Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Posesia si efectele sale

Descriere

„Împărţirea bunurilor fiind realizată în societate, era necesar ca fiecare să poată păstra fără grijă ceea ce avea şi să existe semne vizibile şi cunoscute care să o menţină.

Niciun semn nu este mai vizibil decât posesia…”. Cuvântul „posesie” derivă din verbul latin „possidere”, a cărui origine etimologică se consideră a fi cuvintele „pos” şi „sedere”, însemnând a fi instalat, a şedea persistent, cu alte cuvinte, a stăpâni un bun. Situată la frontiera dintre juridic şi non-juridic, posesia este unul dintre acele concepte care ilustrează, în maniera cea mai elocventă, că trecerea din teritoriul faptului în acela al dreptului nu se realizează printr-o ruptură, că dimpotrivă, după criterii mai mult sau mai puţin raţionale, elemente de fapt dobândesc legitimare juridică, sunt ridicate la rangul de drept.

Dacă, de regulă, dreptul nu recunoaşte situaţiile de fapt decât în măsura în care ele i se conformează, sancţionându-le sau ignorându-le cu desăvârşire pe acelea care îl contrazic, se întâmplă totuşi, în mod excepţional, ca el să se alinieze acestora din urmă, tocmai pentru a pune capăt oricărei distorsiuni între ceea ce există din punct de vedere juridic şi ceea ce apare ca existând, în fapt .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE POSESIEI.

§ 1. Noţiunea de posesie.

§ 2. Elementele posesiei.

2.1. Corpus.

2.2. Animus.

 

§ 3. Teorii asupra posesiei.

3.1. Teoria subiectivă.

3.2. Teoria obiectivă.

§ 5. Posesia şi detenţia precară.

§ 6. Posesia prin altul.

 

CAPITOLUL II: DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA POSESIEI.

§ 1. Dobândirea posesiei.

§ 2. Pierderea posesiei.

 

CAPITOLUL III: CALITĂŢILE ŞI VICIILE POSESIEI.

§ 1. Calităţile posesiei.

1.1. Consideraţii generale.

1.2. Posesia să fie continuă.

1.3. Posesia să fie neîntreruptă.

1.4. Posesia să fie netulburată.

1.5. Posesia să fie publică.

1.6. Posesia să fie sub nume de proprietar.

1.7. Posesia să fie neechivocă.

§ 2. Viciile posesiei.

2.1. Consideraţii generale.

2.2. Discontinuitatea posesiei.

2.3. Violenţa.

2.4. Clandestinitatea.

2.5. Precaritatea.

2.6. Intervertirea precarităţii.

§ 3. Analiza practicii judiciare privind calităţile şi viciile posesiei.

 

CAPITOLUL IV: EFECTELE POSESIEI.

§ 1. Probleme generale.

§ 2. Posesia creează o prezumţie de proprietate.

§ 3. Dobândirea fructelor lucrului posedat, de către posesor.

3.1. Noţiunea de fructe. 3.2. Clasificarea fructelor. 3.3. Dobândirea fructelor de către posesorul de bună-credinţă.

3.4. Justificarea dobândirii fructelor de către posesorul de bună-credinţă. 3.5. Posesorul de rea-credinţă.

§ 4. Acţiunile posesorii.

4.1. Noţiune.

4.2. Caracterele juridice ale acţiunilor posesorii.

4.3. Acţiunea posesorie generală (în complângere).

4.4. Acţiunea posesorie specială (în reintegrare).

4.5. Comparaţie între acţiunile posesorii şi acţiunile petitorii.

§ 5. Efectele posesiei asupra bunurilor mobile.

§ 6. Revendicarea bunurilor mobile de la un posesor de bună-credinţă care le-a dobândit de la un hoţ sau găsitor.

§ 7. Revendicarea bunurilor mobile de la posesorul de rea-credinţă, de un hoţ sau de la un găsitor.

§ 8. Efectele posesiei cu privire la bunurile imobile.

8.1. Uzucapiunea de 30 de ani.

8.2. Uzucapiunea scurtă de la 10 până la 20 ani.

§ 9. Analiza practicii judiciare privind efectele posesiei.

 

CAPITOLUL V: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

§ 1. Posesia în dreptul privat roman.

§ 2. Reglementarea posesiei în sistemul Codului civil francez.

§ 3. Reglementarea posesiei în alte sisteme de drept.

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

§ 1. Scurte concluzii.

§ 2. Propuneri de lege ferenda.

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

BIBLIOGRAFIE
 
I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII
 
-    Adam Ioan, “Drept civil, Teoria generală a drepturilor reale”, Editura Europa nova, Bucureşti, 1998.
-    Alexandresco Dimitrie, „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, vol. III, IV, Iaşi, 1886.
-    Beleiu Gheorghe, „Drept civil român”, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1995.
-    Cantacuzino B. Matei, „Curs de drept civil”, ed. a II-a, Editura Ramuri, Craiova.
-    Chelaru Eugen, “Curs de drept civil. Drepturile reale principale”, Editura All Beck, 2000.
-    Collin et Capitant, „Traité de droit civil”, ed. III, vol. I, Libraire Dalloz, 1959.
-    Cosmovici P. Mircea, „Drept civile. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
-    Costin N. Mircea, “Marile instituţii ale dreptului civil român”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992.
-    Demolombe, „Propriete”,vol. X, Paris, 1969.
-    Gherasim Dimitrie, „Buna credinţă în raporturile juridice civile”, Editura Academiei, Bucureşti, 1981.
-    Codul Calimach, ediţie critică, Editura Academiei, 1958.
-    Filipescu I.P., “Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale” Editura Actami, 1998, Ediţie revăzută şi adăugată.
-    Hamangiu C., Al. Băicoianu Al., Bălănescu I., “Tratat de drept civil”, vol. II, Editura Naţională; Bucureşti, 1929.
-    Hamangiu C., Georgean N., „Codul civil adnotat”,  vol. I, Editura Academiei, Bucureşti.
-    Hanga Vladimir, „Drept privat roman”,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
-    Larroumet C., „Droit civil. Lens biens. Droit real principaux”, tom II, Editura Economica, Paris, 1985.
-    Lucian Ioan, “Drept civil, Drepturi reale”, Editura Tribuna, Sibiu, 1996.
-    Luţescu G.N., „Teoria generală a drepturilor reale”, Bucureşti, 1947.
-    Mihuţă I., „Culegere de practică judiciară civilă pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.
-    Mihuţă I., „Culegere de practică judiciară civilă pe anul 1991”; Tribunalul municipiului Bucureşti, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1992.
-    Mihuţă I., Lesviodax Al.„Repertoriu de practică judiciară pe anii 1964-1969”, Editura Ştiinţifică.
-    Pop Liviu, “Drepturile reale principale”, Editura Cordial Cluj-Napoca, 1993.
-    Pop Liviu, „Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale”, Editura Lumina Lex, 1997.
-    G. Marty, P. Raymond, “Droit civil, Les biens”, ed. II, Editura Sieriy, Paris, 1988.
-    Montesquieu, „Dossier de l’Esprit des lois”, IV, Oeuvres, Ed. Pléiade, Paris, 1951.
-    Pothier, „Propriete”, vol. IX, Paris, 1953.
-    Stătescu C., Bârsan C., “Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor ”, Editura All, Bucureşti, 1997.
-    Stătescu C., Bârsan C., “Teoria generală a drepturilor reale”, Bucureşti, 1980.
-    Urs R. Iosif, Angheni Smaranda, „Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor civile”, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
-    Zlătescu V. D., „Garanţiile creditorului”, Editura Academiei, Bucureşti, 1970.
 
 
II. STUDII, Articole ŞI ALTE PUBLICAŢII
 
-    Adam Ioan, „Noţiunea şi natura domeniului publici, domeniului privat şi proprietăţii private”, în „Dreptul” nr. 8/1994.
-    Anca P., Eremia M.I., „ Efectele juridice ale bunei-credinţe în dreptul civil”, în Justiţie Nouă, nr.12/1965.
-    Ioan Adam, „Reglementarea dobândirii drepturilor reale prin uzucapiune în cazul succesiunii mai multor legi în timp ”, în, „Dreptul”, nr. 10-11/1995.
-    „Probleme de drept din deciziile Curţii Supreme de Justiţie, 1990-1992”.
-    C. Crişu, N. Crişu Magraon, Şt. Crişu, "Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română", vol. I.
-    Revista „Legalitatea Populară”.
-    Revista Română de Drept.
-    Revista „Dreptul”.
 
 
III. LeGIslaţie
 
-    Constituţia României publicată în M. Of. nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
-    Codul civil român, decretat la 26 noiembrie 1864 , promulgat la 4 decembrie 1864, pus în aplicare la 1 decembrie 1865, şi modificat ulterior.
-    Codul civil francez.
-    Codul civil austriac.
-    Codul civil italian.
-    Legea nr. 18/1991, publicată în M. Of. nr. 37 din 20.02.1991, republicată în M. Of. nr. 1 din 5.01.1998.
 
IV. Alte surse
-    Internet – Site-ul Ministerului de Justiţie.
Titlul lucrarii: Posesia si efectele sale
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Posesia si efectele sale

Posesia si efectele sale

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker