Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conditiile admiterii actiunii directe in Contenciosul Administrativ

Descriere

Potrivit legii, contenciosul administrativ reprezintă activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. Interpretând normele Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acţiunea introdusă în contenciosul administrative sunt următoarele: actul atacat în justiţie să fie un act administrativ tipic sau asimilat; vătămarea unui drept recunoscut de lege sau un interes legitim; actul administrativ (sau asimilat) să provină de la o autoritate publică; în cazurile când este obligatorie, să fie îndeplinită procedura administrativă prealabilă; condiţia introducerii acţiunii în termenul prevăzut de lege; actul atacat în contenciosul administrativ să nu facă parte din categoria celor exceptate de la acest control.

Particularităţile contenciosului administrativ reglementat în Legea nr. 554/2004 se regăsesc şi în specificul efectelor juridice pe care le au hotărârile judecătoreşti pronunţate în acţiunile supuse prevederilor acestei legi. Acţiunea în contencios administrativ fiind condiţionată de existenţa vătămării unui drept subiectiv recunoscut de lege în favoarea reclamantului şi în sarcina administraţiei pârâte de a realiza acest drept, hotărârea va produce efecte juridice faţă de părţile în litigiu (reclamant şi autoritatea publică pârâtă, eventual funcţionarul vinovat şi superiorul ierarhic chemat în garanţie).

După ce au rămas definitive şi irevocabile hotărârile pronunţate de instanţele de contencios administrativ urmează să-şi producă efectele juridice, în sensul că autoritatea publică pârâtă are obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru realizarea drepturilor ce se cuvin reclamantului, aşa cum rezultă ele din hotărârea judecătorească.

Potrivit Legii nr. 554/2004, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au respins acţiunile formulate potrivit dispoziţiilor legii şi s-au acordat cheltuieli de judecată se investesc cu formulă executorie şi se execută silit, potrivit dreptului comun. Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instanţelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, fiind scutite de plata taxelor de publicare. Într-un stat întemeiat pe ordinea de drept, instituţia contenciosului administrativ reprezintă forma democratică de reparare a încălcărilor săvârşite de către organele şi autorităţile administrative, de limitare a puterii arbitrare a acestora, de asigurare a drepturilor individuale ale administraţilor, sau, mai sintetic, forma juridică de apărare a particularilor (persoane fizice sau juridice) împotriva abuzurilor administraţiei publice.

Întrucât ţara noastră este stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, problemele analizate în materia de contencios administrativ nu puteau exclude o analiză comparativă a instituţiei în dreptul comparat. Este firesc să ne raportăm şi la regulile de organizare şi funcţionare a contenciosului administrativ în alte state, evidenţiind prin acest aspect posibile metode de îmbunătăţire a reglementării în materie, având în vedere că multe dintre statele prezentate reprezintă sisteme cu o tradiţie evidentă în materia contenciosului administrativ.

Abordarea comparativă a inclus prezentarea contenciosul administrativ în Franţa, Italia, Germania şi în alte state. Legea nr. 554/2004 are meritul a reprezenta un act normativ bine elaborat, dar care poate fi perfecţionat.

Aşa cum era firesc legea defineşte contenciosul administrativ ca reprezentând activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

CUPRINS

Condiţiile admiterii acţiunii directe în contenciosul administrativ

 

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Scurt istoric al reglementărilor în materia contenciosului administrativ

2. Reglementarea actuală a contenciosului administrativ – Legea nr. 554/2004

3. Conţinutul noţiunii de contencios administrativ

4. Trăsăturile contenciosului administrativ român

5. Formele contenciosului administrativ român

 

CAPITOLUL II: CONDIŢIILE ADMITERII ACŢIUNII DIRECTE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Aspecte generale privind condiţiile admiterii acţiunii în contenciosul administrativ

2. Analiza condiţiilor admiterii acţiunii directe în contenciosul administrativ din punct de vedere teoretic şi jurisprudenţial

2.1. Actul atacat în justiţie trebuie să fie un act administrativ tipic sau asimilat

2.2. Actul atacat în justiţie să vatăme un drept recunoscut de lege sau un interes legitim

2.3. Actul atacat să emane de la o autoritate publică

2.4. Îndeplinirea procedurii administrative prealabile în cazurile prevăzute de lege

2.5. Introducerea acţiunii în termenul legal

2.6. Actul atacat în justiţie să nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului administrativ

 

CAPITOLUL III: PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ ŞI ÎN CĂILE DE ATAC

1. Procedura de soluţionare a acţiunii în contenciosul administrativ în primă instanţă

1.1. Părţile în litigiul de contencios administrativ

1.2. Instanţele judecătoreşti competente

1.3. Judecarea acţiunii în contenciosul administrativ

1.4. Soluţii date în contenciosul administrativ

1.5. Hotărârea judecătorească pronunţată în contenciosul administrativ şi efectele hotărârilor judecătoreşti

2. Căile de atac

2.1. Recursul

2.2. Căile extraordinare de atac

3.Executarea hotărârilor

 

CAPITOLUL IV: CONDIŢIILE ADMITERII ACŢIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN UNELE STATE EUROPENE

1. Condiţiile admiterii acţiunii în contenciosului administrativ în Franţa

2. Condiţiile admiterii acţiunii în contenciosului administrativ în Italia

3. Condiţiile admiterii acţiunii în contenciosului administrativ în Germania

4. Condiţiile admiterii acţiunii în contenciosului administrativ în alte state europene

 

CAPITOLUL V: PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA CONDIŢIILOR ADMITERII ACŢIUNII DIRECTE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Condiţia ca actul atacat în justiţie trebuie să fie un act administrativ tipic sau asimilat

- I.C.C.J, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1980 din 3 aprilie 2009

- I.C.C.J., secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1047 din 25 februarie 2009

2.Condiţia vătămării unui drept recunoscut de lege sau a unui interes legitim

- I.C.C.J., secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1245 din 5 martie 2009

- I.C.C.J. , secţia de contencios administrativ şi fiscal decizia nr. 4431 din 2 decembrie 2008

3. Condiţia ca actul să provină de la o autoritate publică

- ICCJ. secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 3879 din 4 noiembrie

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3268 din 5 octombrie 2006

4. Condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile în cazurile prevăzute de lege

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 519 din 12 februarie 2008

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 146 din 12 ianuarie 2007

5. Condiţia ca acţiunea să fie introdusă în termenul prevăzut de lege

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 856 din 4 martie 2008

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1789 din 27 martie 2007

 6. Condiţia ca actul atacat în justiţie să nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului administrativ

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 532 din 15 februarie 2006

- I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1840 din 21 martie 2005

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

I. Doctrină

II. Studii de specialitate pe marginea Legii nr. 554/2004

III. Legislaţie

 BIBLIOGRAFIE

 
I. Doctrină
 • E. Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
 • I. Alexandru, Tratat de administraţiei publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
 • I. Alexandru, I.P. Slăniceanu, M. Cărăuşan, C. I. Enescu, D. Dincă, Drept administrativ, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • D. Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2007;
 • G. Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată şi adnotată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
 • Gabriela Bîrsan, Bogdan Georgescu, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 adnotată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
 • D. Brezoianu, M. Oprican, Administraţia publică în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 • D. C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, 2005;
 • D. C. Dragoş, Procedura contenciosului administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2002
 • L. Giurgiu, C. Giurgiu Zaharie, Contenciosul administrativ. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008
 • A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneză, explicaţie şi jurisprudenţă, ediţia a II-a, Editura Kullusys, Bucureşti, 2006;
 • A. Iorgovan, L. Vişan, A. S. Ciobanu, D. I. Pasăre, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
 • C. Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
 • A. Negoiţă, Contenciosul administrativ român şi elemente de drept administrativ, Editura Lumina Lex, 1992;
 • T. Mrejeru, Controlul administrativ. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
 • T. Mrejeru, Procedura contenciosului administrativ, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 1999;
 • Mona-Maria Pivniceru, Georgeta Protea, Jurisprudenţa în materia fondului funciar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
 • V. I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Editura Naţional, Bucureşti, 2003;
 • O. Puie, Contenciosul administrativ, Vol. I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
 • O. Puie, Contenciosul administrativ, Vol. II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
 • O. Puie, Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, Conform Legii nr. 262/2007, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 • V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a IV-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2009
 • V. Vedinaş, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007
 
II. Studii de specialitate pe marginea Legii nr. 554/2004
 • Dana Apostol-Tofan, Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ prin noua lege cadru în materie (I), în Curierul Judiciar nr. 3/2005;
 • Apostol-Tofan Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ prin noua lege cadru în materie (II), în Curierul Judiciar nr. 4/2005;
 • L. Giurgiu, Hotărârile pronunţate de instanţele de contencios administrativ şi executarea lor. Aspecte de jurisprudenţă, în Curierul Juridic nr. 7-8/2004;
 • Antonie Iorgovan, Consideraţii teoretice pe marginea unor soluţii ale instanţelor de contencios administrativ. Revista de Drept Public nr. 1/2006;
 • Diana Iuliana Pasăre, Executarea din oficiu a actelor administrative. Repere doctrinare şi jurisprudenţiale franceze şi comunitare în materie. Scurte consideraţii referitoare la sistemul juridic românesc, în Revista de Drept Public nr.1/2006
 • C. Petronela, Reflectarea dispoziţiilor constituţionale privind instituţia contenciosului administrativ în reglementarea legală actuală, în Revista de Drept Public nr. 2/2006;
 • C. L. Popescu, Contenciosul administrativ potrivit dispoziţiilor constituţionale revizuite, în Revista Dreptul nr. 2/2004;
 • Ovidiu Puie, Titlul executoriu în materia contenciosului administrativ şi obligaţia publicării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ. Propuneri de lege ferenda ( Partea a II-a), în Curierul Judiciar nr. 4/2007;
 • O. Puie, Aspecte privind instituţia contencio­sului administrativ potrivit Constituţiei revizuite şi a Legii nr. 554/2004, Curierul Juridic nr. 5/2005;
 • I. Santai, Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român, în Revista de Drept Public nr. 1-2/1999
 • I. Santai, Condiţiile controlului judecătoresc direct asupra actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ, în Revista Dreptul nr. 6/1991;
 • Nicolae Scutea, Mihaela M. Popa, Unele controverse doctrinare privind legea contenciosului administrativ la un an de la intrarea sa în vigoare, partea I, Revista de Drept Public nr. 1/2006
 • N. Scutea, M. Popa, Unele controverse doctrinare privind Legea contenciosului administrativ la un an de la intrarea în vigoare (II), În Revista de Drept Public nr. 2/2006
 • V. Vedinaş, Unele consideraţii teoretice şi implicaţii practice privind noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2005
 • V. Vedinaş, A. Trăilescu, Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, în Revista Dreptul, nr. 3/2006
 • Verginia Vedinaş, Liliana Vişan, Diana Iuliana Pasăre, Argumentare juridică europeană în favoarea necesităţii modificării Legii contenciosului administrativ. Succintă prezentare a Legii nr. 262/2007, în Revista de Drept Public nr. 3/2007;
 • Liliana Vişan, Diana Iuliana Pasăre, Cerinţe normative şi jurisprudenţiale, europene şi naţionale în materia suspendării executării actelor administrative, în Revista de Drept Public nr. 3/2006;
 • Liliana Vişan, Principiul motivării în materia procedurii administrative. Aspecte de drept comparat, în Revista de Drept Public nr. 4/2005;
 • Iulia Vucmanovici, Înţelesul sintagmei „refuzul explicit de a soluţiona o cerere” în lumina Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Revista Dreptul nr. 7/2007.

   

 
III. Legislaţie
 • Constituţia României, revizuită în anul 2003, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 767 din 31.10.2003
 • Legea nr. 100 din 9 mai 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 375 din data de 16 mai 2008;
 • Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 294 din 15 aprilie 2008, a modificat art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004;
 • Codul de procedură civilă, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
 • Legislaţie privind contenciosul administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Conditiile admiterii actiunii directe in Contenciosul Administrativ
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 109
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker