Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Creantele fiscale in contextul raportului de drept material fiscal

Descriere

Sistemul de impozite şi taxe, pârghie financiară fundamentală în cadrul mecanismului de funcţionare a economiei, trebuie să acţioneze în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economică şi socială, ca mijloace de dimensionare, mijloace de semnalare, control şi reglare, mijloace de cuantificare a eficienţei, mijloace de stimulare sau de sancţionare. Ponderea cea mai mare în cadrul resurselor financiare ale statului o deţine prelevările obligatorii, care sunt realizate prin intermediul impozitelor şi taxelor.

Funcţiile statului în ceea ce priveşte organizarea, dezvoltarea şi conducerea activităţii economico-sociale, nu pot fi îndeplinite decât prin existenţa banului public. Acest fapt presupune perfecţionarea sistemului de impozitare şi taxare, astfel, statul având posibilitatea să stimuleze dezvoltarea activităţii economice, folosind impozitele şi taxele ca pârghii financiare. Întrucât impozitele şi taxele constituie principala resursă de acoperire a cheltuielilor publice, se impune precizarea elementelor ce caracterizează această resursă, respectiv: definirea noţiunii de impozit şi taxă; elementele tehnice ale impozitelor şi taxelor; clasificarea impozitelor şi taxelor; precizarea principilor impunerii.

Surprinderea caracteristicilor impozitelor şi taxelor se poate realiza prin intermediul clasificării acestora, pe baza criteriilor economic, ştiinţific, tehnic, administrativ şi juridic.

Pentru a scoate în evidenţă rolul impozitelor şi taxelor, ca pârghii economico-financiare în dezvoltarea activităţii economico-sociale în profil teritorial şi naţional, au fost analizate în lucrare, pe de o parte, impozitele şi taxele directe, iar pe de altă parte, impozitele şi taxele indirecte. Pentru impozitele şi taxele supuse analizei, s-au avut în vedere: reglementări legale, caracteristicile, determinarea, obligaţiile plătitorilor, termenele de plată, etc., toate acestea pentru a demonstra că impozitele şi taxele trebuie să respecte principalele principii ale impunerii, respectiv: individualitatea, nediscriminarea, impersonalitatea, neutralitatea, legitimitatea, lipsa arbitrariului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CREANŢELE FISCALE ÎN CONTEXTUL RAPORTULUI DE DREPT MATERIAL FISCAL

 -- PLANUL LUCRĂRII --

INTRODUCERE  

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL FISCAL

1.1. APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI FISCAL

1.2. DEFINIŢIA SISTEMULUI FISCAL

1.3. FUNCŢIILE ŞI ROLUL SISTEMULUI FISCAL

1.4. CLASIFICAREA SISTEMELOR FISCALE

1.5. APARATUL FISCAL: METODE DE ORGANIZARE

 

CAPITOLUL II: CREANŢELE ŞI OBLIGAŢIILE FISCALE

2.1. CADRUL LEGAL

2.2. NOŢIUNEA DE CREANŢA FISCALĂ

2.3. CREANŢELE FISCALE ACCESORII: MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE, DOBÂNZI, PENALITĂŢI

2.4. OBLIGAŢIILE FISCALE

2.5. NAŞTEREA ŞI STINGEREA CREANŢELOR ŞI OBLIGAŢIILOR FISCALE

2.6. CREDITORII ŞI DEBITORII 2.7. PLĂTITORUL OBLIGAŢIEI FISCALE ŞI RĂSPUNDEREA SOLIDARĂ

 

CAPITOLUL III: TAXELE ŞI IMPOZITELE, OBIECT AL CREANŢELOR FISCALE

3.1. CONCEPTUL DE TAXE ŞI IMPOZITE ŞI FUNCŢIILE GENERALE ALE ACESTORA

3.2. ELEMENTELE IMPOZITELOR

3.3. CLASIFICARE IMPOZITELOR ŞI CADRUL LEGAL PRIVIND TAXELE ŞI IMPOZITELE

3.4. ANALIZA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR APLICABILE

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

LEGISLAŢIE

־Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 29 decembrie 2003, republicat în Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007.

־ Ordonanţa de Urgenţă nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 3 martie 2008 ־ Codul fiscal a fost adoptat prin Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

־ Hotărârea nr.1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 20 iulie 2004.

 

TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

 Gabriela Anghelache, Gh. D. Bistriceanu, Tatiana Moştneanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000.

 Emil Bălan, Drept financiar, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

 Adrian Fanu-Moca, Contenciosul fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

 Tanţi Anghel, Mihai Bragaru, Codul de procedură fiscală adnotat, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006;

 Daniel Dascalu, Catalin Alexandru, Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, Editura Rosetti, 2005

 B. Onika-Jarka, C. Leaua, M. Bădescu, D. Petre, Prezentarea generală a principalelor elemente de noutate aduse de Codul de procedură fiscală (I), în Revista Dreptul nr. 6/2004;

 D. Dascălu, C. Alexandru, Consideraţii teoretice şi practice privind Codul de procedură fiscală (Partea I), în Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 3/2004

 R. Bufan, B. Castagnede, A. Safta, M. Mutaşcu, Drept fiscal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;

 Dan Drosu Saguna, Dan Sova, Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

 Dan Drosu Saguna, Dan Sova, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

 D. Tudorache, C. Secăreanu, Finanţele publice. Finanţele firmei, Editura Universitara, Bucureşti, 2006;

 Dan Drosu Şaguna, Drept financiar public, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

 Iulian Văcarel, colab. Gabriela Anghelache; Gh. D. Bistriceanu; Tatiana Moşteanu; Florian Bercea; Maria Bodnar; Florin Georgescu, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002.

 Impozite şi Taxe, în Revista Tribuna Economică, nr. 2/2008.

 Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Casa de Editură şi Presă "Şansa" S.R.L., Bucureşti, 1992.

 Ioan Condor, Evitarea dublei impuneri pe venit şi avere, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999.

 I. Condor, Gh. Nicolescu, Impozitele şi taxele din România. Procedură fiscală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.

 Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.

 Claude Dauphin, Ghidul cu adevărat practic al paradisurilor fiscale, Editura Tribuna, 1999.

 Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României – comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

 I. Gliga, Drept financiar şi fiscal, Editura All, Bucureşti, 1994.

 I. Gliga, Dreptul finanţelor publice, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1992.

 Simona Iliescu, Dan Drosu Şaguna, Dan Coman Şova, Procedura fiscală, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

 Petre Lăzăroiu, Drept financiar-fiscal român, Editura Valand, Bucureşti, 1999.

 Paul C. Olcescu, Toader Toma, Tratat de drept financiar şi fiscal, Editura Cantes, Iaşi, 2000.

 Mihai T. Oroveanu, Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, Editura Cerma, Bucureşti, 1992.

 Narcisa Roxana Moştneanu, Impozite şi taxe 2000-2001, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

 Tatiana Moşteanu, Sorin Dinu, Reforma sistemului fiscal în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

 Mircea Preda, Autorităţile administraţiei publice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

 Adam Smith, Avuţia Naţională, Editura Academiei, vol. II, Bucureşti, 1965.

 Theodor Stolojan, Procesul bugetar, în, Revista Finanţele publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.

 Iulian Văcărel, Relaţii financiare internaţionale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.

 Iulian Văcărel, Finanţele publice – teorie şi practică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

 Iulian Văcărel, Gabriela Anghelache, Ghorghe D. Bistriceanu, Tatiana Moşteanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000.

 Iuliana Văduva, Executarea creanţelor bugetare, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2000.

 Teodora Vâşcu Barbu, Bugetul statului şi agenţii economici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

 

STUDII DE SPECIALITATE

 Evaluarea gradului de concordanţă a legislaţiei române cu acqis-ul comunitar, pe capitole de negociere, Institutul European din România, Bucureşti, 2004.

 România şi măsurile Uniunii Europene pentru combaterea criminalităţii economice şi financiare, Institutul European din România, Bucureşti, 2002.

 

INTERNET

 www.cdep.ro

 www.mfinante.ro

 www.codfiscal.ro

 www.ier.ro

 

Titlul lucrarii: Creantele fiscale in contextul raportului de drept material fiscal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 69
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker