Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conditiile de admisibilitate a actiunii in contenciosul administrativ

Descriere

În sistemul legii nr. 554/2004 legiuitorul a înţeles să definească contenciosul administrativ ca reprezentând activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Pornind de la această definiţie şi analizând cadrul legal şi procedural în materie putem desprinde condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contenciosul administrativ: condiţia ca actul atacat în justiţie să fie un act administrativ; condiţia vătămării unui drept recunoscut de lege sau a unui interes legitim; condiţia ca actul să provină de la o autoritate publică; condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile, în cazurile prevăzute de lege; condiţia ca acţiunea să fie introdusă în termenul prevăzut de lege; condiţia ca actul atacat în justiţie să nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului administrativ.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS
CONDITIILE DE ADMISIBILITATE A ACTIUNII
ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

 

CAPITOLUL I: NOTIUNEA, TRASATURILE SI EVOLUTIA REGLEMENTARILOR ÎN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

1. Scurt istoric al reglementarilor în materia contenciosului administrativ în dreptul românesc

2. Continutul notiunii de contencios administrativ potrivit dispozitiilor în vigoare

3. Trasaturile contenciosului administrativ român potrivit Legii nr. 554/2004

4. Formele contenciosului administrativ român

 

CAPITOLUL II: ANALIZA CONDITIILOR DE ADMISIBILITATE A ACTIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Notiunea si importanta conditiilor de admisibilitate a actiunii în contenciosul administrativ

2. Enumerarea conditiilor de admisibilitate

3. Conditiile de admisibilitate a actiunii în contenciosul administrativ potrivit cadrului legal actual - Legea nr. 554/2004

3.1. Conditia ca actul atacat în justitie sa fie un act administrativ

3.2. Conditia vatamarii unui drept recunoscut de lege sau a unui interes legitim

3.3. Conditia ca actul sa provina de la o autoritate publica

3.4. Conditia îndeplinirii procedurii administrative prealabile, în cazurile prevazute de lege

3.5. Conditia ca actiunea sa fie introdusa în termenul prevazut de lege

3.6. Conditia ca actul atacat în justitie sa nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului administrativ

 

CAPITOLUL III: PROCEDURA EXAMINARII ACTIUNILOR ÎN FATA INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

1. Titularii actiunii în contenciosul administrativ

2. Instantele competente în materia contenciosului administrativ

3. Judecarea actiunii în contenciosul administrativ

4. Solutiile pronuntate în litigiile de contencios administrativ

5. Caile de atac

 

CAPITOLUL IV: PRACTICA JUDICIARA ÎN MATERIA CONDITIILOR DE ADMISIBILITATE A ACTIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Conditia ca actul atacat în justitie sa fie un act administrativ - Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal,
decizia nr. 1036 din 20 februarie 2007

2. Conditia vatamarii unui drept recunoscut de lege sau a unui interes legitim - Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1630 din 20 martie 2007

3. Conditia ca actul sa provina de la o autoritate publica - Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1352 din 2 martie 2007

4. Conditia îndeplinirii procedurii administrative prealabile, în cazurile prevazute de lege - Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 146 din 12 ianuarie 2007

5. Conditia ca actiunea sa fie introdusa în termenul prevazut de lege - Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 8905 din 13 decembrie 2004

6. Conditia ca actul atacat în justitie sa nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului administrativ - Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 532 din 15 februarie 2006

 

CAPITOLUL V: CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN DREPTUL COMPARAT

1. Contenciosul administrativ în sistemul de drept francez

2. Contenciosul administrativ în sistemul de drept italian

3. Contenciosul administrativ în sistemul de drept german

4. Contenciosul administrativ în alte sisteme de drept

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE


I. Literatura de specialitate

- I. Alexandru, „Administratia publica. Teorii. Realitati. perspective”, editia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007

- I. Alexandru, Drept administrativ în Uniunea Europeana. Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006

- I. Alexandru, M. Carausan, S. Bucur, Drept administrativ, editia a II-a, revizuita si adaugita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007

- D. Apostol Tofan, Institutii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

- E. Balan, Institutii administrative, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008;

- D. C. Dragos, Legea contenciosului administrativ. Comentarii si explicatii, Editura All Beck, 2005

- A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneza, explicatie si jurisprudenta, editia a II-a, Editura Kullusys, Bucuresti, 2006

- C. C. Manda, Drept administrativ comparat. Controlul administrativ în spatiul juridic european, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005

- T. Mrejeru, Controlul administrativ. Doctrina. Jurisprudenta, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

- T. Mrejeru, Procedura contenciosului administrativ, Editura Tribuna Economica, Bucuresti 1999
 

- A. Negoita, „Contenciosul administrativ român si elemente de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, 1992;
 

- V. I. Prisacaru, Contenciosul administrativ român, Editura National, Bucuresti, 2003;
 

- O. Puie, Executarea hotarârilor judecatoresti în contenciosul administrativ conform Legii nr. 262/2007, editia 2, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2008;

- A. Trailescu, Drept administrativ, editia 3, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008

- V. Vedinas, Drept administrativ român, editia a III-a, revazuta si actualizata, Editura Univers Juridic, Bucuresti, 2007

 


II. Articole si studii de specialitate

- I. Dragoman, Comandament si administratie în activitatea militara, în Caietul Stiintific al Institutului de Stiinte Administrative al României, Sibiu, 2000.

- L. Giurgiu, Hotarârile pronuntate de instantele de contencios administrativ si executarea lor. Aspecte de jurisprudenta, în Curierul Juridic nr. 7-8/2004

- A. Iorgovan, D. Apostol Tofan, Delegarea legislativa în România. Analiza comparativa în raport cu statele occidentale, în “Revista de drept public” nr. 1/2001

- A. Iorgovan, F. Serban, Despre actele de comandament cu caracter militar, în Revista de Drept Public nr. 1-2/1997

- R.A. Lazar, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc si drept comparat, Editura All Beck, Bucuresti, 2004

- D.I. Pasare, Executarea din oficiu a actelor administrative. Repere doctrinare si jurisprudentiale franceze si comunitare în materie. Scurte consideratii la sistemul juridic românesc, R.D.P. nr. 1/2006

- C. Petronela, Reflectarea dispozitiilor constitutionale privind institutia contenciosului administrativ în reglementarea legala actuala, în Revista de Drept public nr. 2/2006

- C. L. Popescu, Contenciosul administrativ potrivit dispozitiilor constitutionale revizuite, în Revista Dreptul nr. 2/2004

- C. L. Popescu, Exceptarea actelor de comandament cu caracter militar de la contenciosul administrativ, potrivit revizuirii constitutionale, în lumina dreptului de acces la o instanta judecatoreasca, în Revista Curierul Judiciar nr. 11/2003

- O. Puie, Aspecte privind institutia contenciosului administrativ potrivit Constitutiei revizuite si a Legii nr. 554/2004, C.J. nr. 5/2005

- I. Santai, „Notiunea, definitia, evolutia si formele contenciosului administrativ român”, în „Revista de drept public” nr. 1-2/1999

- N. Scutea, M. Popa, Unele controverse doctrinare privind Legea contenciosului administrativ la un an de la intrarea în vigoare (II), În Revista de Drept Public nr. 2/2006

- I. Santai, „Conditiile controlului judecatoresc direct asupra actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ”, în Revista Dreptul nr. 6/1991

- V. Vedinas, Unele consideratii teoretice si implicatii practice privind noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2005

- V. Vedinas, A. Trailescu, Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, în Revista Dreptul, nr. 3/ 2006

 

III. Acte normative

- Constitutia revizuita în anul 2003

- Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, publicata în Monitorul Oficial nr. 294 din 15 aprilie 2008, a modificat art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

- Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004;

- Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata în Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006.

- Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Conditiile de admisibilitate a actiunii in contenciosul administrativ
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 95
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker