Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conventia de arbitraj

Descriere

Arbitrajul a fost şi este considerat o „justiţie privată de origine convenţională” . Prin urmare, arbitrajul semnifică instituirea unei jurisdicţii private prin care soluţionarea unor litigii este „sustrasă” jurisdicţiilor de drept comun, sau altfel spus, arbitrajul este instituţia în cadrul şi baza căreia părţile împuternicesc, în limitele permise de lege, una sau mai multe persoane private ca, în circumstanţele date să tranşeze un diferend juridic pe care le opun, „sustrăgând” astfel acel litigiu din competenţa instanţelor judecătoreşti.

În dreptul nostru, Codul de procedură civilă în Cartea a IV-a „Despre arbitraj", cuprinzând art. 340-3703, reglementează numai „arbitrajul voluntar" (arbitrajul ad-hoc, numit şi privat sau ocazional) şi constituie dreptul comun al oricărei forme de arbitraj privat

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CONVENŢIA DE ARBITRAJ – CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ

 

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI

1.1. Noţiunea de arbitraj şi cadrul reglementărilor în materie

1.2. Natura juridică a arbitrajului

1.3. Formele arbitrajului

 

CAPITOLUL 2: CONDIŢIILE DE FOND ALE CONVENŢIEI ARBITRALE

2.1. Existenţa convenţiei arbitrale - condiţie esenţială în derularea arbitrajului

2.2. Noţiunea de convenţie arbitrală şi sediul reglementării

2.3. Caracterele juridice ale convenţiei arbitrale

2.4. Analiza condiţiilor de fond ale convenţiei arbitrale

2.4.1. Aspecte generale

2.4.2. Capacitatea părţilor

2.4.3. Consimţământul

2.4.4. Obiectul convenţiei de arbitraj

2.4.5. Cauza

 

CAPITOLUL 3: CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CONVENŢIEI DE ARBITRAJ

3.1. Aspecte generale

3.2. Clauza compromisorie

3.3. Compromisul

 

CAPITOLUL 4: EFECTELE CONVENŢIEI ARBITRALE

4.1. Cadrul legal cu privire la efectele convenţiei arbitrale

4.2. Efectele convenţiei arbitrale faţă de părţi

4.3. Efectele convenţiei arbitrale faţă de terţi

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII

ANEXE

- Anexa 1: Clauza compromisorie recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a României pentru a fi inclusă în contractele comerciale

- Anexa 2: Formular de compromis recomandat de Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE

 - Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin:  O.U.G. nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 479 din 2 octombrie 2000;  Legea nr. 219/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 609 din 14 iulie 2005;  Legea nr. 459/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 994 din 13 decembrie 2006;  O.U.G. nr. 51/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 327 din 25 aprilie 2008;  O.U.G. nr. 42/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 324 din 15 mai 2009.

- Legea nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 6 decembrie 2007;

- Regulile de procedură arbitrală;

- M. Tăbârcă, Gh. Buta, “Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- M. Tăbârcă „Drept procesual civil”, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- I. Leş I, „Tratat de drept procesual civil”, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- Fl. Măgureanu, „Drept procesual civil”, ediţia a X-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, „Arbitrajul intern şi internaţional”, Editura Roseti, Bucureşti, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.

- Viorel Roş, „Arbitrajul comercial internaţional”, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000.

- M. Ionaş Sălăgean, „Convenţia arbitrală”, în Revista de Drept comercial nr. 3/1999.

- S. Leicu, „Consimţământul părţilor la arbitraj. Existenţa şi exprimarea consimţământului”, în Revista de drept comercial nr. 7-8/2000;

- S. Secu, „Efectele convenţiei de arbitraj”, în Revista de drept comercial nr. 11/2000,

- Victor Babiuc, „Starea actuală a arbitrajului comercial în România”, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2003

- Adrian Severin, „Competenţa arbitrajului comercial în lipsa unei convenţii arbitrale explicite”, în Revista Dreptul nr. 1-2/1990 - Victor Babiuc, Octavian Căpăţînă, „Capacitatea de a încheia o convenţie arbitrală în dreptul român”, în Revista de Drept Comercial nr. 6/1996

- Giorgiana Dănăilă, „Clauza compromisorie în jurisprudenţa română”, în Revista de Drept Comercial nr. 11/1999

- Octavian Căpăţînă, ”Convenţia arbitrală deficitară” în Revista de Drept Comercial nr. 12/1999

- Gheorghe Coţofană, „Procedura arbitrală. Istoric, doctrină, jurisprudenţă”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.

- M. Popa, V. Ciobanu, „Aspecte privind arbitrajul ad-hoc”, în Revista de drept comercial nr. 1/1991.

- Monica Ionaş Sălăgean, „Arbitrajul comercial”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001

- Gh. Beleiu, „Hotărârea arbitrală şi desfiinţarea ei”, în RDC, nr. 6/1993. - I. Băcanu, „Renaşterea arbitrajului ad-hoc”, în Revista Dreptul, nr. 9/1991.

- I. Băcanu, „Arbitrajul ad-hoc şi arbitrajul instituţional”, în Revista Dreptul nr. 8/1995.

- Gh. Beleiu, E. Osipenco, M. Cozmanciuc, „Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale”, în Dreptul nr. 9/1995.

- Viorel Mihai Ciobanu, „Impactul modificării Codului de procedură civilă şi a altor reglementări legale recente asupra arbitrajului”, în Revista de drept comercial nr. 12/2002,

- D. Clocotici, „Aspecte teoretice privind arbitrajul comercial şi practica de soluţionare a litigiilor comerciale de către tribunalul arbitral constituit pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Navigaţie Constanţa”, în Revista de Drept Comercial nr. 10/1996

- D. Clocotici, „Reguli comune şi distincţiile dintre procedura arbitrajului civil, comparativ cu cel comercial. Noţiuni de drept comparat privind arbitrajul comercial”, în Revista de Drept comercial nr. 2/1996

- I. Deleanu, S. Deleanu, „Arbitrajul pe baza normelor de drept şi arbitrajul în echitate”, în Revista de Drept comercial nr. 12/2000

- O. Căpăţână, „Constituirea unui tribunal arbitral unipersonal”, în Revista Dreptul nr. 1/1997

- I. Băcanu, „Atribuţiile instanţelor judecătoreşti în domeniul arbitrajului privat”, în Revista Dreptul, Nr. 9/1997

- T. Prescure, „Categoriile de hotărâri pe care le pot pronunţa tribunalele arbitrale”, în Revista Dreptul, Nr. 4/2000

- V. Roş, „Legea aplicabilă convenţiei arbitrale în arbitrajele comerciale internaţionale”, în Revista de drept comercial nr. 2/2000

- I. Băcanu, „Controlul judecătoresc asupra hotărârii arbitrale”, Partea I, în Revista de Drept Comercial, Nr. 11/2004

- Grigore Florescu, Zaira Bamberger, Mirela Sabău, „Arbitrajul comercial în România”, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2002

- Giorgiana Dănăilă, „Categorii de hotărâri arbitrale”, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2002

- Giorgiana Dănăilă, „Deliberarea arbitrilor. Luarea hotărârii arbitrale. Forma, cuprinsul şi efectele sale”, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2002

- Giorgiana Dănăilă, „Acţiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale”, în Revista de Drept Comercial nr. 9/2002

- Mihnea Radu, „Arbitrabilitatea litigiilor comerciale”, în Revista de Drept comercial, nr. 7-8/2000;

- www.scj.ro

- http://arbitration.ccir.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Conventia de arbitraj
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 73
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Conventia de arbitraj

Conventia de arbitraj

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker