Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cooperarea internationala in materie penala

Descriere

Asistenţa judiciară stricto sensu include, inter alia, notificarea (comunicarea) de acte judiciare, comisiile rogatorii, precum şi mijloacele moderne de investigaţie: audierile prin videoconferinţă, echipele comune de anchetă, livrările controlate, transmiterea spontană de informaţii, supravegherea transfrontalieră, etc.

Asistenţa judiciară în materie penală se solicită de autorităţile judiciare competente din statul solicitant şi se acordă de autorităţile judiciare din statul solicitat. Cele mai importante convenţii multilaterale în această materie au fost adoptate sub egida Consiliului Europei şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. De asemenea, România a încheiat peste 20 de tratate bilaterale în acest sens.

Cea mai mare parte dintre acestea impun desemnarea uneia sau mai multor autorităţi centrale pentru transmiterea cererilor şi îndeplinirea altor atribuţii specifice. În România, ca de altfel în marea majoritate a statelor, Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală în următoarele materii: extrădare; transferarea persoanelor condamnate; transferul de proceduri ; recunoaşterea hotărârilor; asistenţă judiciară în faza de judecată. Pentru cererile de asistenţă judiciară în materie penală din faza de cercetare şi urmărire penală autoritatea centrală este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar există şi tratate (cum este cel cu SUA), care impun şi în această fază transmiterea cererilor prin Ministerul Justiţiei.

Ministerul Administraţiei şi Internelor este autoritatea centrală pentru cererile referitoare la cazierul judiciar. Unele instrumente ale Consiliului Europei permit transmiterea directă a cererilor de asistenţă judiciară stricto sensu, fie numai în caz de urgenţă, cu obligativitatea transmiterii unei copii la autoritatea centrală (Primul Protocol adiţional, din 17 martie 1978, la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală din 20 aprilie 1959), fie în toate cazurile (Al doilea Protocol adiţional, din 8 noiembrie 2001, la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală).

De aceea, este foarte important ca autoritatea judiciară română solicitantă să verifice, în fiecare caz, care este instrumentul juridic aplicabil, cu dispoziţiile cele mai favorabile, iar în cazul convenţiilor multilaterale trebuie verificate obligatoriu lista statelor părţi şi eventualele declaraţii ale acestora privind modalitatea de transmitere şi limbile acceptate. În cadrul spaţiului judiciar comun al Uniunii Europene, cooperarea judiciară se desfăşoară în temeiul unor instrumente comunitare care au la bază principiile recunoaşterii şi încrederii reciproce.

Legea română - cadru în domeniu este Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006 şi recent, prin Legea nr. 222/2008, despre care am vorbit pe larg pe întreg parcursul lucrării de faţă. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, ca lege-cadru care reglementează unitar diferite forme de cooperare şi asistenţă judiciară internaţională în materie penală a reprezentat, la momentul adoptării, un pas important spre integrarea României în spaţiul de libertate, securitate şi de justiţie al Uniunii Europene.

La elaborarea acesteia a fost avută în vedere legislaţia comunitară în vigoare la acea dată, precum şi instrumentele Consiliului Europei în domeniu care fac parte din acquis-ul comunitar. Evoluţia permanentă a acquis-ului comunitar în domeniul cooperării judiciare în materie penală, precum şi constatarea, în aplicarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală de către judecători, procurori, poliţişti şi reprezentanţii direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei, a existenţei unor reglementări perfectibile, au impus modificarea şi completarea acestui act normativ.

Astfel, luând în considerare propunerile practicienilor şi urmărind armonizarea deplină cu normele comunitare în domeniu, Ministerul Justiţiei a elaborat proiecte de modificare a legii care au devenit Legea nr. 224/2006, respectiv Legea nr. 222/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Toate aceste modificări au fost avute în vedere pe parcursul lucrării de faţă unde am încercat, totodată, să formăm o imagine cât mai completă asupra subiectului analizat.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00
Cantitate:

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

- CUPRINS - 

INTRODUCERE  

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APLICAREA LEGII PENALE

§ 1. Elemente definitorii privind aplicarea legii penale în timp, spaţiu şi asupra persoanelor

§ 2. Aplicarea legii penale române în spaţiu

§ 2.1 Aplicarea legii penala romane infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României

§ 2.2. Aplicarea legii penale române infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului României 

CAPITOLUL II: FORME DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

§ 1. Domeniu de aplicare

§ 2. Limitele cooperării judiciare

§ 3. Preeminenţa dreptului internaţional

§ 4. Curtoazia internaţională şi reciprocitatea. Asigurarea de reciprocitate

§ 5. Motive obligatorii de refuz al cooperării judiciare

§ 6. Motive opţionale de refuz al cooperării judiciare

 § 7. Regula specialităţii

§ 8. Confidenţialitatea 

CAPITOLUL III: PROCEDURA DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

§ 1. Autorităţile centrale române. Competenţă

§ 2. Transmiterea directă a cererilor de asistenţă judiciară

§ 3. Limbile utilizate

§ 4. Computarea arestării

§ 5. Conţinutul general al cererii de asistenţă judiciară şi actele anexate acesteia

§ 6. Cheltuieli

§ 7. Remiterea de obiecte şi de valori 

CAPITOLUL IV: EXTRĂDAREA

§ 1. Scurt istoric

§ 2. Noţiunea de „extrădare” şi caracterizarea acesteia

§ 3. Reglementarea extrădării pe plan internaţional şi în România

§ 4. Principiile extrădării

§ 5. Condiţiile extrădării

§ 6. Procedura extrădării din România

§ 7. Procedura solicitării extrădării de către România

 

CAPITOLUL V: SOLUTII DIN PRACTICA JUDICIARA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie   selectivă
 
I. Tratate, cursuri, monografii
 
 • C-tin Andronovici, “Drept internaţional public”, Editura Graphix, Iaşi, 1993.
 • Ion M. Anghel, “Dreptul tratatelor”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • Ana Bălan, Emilian Stănişor, Roxana Elaş, „Administraţiile penitenciare europene”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.
 • Alexandru Boroi, „Drept penal. Partea generală”, ditura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • Teodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru, „Cooperarea judiciară internaţională în materie penală”, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.
 • Costică Bulai, “Manual de drept penal”, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
 • Ioan Chiş, „Instrumente internaţionale de drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2005.
 • Gerard Cohen Jonathan, „Droit de l’homme en France”, Ed. Nagel, Strasbourg, 1985.
 • Vasile Creţu, „Drept internaţional penal”, Editura Societăţii Tempus România, Bucureşti, 1996.
 • Ştefan Daneş, „Drept penal. Partea generală”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 • Traian Dima, „Drept penal. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
 • Victor Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 • Marc-André Eissen, „Statutul Convenţiei şi dreptul penal”, publicat în „Droit de l’home en France”, Ed. Nagel, Strasbourg, 1985.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • Grigore Geamănu, “Drept internaţional public”, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
 • Gheorghe Iancu, “Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • H. H. Jescheck, En hommage à Jean Constant, Liege, 1971.
 • Graham W. Giles, „Administrarea Justiţiei în Comunitate. Standarde şi reglementări internaţionale”, Editura Expert, Bucureşti, 2001.
 • Ioan Hurdubaie, „Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei”, Editura Universal Pan, Bucureşti, 1999.
 • H. Kelsen, „Les rapports se systeme entre le droit interne et le droit international public”, Editura Rcadi, vol. IV, 1926.
 • Nicolae Lupulescu, „Extrădarea”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2004.
 • George Marin (Coord.), „De la Roma la Amsterdam – via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, 1999.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generală”, Editura Şansa, Bucureşti, 1997.
 • Gh. Moca, „Drept internaţional public”, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1992.
 • Aurel Teodor Moldovan, “Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.
 • Irina Moroianu-Zlătescu ş.a., Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care Românie este parte, vol. I Instrumente universale, Institutul român pentru drepturile omului, Bucureşti, 1997.
 • Adrian Năstase, „România şi Noua Arhitectură Mondială”, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000.
 • Marcian I. Niciu, ş.a. Culegere de documente de drept internaţional public, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Gh. Nistoreanu, “Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă”, Academia de Poliţie Al. I. Cuza, Bucureşti, 1991.
 • Beatrice Onica-Jarka, „Jurisdicţia internaţională penală”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.
 • Ilie Pascu, Vasile Drăghici, „Drept penal. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
 • Jean Pictet, „Developpement et principies du droit international humanitaire”, Institut Henry Dunant-Geneve, Editions A. Pedone, Paris, 1983.
 • Ovidiu Predescu, „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Implicaţii ei asupra dreptului penal român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Petre Prisecaru, Nicolae Idu, „Reforma constituţională şi instituţională a Uniunii Europene”, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
 • Rodica Mihaela Stănoiu, “Drept internaţional public”, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
 • H. Triepel, „Les raports entre le droit interne et le droit international”, Editura Rcadi, vol. I, 1923.

   

 
II. STUDII şi ARTICOLE DE SPECIALITATE 
 • George Antoniu, „Implicaţii asupra legii penale române a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”, în revista „Studii de drept românesc” nr. 4/1992.
 • George Antoniu, “Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului penal român”, în Revista de drept penal, nr. 3/1996.
 • George Antoniu, “Reflecţii asupra crimei organizate”, în Revista de Drept Penal nr. 1/1997.
 
 
III. Practică judiciară
 
 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărâre din 27/08/1992, CAZUL VIJAYANATHAN ŞI PUSPARAJAH contra FRANŢEI - Invitarea unor solicitanţi de azil din Sri Lanka de a părăsi teritoriul francez;
 • Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Decizia nr. 1497/2006;
 • Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Decizie nr. 320/2005;
 • Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Decizie nr. 543/2006;
 • Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Decizie nr. 427/2006;
 • Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Decizie nr. 33/2006;
 • Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Decizie nr. 1355/2005;
 • Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Decizie nr. 4700/2004.
 
IV. LEGISLAŢIE
 
 • Constituţia României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003.
 • Convenţia Europeană privind transferul persoanelor condamnate, din 21 martie 1983.
 • Convenţia Europeană privind asistenţa judiciară în materie penală din 20 aprilie 1959.
 • Convenţia Europeană privind extrădarea, din 13 decembrie 1957.
 • Convenţia Europeană privind transferul de proceduri în materie penală, 15 mai 1972.
 • Legea nr. 302/2004 privind cooperarea internaţională în materie penală, modificată prin Legea nr. 222/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 758 din 10 nov. 2008.
 
V. ADRESE WEB
 
 • www.avocatura.com
 • www.legalnet.ro
 • www.dreptonline.ro
 • www.europeana.ro
 • www.studiijuridice.ro
 • www.ejuridice.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Cooperarea internationala in materie penala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 103
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cooperarea internationala in materie penala

Cooperarea internationala in materie penala

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker