Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Executarea silita

Descriere

Executarea silită (urmărirea silită) este procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge - cu concursul organelor de stat competente - pe debitorul său, care nu-şi execută de bună voie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a şi le aduce la îndeplinire, în mod silit.

Scopul activităţii judiciare nu se poate limita doar la obţinerea unei hotărâri judecătoreşti favorabile. Simpla recunoaştere a dreptului sau obligarea debitorului de a restabili dreptul încălcat ori contestat nu este, adeseori suficientă. De aceea, adeseori este necesară şi recurgerea la forţa de constrângere a statului pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse printr-o hotărâre judecătorească, atunci când executarea acesteia nu se face în mod voluntar, aşa cum rezultă din prevederile art. 3711 din Codul de procedură civilă. Astfel, această constrângere şi pe cale de consecinţă realizarea dreptului subiectiv civil poate avea loc în faza executării silite.

Executarea silită nu este însă obligatorie, dar ea este întotdeauna posibilă. Este posibil ca debitorul, în faţa unei hotărâri înzestrate cu forţă executorie şi putere de lucru judecat, să se convingă de justeţea deciziei date şi să procedeze de bună voie la realizarea obligaţiei dispuse în sarcina sa. Legiuitorul trebuie să instituie însă un ansamblu de mijloace procedurale de natură a face posibilă realizarea efectivă a dreptului chiar şi în cazurile de opunere ale debitorului la îndeplinirea obligaţiilor statuate prin hotărârea judecătorească pronunţată împotriva sa.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

C U P R I N S

EXECUTAREA SILITĂ

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ

Secţiunea I: Noţiunea, natura juridică şi scopul executării silite

§. 1. Noţiunea executării silite

§. 2. Natura juridică a executării silite

§. 3. Scopul executării silite

Secţiunea a II-a: Participanţii la executarea silită

§. 1. Părţile la executarea silită

§. 2. Instanţa judecătorească

§. 3. Organele de executare silită

§. 4. Participarea procurorului la activitatea de executare silită

§. 5. Terţele persoane

Secţiunea a III-a: Modalităţi de executare silită

 

CAPITOLUL II: BUNURILE IMOBILE SUPUSE URMĂRIRII

Secţiunea I: Aspecte generale

Secţiunea a II-a: Bunuri imobile susceptibile de a fi urmărite silit

Secţiunea a III-a: Bunuri imobile ce nu pot fi urmărite şi bunuri imobile ce întâmpină dificultăţi în executarea imobiliară

 

CAPITOLUL III: FORMALITĂŢI PREMERGĂTOARE VÂNZĂRII LA LICITAŢIE

Secţiunea I: Reglementare legală

Secţiunea a II-a: Pornirea urmăririi silite imobiliare. Procesul verbal de somaţie

Secţiunea a III-a: Somaţia

Secţiunea a IV-a: Stabilirea termenului pentru vânzare şi publicitatea vânzării

 

CAPITOLUL IV: VÂNZAREA LA LICITAŢIE

 

CAPITOLUL V: ACTUL DE ADJUDECARE ŞI EFECTELE ADJUDECĂRII

Secţiunea I: Actul de adjudecare

Secţiunea a II-a: Efectele actului de adjudecare

secţiunea a III-a: Propuneri de „lege ferenda”

 

CAPITOLUL VI: ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN EXECUTAREA SILITĂ ÎN CADRUL URMĂRIRII SILITE IMOBILIARE

 

CAPITOLUL VII: PARTICULARITĂŢI ÎN CAZUL EXECUTĂRII CREANŢELOR BUGETARE

Secţiunea I: Aspecte generale

Secţiunea a II-a: Reglementare legală

Secţiunea a III-a: Titlul de creanţă şi plata obligaţiilor bugetare

§. 1. Titlul de creanţă

§. 2. Plata obligaţiilor bugetare

§. 3. Înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi compensarea, restituirea, scăderea pentru cauze de insolvabilitate şi anularea obligaţiilor bugetare

Secţiunea a IV-a: Măsuri asigurătorii

Secţiunea a V-a: Executarea silită

§. 1. Executarea silită prin poprire

§. 2. Executarea silită a bunurilor mobile

§. 3. Executarea silită a bunurilor imobile

Secţiunea a VI-a: Valorificarea bunurilor mobile şi imobile

Secţiunea a VII-a: Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

B I B L I O G R A F I E

 

 Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Tratat de executare silită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

 Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Ion Băcanu, Drept procesual civil. Executarea silită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

 Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura All, Bucureşti, 1995.

 Graţian Porumb, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1962.

 Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.

 E. Heroveanu, Teoria execuţiunii silite, Editura Cioflec, Bucureşti, 1942.

 Raoul Petrescu, Contestaţia la executarea silită imobiliară, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.

 V.M. Ciobanu, G. Boroi, M. Nicolae, Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, partea a III-a, în Revista Dreptul nr. 4/2001.

 I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Servo-Sat, vol. III.

 Florea Măgureanu, Drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.

 I. Luca, Executarea silită asupra bunurilor nemişcătoare, Bucureşti, 1905.

 C. Sion, Executarea silită imobiliară, Vaslui, Tipografia Nouă Chiriac, 1935.

 V. Cădere, Tratat de procedură civilă, ediţia a II-a, Bucureşti, 1935.

 Ioan Leş, Principii şi instituţii de drept procesual civil, Vol. I.

 N. Luca, Executarea silită asupra bunurilor nemişcătoare, Editura Curierul Judiciar, Bucureşti, 1905.

 C.D. Popa, Executarea creanţelor financiar-bancare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 Ioan Condor, Procedura fiscală, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2000.

 Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

 P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava în domeniile dreptului civil, procesual-civil şi dreptului muncii.

 V. Pătulea, Particularităţi ale executării silite a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate, Dreptul nr. 9/2000.

 I.C. VURDEA, Intervertirea executării silite directe în executare silită indirectă, R.R.D, nr. 10/1974.

 B. Diamant, V. Luncean, Dreptul nr. 5-6/1994, p. 161 ;i urm.

 Gh. S. Brînduşa, Taxa eliberării şi înscrierii (intabulării) ordonanţei de adjudecare şi situaţia taxei de timbru în cazul anulării acesteia, Dreptul nr. 9-12/1990.

 V. Stoica, M. Ronea, Dreptul nr. 10-11/1990.

 Leş, Consideraţii de lege ferenda asupra căilor de atac care pot fi exercitate în materia urmăririi silite imobiliare, în S.C.J. nr. 8/1985.

 C. Oltean, Consideraţii asupra executării silite a imobilelor debitorilor pentru recuperarea creanţelor bugetare, în Dreptul nr. 6/1999.

 Paul Vasilescu, Privilegiul statului cu privire la creanţele bugetare, în Dreptul nr. 12/1998.

 Constituţia României din 1991

 Codul civil român

 Codul de procedură civilă, cu modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, Editura All Beck, Bucureşti, 2000

 Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, publicată în M. Of. nr. 644/2002 care a abrogat Ordonanţa nr. 11/1996 şi alte acte normative cu incidenţă în materie care contravin noilor dispoziţii.

 Ordonanţa Guvernului nr. 138/2000, publicată în M. Of. nr. 497/02.10.2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Executarea silita
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 94
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Executarea silita

Executarea silita

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker