Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Transferul dreptului de proprietate prin contractul de vanzare-cumparare

Descriere

Pe parcursul acestui studiu am încercat să dezvoltăm atât aspecte teoretice şi practice în materia vânzării-cumpărării, dar şi elemente de drept comparat, în ideea elaborării unei lucrări cât mai complete care să ofere nu numai o privire de ansamblu asupra materiei, ci să ajute şi la identificarea reală a rolului deosebit pe care acest contract îl are în realitatea economică şi socială actuală.

Este de necontestat importanţa deosebită a contractului de vânzare-cumpărare în rândul contractelor civile speciale, fiind cel mai utilizat contract întrucât asigură circulaţia juridică a bunurilor şi a altor valori patrimoniale. Art. 1294 C. civ. defineşte vânzarea ca fiind “o convenţie prin care două părţi se obliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui”.

Definiţia dată de legiuitor contractului de vânzare-cumpărare nu este completă, ea rezumându-se doar la transmiterea proprietăţii, ori, este unanim admis că, în schimbul unui preţ, se poate transmite şi un alt drept (real sau de creanţă) decât dreptul de proprietate, întrucât transmiterea proprietăţii nu este de esenţa vânzării-cumpărării, ci doar de natura acesteia. Astfel, prin contractul de vânzare-cumpărare se poate transmite nu doar dreptul de proprietate, ci şi un alt drept real, de exemplu, dreptul de superficie ori de uzufruct.

Tot astfel, un drept de creanţă se poate transmite prin vânzare-cumpărare, această operaţiune juridică fiind cunoscută sub denumirea de cesiune de creanţă (art. 1391-1404 C. civ.).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -  

Transferul dreptului de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Secţiunea 1: Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 2: Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 3: Interpretarea contractului

 

CAPITOLUL II: CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Secţiunea 1 Consimţământul părţilor

1.1. Noţiunea şi condiţiile consimţământului

1.2. Oferta de a contracta, acceptarea ofertei şi transferul dreptului de proprietate

1.3. Promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare

1.4. Promisiunea bilaterală de vânzare sau de cumpărare

1.5. Pactul de preferinţă

Secţiunea 2: Capacitatea părţilor

Secţiunea 3: Obiectul contractului de vânzare-cumpărare

3.1. Lucrul vândut

3.2. Preţul vânzării-cumpărării

Secţiunea 4: Cauza în contractul de vânzare-cumpărare

 

CAPITOLUL III: EFECTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Secţiunea 1: Transferul dreptului de proprietate

3.1. Efectul dublu translativ de proprietate al contractului

3.2. Efectul translativ al riscurilor lucrului vândut

3.3. Efectul de publicitate

Secţiunea 2: Obligaţiile vânzătorului

2.1. Obligaţia de predare a bunului

2.1.1. Noţiunea de predare

2.1.2. Modul de executare a obligaţiei de predare

2.1.3. Termenul la care se face predarea

2.1.4. Locul unde se face predarea

2.1.5. Obiectul predării

2.1.6. Suportarea cheltuielilor predării

2.1.7. Sancţiunea nerespectării obligaţiei de a preda bunul

2.2. Obligaţia de garanţie

 2.2.1. Garanţia contra evicţiunii

A. Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapte personale

B. Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ

C. Natura şi modul de funcţionare a obligaţiei de garanţie

D. Efectele obligaţiei de garanţie în caz de evicţiune consumată

E. Modificări convenţionale ale obligaţiei de garanţie

2.2.2. Garanţia contra viciilor lucrului

A. Noţiunea obligaţiei de garanţie contra viciilor ascunse

B. Condiţiile răspunderii pentru vicii ascunse

C. Efectele şi întinderea răspunderii vânzătorului pentru vicii

D. Modificări convenţionale ale garanţiei pentru vicii

Secţiunea 3: Obligaţiile cumpărătorului

3.1. Obligaţia de plată a preţului

3.2. Obligaţia de a lua în primire lucrul vândut

3.3. Obligaţia de a suporta cheltuielile vânzării

 

CAPITOLUL IV: TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN CAZURI SPECIALE

Secţiunea 1: Vânzarea după greutate, număr sau măsură

Secţiunea 2: Vânzarea cu grămada sau în bloc

Secţiunea 3: Vânzarea pe încercate

Secţiunea 4: Vânzarea pe gustate

Secţiunea 5: Vânzarea cu pact de răscumpărare

Secţiunea 6: Vânzarea drepturilor litigioase

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 
-         Ioan Popa, Contractul de vânzare-cumpărare. Studiu comparativ de doctrină şi jurisprudenţă, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
-         Camelia Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
-         Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. I – Vânzarea-cumpărarea. Schimbul, ediţia a IV-a actualizată de Lucian Mihai, Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
-         I. Dogaru, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
-         C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
-         E. Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Editura Polirom, Iaşi, 1999
-         C. Macovei, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
-         Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iaşi, 2000
-         Titus Prescure, Andreea Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
-         Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999
-         D. Macovei, I.E. Cadariu, Drept civil. Contracte, Editura Junimea, Iaşi, 2004
-         Fr. Deak, St. Cărpenau, „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993
-         Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997
-         Liviu Stănciulescu, Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni, Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
-         R. I. Motica, F. Moţiu, „Contracte civile speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
-         Radu I. Motica, Florin Moţiu, Contractul de vânzare-cumpărare. Teorie şi practică judiciară, Editura Lumina Lex. Bucureşti, 1999
-         C. Toader, Evicţiunea în contractile civile, Editura All, Bucureşti, 1997
-         V. Pătulea, Sinteză teoretică şi de practică judiciară comparată referitoare la condiţiile de valabilitate a contractului. Obiectul determinat, în Revista Dreptul nr. 5/2007
-         E. Safta-Romano, „Examen al jurisprudenţei privitoare la acţiunea în rezoluţiune”, în Revista Dreptul, nr. 8/1990
-         V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor, Editura All, Bucureşti, 1997;
-         C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
-         I. Lulă, Natura juridică a promisiunii unilaterale de vânzare, în Revista Dreptul nr. 6/1998;
-         D. Chirică, Promisiunea unilaterală de a vinde şi cumpăram în Revista de Drept Comercial nr. 9/1999;
-         D. Chirică, Denunţarea unilaterală a promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare în temeiul unei clauze de dezicere sau a unei clauze rezolutorii, în Revista Dreptul nr. 3/2001;
-         V. Stoica, Declaraţia unilaterală de rezoluţiune, în Revista Dreptul nr. 8/2006;
-         B. Dumitrache, Antecontractul de vânzare-cumpărare şi promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare, în Dreptul nr. 2/2002

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Transferul dreptului de proprietate prin contractul de vanzare-cumparare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 83
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker