Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Jurisprudenta Curtii Internationale de Justitie in domeniul delimitarii spatiilor marine

Descriere

Apariţia dreptului mării a fost determinată, de-a lungul timpului, de interesele - sub aspect economic, de navigaţie, comunicaţie şi apărare - ale statelor şi a evoluat odată cu dezvoltarea societăţii internaţionale. Astfel, de la celebrul Consolato del Mare (secolul XIV-lea), care a codificat o serie de norme cutumiare, enunţând pentru prima oară principiul libertăţii de navigaţie, în timp de război, pentru vasele neutre, până la veritabila Convenţie de la Montego Bay din 1982, reglementările privind regimul juridic al spaţiilor maritime şi al solului şi subsolului acestora s-au extins şi diversificat, dobândind dimensiuni şi valenţe noi.

Dezvoltarea dreptului mării a fost influenţată şi de frecventele confruntări între interesele anumitor state şi grupuri de state. Astfel că disputa apărută, la începutul secolului XVII în doctrină, între susţinătorii teoriei ‚‚mării deschise’’ şi cei ai „mării închise’ reprezenta, de fapt, conflictul de interese între statele dezvoltate care doreau să-şi însuşească zone întinse din spaţiile marine şi alte state care militau pentru folosirea mării libere de către toate statele.

În timp, interesele divergente ale statelor s-au accentuat; unele state riverane pledând pentru extinderea mării teritoriale în detrimentul mării libere, în timp ce alte state pentru limitarea şi stoparea dreptului statelor de a revendica noi zone marine, lăsând spaţiu larg de acţiune principiului libertăţii mării libere.

După cel de-al doilea război mondial a început o adevărată „ofensivă” a unor state riverane asupra spaţiilor maritime - unele dintre acestea dependente în grad înalt de resursele mării - marcată de extinderi ale mării teritoriale de la 3 mile la 6 ori la 12 mile sau chiar la 200 de mile de către unele state latino americane. Într-un asemenea context, a avut loc o primă etapă a codificării dreptului mării în cadrul a patru convenţii adoptate, la Geneva în 1958, urmată de o nouă etapă care pe parcursul unor negocieri susţinute şi îndelungate a reuşit să „producă” un nou drept al mării, consacrat într-o singură convenţie, adoptată la Montego Bay în 1982 şi considerată „Constituţia Oceanelor”.

Pe parcursul lucrării am avut în vedere, în mod special, unele aspecte în domeniul dreptului mării şi mai ales asupra zonelor de jurisdicţie naţională care - cum este şi firesc - au fost cele mai sensibile şi susceptibile zone în procesul de extindere graduală a suveranităţii ori a unor drepturi suverane ale statelor asupra unor spaţii întinse ale mării libere. În prezent, când dreptul mării nu numai că tinde să devină o ramură a dreptului internaţional într-o serie de domenii conexe, unele chiar tehnice, abordarea zonelor marine de jurisdicţie naţională presupune, mai mult ca oricând, profesionalism, cunoştinţe temeinice în materie, precum şi cunoştinţe de geografie economică, de biologie maritimă, geologice şi morfologice indispensabile pentru înţelegerea problemelor generate de delimitarea diferitelor spaţii marine, ca şi de explorarea, conservarea şi exploatarea resurselor acestor zone şi de protecţia mediului marin.

În lucrarea de faţă, având în vedere titlul temei, ne-am oprit în mod special asupra soluţiilor de jurisprudenţă reţinute de Curtea Internaţională de Justiţie, în materia dreptului mării. De altfel, din cele avute în vedere pe parcursul lucrării se poate vedea rolul covârşitor pe care l-a avut Curtea Internaţională de Justiţie în conturarea unui adevărat „Drept al mării”.

În concluzie, rolul necontestat şi influenţa covârşitoare a jurisprudenţei Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga în această materie dar şi interesele în creştere ale statelor în privinţa reglementării şi recunoaşterii tuturor revendicărilor maritime în temeiul noului drept al mării, pun într-o perspectivă nouă pentru dreptul internaţional rolul reglementării jurisdicţionale a diferendelor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

C U P R I N S

JURISPRUDENŢA CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE ÎN DOMENIUL DELIMITĂRII SPAŢIILOR MARINE

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. CREAREA CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE.

1.2. STATUTUL ŞI REGULILE CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE.

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE

2.1. COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ A CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE.

2.2. HOTĂRÂREA CURŢII INTERNAŢIONALE JUSTIŢIE.

2.3. ACTIVITATEA CONSULTATIVĂ A CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE.

 

CAPITOLUL III: CONTRIBUŢIA CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE LA INTERPRETAREA ŞI APLICAREA DREPTULUI MĂRII

3.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL MĂRII ŞI CONTRIBUŢIA C.I.J. LA DEZVOLTAREA DREPTULUI MĂRII.

3.2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE.

3.3. IZVOARELE DREPTULUI MĂRII.

 

CAPITOLUL IV: JURISPRUDENŢA C.I.J. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE APELE INTERIOARE, BĂILE ISTORICE ŞI GOLFURILE

4.1. ASPECTE GENERALE.

4.2. JURISPRUDENŢĂ.

a. Hotărârea pronunţată la 18 decembrie 1951 în „Afacerea pescăriilor anglo-norvegiene”.

b. Hotărârea C.I.J. din 1984 pronunţată în „Afacerea Golfului Maine”.

c. Hotărârea C.I.J. din 11 septembrie 1992, în afacerea privind frontiera terestră, insulară şi maritimă dintre El Salvador şi Honduras.

 

CAPITOLUL V: STRÂMTORILE INTERNAŢIONALE ÎN JURISPRUDENŢA C.I.J.

5.1. NOŢIUNEA ŞI REGIMUL JURIDIC AL STRÂMTORILOR INTERNAŢIONALE.

5.2. JURISPRUDENŢĂ.

a. Afacerea Strâmtorii Corfu.

b. Strâmtorile daneze supuse jurisdicţiei C.I.J.

 

CAPITOLUL VI: JURISPRUDENŢA C.I.J. PRIIND MAREA TERITORIALĂ, PLATOUL CONTINENTAL, ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ ŞI MAREA LIBERĂ

6.1. MAREA TERITORIALĂ.

a. Conceptul de mare teritorială.

b. Jurisprudenţa C.I.J. privind marea teritorială.

6.2. PLATOUL CONTINENTAL.

a. Noţiune.

b. Jurisprudenţa C.I.J. privind platoul continental.

6.3. ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ ÎN JURISPRUDENŢA C.I.J.

6.4. JURISPRUDENŢA C.I.J. PRIVIND MAREA LIBERĂ.

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
 • Alexandru Bolintineanu, „Marea teritorială”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All, Bucureşti, 1998.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Organizaţii internaţionale interguvernamen-tale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Carp, Victor Aelenei, Gabriel Dârmon, Bogdan Ţonea, “Dreptul frontierei de stat”, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1999.
 • C. J. Colombos, “Le droit international de la mer”, Paris, 1952.
 • Ovidiu Crauciuc, “Zona economică exclusivă a R. S. România”, în RRSJ nr. 4/1988.
 • G. Gidel, “Le droit international de la mer”, vol. III, Paris, 1952.
 • Pierre-Marie Dupui, „Droit international public”, Editura Dalloz, 1998.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 1981.
 • Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Mazilu, “Dreptul Mării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
 • G. Meitani, „Curs de drept internaţional public”, Editura Al. T. Doicescu, Bucureşti, 1931.
 • Gh. Moca, Mariana Drăghici, „Documente de drept internaţional public”, Vol. I, Centru de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972.
 • Riccardo Monaco, „Manuale di diritto internazionale pubblico”, Torino.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Popescu I. Mircea, “Dreptul mării. Zone de jurisdicţie naţională”, Editura Artprint, Bucureşti, 2000.
 • Aurel Preda, Nineta Bărbulescu, “Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării”, Editura FinMedia, Bucureşti, 1999.
 • A. Raestad, “La mer territoriale”, Etudes historigues et iuridigues, Paris, 1913.
 • Grigore Stamate, “Frontiera de stat a României”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • Mădălina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuţa, „Curţi internaţionale de justiţie”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Jurisprudenta Curtii Internationale de Justitie in domeniul delimitarii spatiilor marine
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker