Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Efectele contractelor sinalagmatice - Rezilierea si Rezolutiunea

Descriere

 

Contractele sinalagmatice formează o varietate de contracte des întâlnite şi foarte importante, întrucât se bazează pe interdependenţa obligaţiilor reciproce care se impune cocontractanţilor: „una din obligaţii depinde de cealaltă”. Datorită reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor ce izvorăsc din acestea, contractele sinalagmatice au următoarele efecte specifice: excepţia de neexecutare, rezoluţiunea/rezilierea contractului şi suportarea riscului contractual.
 
Excepţia de neexecutare a contractului poate fi invocată în situaţia în care, deşi una dintre părţi nu şi-a executat propria obligaţie, cere totuşi celeilalte să şi-o execute pe a sa. Partea căreia i se pretinde executarea obligaţiei poate să se opună invocând excepţia de neexecutare (excepţia de neîndeplinire a contractului), excepţie care este invocată în cadrul cererii celeilalte părţi şi are drept efect respingerea, paralizarea acesteia fără a fi nevoie de intervenţia instanţei de judecată.
 
Deşi nu este consacrată expres într-un text de lege, totuşi excepţia de neexecutare apare implicit în unele dispoziţii ale Codului civil, cum ar fi în art. 1322, care arată că: „vânzătorul nu este dator să predea lucrul dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul şi nu are dat de vânzător un termen pentru plată”. Excepţia de neexecutare este o instituţie eficace întrucât reprezintă, e de o parte, o garanţie pentru creditor, iar pe de altă parte, un mijloc de constrângere pentru debitor.
 
Atunci când neexecutarea este imputabilă debitorului, creditorul poate să ceară fie executarea silită a obligaţiilor de către debitor, fie rezoluţiunea contractului (desfiinţarea contractului) şi eventuale despăgubiri.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS

EFECTELE SPECIFICE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE
 
 
CAPITOLUL 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TEORIA GENERALĂ  A CONTRACTELOR
1.1. Noţiunea de contract în dreptul român
1.2. Importanţa contractului - principalul izvor de obligaţii
1.3. Criterii de clasificare a contractelor
1.4. Contractul sinalagmatic
1.4.1. Caracteristicile contractelor sinalagmatice
1.4.2. Mecanismul formării contractelor
1. Voinţa juridică a părţilor
2. Consimţământul
3. Capacitatea de a contracta
4. Obiectul contractului
5. Cauza contractului
1.5. Executarea contractului
 
CAPITOLUL 2: EFECTELE CONTRACTULUI – PUTEREA OBLIGATORIE A CONTRACTULUI
2.1. Importanţa obligativităţii contractului
2.2. Efectele contractului între părţi
2.3. Obligativitatea contractului în raport cu persoanele care nu au calitatea de părţi contractante
2.3.1. Principiul relativităţii contractului
2.3.2. Excepţiile de la principiul relativităţii contractului
 
CAPITOLUL 3: EFECTELE SPECIFICE CONTRACTELOR SINALAGMATICE
3.1. Unele atribute generale privind efectele specifice contractelor sinalagmatice
3.1.1. Reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor
în contractele sinalagmatice
3.1.2. Corelaţia dintre efectele specifice ale contractelor sinalagmatice şi caracterul obligatoriu al contractului
3.2. Excepţia de neexecutare a contractului
3.2.1. Noţiunea, temeiul juridic şi sediul materiei
3.2.2. Aplicaţii
3.2.3. Condiţiile pentru invocarea excepţiei de neexecutare a contractului
3.2.4. Efectele excepţiei de neexecutare
3.3. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor
3.3.1. Rezoluţiunea - noţiune şi reglementare legală. Delimitarea
faţă de alte instituţii juridice
3.3.2. Temeiul juridic al rezoluţiunii
3.3.3. Condiţiile cerute pentru admisibilitatea rezoluţiunii judiciare
3.3.4. Rezoluţiunea convenţională
A. Pactele comisorii
B. Felurile pactelor comisorii
3.3.5. Efectele rezoluţiunii contractului
A. Efectele rezoluţiunii între părţile contractante
B. Efectele rezoluţiunii faţă de terţi
3.3.6. Practică judiciară în materia rezoluţiunii
3.3.7. Elemente de drept comparat privind rezoluţiunea
A. Cazurile de neexecutare care justifică rezoluţiunea în Codul
civil austriac
B. Aspecte ale reglementării rezoluţiunii în dreptul civil italian
C. Rezoluţiunea în dreptul civil olandez
D. Aspecte ale reglementării rezoluţiunii în dreptul englez
3.3.8. Rezilierea contractelor
3.4. Riscul contractului
3.4.1. Sensurile termenului de risc
3.4.2. Purtătorul riscului contractual
3.4.3. Riscul contractului în contractele translative de proprietate
 
CAPITOLUL 4: CONCLUZII
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
1. C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
2. I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, ediţia revăzută şi completată 2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
3. I. R. Urs, Ernest Lupan, Teoria generală a obligaţiilor civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
4. L. Pop, „Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general, Editura All Beck, Bucureşti, 2006
5. L. Pop, “Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Tratat”, ediţia a II-a, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi, 1996;
6. I. Adam, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
7. C. Turianu, „Obligaţiile civile”, ediţia I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
8. M. Rudăreanu, Obligaţii. Contracte, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006
9. I. R. Urs, Smaranda Angheni, „Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor civile”, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998
10. C. Stătescu, C. Bârsan, Fl. Baias, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, Editura All, 1992
11. P. M. Cosmovici, „Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie”, Editura All, Bucureşti, 1996
12. I. Dogaru, Teoria generală a obligaţiilor, curs de bază, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1999;
13. I. Dogaru, P. Drăghici, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
14. I. P. Filipescu, “Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami, Bucureşti, 2000;
15. V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor, Editura All, Bucureşti, 1997;
16. S.I. Vidu, Dreptul de retenţie în cazul conexităţii juridice, formă de manifestare a excepţiei de neexecutare, în Revista Dreptul nr. 11/2006
17. G. Chivu, Simulaţia în teoria şi practica dreptului civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2001;
18. Fl. Baias, Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003
19. P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie generală a actului de drept privat, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003;
20. I. Deleanu, Părţile şi terţii. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002;
21. C.E. Zamşa, Teoria impreviziunii. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Efectele contractelor sinalagmatice - Rezilierea si Rezolutiunea
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 96
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker