. 76. Suspendarea procesului civil

SUBIECTUL NR. 77. Termenele procedurale: noţiune, clasificări, mod de calcul, caracterele termenului, sancţiuni specifice, repunerea în termen

SUBIECTUL NR. 78. Titlurile executorii

SUBIECTUL NR. 79. Tranzacţia

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

- Bacaci Al., „Excepţiile de procedură în procesul civil”, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1983;

- Boroi G., „Codul de Procedură Civilă Comentat şi Adnotat,” Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

- Boroi G., Rădescu D., „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat”, Editura All, Bucureşti, 1995;

- Butiuc C., „Divorţ. Formularea acţiunii iniţial pe procedura dreptului comun şi ulterior pe art. 613 Cod procedură civilă (acordul părţilor). Consecinţe pe plan procesual civil. Cale de atac”, în Revista Dreptul nr. 10-11/199;

- Cădere V., „Tratat de procedură civilă”, Tipografi ile Unite, Bucureşti, 1934;

- Ciobanu V. M., „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Vol. I-II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997;

- Ciobanu V. M., „Modifi cările aduse Codului de procedură civilă în materia căilor de atac prin Legea nr. 59/1993” (II), în Revista Dreptul nr. 3/1994;

- Ciobanu V. M., „Consideraţii generale cu privire la căile de atac devolutive în legislaţia procesuală civilă”, A.U.B., 1977;

- Ciobanu V. M., Boroi G., „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă”, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;

- Ciobanu V. M., Boroi G., „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă”, Editura All Beck, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2005;

- Ciobanu V. M., Boroi G., Nicolae M., „Modifi cările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001;

- Comăniţă Gh., „Partajul judiciar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- C. Crişu, „Ordonanţa preşedinţială”, Editura Argessis, Curtea de Argeş, 1997;

- Daghie V., Apostu I., „Elemente de procedură civilă şi administrativă”, Editura Naţional, Bucureşti, 1999;

- Deleanu I., „Aderarea la apel în procesul civil”, în Revista Dreptul nr. 2/2001;

- Deleanu I., „Tratat de procedură civilă”, Editura Servo-Sat, 2000;

- Deleanu I., „Hotărârea judecătorească”, Editura Servo-Sat, Arad, 1998;

- Deleanu I., „Însemnări asupra câtorva probleme de practică procesualcivilă”, în Revista Dreptul nr. 12/1991;

- Diamant B., „Mecanismul de aplicare a prevederilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Dacă instanţa de apel pronunţă una sau două hotărâri şi exercitarea recursului”, în Revista Dreptul nr. 9/2003;

- Dumitru R., „Acţiunea în procesul civil”, Editura Junimea, Iaşi, 1974;

- Enescu M., „Aplicarea principiului “non reformatio in pejus” în procesul civil”, în Revista Studii şi Cercetări Juridice nr. 3/1965;

- Herovanu E., “Curs de procedură civilă”, Bucureşti, 1929;

- Herovanu E., „Principiile procedurii judiciare”, Vol. II, Institutul de Arte Grafi ce, Lupta, Bucureşti, 1932;

- Leş I, „Tratat de drept procesual civil”, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- Leş I., „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

- Leş I., „Consideraţii privitoare la modifi carea şi completarea Codului de procedură civilă”, în Revista „Juridica” nr. 9/2000;

- Lesviodax Al., „Unele aspecte ale motivării sentinţelor”, în Revista Justiţia Nouă nr. 9/1965;

- Măgureanu Fl., „Drept procesual civil”, ediţia a X-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- Negru V., Radu D., „Drept procesual civil”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972;

- Pătulea V., „Refl ecţii în legătură cu regimul juridic al căilor de atac în materia contravenţiilor şi consecinţele stabilirii impozitului de către organul de control fi nanciar, cu ocazia constatării contravenţiilor în această materie, sub aspectul exercitării căilor de atac”, în Revista Dreptul nr. 4/1996;

- Pârvu L.N., „Părţile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

- Perju P., „Probleme de drept civil şi procesual-civil din practica secţiei civile a Curţii Supreme de Justiţie”, în Revista Dreptul nr. 5/2003;

- Piperea Gh., „Consideraţii privind natura juridică a incompatibilităţii”, în Revista Dreptul nr. 2/1996;

- Pivniceru M.M., Moldovan C., „Ordonanţa preşedinţială. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006;

- Preuţescu L., „Curs de procedură civilă”, Universitatea din Bucureşti, Editura Alexandru I. Botez, 1947;

- Stoenescu I., Zilberstein S., „Drept procesual civil. Teoria generală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977;

- Stoenescu I., „Corelaţia între acţiune şi căile de atac şi între unele din căile de atac în procesul civil”, Tipografi a Universităţii Bucureşti, nr. 1/1972;

- Stoenescu I., „Corelaţia dintre căile de atac în procesul civil în lumina legislaţiei în vigoare şi în perspectiva viitoarei reglementări în materie”, în Revista Română de Drept nr. 8/1972;

- Stoenescu I., Porumb Gh., „Drept procesual civil român”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966;

- Stoenescu I., Zilberstein S., „Drept procesual civil. Căile de atac şi procedurile speciale”, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981;

- Tăbârcă M., „Drept procesual civil”, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- Tăbârcă M., „Drept procesual civil”, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005;

- Tăbârcă M., „Excepţiile procesuale în procesul civil”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001 (ediţia I); Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 (ediţia a II-a);

- Tăbârcă M., „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină”, Editura Rosetti, 2004;

- Tăbârcă M., Buta Gh., “Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- Tăbârcă M., Buta Gh., “Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- Vasilescu P., „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Vol. I, Bucureşti, 1943;

- Velescu Al., „Cu privire la o problemă ivită în procedura judiciară în materie de contestaţie în anulare”, în Revista Legalitatea Populară, nr. 11/1960;

- Zilberstein S., Ciobanu V.M., „Tratat de executare silită”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

- Zilberstein S., Ciobanu V.M., „Corelaţia dintre recurs şi căile extraordinare de atac”, în Revista de Studii şi Cercetări Juridice nr. 1/1985;

- Zilberstein S., Florescu D., „Apărarea legalităţii socialiste în procesul civil român prin mijlocirea controlului judiciar”, Analele Universităţii Bucureşti, nr. 2/1969;

- *** Codul civil şi Codul de procedură civilă, actualizate;

- *** Codul de procedură civilă, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;

- *** Codul civil în vigoare (actualizat 2009). Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009), Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;

- *** Codul familiei, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;

- *** Legea 459/2006, pentru modifi carea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în M. Of. nr. 994 din 13 decembrie 2006;

- *** O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă care a abrogat art. 74-81 din C. proc. civ., publicată în M. Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008;

- *** O.U.G. nr. 42/2009 pentru modifi carea Codului de procedură civilă, publicată în M. Of. nr. 324 din 15 mai 2009 (a dispus republicarea);

- *** www.scj.ro

Autor: Avocat Eduard Dragomir, Avocat Roxana Palita
Titlul cartii: Drept procesual civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: 2010
ISBN: 978-606-8153-05-6
Numar de pagini: 327
Format: Academic B5
Mod de legare (Coperta): Brosat

by Diana, 05 Dec 2010

va spun doar ca am invatat exclusiv dupa aceste sinteze, si ca au fost mai mult decat suficiente (am luat la toate materiile peste 8, iar la trei dintre ele peste 9 :)) singurul lucru care nu mi-a placut a fost ca subiectele erau ordonate alfabetic, si mi-ar fi placut sa fie grupate, ca-n tematica propusa....dar in afara de asta, subiectele erau sintetizate foarte bine. asa ca le recomand oricui vrea sa-si usureze "munca". Multumesc avocatilor care le-au intocmit! :) Felicitari tuturor! bafta multa!!

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pretul nostru: Lei (Ron) 63.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker