Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Consiliul de Securitate al ONU

Descriere

Într-un sens strict, Consiliul de Securitate nu este totalmente diferit de Consiliul din 1945. el s-a lărgit, de la cei 11 iniţiali membri ajungând astăzi la 15, cu perspectiva unei alte lărgiri în viitorul previzibil, pentru a reflecta exigenţele unui organism mai reprezentativ pentru majoritatea membrilor Naţiunilor Unite. Printre membrii permanenţi, fotoliul alocat expres Republicii China este ocupat, din 1971, de Republica Populară a Chinei şi fotoliul alocat Uniunii Sovietice este ocupat din 1991 de Rusia.

Câţiva noi membri permanenţi pot fi adăugaţi dacă şi atunci când reforma în cursa Consiliului va fi definitivată. În acest moment al redactării articolului este prea devreme să prevedem unde va duce această dezbatere. O problemă practică este reprezentată de faptul că Consiliul, dea lungul anilor, a trecut peste obstacolele procedurale precum dublul drept de veto şi peste aparenta condiţie a Cartei ce prevedea că toţi membri să voteze în favoarea unei rezoluţii ce urma să fie adoptată. Abţinerile au fost tratate ca şi cum ar fi fost „voturi concurente” în conformitate cu conţinutul art. 27 (3).

Acest dispozitiv a împiedicat Consiliul să acţioneze, cel puţin în anumite cazuri în timpul Războiului Rece; acesta continuă mecanismul procedural necesar funcţionării Consiliului.

De asemenea, problemele de interpretare ale rezoluţiei 1441, care au dus la recenta intervenţie militară din Irak, au pus în discuţie nu doar capacitatea Consiliului de Securitate de a acţiona unitar, ci eficienţa în sine a rezoluţiilor sale în noul context global.

Cele mai serioase probleme legale sau quasi-legale ale Consiliului, apărute după Războiul Rece, au fost până acum de o natură în legătură cu care un observator din timpul războiului din Golf nu ar fi visat, că va ajunge în prim-plan. Observatorii se gândeau, mai degrabă, la posibilul abuz al puterii decât la o eventuală renunţare la acesta. Consiliul a invocat Capitolul VII când ameninţarea păcii internaţionale nu era în sine evidenţiată şi a omis în majoritatea cazurilor orice justificare a constatării unei asemenea ameninţări. El a invocat Capitolul VII pentru a autoriza statele membre să folosească forţa armată pentru păstrarea sau restabilirea păcii, fără să se bazeze pe art. 42 şi pe înţelegerile potrivite din art. 43.

Pe frontul quasi-legislativ, Consiliul a constituit tribunale privind crimele de război şi în legătură cu care a emis directive pentru ca statele membre să coopereze. El a creat o comisie de compensare pentru a determina creanţele împotriva unui stat agresor. El a împuternicit tribunalele şi comisia să aplice norme ce nu reflectă, în mod necesar, vrei dispoziţii legală internaţională preexistentă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

- GARANTAREA PACII PRIN CONSILIUL DE SECURITATE O.N.U. -

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC AL CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.

SECŢIUNEA A II-A: ORGANELE PRINCIPALE ALE O.N.U., ALTELE DECÂT CONSILIUL DE SECURITATE. PREZENTARE GENERALĂ

§ 1. ADUNAREA GENERALĂ

§ 2. CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL (ECOSOC)

§ 3. CONSILIUL DE TUTELĂ

§ 4. SECRETARIATUL O.N.U.

§ 5. CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE JUSTIŢIE

 

CAPITOLUL II: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

SECŢIUNEA I: COMPUNEREA CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U

SECŢIUNEA A II-A: FUNCŢIILE CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.

 

CAPITOLUL III: CONSILIUL DE SECURITATE ÎN ACŢIUNE: PROBLEME LEGATE DE FUNCŢIONARE

SECŢIUNEA I: ACTELE QUASI-LEGISLATIVE

SECŢIUNEA A II-A: DETERMINĂRI QUASI-JUDICIARE

 

CAPITOLUL IV: OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE SECURITATE STABILITE DE CARTA NAŢIUNILOR UNITE

 

CAPITOLUL V: SESIZAREA CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.

SECŢIUNEA I: SESIZAREA CONSILIULUI DE SECURITATE DE CĂTRE STATELE AFLATE ÎN LITIGII SAU DE UNELE DINTRE ELE

SECŢIUNEA A II-A: SESIZAREA CONSILIULUI DE SECURITATE FAŢĂ DE UN ORGAN AL O.N.U.

 

CAPITOLUL VI: DETERMINĂRILE PRELIMINARE ÎN CALITATE DE CONDIŢII PRECEDÂND ACŢIUNILE CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.

SECŢIUNEA I: MIJLOACELE PAŞNICE DE SOLUŢIONARE A DIFERENDELOR

SECŢIUNEA A II-A: RECOMANDĂRI PENTRU SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI

SECŢIUNEA A III-A: DECLARAŢIILE PREZIDENŢIALE

CAPITOLUL VII: PROCEDURI PENTRU GARANTAREA PĂCII

SECŢIUNEA I: MENŢINEREA PĂCII, CONSOLIDAREA ŞI IMPUNEREA PĂCII

SECŢIUNEA A II-A: RESTABILIREA PĂCII ŞI PARTICIPAREA ROMÂNIEI

 

CAPITOLUL VIII: ROLUL CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U. ÎN PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ

SECŢIUNEA I: INTERVENŢIA UMANITARĂ A O.N.U. ÎN LUMEA DE DUPĂ RĂZBOIUL RECE

SECŢIUNEA A II-A: EVOLUŢIA REZOLUŢIILOR CONSILIULUI DE SECURITATE DESTINATE SĂ APERE DREPTURILE OMULUI

A. REZOLUŢIA 678 ŞI RĂZBOIUL DIN GOLF: PRIMUL PAS SPRE INTERVENŢIA UMANITARĂ

B. REZOLUŢIA 688 ŞI SITUAŢIA DIN IRAK ULTERIOR RĂZBOIULUI DIN GOLF: GRAVELE ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR OMULUI AMENINŢĂ PACEA ŞI SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ

C. REZOLUŢIA 794 ŞI CRIZA DIN SOMALIA: MANDATUL INTERN PENTRU ACŢIUNILE UMANITARE ÎMPOTRIVA VIOLĂRILOR DREPTURILOR OMULUI

D. REZOLUŢIA 940 ŞI SITUAŢIA HAITIANĂ: FORMA PURĂ A INTERVENŢIEI UMANITARE LA O ANUMITĂ DATĂ

SECŢIUNEA A III-A: CONFLICTE ÎNTRE CONSILIUL DE SECURITATE ŞI STATE MEMBRE ALE NAŢIUNILOR UNITE ASUPRA INTERVENŢIEI UMANITARE

SECŢIUNEA A IV-A: CONCLUZII

 

CAPITOLUL IX: CONCLUZII - REFORMA CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS  

- B I B L I O G R A F I E -
 
I. Tratate, cursuri, monografii
 
 • Ion M. Anghel, Dreptul tratatelor, Editura Lumina Lex, 1993.
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept internaţional contemporan”, Regia autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.
 • Ionel Cloşcă (coord.), Dicţionar de drept internaţional public, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, 1995.
 • Grigore Geamănu, Dreptul internaţional contemporan, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Dumitru Mazilu, Dreptul păcii, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1998.
 • Raluca Miga-Beşteliu, Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public, Editura All Educaţional, Bucureşti, 1997.
 • Raluca Miga-Beşteliu Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Editura „Şansa”, Bucureşti, 1997.

   

 •  Georges Abi-Saab, The United Nations operation in the Congo, 1960-1964 (1978).
 • Robert C. Hilder Brand, Dumbarton Oaks: The origins of the United Nations and the search forpostwar security 156(1990).
 • Benedetto Conforti, Le pouvoir discretionnaire du Conseil de Securite en matiere de constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ov d’un acte d’agression, in the Development of the security Council (1993),
 • Winston Churchill, The second world war: the gathering storm 315 (1948).
 • Clyde Eagleton, The jurisdiction of the security Council over disputes (1946).
 • Tom J. Fareran, An inquiry into the legitimacy or humanitariam intervention, din Law and force in the new international order (1991).
 • Charles G. Fenwick, When is there a threat to the peace (1967).
 • Thomas M. Frank, The powers af applications who is the ultimate guardian of un legality, (1992).
 • Elihu Lauterpacht, Aspects of the administration of international justice, (1991).
 • Edward Yemin, Legislative Powers, în the United nation and specialized agencies 6 (1996).
 • Ruth Gordon, United Nations intervention in internal conflicts: Irak, Somalia and Beyond (1994).
 • Vera Gowlland-Debbas, Security council en forcement action and issues of state resposibility (1994).
 • Vera Gowlland-Debbas, The relationship between the International Court de Justice and the security Council, in the light of the Lockerbie case (1994).
 • Vera Gowlland.-Debbas, Collective responses to illegal acts in international law: United Nations action in the question of Southern Rhodesia.
 • James O.C. Johan, Differing state perspectives on the United Nations, in the post-could war world (1993).
 • Richard B. Ltllich, International human right: problems of law, policy and practice (1991).
 • James C. O’Brien, The international Tribunal for violations of internaţional haumanitarian law în the former Yugoslavia (1993).
 • Peter Malanczuk, Humanitarian intervention and de legitimary of the US of force (1993.)
 • Bhaskar Menon, Reglementările Consiliului de Securitate (1994).
 • E.M. Miller (Oscar Schachper), Legal aspects of the United Nations action in the Congo (1961).
 • W. Michael Reisman, The constitutional crisis in the United Nations (1993).
 • W. Michael Reisman, Peacemaking (1993).
 • Michael Reisman, Costurile şi beneficiile sancţiunilor economice (1995).
 • Deam Rusk, U.S. security interests in the 1990, Russell symposium proceeding (1993).
 • Khelly K. Pease and David P. Forsythe, Human Right, humanitarian intervention and world politics (1993).
 • Oscar Schachter, Commentary, (1992)
 • Oscar Schachper, The United Nations and interal conflict, in Law and civil war in the modern world (1993).
 • David J. Scheffer, Commentary on collective security, din Law and force în the new international order.
 • Philippe Wecrel, La chapitre VII de la Charte et son application par le Conseil de Securite, 37 annuaire, Francais de droit internaţional 165, 166-67 (1991).

   

 
II. CULEGERI DE TEXTE
 
 • I. Cloşcă (coord.), Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, 1992 - Asociaţia Română de Drept Umanitar.
 • Luncan Victor, Duculescu Victor, Drepturile omului. Studiu introductive, culegere de documente internaţionale şi acte normative de drept intern, Partea a II-a, Bucureşti, 1993.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Consiliul de Securitate al ONU
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 95
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Consiliul de Securitate al ONU

Consiliul de Securitate al ONU

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker