Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Mecanisme internationale de prevenire a conflictelor

Descriere

Aşa cum se poate desprinde din întreaga lucrare unul dintre cele mai importante mecanisme de prevenire şi rezolvare a crizelor internaţionale a fost pus la punct de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Statuând în competenţa forumului mondial atribuţii de cea mai mare importanţă cu privire la soluţionarea paşnică a diferendelor, Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite consacră, totodată, un adevărat sistem de mecanisme şi proceduri la care trebuie să recurgă părţile în orice diferend a cărui prelungire ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

Potrivit Cartei, părţile au obligaţia să acţioneze pentru soluţionarea diferendului, înainte de toate, prin aceste mecanisme şi proceduri şi numai în cazul în care nu reuşesc să-l rezolve prin intermediul lor, ele îl vor supune Consiliului de Securitate şi Adunării Generale. Totodată, Consiliul de Securitate poate să invite părţile, când socoteşte necesar, să-şi rezolve diferendul prin asemenea mecanisme şi proceduri.

În acelaşi timp, prin actele constitutive ale organizaţiilor regionale sunt enunţate mai multe mijloace de soluţionare paşnică a diferendelor; aplicarea lor intră în competenţa unor organisme proprii, create prin aceste acte constitutive sau prin tratate ori convenţii de sine stătătoare. După cum a rezultat din analiza efectuată, la unele din aceste mecanisme şi proceduri s-a recurs şi se recurge mai frecvent, în timp ce la altele se apelează mai rar sau foarte rar.

Având în vedere importanţa mecanismelor şi procedurilor de reglementare paşnică în menţinerea şi consolidarea păcii, se impunea precizarea rolului şi contribuţiei fiecăruia dintre ele la soluţionarea diferendelor posibile în relaţiile internaţionale, precum şi a locului ce le revine fiecăruia în dreptul internaţional public.

Atât reglementările internaţionale, şi în primul rând Carta O.N.U., cât şi experienţa acumulată, relevă că o semnificaţie deosebită în soluţionarea paşnică a crizelor o au: bunele oficii, medierea, ancheta, concilierea, arbitrajul, calea judiciară.

 Utilizarea unor asemenea mijloace are o importanţă deosebită în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, deoarece, prin intermediul lor se uşurează stabilirea cauzelor diferendului, se dezvoltă un climat de natură a facilita încrederea părţilor care se află în dispută, interesele şi drepturile legitime ale fiecărei părţi se cunosc mai bine, ceea ce creează premise pentru examinarea lor mai aprofundată şi pentru a fi luate în considerare în conceperea şi promovarea soluţiei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

MECANISME INTERNAŢIONALE DE PREVENIRE A CONFLICTELOR SI REZOLVARE A DISPUTELOR ÎN PERIOADA POST-BIPOLARĂ

- PLANUL LUCRĂRII - 

INTRODUCERE  

CAPITOLUL 1: CONFLICTELE ŞI DISPUTELE INTERNAŢIONALE – NOŢIUNE, ETAPE, CAUZE ŞI FACTORI GENERATORI

§ 1. NOŢIUNEA DE „CONFLICT”. CONFLICTUL NECONVENŢIONAL

§ 2. CONFLICTE, RĂZBOAIE ŞI DIFERENDE INTERNAŢIONALE. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 3. DERULAREA UNUI CONFLICT INTERNAŢIONAL. ETAPE TEORETICE

§ 4. TIPOLOGIA CONFLICTELOR

 

CAPITOLUL 2: IMPLICAŢII GLOBALE, PREZENTE ŞI VIITOARE ALE CONFLICTELOR

§ 1. INTERNAŢIONALIZAREA CONFLICTELOR ŞI LUPTA PENTRU INDEPENDENŢĂ A UNOR NAŢIUNI.

§ 2. ADAPTAREA ARMELOR LA VIITOARELE CONFLICTE.

§ 3. CONFLICTELE NECONVENŢIONALE.

 

CAPITOLUL 3: ROLUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN PREVENIREA CONFLICTELOR ÎN PERIOADA POST-BIPOLARĂ

§ 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR INTERNAŢIONALE PRIN INTERMEDIUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE.

§ 2. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE ŞI ROLUL SĂU ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR ŞI DISPUTELOR INTERNAŢIONALE.

2.1. O.N.U. – prezentare generală.

2.2. Sesizarea Consiliului de Securitate al O.N.U.

2.3. Acţiuni ale Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru reglementarea diferendelor dintre state

 

CAPITOLUL 4: MIJLOACE DE REZOLVARE A DISPUTELOR ŞI DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE PE CALE PAŞNICĂ. PREVENIREA CONFLICTELOR

§ 1. OBLIGATIVITATEA REZOLVĂRII NUMAI PE CALE PAŞNICĂ A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

§ 2. CLASIFICAREA MIJLOACELOR PAŞNICE DE SOLUŢIONARE

§ 3. MIJLOACE POLITICO-DIPLOMATICE DE REZOLVARE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

3.1. TRATATIVELE (NEGOCIERILE)

3.2. BUNELE OFICII

3.3. MEDIEREA

3.4. COMISIILE DE ANCHETĂ

3.5. CONCILIEREA

§ 4. MIJLOACE JURISDICŢIONALE DE REZOLVARE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

4.1. ARBITRAJUL

4.2. JUSTIŢIA INTERNAŢIONALĂ

CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

Bibliografie selectivă
 
 • Anghel, Ion M., Anghel, Viorel I. Răspunderea în Dreptul Internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • BIANCHINI, Stefano, Problema Iugoslavă, Editura All, Bucureşti, 2003.
 • Brecher, Michael, „Crisis in World Politics, Theory and Reality”, Oxford, Pergamon Press, 1993.
 • CHASE, W. Howard, Issue Management: Origins of The Future, Editura Issue Action Publication Inc., Leesburg, Virginia, SUA, 1984.
 • CHICIUDEAN, Ion, ŢONEŞ, Valeriu, Gestionarea crizelor de imagine, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
 • Comănescu, Adrian „Pactul de neagresiune şi securitate internaţională”,  Editura Politică, Bucureşti, 1964.
 • COOMBS, Timothy W.,   Chosing the Right Words: The Development of Guidelines for the Selection of the Apropriate Crisis Response Strategies", Management Communication Quaterly, 1995.
 • COOMBS, Timothy W., Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding, Editura Sage, Londa, 1999.
 • COMAN, Cristina, Relaţii publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
 • COMAN, Cristina, Relaţii publice principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
 • Dagenais, Bernard, Profesia de relaţionist, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 • Diaconu, Ion, „Minorităţile. Statut. Perspective”, IRDO, Bucureşti, 1996.
 • DOBRESCU, Paul, BÂRGĂUANU, Alina, Mass-media şi societatea, Editura SNSPA, Bucureşti, 2001.
 • Dufour, Jean-Louis, „Crizele internaţionale. De la Beijing (1900) la Kosovo (1999)”, Editura Corint, Bucureşti, 2002.
 • FINK, Steven, Crisis Management, Planingfor the Inevitable, Editura Amacom, New York, 1986.
 • GARY, Johns, „Comportament organizaţional”, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
 • Geamănu, Grigore „Dreptul Internaţional Contemporan”, Vol. I şi II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • GRANT, Wendy, Rezolvarea conflictelor, Editura Teora, Bucureşti, 1997.
 • HELENA, Cornelius, Faire Shoshana, „Ştiinţa rezolvării conflictelor”, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1996.
 • MALIŢA, Mircea, „Teoria şi practica negocierilor”, Editura Politică, Bucureşti, 1972.
 • MALIŢA, Mircea, „Reglementarea prin mijloace paşnice a diferendelor dintre state”, Editura Politică, Bucureşti, 1982.
 • Mazilu, Dumitru „Dreptul păcii - tratat”,Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • MICULESCU, Simona-Mirela, Mustaţă, Mirela, Relaţiile publice şi universul comunicării internaţionale, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
 • REGESTER, Michael, LARKIN, Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc. Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
 • Roy, Lewicki, Sauders, David, Minton John, Negociation, McGrow-Hill, Boston, 1999.
 • Ştefănescu, Simona, Media şi conflictele, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004.
 • Vintilă, Sergiu, „Negociere şi soluţionarea conflictelor”, Editura Ars Docendi, Universitatea Bucureşti, 2001.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Mecanisme internationale de prevenire a conflictelor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 69
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker