Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Promisiunea de vanzare-cumparare, pactul de preferinta si dreptul de preemtiune

Descriere

Pe parcursul studiului de faţă, structurat pe parcursul a cinci capitole, am avut în vedere o analiză detaliată a instituţiei vânzării-cumpărării, cu privire specială asupra aspectelor ce ţin de promisiunea de vânzare-cumpărare, pactul de preferinţă şi dreptul de preemţiune.

În Capitolul 1 introductiv am considerat oportun să prezint unele aspecte generale legate de contractul de vânzare-cumpărare: noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate. Aşa cum voi detalia, contractul de vânzare-cumpărare este reglementat în dreptul nostru de Codul civil şi de alte acte normative cu caracter special.

Promisiunea de vânzare cumpărare (unilaterală sau bilaterală) va fi analizată în Capitolul 2 din proiect. Aşa cum voi detalia, promisiunea unilaterală de vânzare este un contract prin care o parte promitent se obligă (promite) să vândă un bun, la un preţ determinat, celeilalte părţi beneficiar, care acceptă promisiunea, rezervându-şi facultatea de a-şi manifesta ulterior acordul său la cumpărarea bunului, de regulă înăuntrul unui termen.

În Capitolul 3 al proiectului voi analiza şi dezvolta aspectele legate de pactul de preferinţă. Prin intermediul pactului de preferinţă proprietarul unui bun (promitent) se obligă ca, în cazul în care va vinde acel bun, să acorde preferinţă unei anumite persoane (beneficiar), la preţ egal.

Dreptul de preemţiune va fi analiza în Capitolul 4 din proiect. Aşa cum voi detalia, dreptul de preempţiune constă în dreptul prioritar la cumpărare, recunoscut de lege anumitor persoane, drept ce este de natură a afecta într-o oarecare măsura libertatea consimţământului înstrăinătorului.

În Capitolul 5 am considerat oportun să prezentăm în rezumat principale idei dezvoltate pe parcursul studiului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 320.00
Cantitate:

CUPRINS

Promisiunea de vânzare-cumpărare. Pactul de preferinţă. Dreptul de preemţiune

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1.1. Noţiunea şi importanţa contractului de vânzare-cumpărare

1.2. Caracterele juridice ale vânzării cumpărării

1.3. Condiţiile de validitate

1.3.1. Capacitatea părţilor

1.3.2. Consimţământul părţilor

1.3.3. Obiectul contractului

1.3.4. Cauza contractului

 

CAPITOLUL 2: PROMISIUNEA DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

2.1. Promisiunea unilaterală de vânzare

2.1.1. Noţiunea şi natura juridică a promisiunii unilaterale de vânzare

2.1.2. Condiţiile de validitate

2.1.3. Reguli privind executarea promisiunii unilaterale de vânzare

2.2. Promisiunea bilaterală de vânzare

2.2.1. Noţiune şi condiţii de validitate

2.2.2. Caracterele juridice ale promisiunii sinalagmatice de vânzare

2.2.3. Executarea promisiunii sinalagmatice de vânzare

 

CAPITOLUL 3: PACTUL DE PREFERINŢĂ

3.1. Noţiunea pactului de preferinţă

3.2. Delimitări faţă de alte instituţii

3.3. Pactul de preferinţă - elemente de drept comparat

 

CAPITOLUL 4: DREPTUL DE PREEMŢIUNE

4.1. Scurt istoric al reglementărilor şi cadrul juridic actual cu privire la dreptul de preemţiune

4.2. Noţiunea şi natura juridică a dreptului de preemţiune

4.3. Domeniul de aplicare a dreptului de preemţiune

4.4. Elemente de drept comparat cu privire la dreptul de preemţiune

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
-   Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. I – Vânzarea-cumpărarea. Schimbul, ediţia a IV-a actualizată de Lucian Mihai, Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
-   Ioan Popa, Contractul de vânzare-cumpărare. Studiu comparativ de doctrină şi jurisprudenţă, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
-   Camelia Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-   C. Macovei, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
-   Liviu Stănciulescu, Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni, Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
-   Titus Prescure, Andreea Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
-   C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. II, Editura All, Bucureşti, 1997
-   I. Lulă, Natura juridică a promisiunii unilaterale de vânzare, în Revista Dreptul nr. 6/1998;
-   I. Lulă, Discuţii în legătură cu problematica daunelor cominatorii, în Revista Dreptul nr. 9/1994
-   D. Chirică, Promisiunea unilaterală de a vinde şi cumpăram în Revista de Drept Comercial nr. 9/1999;
-   D. Chirică, Denunţarea unilaterală a promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare în temeiul unei clauze de dezicere sau a unei clauze rezolutorii, în Revista Dreptul nr. 3/2001;
-   D. Chirică, Pactul de preferinţă, în Revista de drept comercial. nr. 11/1999
-   V. Stoica, Declaraţia unilaterală de rezoluţiune, în Revista Dreptul nr. 8/2006;
-   V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor, Editura All Beck, Bucureşti, 1997;
-   B. Dumitrache, Antecontractul de vânzare-cumpărare şi promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare, în Dreptul nr. 2/2002;
-   A. G. Ilie, M. Nicolae, Discuţii în legătură cu natura juridică a dreptului de preemţiune, în Revista Dreptul nr. 1/2004;
-   I. Negru, D. Corneanu, Discuţii în legătură cu natura juridică a dreptului de preemţiune, în Revista Dreptul nr. 1/2004;
-   Gh. Beleiu, Dreptul de preemţiune reglementat de Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, în Revista Dreptul nr. 12/1992;
-   V. Stoica, Dreptul de preemţiune la vânzarea terenurilor agricole şi a celor cu destinaţie forestieră, în Revista Dreptul nr. 2/2004;
-   M. Mureşan, Condiţiile validităţii antecontractului, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Jurisprudentia nr. 1/1998
-   I. Dogaru, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
-   E. Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Editura Polirom, Iaşi, 1999
-   Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iaşi, 2000
-   Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999
-   D. Macovei, I.E. Cadariu, Drept civil. Contracte, Editura Junimea, Iaşi, 2004
-   Fr. Deak, St. Cărpenau, „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993
-   Raul Petrescu, „Principalele contracte de drept civil”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997
-   Radu I. Motica, Florin Moţiu, Contractul de vânzare-cumpărare. Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex. Bucureşti, 1999
-   C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
-   V. Stoica, “Pactele comisorii”, în Revista Dreptul, nr. 2/1997
-   V. Stoica, Declaraţia unilaterală de rezoluţiune, în Dreptul nr. 8/ 2006
-   V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Editura All Beck, Bucureşti, 1997
-   M. D. Fruth-Oprişan, Executarea în natură a obligaţiilor de a face, în Revista română de drept nr. 8/1986
-   J. Goicovici, Acordul de principiu, în Revista Dreptul nr. 4/2002
-   J. Goicovici, Sancţionarea încălcării pactului de preferinţă, în Revista Pandectele Române nr. 4/2008

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Promisiunea de vanzare-cumparare, pactul de preferinta si dreptul de preemtiune
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 99
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker