Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Rolul ONU in mentinearea pacii

Descriere

La 24 septembrie 1998, România a devenit a 18-a ţară care a semnat Memorandumul în legătură cu operaţiunile ONU de menţinere a păcii. Ministrul de externe român din acea vreme, Andrei Pleşu, a participat din partea României la ceremonia de semnare a memorandumului iar din partea ONU a participat subsecretarul general al ONU pentru operaţiuni de menţinere a păcii, Bernard Miyet.

Conform acestui memorandum, România s-a obligat să furnizeze ONU un batalion de infanterie, un spital mobil de campanie, observatori militari, ofiţeri de poliţie şi personal logistic. Ulterior (3 decembrie 1999), a devenit membru deplin al SHIRBRIG (Brigada Multinaţională cu Capacitate de Luptă Ridicată a Forţelor ONU în Aşteptare). În acelaşi timp, pe plan regional, a aderat la iniţiativele central şi sud-est europene de întărire a păcii: CENCOOP şi SEEBRIG.

Începând din aprilie 1991 şi până în prezent, România a participat la misiuni ONU de menţinere a păcii cu peste 6000 militari şi poliţişti civili (Observatori Militari, Ofiţeri de stat major, Ofiţeri de Legătură, Poliţie Militară, trupe de infanterie, spitale de campanie) situându-se timp de 2 ani (septembrie 1995 - iulie 1997) pe locurile 8-12 în lista celor 75-76 state membre contributoare la Operaţiuni ONU de menţinere a păcii, cu efective desfăşurate simultan de peste 900 căşti albastre. România a început să participe la operaţiuni ONU de menţinere a păcii în aprilie 1991, cu 10 ofiţeri observatori militari, la Misiunea de Observare din Irak-Kuweit (UNIKOM).

Din trimestrul I/1999, doi ofiţeri români au fost angajaţi pe posturi de funcţionari militari internaţionali în Secretariatul ONU, la Departamentul Operaţiunilor de Menţinere a Păcii (DPKO). Din luna decembrie 2000, lor li s-a mai adăugat un al treilea ofiţer român. Totodată, România a fost admisă ca membru în toate nivelurile de participare la sistemul SHIRBRIG (UN Stand-by Forces High Readiness Brigade), inclusiv în Elementul de planificare (Comandamentul Brigăzii).

Misiunile de menţinere a păcii şi umanitare la care România a participat au scos în evidenţă:

 sporirea credibilităţii în ceea ce priveşte potenţialul de care dispune ţara noastră în participarea la astfel de misiuni;

 confirmarea faptului că România este un participant activ la procesul de menţinere a păcii şi a securităţii pe plan mondial şi constituie un generator de securitate la nivel regional şi subregional;

 capacitatea de care a dat dovada personalul participant la astfel de misiuni prin însuşirea şi aplicarea procedurilor standard de operare ONU şi profesionalismul dovedit în cadrul diferitelor comandamente;

 capacitatea unităţilor şi personalului participant de a duce acţiuni militare în cadru multinaţional, în condiţii geopolitice şi de relief, altele decât cele caracteristice teritoriului naţional;

 capacitatea participanţilor de a se adapta rapid la reguli şi tradiţii locale, specifice zonei şi misiunilor;

 creşterea gradului de responsabilitate în rândul militarilor pentru desfăşurarea acţiunilor în condiţii de stres şi independenţă;

  fiabilitatea tehnicii militare de producţie autohtona în condiţii meteorologice şi de relief diferite.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA O.N.U.

§ 1. Contextul apariţiei O.N.U.

§ 2. Conferinţe internaţionale care au premers apariţiei O.N.U.

§ 3. Calitatea de membru O.N.U.

 

CAPITOLUL II: SISTEMUL O.N.U.

§ 1. Organele principale.

§ 2. Organele subsidiare ale O.N.U.

§ 3. Instituţiile specializate ale O.N.U.

 

CAPITOLUL III: ROLUL ADUNĂRII GENERALE, CONSILIULUI DE SECURITATE ŞI SECRETARIATULUI O.N.U. ÎN REZOLVAREA DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

§ 1. Rolul Adunării Generale în rezolvarea diferendelor internaţionale.

§ 2. Rolul Consiliului de Securitate în rezolvarea diferendelor internaţionale.

§ 3. Rolul Secretarului General O.N.U. în rezolvarea diferendelor internaţionale.

 

CAPITOLUL IV: COOPERAREA O.N.U. CU ALTE ORGANIZAŢII ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE ÎN VEDEREA MENŢINERII PĂCII ŞI SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE

§ 1. Cooperarea cu Organizaţia Unităţii Africane (OUA).

§ 2. Cooperarea cu Organizaţia Statelor Americane (OSA).

§ 3. Cooperarea cu N.A.T.O.

§ 4. Cooperarea cu O.S.C.E.

§ 5. Rolul forţelor „Peace Keeping” în vederea respectării rezoluţiilor O.N.U.

 

CAPITOLUL V: ACTIVITATEA ROMÂNIEI ÎN CADRUL O.N.U.

 BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
I. tratate, cursuri, monografii
 
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Contemporan”, Editura „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.
 • Nicolae Ciachir, „Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648), până în contemporaneitate (1947)”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 • Ionel Cloşcă, „Războiul întregului popor şi dreptul internaţional contemporan”, Editura Militară, Bucureşti.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, „Tratat de drepturile omului”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.
 • Florian Coman, „Drept Internaţional Public”, Vol. I, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Philippe Moreau Defarges, „Organizaţiile internaţionale contemporane”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Nicolae Ecobescu (coord.), „Relaţii internaţionale postbelice. Cronologie diplomatică 1945-1964”, Editura Politică, Bucureşti, 1983.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de Justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Ion Enescu, „Politica externă a României în perioada 1944-1947”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional Contemporan”, Vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Dumitru Mazilu, „Dreptul mării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
 • Dumitru Mazilu, „Dreptul păcii. Tratat”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Dumitru Mazilu, „Drept internaţional public”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Dumitru Mazilu, „Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Organizaţii Internaţionale Interguvernamentale”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000.
 • Roxana Munteanu, „Drept european. Evoluţie – instituţii – ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Adrian Năstase, „Drept Internaţional Economic”, Editura „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
 • Adrian Năstase, „Bătălia pentru viitor”, Editura New Open Media, Bucureşti, 2000.
 • Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept internaţional public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii europene şi euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ion Rusu, „Organizaţii şi relaţii internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • V. A. Zorin, V. S. Semionov, S. D. Skazkin, V. M. Hvostov, „Istoria diplomaţiei”, Vol. I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962.
 • „NATO: Ce este, ce va fi? Noua Europă şi securitatea statelor mici”, IRSI, Bucureşti, 1996.
 
II. ARTICOLE, STUDII ŞI ALTE PUBLICAŢII
 
 • Gheorghe Moca, „Principiul neamestecului în activitatea Adunării Generale a O.N.U.”, în „Justiţia Nouă”, nr. 6/1963.
 • Ionel Cloşcă, Mihăilă Constantin, „Organizaţia Statelor Americane de la principii la realitate”.
 • Ziarul „România Liberă”, www.romanialibera.com, articol redactat de Elena Chiriţă.
 • Răzvan Scaesteanu, articol publicat în Ziarul „România Liberă”, 22 nov. 2002.
 • Ştirile publicate în data de 11 februarie 2003, pe site-ul www.uniuneaeuropeană.go.ro
 • Deam Rusk, „U.S. security interests in the 1990”, Russell symposium proceeding (1993).
 • Vera Gowlland.-Debbas, Collective responses to illegal acts in international law: United Nations action in the question of Southern Rhodesia.
 • Richard B. Ltllich, International human right: problems of law, policy and practice (1991).
 • Khelly K. Pease and David P. Forsythe, Human Right, humanitarian intervention and world politics (1993).
 • Peter Malanczuk, Humanitarian intervention and de legitimary of the US of force (1993.)
 • Tom J. Fareran, An inquiry into the legitimacy or humanitariam intervention, Law and force in the new international order (1991).
 • W. Michael Reisman, Peacemaking (1993).
 • Thomas M. Frank, The powers af applications who is the ultimate guardian of un legality (1992).
 • M. Lachs, „Jurisdictional Organs”,în „A Handbook on International Organisations”, R. J. Dupuy ed. 1988.

   

 
III. Tratate, convenţii şi alte Documente
 
 • Carta Naţiunilor Unite, semnată la San Francisco la 26 iunie 1945.
 • Statul Curţii Internaţionale de Justiţie
 • Tratatul Nord-Atlantic din 4 aprilie 1949
 • Convenţia de la Haga pentru aplanarea conflictelor internaţionale din 18 octombrie 1907.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Rolul ONU in mentinearea pacii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 95
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Rolul ONU in mentinearea pacii

Rolul ONU in mentinearea pacii

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker