Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Formarea profesionala a salariatilor

Descriere

Societatea actuală cere o forţă de muncă aptă de a produce conform provocărilor schimbării determinate, în principal, de evoluţia tehnologiei. Având în vedere această premisă, discutăm despre dimensiunile educative ale strategiilor de formare profesională, care trebuie să ţină seama de corelaţiile dintre pregătirea profesională şi procesul de recrutare şi selecţie, calitatea pachetelor motivaţionale, managementul carierei etc.

Acţiunea de formare profesională este alcătuită din formarea generală, formarea profesională şi experienţa acumulată în muncă. Indiscutabil, există o diferenţă între formarea generală şi profesională iniţială şi acţiunile post-şcolare - reciclările, reconversiile, activităţile de întreţinere (stagii lingvistice pentru persoanele ce stăpânesc o limbă străină), de odihnă educativă (diverse stagii) sau de angajare socială sau militară. Formarea unui individ începe din familie, trece prin şcoală şi continuă la locul de muncă şi în alte instituţii cu care un angajat are raporturi sociale sau de muncă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

FORMAREA PROFESIONALA A SALARIATILOR

 

CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE

§ 1. REFORMA RELATIILOR DE MUNCA SI A POLITICILOR DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA.

§ 2. FORMAREA PROFESIONALA. NOTIUNE.

§ 3. REGLEMENTAREA SI OBIECTIVELE FORMARII PROFESIONALE

 

CAPITOLUL II: FORMAREA PROFESIONALA INITIALA SI FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA

§ 1. FORMAREA PROFESIONALA INITIALA

    1.1. Notiunea, descrierea si trasaturile caracteristice formarii profesionale initiale

    1.2. Etapele formarii initiale

    1.3. Educatia permanenta

§ 2. FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA

    2.1. Notiunea si prezentarea formarii profesionale continue.

    2.2. Modalitatile de formare profesionala continua.

          2.2.1. Formarea profesionala a adultilor.

          2.2.2. Formarea profesionala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca.

          2.2.3. Formarea profesionala a salariatilor.

 

CAPITOLUL III: CONTRACTELE SPECIFICE DE FORMARE PROFESIONALA

§ 1. CONTRACTUL DE CALIFICARE PROFESIONALA

§ 2. CONTRACTUL DE ADAPTARE PROFESIONALA.

§ 3. CONTRACTUL DE UCENICIE.

    3.1. Notiune si cadrul legal.

    3.2. Conditii de validitate privind contractul de ucenicie. Partile contractului de ucenicie. Durata contractului.

    3.3. Statutul ucenicului.

    3.4. Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie

    3.5. Organizarea uceniciei la locul de munca

    3.6. Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

 

CAPITOLUL IV: FORMAREA PROFESIONALA ÎN UNIUNEA EUROPEANA

§ 1. ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALA PE PLAN EUROPEAN

§ 3. POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL FORMARII PROFESIONALE

§ 4. RECUNOASTEREA STAGIILOR DE FORMARE PROFESIONALA

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII SI OBSERVATII FINALE

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. ACTE NORMATIVE

 

 Constitutia României, revizuita în 2003.

 Codul muncii din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv Ordonanta Guvernului nr. 65/2005 si O.G nr. 55/2006);

 Legea nr. 84/1995, privind sistemul national de învatamânt, republicata;

 Legea nr. 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata;

 Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

 Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata în Monitorul Oficial nr. 440 din 24 iunie 2002;

 Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor, republicata;

 Ordinul nr. 171 din 20 aprilie 2004, pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate în cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, publicat în Monitorul Oficial nr. 725 din 11 august 2004;

 Ordinul nr. 608 din 19 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate în cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 171/2004;

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005, privind asigurarea calitatii educatiei.

 Act aditional la Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national pe anii 2005-2006 încheiat la data de 22 februarie 2006, între confederatiile patronale reprezentative la nivel national, institutiile bugetare si confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, semnatare al CCMUNN 2005-2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 7 din 02/05/2006.


II. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

 Ion Traian Stefanescu, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2003.
 Ion Traian Stefanescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 1999.
 Alexandru Ticlea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti,
2006.
 Angelos Angelopoulos, Un plan mondial pentru ocuparea fortei de
munca, Editura Politica, Bucuresti, 1987.
 Ana Bal, Economii în tranzitie - Europa Centrala si de Est, Editura Oscar
Print, Bucuresti, 1999.
 Serban Beligradeanu, Situatiile în care contractul de munca se
completeaza printr-un act aditional, în Revista româna de drept nr. 7/1975.
 Eugen Burdus, Management comparat, Editura Economica, Bucuresti,
1998.
 Petre Burloiu, Managementul resurselor umane. Tratare globala
interdisciplinara, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
 Petre Burloiu, Economia muncii - probleme actuale, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1993.
 Martin Carnoy, Efficacité et équité de la formation professionelle, în
„Revue internationale travail”, nr. 2/1994.
 Viorel Cornescu, Ioan Mihailescu, Sica Stanciu, „Management. Baze
generale”, Editura Actami, Bucuresti, 1998.
 Viorel Cornescu, Ioan Mihailescu, Sica Stanciu, „Management
general”, Editura Actami, Bucuresti, 2001.
 Nita Dobrota, A.B.C.-ul economiei de piata moderne, Editura Viata
Româneasca, Bucuresti, 1991.
 Nita Dobrota (coord.), Economia politica, Editura Economica, Bucuresti,
1995.
 Valer Dorneanu, „Introducere în dreptul muncii. Dreptul colectiv al
muncii”, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 2000.
 Victor Duculescu, Constanta Calinoiu, Georgeta Duculescu, Constitutia
României – comentata si adnotata, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997.
 Sterian Dumitrescu, Economia mondiala‚ Editura Microinformatica,
Cluj, 1992.
 Dan Dumitriu, Forta de munca în lume, Editura Conphys, 1998.
 Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, „Dreptul muncii”, Editura ALL Beck,
Bucuresti, 2001.
 Sanda Ghimpu, Ion Traian Stefanescu, Serban Beligradeanu,
Gheorghe Mohan, Dreptul muncii, Tratat, vol. III, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1982.
 M. Golan, „Introducere în management”, Editura Sedona, Timisoara,
1995.
 Liliana Grigore, Probleme specifice în domeniul pietei muncii pe plan
mondial, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Liliana Grigore, Impactul globalizarii asupra pietei muncii, Sesiunea
Stiintifica Anuala a Catedrei de R.E.I., ASE, Bucuresti 1999.
 Gerard Lyon-Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, Droit du travail,
Dalloz, Paris, 1998.
 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, „Management”, Editura Economica,
Bucuresti, 1999.
 Andrei Popescu, Dreptul International al Muncii, Editura Holding
Reporter, Bucuresti, 1998.
 Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, „Dreptul social european”, Editura
Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 1994.
 Titus Punga, Examen al practicii judiciare privind recuperarea
cheltuielilor pentru pregatirea profesionala, în Revista româna de drept nr.
10/1982.
 Gh. Raboaca, Piata muncii. Teorie si practica, în Revista Munca si
Progres social nr. 1/1990.
 Stefan Stanciu, Managementul resurselor umane, Bucuresti, 2001.
 Ion Traian Stefanescu, „Dreptul colectiv al muncii”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1998.
 Alexandru Ticlea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara
Tichindelean, Ovidiu Tinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti,
Bucuresti, 2004
 Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, „Dreptul muncii”, Editura Global
Lex, Bucuresti, 2001.
 Ovidiu Tinca, „Drept social comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2002.
 Ioan Ursachi, „Management”, Editura ASE, Bucuresti, 1999.


III. ALTE PUBLICATII
 „Rolul parintilor în sistemele educationale din Uniunea Europeana”, brosura
editata de EURYDICE (Reteaua Europeana de informare în domeniul
educatiei), 1997;
 „Consilii consultative si alte forme de participare sociala în sistemele
educationale ale Uniunii Europene”, brosura editata de EURYDICE (Reteaua
Europeana de informare în domeniul educatiei), 1999.
 Alexandru Ticlea, „Formarea profesionala”, în „Revista româna de dreptul
muncii” nr. 2/2005.
 Nicolae Voiculescu, „Aspecte noi privind libera circulatie a persoanelor si
a fortei de munca cuprinse în Directiva Parlamentului European si a
Consiliului 2004/38/CE”, în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 1/2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Formarea profesionala a salariatilor
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 79
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Formarea profesionala a salariatilor

Formarea profesionala a salariatilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker