Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Insulta si Calomnia in presa

Descriere

Istoria reprezintă principalul martor şi tot ea demonstrează faptul că omul în diferitele etape de dezvoltare ale civilizaţiei, a încercat să fie mereu liber şi descătuşat, a încercat să depăşească barierele existente şi prezente în calea libertăţii şi voinţei lui.

Într-o societate liberă şi democrată, bazată pe un sistem de drept care garantează respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor, trebuie să existe reglementări legale serioase care să protejeze omul sub toate aspectele pe care le implică acest lucru, inclusiv unul dintre principalele atribute ale personalităţii umane care este demnitatea, care are ca traiectorie directă reflecţia a două esenţiale aspecte şi anume onoarea şi reputaţia.

La temelia onestităţii sociale stă sinceritatea, când omul apare aşa cum este şi cum trebuie el să fie, însă ca temelie a necinstei stă lipsa de sinceritate care schimbă întreg cadrul social prin diferenţele între vorbe şi fapte. Asociate în linie directă cu lipsa de sinceritate sau poate proasta informare, vorbele şi faptele se prezintă sub formă de infracţiuni, aşa cum sunt infracţiunile contra demnităţii – insulta şi calomnia.

În ceea ce privesc infracţiunile de insultă şi calomnie prin presă, apar o serie de întrebări care rămân însă fără răspuns în lipsa unor reglementări legale clare şi concrete în cauză. Astfel, ţinând cont de capacitatea şi pregătirea persoanelor care acţionează în mass-media de a discerne între un conţinut defăimător şi calomnios şi unul moral, al unui material ce urmează a fi publicat, se poate reţine în acest caz infracţiunea de insultă şi/sau calomnie prin presă ca o circumstanţă agravantă a textului prevăzut de art. 205 şi/sau 206 C. pen.?

Nu ar trebui ataşa un text de lege care să completeze aceste articole incomplete referitoare la demnitatea persoanei, astfel încât să existe o reglementare sigură, atât de necesară atât în practică cât şi în teorie? Totodată ţinându-se cont de nivelul de pregătire profesională al organelor mass-media, de experienţa acumulată, de modalitatea concretă de selecţionare a materialelor de presă, aceste persoane ar trebui să opteze din totalitatea acestor materiale între „a fi sau a nu fi publicat?”. Aceasta este, sau ar trebui să fie întrebarea lor, iar în caz de opţiune greşită ei trebuie să suporte consecinţele acestei alegeri şi să răspundă în faţa afirmaţiilor făcute.

Cu toate acestea însă, nu trebuie uitat faptul că, în activitatea culturală, un loc, poate mai modest, îl ocupă şi îndeletnicirea ziaristică. Un loc mai modest, poate mai marginal, dar înăuntrul valorii pe care o reprezintă cultura. Căci şi activitatea ziaristică se întemeiază pe aportul gândirii, şi foloseşte tehnica exprimării celor gândite. Şi poate că, gândind şi exprimându-şi gândirea, ziariştii ajută şi pe alţii să înveţe a gândi.

Acest loc pe care îl ocupă îndeletnicirea ziaristică în sfera culturii le dă, celor ce practică această îndeletnicire, dreptul de a nu săvârşi infracţiunea de calomnie, dar de a nu fi pasibili de aplicarea unei pedepse severe, atunci când o săvârşesc. Nerespectarea normelor legale şi a regulilor de morală, într-o societate care se doreşte a fi democrată, atât la nivel social – global, cât şi la nivel individual, transformă condiţia umană într-un veritabil teatru pe care se joacă o comedie umană având ca temă o lecţie de onoare, morală şi respect.

Dacă această lecţie de morală nu este percepută corect, vor exista în continuare elemente negative şi nedorite, care apar la nivelul întregului sistem de funcţionare a normalului şi a firescului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

 

CAPITOLUL I: Consideraţi introductive

Secţiunea I: Aspecte comune

Secţiunea a II-a: Explozia informaţională

Secţiunea a III-a:Libertatea presei

Secţiunea a IV-a: Prevederi constituţionale privind libertatea de exprimare

Secţiunea a V-a: Prevederi constituţionale privind dreptul la informaţie

Secţiunea a VI-a: Insulta, calomnia şi prestigiul presei

 

Capitolul II: Insulta

Secţiunea I: Concept şi caracterizare.

Secţiunea a II-a: Obiectul infracţiunii

Secţiunea a III-a: Subiecţii infracţiuni

§ 1. Subiectul activ.

§ 2. Subiectul pasiv.

Secţiunea a IV-a: Conţinutul constitutiv

§ 1. Latura obiectivă.

a) Elementul material.

b) Urmarea imediată.

c) Legătura de cauzalitate.

§ 2. Latura subiectivă.

Secţiunea a V-a: Forme. Modalităţi. Sancţiuni

§ 1. Forme.

§ 2. Modalităţi.

§ 3. Sancţiuni.

Secţiunea a VI-a: Aspecte procesual-penale

 

Capitolul III: Calomnia

Secţiunea I: Concept şi caracterizare

Secţiunea a II-a: Obiectul infracţiunii

Secţiunea a III-a: Subiecţii infracţiuni

§ 1. Subiectul activ.

A. Ipoteza în care autorul afirmaţiei este ziarist.

B. Ipoteza în care autorul afirmaţiei nu activează în mass-media.

§ 2. Subiectul pasiv.

Secţiunea a IV-a: Conţinutul constitutiv

§ 1. Latura obiectivă.

a) Elementul material.

b) Urmarea imediată.

c) Legătura de cauzalitate.

§ 2. Latura subiectivă. - Intenţia în calomnia prin presă

Secţiunea a V-a: Forme. Modalităţi. Sancţiuni

§ 1. Forme.

§ 2. Modalităţi.

§ 3. Sancţiuni.

A. Pedeapsa şi dimensiunea publicităţii prin presă.

B. Ziariştii, destinatari ai pedepsei.

Secţiunea a VI-a: Aspecte procesual-penale

 

Capitolul IV: Proba verităţii

Secţiunea I: Obiectul probei verităţii

Secţiunea a II-a: Condiţiile în care este admisibilă proba verităţii

Secţiunea III-a: Cadrul administrării probei verităţii

Secţiunea a IV-a: Efectele administrării probei verităţii

Secţiunea a V-a: Proba verităţii în materia calomniei prin presă

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII FINALE

 Bibliografie

 
Tratate, Cursuri, Monografii
 • G. Nistoreanu, A. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român – partea specială”, Casa de editură şi presă „Şansa”- S.R.L., Bucureşti, 1996.
 • C. Bulai, „Curs de drept penal – partea specială”, vol. I, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, Bucureşti, 1975.
 • Corneliu Turianu, „Infracţiuni contra demnităţii persoanei”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
 • Gh. Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal Român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Rămureanu, „Codul penal comentat şi adnotat – partea specială”, Vol. I, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • D. Pavel, C. Turianu, „Calomnia prin presă”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1996.
 • V. Dongoroz ş.a., “Noul cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
 • N. Iliescu, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
 • M. Friedman, “Libertăţi şi răspunsuri ale ziariştilor şi autorilor,”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
 • Monica Macovei, “Libertatea de exprimare”, APADOR – CH, 1996.
 • Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Drept penal român”, Partea specială, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1992.
 • M. I. Papadopolu, „Codul penal Carol al II-a” adnotat, vol. III.
 • C. Rătescu şi col., „Codul penal Carol al II-lea”, vol. III.
 • V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, „Constituţia României - comentată şi adnotată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Dorin Ciuncan, „Subiectul activ al infracţiunii de calomnie prin presă” în Dreptul, nr. 5/1999.
 • Doru Pavel, „Coordonate actuale ale calomniei prin presă”, în Revista de drept penal, nr. 1/1995, R. A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.
 • A. Pleşu, „Europa şi călătoriile (I)”, în „Dilema”, nr. 65, 8-14 aprilie 1994.
 • N. Steinhart, „Jurnalul fericirii”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991.
 • Corneliu-Liviu Popescu, „Hotărârea Curţii Europene a drepturilor omului din 28 septembrie 1999, în cauza Dalban contra România şi consecinţele acesteia pentru aplicarea corectă de instanţele judecătoreşti din România a dreptului la libertatea de exprimare prin presă” în „Dreptul”, nr. 2/2000.
 • N. Rateş, “Presa e doar a patra putere în stat” în “Dilema” nr. 262 din 6-12 februarie 1998.
 • Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, “Manifest pentru o cultură mediatică democratică”, al XXI-lea Congres mondial al FIJ, Montreal, 8-13 iunie 1992.
 • Petru Andrei, Eugeniu Safta-Romano, „Protecţia juridică a dreptului la propria imagine”.
 Reviste de specialitate
 • „Revista română de drept”, nr. 5/1973.
 • „Revista română de drept”, nr. 12/1973.
 • „Revista română de drept”, nr. 12/1980.
 • „Revista română de drept”, nr. 3/1982.
 • „Revista română de drept”, nr. 6/1983.
 • „Revista română de drept”, nr. 7/1985.
 • „Revista de drept penal”, nr. 1/1995.
 • „Dreptul”, nr. 5/1999.
 • „Dreptul”, nr. 2/2000.
 Jurisprudenţă
 • Înalta Curte de Casaţie, Dec. nr. 700/1924.
 • Trib. Supr., Dec. nr. 4787/1971.
 • Trib. jud. Suceava, dec. pen. nr. 1806/1972.
 • Trib. jud. Braşov, dec. pen. nr. 829/1972.
 • Trib. Suprem, c. 7, Dec. nr. 31/1975.
 • Trib. Suprem, secţ. pen. Dec. nr. 1819/1976.
 • Dec. nr. 2076/1976.
 • „Repertoriu alfabetic 1976-1980”.
 • „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1981” de V. Papadopol, M. Popovici, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • Trib. jud. Timiş, dec. pen. nr. 70/1978.
 • Trib. Mun. Bucureşti, Secţ. Pen., dec. nr. 307/1979.
 • Trib. Suprem, secţ. pen., dec. nr. 416/1980.
 • Decizia secţiei penale nr. 1827 din 10 octombrie 1980.
 • „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1978”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979.
 • „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1979”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980.
 • „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1980”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1983”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984.
 • „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1984”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985.
 • Trib. jud. Gorj, dec. pen. nr. 465/1984.
 • „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1985”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987.
 • Trib. Municip. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 384/1991.
 • „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1991” cu note de V. Papadopol, Casa de Editură şi presă Şansa S.R.L., 1992.
 • T.M.B., Dec. nr. 885/1991, CJPJ 1991.
 • Jud. Ploieşti, Sentinţa nr. 363/1992.
 • Decizia nr. 45 din 17 mai 1994, în C.D.H., 1994.
 • Decizia nr. 46 din 17 mai 1994, în C.D.H., 1994.
 • A se vedea, Decizia nr. 45 din 17 mai 1994, în C.D.H. 1994.
 • Decizia nr. 46 din 17 mai 1994.
 • Decizia nr. 89 din 4 octombrie 1995.
 • Decizia nr. 108 din 2 noiembrie 1995.
 • Decizia nr. 25 din 6 martie 1996.
 • Decizia nr. 140 din 19 noiembrie 1996.
 • Decizia nr. 140 din 19 noiembrie 1996.
 • Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor omului, IRDO, Bucureşti, 1997.
 • R. M. Stănoiu, P. J. P., vol. III.
 • G. Antoniu ş.a., „Practica judiciară penală”, vol. III.
 Legislaţie
 • Constituţia din 1965.
 • 2. Codul penal anterior, republicat în M. Of. nr. 48 din 27 februarie 1948.
 • 3. Constituţia României din 1991.
 • 4. Legea Audiovizualului, nr. 48 din 21 mai 1992
 • 5. Decretul-lege nr. 1/1989.
 • 6. Decizia nr. 175/1993 a C.N.A. privind aprobarea Normelor obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replică în cadrul programelor audiovizuale în “Monitorul oficial al României”,  partea I, nr. 303/1993.
 • 7. Decizia nr. 105/1993 a C. N. A. privind aprobarea Normelor obligatorii privind realizarea publicităţii în cadrul programelor audio-vizuale, radiodifuzate sau distribuite prin cablu în ”Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 197/1993 .
 • 8. Monitorul Oficial al României, nr. 48 din 27 februarie 1948.
 • 9. Monitorul Oficial al României, nr. 48 din 27 februarie 1948.
 • 10. Buletinul Oficial al României, nr. 64 din 27 octombrie 1986.
 • 11. Monitorul Oficial al României, nr. 4, partea a II-a, 15 martie 1991.
 • 12. Monitorul Oficial al României, nr. 104 din 25 mai 1992.
 • 13. Monitorul Oficial al României, nr. 244, din 01.10.1992.
 • 14. Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 197/1993 .
 • 15. Monitorul Oficial al României,  partea I, nr. 303/1993.
 Alte surse
 • „Comunicatul din partea biroului de presă al S.R.I.”, în „Evenimentul zilei”, nr, 551/15 aprilie 1994.
 • „Evenimentul zilei”, nr. 555/20 Aprilie 1994.
 • „Dilema”, nr. 65, 8-14 aprilie 1994.
 • “Dilema” nr. 262 din 6-12 februarie 1998.
 • Internet.

   

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Insulta si Calomnia in presa
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2000
Numar de pagini: 111
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Insulta si Calomnia in presa

Insulta si Calomnia in presa

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker