Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Examen al practicii judiciare in materia uciderii din culpa

Descriere

Potrivit art. 178 din Codul penal în vigoare, varianta simplă a infracţiunii are următorul conşţinut: “uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani”.

 În Noul Cod penal, infracţiunea de ucidere din culpă este reglementată în art. 181, în varianta normativă simplă, cu următorul conţinut: „infracţiunea constă în uciderea din culpă a unei persoane”. Uciderea din culpă este o variantă atenuată a omuciderii şi este definită ca fapta persoanei care din culpă a cauzat moartea altei persoane.

Uciderea din culpă se deosebeşte de uciderea cu intenţie, de omor, prin forma sa de vinovăţie, respectiv aici uciderea se săvârşeşte din culpă. Codul penal, în art. 178, stabileşte o reglementare amplă a uciderii din culpă, adoptând un sistem complex de incriminare şi sancţionare, care cuprinde mai multe forme ale infracţiunii:

 uciderea din culpă - forma simplă (tip);

 uciderea din culpă profesională sau specială (forma calificată);

 unele agravante ale acestor forme infracţionale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

EXAMEN AL PRACTICII JUDICIARE ÎN MATERIA INFRACŢIUNII DE UCIDERE DIN CULPĂ

 

CAPITOLUL I - ASPECTE GENERALE INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: OCROTIREA DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIN CONVENŢII INTERNAŢIONALE ŞI PRIN DISPOZIŢII CONSTITUŢIONALE

1.1. Ocrotirea dreptului la viaţă prin convenţii internaţionale

1.2. Ocrotirea dreptului la viaţă prin dispoziţii constituţionale

SECŢIUNEA A II-A: PROTECŢIA PENALĂ A DREPTULUI LA VIAŢĂ

2.1. Necesitatea protecţiei penale a dreptului la viaţă

2.2. Principalele infracţiuni contra vieţii prevăzute de Codul penal român

SECŢIUNEA A III-A: PRECEDENTE LEGISLATIVE ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

3.1. Precedente legislative

3.2. Elemente de drept comparat

SECŢIUNEA A IV-A: ASPECTE COMUNE INFRACŢIUNILOR DE OMUCIDERE

 

 

CAPITOLUL II - UCIDEREA DIN CULPĂ ÎN VARIANTA NORMATIVĂ SIMPLĂ

SECŢIUNEA I: CONCEPT LEGAL. CARACTERIZARE

SECŢIUNEA A II-A: OBIECTUL ŞI SUBIECŢII INFRACŢIUNII

2.1. Obiectul infracţiunii de ucidere din culpă

A. Obiectul juridic special

B. Obiectul material

2.2. Subiecţii infracţiunii

A. Subiectul activ

B. Subiectul pasiv

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

3.1. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII

3.1.1. Elementul material

3.1.2. Urmarea imediată

3.1.3. Legătura de cauzalitate

3.2. LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII

 

CAPITOLUL III - VARIANTELE NORMATIVE AGRAVATE

SECŢIUNEA I: UCIDEREA DIN CULPĂ CA URMARE A NERESPECTĂRII DISPOZIŢIILOR LEGALE ORI A MĂSURILOR DE PREVEDERE PENTRU EXERCIŢIUL UNEI PROFESII SAU MESERII ORI PENTRU EFECTUAREA UNEI ANUMITE ACTIVITĂŢI

SECŢIUNEA A II-A: UCIDEREA DIN CULPĂ SĂVÂRŞITĂ DE UN CONDUCĂTOR DE VEHICUL CU TRACŢIUNE MECANICĂ AVÂND ÎN SÂNGE O ÎMBIBAŢIE ALCOOLICĂ CE DEPĂŞEŞTE LIMITA LEGALĂ

SECŢIUNEA A III-A: UCIDEREA DIN CULPĂ CARE A AVUT CA URMARE MOARTEA A DOUĂ SAU MAI MULTOR PERSOANE

 

CAPITOLUL IV - ALTE ASPECTE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE UCIDERE DIN CULPĂ

SECŢIUNEA I: SANCŢIUNI ŞI ASPECTE PROCESUALE SPECIFICE

1.1. Formele infracţiunii

1.2. Regimul legal sancţionator

1.3. Aspecte procesuale specifice

SECŢIUNEA A II-A: EXPLICAŢII COMPLEMENTARE

3.1. Aspecte criminologice

3.2. Aspecte criminalistice

3.3. Aspecte medico-legale

- B I B L I O G R A F I E -

 

 

  -Bibliografie -
 
-   Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, A. Boroi, I. Pascu, V. Lazăr, I. Molnar, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000.
-   Dobrinoiu Vasile, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I – „Teorie şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-   Valerică Lazăr, Ilie Pascu, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003
-   Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu, ”Drept penal. Partea specială”, Ediţia 3, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
-   Dongoroz Vintilă, Dărângă Gheorghe, Kahane Siegfried, Lucinescu Dumitru, Nemeş Aurel, Popovici Mihai, Sârbulescu Petre, Stoican Vasile, „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
-   Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”,Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
-   Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală - partea generală”, Editura Academiei, 1975.
-   Loghin Octavian, Filipaş Avram, „Drept penal român. Partea specială”,Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
-   Loghin Octavian, Toader Tudorel, „Drept penal român, partea specială”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
-   Mateuţ Gh., Blag M., „Unele probleme privind distincţia dintre tentativa de omor şi vătămare corporală gravă prin punerea în primejdie a vieţii persoanei” în „Dreptul”, nr. 10-11/1993.
-   Gheorghiu-Brădet Ion, „Drept penal român – partea specială”, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994.
-   Oroveanu-Hanţiu A., „Drept penal special – Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei”, Vol. I, Editura SITECH – Craiova, 1998.
-   Sima Constantin, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-   Sopon V., Biro L., „Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale pot fi săvârşite în mod continuat?” în „Justiţia Nouă”, nr. 2/1969.
-   Diaconescu Gh., „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
-   Dianu Tiberiu, „Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
-   Dongoroz Vintilă, „Drept penal”, Tirajul, Bucureşti, 1939.
-   Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Rămureanu V., „Codul penal al R.S.R. comentat şi adnotat”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
-   Volonciu Nicolae, „Tratat de procedură penală – partea generală”, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
-   Volonciu Nicolae, „Tratat de procedură penală – partea specială”, vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
-   Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
-   Carmen Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002,
-   Adrain Ştefan Tulbure, Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
-   Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
-   Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996.
-   Gh. Nistoreanu şi colectiv, „Manual de Drept Procesual Penal”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
-   George Antoniu, Nicolae Volonciu, Ion Neagu, Valeriu Stoica, Dana Popescu, Vasile Papadopol, „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
-   G. Antoniu, Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului penal român, în R.D.P. nr. 3/1996.
-   Mitrache C., „Drept penal român – partea generală”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1997.
-   Augustin Ungureanu, „Curtea de Apel Bacău. Jurisprudenţa penală pe anul 1997”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
-   Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998.
-   Vasile Papadopol, Mihai Popovici, „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
-   Buergenthal Thomas, Weber Renate, „Dreptul internaţional al drepturilor omului”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
-   Coman Florian, Purdă Nicolae, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Era, Bucureşti, 1999.
-   Duculescu Victor, „Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
-   Mazilu Dumitru, „Drepturile omului – concept, exigenţe şi relaţii contemporane ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-   Micu Doina, „Garantarea drepturilor omului”, Editura ALL Back, Bucureşti, 1998.
-   Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu, Butoi Tudorel, „Psihologie judiciară”, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.
-   Moroianu-Zlătescu Irina, „Drepturile omului”, Editura André, Bucureşti, 1993.
-   Predescu Ovidiu, „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Implicaţiile ei asupra dreptului penal român”, Editura Lumina Lex, 1998.
-   Rătescu G.C., Ionescu-Dolj I., Perieţeanu Gr. I., Dongoroz V., Aznavorian H., Pop Traian, Papadopolu I. Mihail, Pavelescu N., „Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. III, partea specială, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937.
-   Scripcaru Gh., Terbancea M., „Patologie medico-legală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
-   Stănoiu M. Rodica, Brezeanu O., Dianu T., „Tranziţia şi criminalitatea”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
-   Suceavă Ion, Viorel Marcu, Constantin Gh., „Omul şi drepturile sale”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1991.
-   Vicent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, IRDO, 1998
-   Ioan Vida, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-   ABC-ul drepturilor omului, SIRDO, Bucureşti, 1993.
-   Ovidiu Predescu, Convenţia europeană a drepturilor omului. Implicaţiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
-   Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
-   Codul penal
-   Codul de procedură penală
-   Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
-   Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
-   Codul penal, Codul de procedură penală, Legi speciale cu  dispoziţii speciale, Editura Argessis Print, Bucureşti, 2002.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Examen al practicii judiciare in materia uciderii din culpa
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 78
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker