Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea juridica a salariatilor si functionarilor publici

Descriere

Atât dispoziţiile din Codul muncii, cât şi prevederile cuprinse în Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, reglementează următoarele forme ale răspunderii juridice:

- răspunderea disciplinară;

- răspunderea contravenţională;

- răspunderea patrimonială a salariaţilor şi răspunderea civilă a funcţionarilor publici;

- şi răspunderea penală.

În legislaţia muncii nu există o definiţie a răspunderii disciplinare, însă se acceptă unanim că răspunderea disciplinară intervine în cazurile în care salariatul săvârşeşte cu vinovăţie o abatere disciplinară. Cu alte cuvinte, răspundere disciplinară, specifică relaţiei de muncă, intervine ori de câte ori persoana angajată încalcă, prin fapta săvârşită cu vinovăţie, obligaţia de a respecta disciplina muncii.

Potrivit dispoziţiilor Codului muncii, angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Tot astfel, potrivit Codului muncii, abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: avertismentul scris; suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare; retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

CUPRINS

 RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A SALARIAŢILOR ŞI A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

INTRODUCERE  

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Răspunderea juridică: noţiune, principii

1.2. Funcţiile şi condiţiile răspunderii juridice

1.2.1. Funcţiile răspunderii juridice

1.2.2. Condiţiile răspunderii juridice

1.3. Formele răspunderii juridice

1.4. Unele aspecte particulare privind răspunderea juridică a salariaţilor şi a funcţionarilor publici

 1.4.1. Formele răspunderii juridice în dreptul muncii

1.4.2. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici. Formele răspunderii juridice

 

CAPITOLUL II: RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

2.1. Răspunderea disciplinară a salariaţilor

2.1.1. Necesitatea şi importanţa răspunderii disciplinare în dreptul muncii

2.1.2. Izvoarele răspunderii disciplinare

2.1.3. Noţiunea de disciplină a muncii şi trăsăturile caracteristice ale disciplinei muncii

2.1.4. Răspunderea disciplinară - noţiune, trăsături, condiţii

2.1.5. Abaterile disciplinare potrivit Codul muncii

2.1.6. Sancţiunile disciplinare aplicabile salariaţilor A. Noţiunea şi clasificarea sancţiunilor disciplinare B. Analiza sancţiunilor disciplinare

2.1.7. Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare

A. Organele competente să aplice sancţiuni disciplinare

B. Cercetarea abaterii disciplinare

C. Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare

D. Decizia de sancţionare

E. Căi de atac împotriva sancţiunilor disciplinare

F. Contestaţia - calea de atac împotriva sancţiunilor disciplinare

G. Reguli procedurale de soluţionare a contestaţiei

2.2. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici

 2.2.1. Noţiunea şi natura juridică a răspunderii disciplinare a funcţionarilor publici

2.2.2. Abaterile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici

2.2.3. Sancţiunile disciplinare

2.2.4. Cercetarea prealabilă şi procedura aplicării sancţiunilor disciplinare

2.2.5. Contestarea dispoziţiei de sancţionare

2.2.6. Cazierul administrativ şi radierea sancţiunilor disciplinare

A. Cazierul administrativ

B. Radierea sancţiunilor disciplinare

 

CAPITOLUL III: RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A SALARIAŢILOR ŞI RĂSPUNDEREA CIVILĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.1. Răspunderea patrimonială a salariaţilor

3.1.1. Noţiunea şi reglementarea răspunderii patrimoniale în dreptul muncii

3.1.2. Răspunderea patrimonială a salariatului

A. Condiţiile răspunderii patrimoniale

B. Obligaţia de restituire

C. Procedura de stabilire şi de recuperare a prejudiciului şi executarea silită a despăgubirilor

3.1.3. Răspunderea patrimonială a angajatorului

A. Condiţiile răspunderii angajatorului

B. Cazurile în care angajatorul răspunde patrimonial

3.2. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici

 

CAPITOLUL IV: RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

4.1. Răspunderea contravenţională a salariaţilor

4.2. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici

 

CAPITOLUL V: RĂSPUNDEREA PENALĂ

5.1. Unele aspecte generale privind noţiunea şi principiile răspunderii penale

5.2. Răspunderea penală a salariaţilor

5.3. Răspunderea penală a funcţionarilor publici

 

CAPITOLUL VI: STUDIU DE CAZ

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII

- Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

- Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008

- Andrei Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

- Radu Răzvan Popescu, Dreptul penal al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;

- Radu Răzvan Popescu, Elemente de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008

- Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007

- Ion Traian Ştefănescu, Probleme actuale legate de modificarea art. 269 alin. 1 din Codul muncii, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 4/2007

- Costel Gîlcă, Codul muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

- Şerban Beligrădeanu, Studii de drept român al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

- Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007;

- Alexandru Ţiclea, Răspunderea patrimonială a salariaţilor, în Revista de Drept comercial nr. 7-8/2003

- Gabriela Schmutzer, Jurisprudenţă. Dreptul muncii 2006-2008, Editura Moroşan, Bucureşti, 2008

- Elena Diana Cîrje (Crumpănă), Modalităţi de constatare a pagubei cauzate de salariat angajatorului său, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2007

- Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

- Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;

- Valerică Dabu, Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000

- Verginia Vedinaş, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007

- Ion Popescu-Slăniceanu, Andy Puşcă, Cosmin Ionuţ Enescu, Diana Marilena Petrovszki, Drept administrativ, Vol. II, Editura Universitară DANUBIUS, Galaţi, 2009;

- Valentin Prisăcaru, Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

- V. Vedinaş, Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, republicată), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

- Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;

- Verginia Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- V. Vedinaş, Statutul funcţionarului public. Trăsături caracteristice. Similitudini şi diferenţieri faţă de statutul angajatului (teză de doctorat), Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, 1998

- Ş. Beligrădeanu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, în Revista Dreptul nr. 2/2000;

- M. Preda, G. Stecoza, Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.

- V. Prisăcaru, Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

- Verginia Vedinaş, Deontologia funcţionarului public potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, în Revista Dreptul nr. 1/2004;

- Liviu Coman-Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;

- A. Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2006

- Ilie Pascu, Mirela Gorunescu, Drept penal. partea specială. Examinarea normelor de incriminare prevăzute în Codul penal în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele din Legea nr. 278/2006 şi Legea nr. 337/2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

- Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată până la data de 25 martie 2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

- O. Mastacan, Răspunderea penală a funcţionarului public, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

- Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

- Gheorghe Diaconu, Răspunderea penală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008

- M. A. Hotca, Drept penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

 

II. LEGISLAŢIE

- Legea nr. 53 din 24 martie 2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din data de 5 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse prin

  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată prin Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 1147 din 19 decembrie 2005;

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii publicată în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006;

 Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007;

 Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alin. 1 al art. 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007;

 Lege nr. 200/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale publicată în Monitorul Oficial nr. 725 din 27.10.2008;

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2008, pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii publicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 13.11.2008;

 Legea nr. 331 din 11 noiembrie 2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 779 din 13 noiembrie 2009;

 Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 29 martie 2010.

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din data de 8 decembrie 1999 (republicată în Monitorul Oficial nr. 356 din 29 martie 2007), cu modificările şi completările aduse prin:

  Lege-cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din data de 5 ianuarie 2009

 O.U.G. nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din data de 11 februarie 2009;

 Legea nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 29 martie 2010.

- Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.

- Legea nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 194 din 21 martie 2007

- Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 13.11.2007 (a intrat în vigoare de la 13 ianuarie 2008)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea juridica a salariatilor si functionarilor publici
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 99
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker