Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Uzucapiunea

Descriere

Ca mod de dobândire a proprietăţii, uzucapiunea se întemeiază pe faptul posesiei pe perioada de timp cerută de lege a imobilului, astfel că în absenţa posesiei unui imobil, nu se poate vorbi de dobândirea dreptului de proprietate prin acest mod . Când posesiunea unui imobil se prelungeşte pe o anumită durată, în anumite condiţii impuse de lege, acest fapt nu rămâne fără consecinţe juridice, cea mai importantă fiind aceea că la epuizarea termenului această stare de fapt are conotaţii juridice, în sensul că duce la naşterea dreptului de proprietate asupra imobilului în patrimoniul persoanei care a avut posesia utilă a acestuia.

Aşadar, când posesia unui imobil se prelungeşte o anumită perioadă de timp, legea o consideră ca izvor al proprietăţii, iar posesorul va fi considerat proprietar, datorită consecinţelor juridice produse de posesiunea prelungită a imobilului.

În doctrina juridică, prescripţia achizitivă sau uzucapiunea a fost definită ca un mijloc de a dobândi proprietatea unui lucru, prin posesiunea acestuia în timpul fixat de lege.

Aşadar, până la împlinirea termenului, în timpul posesiei exercitată de către posesorul neproprietar există numai o aparenţă de proprietate, în toată această perioadă posesorul se află într-o perioadă incertă, existând permanent pericolul ca adevăratul proprietar să facă acte prin care să întrerupă prescripţia achizitivă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

I. 1. DEFINIŢIA ŞI IMPORTANŢA INSTITUŢIEI

I. 2. SCURT ISTORIC PRIVIND UZUCAPIUNEA

I. 3 DOMENIUL DE APLICARE A UZUCAPIUNII

I. 4. CONDIŢIILE POSESIEI

 

CAPITOLUL II: UZUCAPIUNEA DE LA 10 LA 20 DE ANI

II. 1. SEDIUL MATERIEI ŞI DOMENIUL DE APLICARE

II. 2 CONDIŢIILE UZUCAPIUNII DE LA 10 LA 20 DE ANI

§. 1. JUSTUL TITLU

§. 2. BUNA-CREDINŢĂ A POSESORULUI

§. 3. CONDIŢIA TERMENULUI DE 10 PÂNĂ LA 20 DE ANI

 

CAPITOLUL III: UZUCAPIUNEA (PRESCRIPŢIA ACHIZITIVĂ) DE 30 DE ANI

III. 1 REGLEMENTARE LEGALĂ ŞI SFERĂ DE APLICARE

III. 2. CONDIŢIILE UZUCAPIUNII DE 30 DE ANI

 

CAPITOLUL IV: TERMENELE ÎN MATERIA UZUCAPIUNII

IV. 1. ÎNCEPEREA TERMENULUI DE PRESCRIPŢIE

IV. 2. ÎNTRERUPEREA TERMENULUI

§. 1. ÎNTRERUPEREA NATURALĂ A PRESCRIPŢIEI ACHIZITIVE

A. PIERDEREA ÎN FAPT A POSESIEI

B. DECLARAREA BUNULUI CA IMPRESCRIPTIBIL

§. 2. ÎNTRERUPEREA CIVILĂ A PRESCRIPŢIEI ACHIZITIVE

A. RECUNOAŞTEREA FĂCUTĂ DE POSESOR

B. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

IV. 3. SUSPENDAREA CURSULUI PRESCRIPŢIEI ACHIZITIVE

A. SUSPENDAREA PRESCRIPŢIEI CARE CURGE ÎMPOTRIVA MINORILOR ŞI INTERZIŞILOR

B. SUSPENDAREA CURSULUI PRESCRIPŢIEI ACHIZITIVE ÎNTRE SOŢI

C. FORŢA MAJORĂ

D. SUSPENDAREA PRESCRIPŢIEI CÂT TIMP CEL CE SE PRETINDE PROPRIETAR ORI CEL CE INVOCA UZUCAPIUNEA SE AFLĂ ÎN RÂNDUL FORŢELOR ARMATE ROMÂNE, IAR ACESTEA SUNT PUSE PE PICIOR DE RĂZBOI

E. SOLUŢIONAREA RECLAMAŢIEI ADMINISTRATIVE PREALABILE

IV. 4. REPUNEREA ÎN TERMENUL DE PRESCRIPŢIE ACHIZITIVA

IV. 5. JONCŢIUNEA POSESIILOR

§. 1. CATEGORIILE DE POSESORI CARE POT INVOCA JONCŢIUNEA

§. 2. CONDIŢII PRIVITOARE LA INVOCAREA JONCŢIUNII POSESIILOR

 

CAPITOLUL V: EFECTELE UZUCAPIUNII

V. 1 EFECTELE ÎN CAZUL UZUCAPIUNII SCURTE

V. 2. EFECTELE UZUCAPIUNII DE 30 DE ANI

 

CAPITOLUL VI: UZUCAPIUNEA ÎN SISTEMUL CĂRŢILOR FUNCIARE

VI. 1. UZUCAPIUNEA TABULARĂ

VI. 2 UZUCAPIUNEA EXTRATABULARĂ

VI. 3. REGLEMENTĂRI ÎN MATERIE POTRIVIT LEGII CADASTRULUI ŞI PUBLICITĂŢII IMOBILIARE

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E
 
-     Ion P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
-     Ioan Adam, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1998.
-     Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
-     Ion P. Filipescu, Domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ teritoriale, în revista Dreptul, nr. 10/1994.
-     Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale,Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
-     Ana Boar, Uzucapiunea, prescripţia, posesia şi publicitatea drepturilor,Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-     C. Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti 1980.
-     C. Hamangiu, Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. I, Editura Naţională, Bucureşti 1929.
-     M. Costin, Marile instituţii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982.
-     M. Costin, Dicţionar de drept civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1980.
-     G.N Luţescu, Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti, 1947.
-     M.G. Rarincescu, Curs elementar de drept civil, Vol. II, 1947.
-     M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil român, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1921.
-     L. Pop, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea din Cluj­ Napoca, 1987.
-     A. Boar, Elemente de teoria dreptului, Editura Servosat, 1996.
-     P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Suceava în materie civilă, în Dreptul nr. 5 din 1995.
-     D. Alexandresco, Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, Tipografia Naţională, Iaşi, 1900.
-     M. Mureşan, Consecinţe ale abrogării Legii 58/1974 asupra antecontractelor de înstrăinare a imobilelor, în Dreptulnr. 7-8/1991.
-     V. Stoica, F. Baias, Executarea silită a antecontractelor de înstrăinare a imobilelor în condiţiile abrogării art. 12 din Decretul nr. 144/1958, în Dreptulnr. 3, 1992.
-     Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Bucureşti, 1998.
-     L. Pop, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, vol. II, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1993.
-     Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, 1992.
-     A. Ionaşcu. Drept civil - partea generală, Bucureşti, 1963.
-     P. Perju, Discuţii asupra unor probleme controversate de drept procesual civil şi de drept civil, în Dreptul nr. 10-11/1995.
-     Boar, Efectul creator al posesiunii în sistemul de publicitate imobiliară prin cărţi funciare, în Dreptulnr. 1/1996.
-     Tr. Ionaşcu, S. Brădeanu, Drepturi reale principale, Editura Academiei, Bucureşti, 1978.
-     Chirică, Uzucapiunea în sistemul cărţilor funciare în practica instanţelor de judecată, în SCJ, nr. 1/1985.
-     I. Ţuluş, În legătură cu uzucapiunea extratabulară,în Dreptulnr. 7/1995.
-     Vladimir Hanga, Drept privat roman,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
-     Ştefan Cocoş, Drept roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
-     Ion M. Anghel, Dreptul roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
-     Valerius M. Ciucă, Lecţii de drept roman,Editura Polirom, Iaşi, 2000.
-     Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
-     Constituţia României din 2003
 
 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Uzucapiunea
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 79
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Uzucapiunea

Uzucapiunea

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker