Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Curtea Internationala de Justitie

Descriere

În sens larg, justiţia internaţională este realizată prin toate mijloacele de reglementare paşnică a diferendelor. În sens restrâns, justiţia internaţională este înfăptuită, în primul rând, prin intermediul Curţii Internaţionale de Justiţie, căreia i-am dedicat şi noi această lucrare, aproape în întregime. În anul 1969, preşedintele Curţii arăta că de-a lungul vremurilor „unica permanenţă este aceea a dreptăţii popoarelor”.

Iată de ce „oamenii dornici de pace adresează conducătorilor tuturor naţiunilor rugămintea fierbinte de a instaura şi de a afirma neîncetat cu o hotărâre continuu sporită, existenţa dreptului în interiorul statelor ca şi în relaţiile internaţionale” . Ideea justiţiei este strâns legată de ideea păcii, fiind greu de conceput relaţii paşnice stabile între naţiuni şi popoare acolo unde exigenţele justiţiei sunt încălcate.

Promovarea unor soluţii bazate pe justiţie şi echitate în toate problemele complexe ale lumii contemporane şi reglementarea diferendelor şi conflictelor în lumina cerinţelor justiţiei duc la întărirea păcii şi securităţii în lume. Justiţia internaţională cunoaşte în evoluţia sa câteva momente caracteristice, pe care ţinem să le amintim la acest final al lucrării:

1. astfel, o primă încercare de constituire a unei Curţi internaţionale o reprezintă crearea, în 1907, a Curţii de justiţie a Americii Centrale, în conformitate cu Tratatul de la Washington din acelaşi an.

2. un alt moment important este cel al constituirii, în 1920 a Curţii Permanente de Justiţie Internaţională . Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională a funcţionat 18 ani, din 1922 până în 1940. În anii celui de-al doilea război mondial ea a încetat să mai funcţioneze, iar în 1946 a fost desfiinţată în mod expres.

După aceea a fost creată Curtea Internaţională de Justiţie, organul judiciar principal al Organizaţiei Naţiunilor Unite, fiind compusă dintr-un corp de judecători independenţi, aleşi indiferent de cetăţenia lor, dintre persoane cu înalte calităţi morale, care îndeplinesc condiţiile cerute în ţara lor pentru numirea în cele mai înalte funcţii judiciare sau care sunt jurişti cu o competenţă recunoscută în materie de drept internaţional.

De la constituirea sa, Curtea Internaţională de Justiţie a soluţionat mai multe diferende , contribuind, astfel, la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Vom aminti, între acestea, cazul Canalului Corfu, judecat în anii 1948-1949; cazurile Haya de la Torre, judecate în anii 1950-1951; diferendul dintre Marea Britanie şi Norvegia în problemele pescuitului, judecat în 1951; diferendul de frontieră dintre Belgia şi Olanda, judecat în 1959; diferendul cu privire la delimitarea platoului continental din Marea Nordului, judecat în 1969; diferendul privind platoul continental din Marea Egee, judecat în 1978; cazul deţinerii ca ostateci a membrilor Corpului diplomatic şi consular al S.U.A. în Teheran, judecat în 1980.

De asemenea, Curtea a dat mai multe avize consultative, cum sunt cele cu privire la interpretarea unor clauze din tratatele de pace încheiate după cel de-al doilea război mondial cu privire la obligativitatea recomandării Consiliului de Securitate la primirea de noi membri în Organizaţia Naţiunilor Unite avizele în chestiunea statutului internaţional al Africii de Sud-Vest cu privire la rezervele făcute de diferite state la Convenţia pentru prevenirea şi pedepsirea genocidului, precum şi cu privire la alte probleme.

În concluzie, având în vedere toate cele prezentate, putem afirma că rolul Curţii Internaţionale de Justiţie este de o importanţă covârşitoare în menţinerea relaţiilor paşnice dintre state, şi, în general, în dezvoltarea dreptului internaţional public.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE JUSTIŢIE

PLANUL LUCRĂRII:

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE JUSTIŢIE, ORGAN PRINCIPAL AL ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

SECŢIUNEA II: DELIMITARE ÎNTRE CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE JUSTIŢIE ŞI ALTE INSTANŢE JURISDICŢIONALE INTERNAŢIONALE

 

CAPITOLUL II: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE JUSTIŢIE

SECŢIUNEA I: CONSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA C.I.J.

SECŢIUNEA II: STATUTUL ŞI REGULILE C.I.J.

SECŢIUNEA III: CARACTERUL FACULTATIV AL JURISDICŢIEI C.I.J.

 

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA ŞI COMPONENŢA C.I.J.

SECŢIUNEA I: JUDECĂTORII PERMANENŢI

SECŢIUNEA II: JUDECĂTORII AD-HOC

SECŢIUNEA III: CAMERELE CURŢII

SECŢIUNEA IV: GREFA CURŢII

SECŢIUNEA V: CONSILIERII JURIDICI

 

CAPITOLUL III: FUNCŢIONAREA C.I.J.

SECŢIUNEA I: COMPETENŢA C.I.J.

§ 1. COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ.

§ 2. COMPETENŢA CONSULTATIVĂ.

SECŢIUNEA A II-A: PROCEDURA DE JUDECATĂ ÎN FAŢA C.I.J.

§ 1. PROCEDURA SCRISĂ

§ 2. PROCEDURA ORALĂ. SECŢIUNEA III: HOTĂRÂRILE C.I.J.

 

CAPITOLUL IV: ASPECTE DIN JURISPRUDENŢA C.I.J.

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRIBUŢIA C.I.J. LA DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA II: JURISPRUDENŢA C.I.J. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE APELE INTERIOARE, BĂILE ISTORICE ŞI GOLFURILE

SECŢIUNEA III: STRÂMTORILE INTERNAŢIONALE ÎN JURISPRUDENŢA C.I.J.

SECŢIUNEA IV: JURISPRUDENŢA C.I.J. PRIVIND MAREA TERITORIALĂ, PLATOUL CONTINENTAL, ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ ŞI MAREA LIBERĂ

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 
 • Alexandru Bolintineanu, „Marea teritorială”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All, Bucureşti, 1998.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Organizaţii internaţionale interguvernamen-tale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Carp, Victor Aelenei, Gabriel Dârmon, Bogdan Ţonea, “Dreptul frontierei de stat”, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1999.
 • C. J. Colombos, “Le droit international de la mer”, Paris, 1952.
 • Ovidiu Crauciuc, “Zona economică exclusivă a R. S. România”, în RRSJ nr. 4/1988.
 • G. Gidel, “Le droit international de la mer”, vol. III, Paris, 1952.
 • Pierre-Marie Dupui, „Droit international public”, Editura Dalloz, 1998.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 1981.
 • Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Mazilu, “Dreptul Mării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
 • G. Meitani, „Curs de drept internaţional public”, Editura Al. T. Doicescu, Bucureşti, 1931.
 • Gh. Moca, Mariana Drăghici, „Documente de drept internaţional public”, Vol. I, Centru de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972.
 • Riccardo Monaco, „Manuale di diritto internazionale pubblico”, Torino.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Popescu I. Mircea, “Dreptul mării. Zone de jurisdicţie naţională”, Editura Artprint, Bucureşti, 2000.
 • Aurel Preda, Nineta Bărbulescu, “Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării”, Editura FinMedia, Bucureşti, 1999.
 • A. Raestad, “La mer territoriale”, Etudes historigues et iuridigues, Paris, 1913.
 • Grigore Stamate, “Frontiera de stat a României”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • Mădălina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuţa, „Curţi internaţionale de justiţie”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Curtea Internationala de Justitie
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Curtea Internationala de Justitie

Curtea Internationala de Justitie

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker