Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Responsabilitatea penala a agentului media. Calomnia

Descriere

Dintre toate infracţiunile ce pot fi săvârşite prin presă, cele mai frecvente cazuri practice sunt întemeiate pe art. 205-206 Cod penal, referitoare la insultă şi calomnie. Între aceste două infracţiuni legiuitorul a stabilit ca fiind mai gravă calomnia, aplicându-i şi un regim sancţionator mai sever.

Noţiunea de calomnie desemnează afirmarea sau imputarea, în public, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată ar supune acea persoană la o sancţiune penală, administrativă, sau disciplinară, ori dispreţului public. Ceea ce este caracteristic, pentru calomnia prin presă, faţă de modalitatea tip a infracţiunii de calomnie, este dat de faptul că în cazul celei dintâi afirmarea sau imputarea în public se face prin mijloace de comunicare în masă (mass-media), ziare, reviste, diverse publicaţii etc. În ce priveşte obiectul juridic al acestei modalităţi a infracţiunii, acesta ca şi la modalitatea tip este format din totalitatea relaţiilor sociale care apără demnitatea şi reputaţia persoanei umane, care sunt afectate prin săvârşirea infracţiunii. Se are în vedere demnitatea şi reputaţia sub aspectul ei obiectiv, adică a aprecierii pe care o acordă celelalte persoane subiectului pasiv (persoana vătămată prin infracţiune).

De aceea, la calomnie, ceea ce se atinge în primul rând este reputaţia unei persoane şi numai în al doilea rând şi uneori indirect onoarea acestuia. Subiectul activ al infracţiunii de calomnie prin presă este redactorul, colaboratorul permanent sau ocazional, petiţionarul sau orice altă persoană care reuşeşte să facă publice printr-un mijloc de comunicare de masă, fapte calomnioase prin care se lezează cu intenţie reputaţia unei persoane determinate, subiectul pasiv al infracţiunii.

Relativ la subiectul activ al infracţiunii de calomnie prin presă se pot face anumite nuanţări, privind notorietatea gazetarului, în cazul săvârşirii de către acesta a calomniei prin presă. Luam aici termenul de notorietate în sensul de credibilitate, probitate morală şi profesională. În acest context putem afirma că una este calomnia venită din partea unei persoane oarecare şi alta este calomnia venită de la un autor de prestigiu.

Câteva precizări se impun în legătură cu, conţinutul constitutiv al infracţiunii. Astfel în ceea ce priveşte latura obiectivă, elementul material din conţinutul acesteia este format din acţiunea de afirmare sau imputare a unei fapte ilicite, determinate şi neadevărate, puse în responsabilitatea unei persoane determinate.

Cu privire la aceste acţiuni sunt importante anumite delimitări care derivă din faptul că nici teoria nici practica judiciară nu diferenţiază între cele două acţiuni calomnioase “a afirma” şi “ a imputa”.

În cazul afirmării unei fapte calomnioase, calomniatorul susţine veridicitatea unei fapte, el recurge la o evocare, la un raţionament, cu faptă şi făptuitor în care premisa este falsă, dar aparenţa de adevăr a faptei şi făptuitorului rezistă percepţiei determinate în cauză, pe când în cazul imputării fapta calomnioasă este fără echivoc (fapta aceasta a fost săvârşită de persoana respectivă).

În ce priveşte faptul ziaristic calificat ilicit şi acesta poate beneficia în egală măsură de diferenţele semantice şi de conţinut pentru desemnarea calomniei de presă. Legea stabileşte, de asemenea, ca afirmarea sau imputarea să se facă, printr-un mijloc public de comunicare în masă.

Legiuitorul român a anticipat novator, relaţia “în public - mijloc public” cu o valoare absolută în stabilirea faptelor ilicite de presă, a delictelor de presă, în care presa aşa cum ştim reprezintă un mijloc de comunicare, cel mai important în societăţile moderne şi post-moderne.

Presa (scrisă, vorbită, televizată) este în esenţa ei “în public”, la fel cum este şi un mijloc public, un mesaj public intermediat pe un suport public. În acelaşi timp, presa este un act eminamente intenţional. Urmarea imediată a cestor acţiuni va fi dată de atingerea adusă credibilităţii unei persoane.

De asemenea se cere o legătură de cauzalitate între faptele care constituie elementul material al infracţiunii şi urmarea imediată. În ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii de calomnie acţiunile care formează elementul material, din cadrul laturii obiective, sunt săvârşite cu intenţie, care poate îmbrăca ambele forme, atât directă cât şi indirectă. În literatura de specialitate se consideră că, în cazul calomniei prin presă, forma de vinovăţie poate fi numai intenţia directă.

Ca o concluzie la cele prezentate pe scurt, cu privire la infracţiunea de calomnie prin presă, am putea preciza că aceasta în condiţiile vieţii de azi, în care presa constituie un important formator de opinie, o putere în stat, se impune o reglementare coerentă, care să vină în acord cu noile tendinţe ale vieţii sociale, ţinându-se cont de multitudinea situaţiilor practice în care în care se întâlnesc astfel de conflicte.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMUNICAREA ŞI PROCESUL DE COMUNICARE

1.1. NOŢIUNEA DE „COMUNICARE”

1.2. OBIECTIVELE COMUNICĂRII. COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ

1.3. COMPONENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE

 

CAPITOLUL 2: ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND PRESA, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, DREPTUL LA INFORMAŢIE ŞI DREPTUL LA PROPRIA IMAGINE

2.1. EXPLICAREA UNOR NOŢIUNI ŞI CONCEPTE FUNDAMENTALE

2.2. LIBERTATEA DE EXPRIMARE ŞI PARTICULARITĂŢILE EXPRIMĂRII PRIN PRESĂ

2.3. DREPTUL LA INFORMAŢIE – FINALITATEA LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE PRIN PRESĂ

2.4. SENSUL EXPRESIILOR „INFRACŢIUNE DE PRESĂ” ŞI „INFRACŢIUNE COMISĂ PRIN PRESĂ”

 

CAPITOLUL 3: PRINCIPII DE BAZĂ ÎN PRESĂ

3.1. ACCESUL LIBER LA INFORMAŢII

3.2. PRINCIPIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DE CONŞTIINŢĂ

3.3. PRINCIPIUL BUNEI-CREDINŢE

3.4. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE TRATAMENT

3.5. PRINCIPIUL RĂSPUNDERII JURNALISTICE

3.6. PRINCIPIUL PROTEJĂRII SURSELOR

3.7. PRINCIPIUL RESPECTULUI VIEŢII PRIVATE /26 3.8. PRINCIPIUL INDEPENDENŢEI PROFESIONALE

 

CAPITOLUL 4: PREVEDERI LEGALE CU IMPACT ÎN DOMENIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII AGENŢILOR MEDIA

4.1. EVOLUŢII ISTORICE

4.1.1. Reglementări constituţionale

4.1.2. Reglementări penale

4.2. PREVEDERI ÎNSCRISE ÎN ACTUALA CONSTITUŢIE A ROMÂNIEI ŞI ÎN CONSTITUŢIILE ALTOR STATE

4.2.1. Constituţia României

4.2.2. Prevederi constituţionale din alte state

4.3. PREVEDERI ÎNSCRISE ÎN CODUL PENAL ÎN VIGOARE

4.4. DOCUMENTE INTERNAŢIONALE

4.4.1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

4.4.2. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

4.4.3. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

4.4.4. Rezoluţiile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

4.4.5. Norme statutare privind deontologia jurnaliştilor

 

CAPITOLUL 5: INFRACŢIUNEA DE CALOMNIE. SPECIFICUL CALOMNIEI PRIN PRESĂ

5.1. CONCEPTUL DE CALOMNIE. NOŢIUNEA DE CALOMNIE PRIN PRESĂ

5.2. OBIECTUL PROTECŢIEI JURIDICE. ASPECTE COMUNE ŞI PARTICULARITĂŢI

5.3. SUBIECŢII

5.3.1. Subiectul activ. Participaţia

5.3.2. Subiectul pasiv

5.4. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

5.4.1. Latura obiectivă

5.4.2. Latura subiectivă

5.4.3. Regimul sancţionator

 

CAPITOLUL 6: CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

6.1. EROAREA DE FAPT

6.2. PROBA VERITĂŢII

6.2.1. Obiectul probei verităţii

6.2.2. Condiţiile în care este admisibilă proba verităţii

6.2.3. Cadrul administrării probei verităţii

6.2.4. Efectele administrării probei verităţii

 

CAPITOLUL 7: ASPECTE PROCEDURALE

7.1. INSTITUŢIA PLÂNGERII PREALABILE

7.2. DAUNE CE POT FI PRODUSE PRIN CALOMNIE

 

CAPITOLUL 8: CALOMNIA PRIN PRESĂ REFLECTATĂ ÎN JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CAPITOLUL 9: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografie
 
I. Tratate, Cursuri, Monografii
 
1. Valerică Dabu, „Dreptul comunicării sociale”, Editura SNSPA, Bucureşti, 2005.
2. Valerică Dabu, „Dreptul comunicării sociale”, Editura SNSPA, Bucureşti, 2004.
3. Valerică Dabu, „Răspunderea juridică a funcţionarului public”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000.
4. Valerică Dabu, Licu Dimitrie Bogdan, „Libertatea de exprimare. Transparenţă. Cenzură prealabilă, cenzură ulterioară şi publicitatea excesivă”, în Revista „Dreptul”, nr. 1/2004.
5. Ion Chiciudean, Valeriu Ţoneş, „Gestionarea crizelor de imagine”, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
6. Septimiu Chelcea, „Sociologia opiniei publice”, SNSPA, Bucureşti, 2000.
7. Septimiu Chelcea, „Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice”, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
8. Nicolae Frigioiu, „Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice”, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
9. Vasile Tran, Irina Stănciugelu, „Teoria comunicării”, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
10. Constantin Schifirneţ, „Sociologie”, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2005.
11. Mircea Dan, „Tehnici de redactare şi editare în relaţiile publice”, Editura SNSPA, Bucureşti, 2002.
12. Bogdan Alexandru Halic, Ion Chiciudean, „Analiza imaginii organizaţiilor”, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
13. Ruxandra Raşcanu, „Psihologie şi comunicare”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002.
14. Emilian Dobrescu, „Sociologia comunicării”, Editura Victor, Bucureşti, 1998.
15. Alex Mucchielli, „Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare”, Editura Polirom, 2005.
16. Ion-Ovidiu Pânişoară, „Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională ”, Editura Polirom, 2004.
17. Paul Marinescu, „Managementul instituţiilor Publice”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.
18. Mihai Coman, “Din culisele celei de-a patra puteri”, Editura Carro, 1996.
19. Eugen Burduş, Gheorghiţa Căprărescu, Armenia Androniceanu, Michael Miles, „Managementul schimbării organizaţionale”, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
20. Dumitru Iacob, Diana Cişmaru, „Managementul organizaţiilor”, Bucureşti, 2003.
21. Ion Stăncioiu, Gheorghe Militaru, „Management. Elemente fundamentale”, Editura Teora, Bucureşti, 1999.
22. Lucian Vasile Szabo, „Libertate şi comunicare în lumea presei”, capitolul „Mass-media şi libertatea de exprimare. Ghidul jurnalistului”, Editura „Amarcord”, 1999.
23. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
24. Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Drept penal român”, Partea specială, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1992.
25. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
26. Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român – partea specială”, Casa de editură şi presă „Şansa”- S.R.L., Bucureşti, 1996.
27. C. Bulai, „Curs de drept penal – partea specială”, vol. I, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, Bucureşti, 1975.
28. Corneliu Turianu, „Infracţiuni contra demnităţii persoanei”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
29. Gh. Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal Român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
29. Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Rămureanu, „Codul penal comentat şi adnotat – partea specială”, Vol. I, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
30. D. Pavel, C. Turianu, „Calomnia prin presă”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1996.
31. V. Dongoroz ş.a., “Noul cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
32. N. Iliescu, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
33. M. Friedman, “Libertăţi şi răspunsuri ale ziariştilor şi autorilor,”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
34. Monica Macovei, “Libertatea de exprimare”, APADOR – CH, 1996.
35. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
36. M. I. Papadopolu, „Codul penal Carol al II-a” adnotat, vol. III.
37. C. Rătescu şi col., „Codul penal Carol al II-lea”, vol. III.
38. V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, „Constituţia României - comentată şi adnotată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
39. Dorin Ciuncan, „Subiectul activ al infracţiunii de calomnie prin presă” în Dreptul, nr. 5/1999.
40. Doru Pavel, „Coordonate actuale ale calomniei prin presă”, în Revista de drept penal, nr. 1/1995, R. A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.
41. A. Pleşu, „Europa şi călătoriile (I)”, în „Dilema”, nr. 65, 8-14 aprilie 1994.
42. N. Steinhart, „Jurnalul fericirii”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991.
43. Corneliu-Liviu Popescu, „Hotărârea Curţii Europene a drepturilor omului din 28 septembrie 1999, în cauza Dalban contra România şi consecinţele acesteia pentru aplicarea corectă de instanţele judecătoreşti din România a dreptului la libertatea de exprimare prin presă” în „Dreptul”, nr. 2/2000.
44. N. Rateş, “Presa e doar a patra putere în stat” în “Dilema” nr. 262 din 6-12 februarie 1998.
45. Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, “Manifest pentru o cultură mediatică democratică”, al XXI-lea Congres mondial al FIJ, Montreal, 8-13 iunie 1992.
46. Petru Andrei, Eugeniu Safta-Romano, „Protecţia juridică a dreptului la propria imagine”.
47. Carmen Monica Cercelescu, “Regimul juridic al presei. Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor”, Editura Teora, Bucureşti, 2002
48. Mihail Constantin Eremia, “Dreptul comunicării (Legislaţia şi jurisprudenţa presei)”, Universitatea Bucureşti, 2003.
49. Dumitru Titus Popa, “Dreptul comunicării”, Editura Norma, 1999.
50. Ion Ionescu Dolj, “Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
51. Vasile Breban, „Dicţionar general al limbii române”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.
52. Vincent Berger, „Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Bucureşti, 1998.
 
II. Reviste de specialitate
 
1. „Revista română de drept”, nr. 5/1973.
2. „Revista română de drept”, nr. 12/1973.
3. „Revista română de drept”, nr. 12/1980.
4. „Revista română de drept”, nr. 3/1982.
5. „Revista română de drept”, nr. 6/1983.
6. „Revista română de drept”, nr. 7/1985.
7. „Revista de drept penal”, nr. 1/1995.
8. „Dreptul”, nr. 5/1999.
9. „Dreptul”, nr. 2/2000.
10. „Dreptul”, nr. 1/2004.
 
III. Jurisprudenţă
 
1. „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1981” de V. Papadopol, M. Popovici, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
2. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1978”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979.
3. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1979”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980.
4. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1980”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982.
5. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1983”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984.
6. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1984”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985.
7. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1985”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987.
8. „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1991” cu note de V. Papadopol, Casa de Editură şi presă Şansa S.R.L., 1992.
9. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor omului, IRDO, Bucureşti, 1997.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Responsabilitatea penala a agentului media. Calomnia
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 114
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker