Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Justitia internationala

Descriere

Problema creării unor instanţe penale internaţionale a fost preocuparea juriştilor încă din secolul al XVIII-lea.

Juristconsultul elveţian Gustav Moznier a conceput în anul 1877 organizarea unei Jurisdicţii criminale internaţionale pentru represiunea crimelor comise împotriva dreptului ginţilor. Un asemenea tribunal urma a fi compus din 5 membri, dintre care doi numiţi de beligeranţi şi trei de statele neutre.

Competenţa tribunalului viza judecarea crimelor de război comise prin încălcarea dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva din 1864. După un prim insucces, Moyner a reluat propunerea sa la Institutul de drept naţional de la Cambridge, dar s-a izbit de acelaşi insucces, obiectându-se că proiectul să nesocoteşte jurisdicţiile naţionale. De atunci, ideea creării unei jurisdicţii penale internaţionale a preocupat în mod permanent cercurile juridice şi politice.

Astfel prin Convenţia de la Haga din 1907 s-a încercat instituirea unei „Curţi internaţionale de prize maritime”, competentă a se pronunţa asupra capturării unei nave, de către o altă navă cu pavilion străin. După primul război mondial, Tratatul de la Versailles prevedea în articolul 227, constituirea unui tribunal special compus din cinci judecători, provenind din ţările victorioase în război – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia – pentru a judeca pe Wilhelm al II-lea de Hohenzolern, împăratul Germaniei, învinsă în război, vinovat de „ofensă adusă moralei internaţionale” şi „forţei sfinte a tratatelor”.

În perioada interbelică, date fiind responsabilităţile antrenate în primul război mondial, au fost multiple preocupări pe plan internaţional atât în cadrul Societăţii Naţiunilor, cât şi în cadrul unor foruri ştiinţifice de drept internaţional, pentru crearea unei instanţe penale internaţionale permanente.

În 1920 în cadrul Societăţii Naţiunilor, Comitetul de jurişti constituit de Consiliul Ligii Naţiunilor a întocmit un proiect de organizare a unei Înalte Curţi de Justiţie Internaţională, separată de Curtea Permanentă a Justiţie Internaţională, competentă de a judeca crimele contra dreptului ginţilor deferite de Adunarea sau de Consiliul Legilor. În cele din urmă Adunarea a decis că ideea unei jurisdicţii penale internaţionale este prematură. Între 1920-1936, înfiinţarea unei jurisdicţii penale internaţionale a fost susţinută de mai multe societăţi internaţionale ale juriştilor între care Asociaţia de drept internaţional, Institutul de drept interaţional, Asociaţia internaţională de drept penal. Dispariţia Societăţii Naţiunilor a constituit consecinţa firească a slăbiciunii sale în faţa actelor repetate de agresiune din partea statelor fasciste, acte care au culminat prin dezlănţuirea, în 1939, a celui de-al doilea război mondial.

Crearea unei noi organizaţii internaţionale a fost hotărâtă încă din timpul războiului. Noua organizaţie trebuia să se întemeieze pe principiul egalităţii suverane a tuturor statelor paşnice şi urma să fie deschisă tuturor statelor, mari şi mici. La Conferinţa de la San Francisco (25 aprilie-26 iunie 1945), la care au participat 50 de state aflate în război împotriva statelor fasciste, a fost întocmită şi adoptată Carta Naţiunilor Unite, document pe baza căruia a luat fiinţă Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) şi Curtea Internaţională de Justiţie.

În acelaşi timp a fost întocmit şi adoptat Statutul Curţii, care face parte integrantă din Carta Naţiunilor Unite. Cu puţine modificări, acest Statut reproduce Statutul Curţii Permanente de Justiţie Internaţională, creată sub egida Societăţii Naţiunilor.

 Având în vedere toate acestea se poate afirma fără scrupule că o instanţă internaţională de justiţie nu a apărut dintr-o dată; un asemenea proiect a avut în spate un proces îndelungat ce a început încă din cele mai vechi timpuri, proiecte îndrăzneţe, cele mai multe neîndeplinite şi, de ce nu, două războaie mondiale care au convins pe mai marii vremii – fie ei jurişti sau politologi – de uriaşele pierderi umane şi dezastruoasele pierderi economice pe care le-au adus războaiele şi pe care încă le-ar mai putea aduce dacă nu se iau măsuri prompte.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CUPRINS

 

Capitolul I: Rezolvarea diferendelor în dreptul internaţional

Secţiunea I: Obligativitatea rezolvării numai pe cale paşnică a diferendelor internaţionale …

§ 1. Aspecte privind rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale înainte de primul război mondial

§ 2. Rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale între cele două războaie mondiale

§ 3. Rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale după cel de-al doilea război mondial

Secţiunea a II-a: Clasificarea mijloacelor paşnice de soluţionare a diferendelor internaţionale

Secţiunea a III-a: Mijloace politico-diplomatice de rezolvare a diferendelor internaţionale

§ 1. Tratativele (negocierile)

§ 2. Bunele oficii

§ 3. Medierea

§ 4. Comisiile de anchetă

§ 5. Concilierea

Secţiunea a IV-a: Mijloace jurisdicţionale de rezolvare a diferendelor internaţionale

§ 1. Arbitrajul

§ 2. Justiţia internaţională

 

Capitolul II: Curtea Internaţională de Justiţie – organ principal al O.N.U.

Secţiunea I: Constituire şi evoluţie

Secţiunea a II-a: Caracterul facultativ al jurisdicţiei C.I.J.

Secţiunea a III-a: Structura Curţii Internaţionale de Justiţie

§ 1. Judecătorii permanenţi

§ 2. Judecătorii ad-hoc

§ 3. Camerele Curţii

Secţiunea a IV-a: Competenţa jurisdicţională a Curţii Internaţionale de Justiţie

Secţiunea a V-a: Competenţa consultativă a Curţii Internaţionale de Justiţie

 

Capitolul III: Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Secţiunea I: Delimitări conceptuale

§ 1. Consiliul Europei, Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene

§ 2. Comisia Europeană şi Comisia Europeană a Drepturilor Omului

§ 3. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Secţiunea a II-a: Fuziunea Comisiei şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului

§ 1. Comisia Europeană a Drepturilor Omului

§ 2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului

§ 3. Reforma sistemului instituţional de control – Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului

Secţiunea a III-a: Competenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

§ 1. Competenţa personală

§ 2. Competenţa materială

§ 3. Competenţa temporală

§ 4. Competenţa teritorială

 

Capitolul IV: Tribunalul Penal Internaţional de la Haga

Secţiunea I: Constituire şi evoluţie

Secţiunea a II-a: Organizare şi funcţionare

Secţiunea a III-a: Competenţe

 

Capitolul V: Tribunalul Penal Internaţional de la Nürnberg şi Tokyo

Secţiunea I: Tribunalul Penal Internaţional de la Nürnberg

§ 1. Crearea Tribunalului Penal Internaţional de la Nürnberg. Organizare şi funcţionare

§ 2. Competenţa Tribunalului Penal Internaţional de la Nürnberg

Secţiunea a II-a: Tribunalul Penal Internaţional de la Tokyo

Concluzii

Bibliografie  

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. LITERATURĂ ROMÂNĂ
 
 • Ion M. Anghel, Viorel I. Anghel, „Răspunderea în Dreptul Internaţional”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Ionel Cloşcă, Edwin Glaser, Neagu Cosma, Marţian Niciu, George Elian, Mikloş Antal, „Dicţionar de drept internaţional public”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • Florian Coman, Nicolae Purdă, „Protecţia Juridică a Drepturilor Omului”, Editura Era, 1999.
 • Adrian Comănescu, „Pactul de neagresiune şi securitate internaţională”,  Editura Politică, Bucureşti, 1964.
 • Vasile Creţu, „Drept internaţional penal”, Editura Societăţii Tempous, România, Bucureşti, 1996.
 • Dumitru Diaconu, „Curtea penală internaţională – Istorie şi realitate”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • Răzvan Dincă, „Cereri în faţa C.E.D.O. Condiţii de admisibilitate”, Editura All Beck., Bucureşti, 2001.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de Justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional Contemporan”, Vol. I şi II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional Penal şi Infracţiunile Internaţionale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.
 • Ioan Hurdubaie, „Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei”; Editura Universal Pan, Bucureşti.
 • Ion Jinga, „Uniunea Europeană – realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Corina Leicu, „Drept Comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Mircea Maliţa, „Teoria şi practica negocierilor”, Editura Politică, Bucureşti, 1972.
 • Mircea Maliţa, „Reglementarea prin mijloace paşnice a diferendelor dintre state”, Editura Politică, Bucureşti, 1982.
 • Octavian Manolache, „Drept Comunitar – Instituţii comunitare”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999.
 • Viorel Marcu, „Drept Instituţional Comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Dumitru Mazilu, „Dreptul păcii - tratat”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Dumitru Mazilu, „Drepturile Omului – Concept, exigenţe şi realităţi contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Marian C. Molea, „Răspunderea statelor în dreptul internaţional contemporan”, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1978.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional. Introducere în Dreptul Internaţional Public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • Roxana Munteanu, „Drept European – Evoluţie, Instituţii, Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Adrian Năstase, „România şi Noua Arhitectură Mondială”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
 • Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I şi II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Nicolae Purdă, „Protecţia Drepturilor Omului – Mecanisme interne şi internaţionale” , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar General”, Editura Didactică şi Pedagogiă, Bucureşti, 1999.
 • Marin Voicu, „Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, Editura Juridică, Bucureşti, 2001.

   

 
II. LITERATURĂ STRAINA
 
 • Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996.
 • Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Ed. Dalloz, 1991.
 • Winston Churchill, „Al doilea război mondial”, Editura Saeculum, Bucureşti, 1998.
 • M. Lachs, „Jurisdictional Organs”,în „A Handbook on International Organisations”, R. J. Dupuy ed. 1988.
 • E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert, „La Convention Européenne de Droits de l’Homme – commentaire article par article”, Economica, Paris, 1995.
 • V. Van Dijk, G.J.H. Van Hoof, „Theory and Practice of the European Convention on Human Rights”, Haga, 1998.
 • J. Velu, R. Ergec, „La Convention Européenne des Droits de l’Homme”, Bruylant, 1990.
 • Luzius Wildhaber, „Reflecţii asupra primului an de funcţiune a noii Curţi Europene a Drepturilor Omului”, în „Milenium Lectures”, Ed. Basil S. Markesinis, Hast Publiching, Oxford-Postland Ore, 2000.
 
III. Reviste de specialitate
 
 • Corneliu Bîrsan, „Comisia Europeană a Drepturilor Omului”, în „Lumea în care trăim”, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1998.
 • Corneliu Bîrsan, „Comisia Europeană a Drepturilor Omului – locul şi rolul ei în cadrul protecţiei internaţionale a drepturilor omului”, în „Revista Română de Drept Umanitar”, nr. 1/1998.
 • Corneliu Bîrsan, „Noul sistem european de protecţie a drepturilor omului”, în „Revista Română de Drept Umanitar”, nr. 1/1998.
 • Vladimir Hanga, „Elemente psihologice în mediaţiunea internaţională”, în RRSI nr. 3 (13), 1971.

   

IV. Alte surse
 

 

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Justitia internationala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 105
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Justitia internationala

Justitia internationala

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker