Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actul administrativ fiscal

Descriere

Pe parcursul acestui studiu am avut în vedere analiza unei instituţii juridice cu caracter de noutate în sistemul de drept românesc - actul administrativ fiscal. Pentru prima dată în legislaţia română noţiunea de act administrativ fiscal a apărut odată cu adoptarea Codului de procedură fiscală, care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, prevăzute de Codul fiscal.

Totodată, dispoziţiile codului de procedură fiscală se aplică şi pentru administrarea drepturilor vamale, precum şi pentru administrarea creanţelor provenind din contribuţii, amenzi şi alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, în măsura în care prin lege nu se prevede altfel. Codul de procedură fiscală constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Actul administrativ fiscal reprezintă potrivit art. 41 din Codul de procedură fiscală actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.

Definiţia legală a noţiunii de act administrativ fiscal este criticabilă întrucât nu respectă întocmai regulile logice ale definiţiei, mulţumindu-se să enunţe ca gen proxim noţiunea echivocă de „act”, iar ca diferenţă specifică, domeniul vizat: stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale. Utilizând sensul general al noţiunii de „act” această definiţie ne-ar putea conduce la sensul comun al acesteia, însă pornind de la termenul pe care de fapt îl avem în vedere „act administrativ fiscal” nu putem reţine decât că sensul avut în vedere de legiuitor este cel de act juridic prin care se înţelege o manifestare de voinţă, săvârşită cu intenţia de a stabili, modifica sau stinge, potrivit dreptului obiectiv, raporturi juridice (în speţă, raportul juridic de drept fiscal), cu condiţia ca de existenţa acestei intenţii să depindă însăşi producerea efectelor juridice.

O altă carenţă a definiţie legale a actului administrativ fiscal derivă din aceea că sensul conferit noţiunii de act utilizat în cuprinsul dispoziţiei legale ar putea induce ideea că legiuitorul a avut în vedere accepţiunea de mijloc de probă „instrumentum probationsis” a unei operaţiuni juridice („negotium iuris”) şi nu pe aceea de manifestare de voinţă făcută în scopul producerii de efecte juridice. Prin urmare, legiuitorul ar fi trebuit să dea dovadă de o exigenţă mai mare în reglementare acestor noţiuni, evitându-se astfel posibilitatea de interpretare echivocă a noţiunilor în materie.

Pe parcursul acestui studiu am avut în vedere o prezentare detaliată a aspectelor legate de instituţia actului administrativ fiscal, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic prin prezentarea unor aspecte elocvente în materie.

În primul rând am considerat oportun ca în Capitolul 1 introductiv să prezint noţiunile esenţiale în materia analizată cu privire specială asupra problemelor ce ţin de raportul juridic de drept fiscal. Astfel, am avut în vedere definirea noţiunii de raport juridic fiscal, conţinutul raportului juridic fiscal, subiectele raportului juridic fiscal. Tot în cadrul acestui capitol am avut în vedere analiza noţiunii de act administrativ fiscal şi prezentarea criteriilor de clasificare, reţinând în acest sens că în cadrul Capitolului II din Codul de procedură fiscală, denumit „Actele emise de organele fiscale”, legiuitorul a grupat prevederi speciale referitoare la: soluţia fiscală individuală anticipată şi la acordul de preţ în avans Totodată, în cadrul Titlului VI din Codul de procedură fiscală denumit „Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat”, sunt reglementate detaliat problemele legate de decizia de impunere şi de actele administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere. În

Capitolul 2 al studiului sunt evidenţiate aspectele procedurale privind actul administrativ fiscal aspecte care se referă la conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal, comunicarea actului administrativ fiscal, opozabilitatea actului administrativ fiscal, precum şi la consecinţele nerespectării condiţiilor de valabilitate a actelor administrative fiscale, respectiv nulitatea, desfiinţarea şi modificarea actului administrativ fiscal şi problema îndreptării erorilor materiale.

Problemele legate de soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale formează obiectul analizei Capitolul 3, fiind detaliate reglementările în materie cu privire la dreptul la contestaţie şi la regulile procedurale privind competenţa de soluţionare a contestaţiilor.

În structura proiectului, Capitolul 4 prezintă o importanţă aparte întrucât analizează problematica actului administrativ fiscal din punct de vedere practic prin reţinerea unor decizii de speţă în materia analizată şi prin soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la actul administrativ fiscal.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

Planul lucrării

Actul administrativ fiscal

 

CAPITOLUL 1: RAPORTUL JURIDIC DE DREPT FISCAL

1.1. Raportul juridic de drept fiscal

1.1.1. Noţiunea de raport juridic fiscal

1.1.2. Conţinutul raportului juridic fiscal

1.1.3. Subiectele raportului juridic fiscal

1.2. Noţiunea de act administrativ fiscal

1.3. Cadrul reglementărilor în materie

1.4. Criterii de clasificare a actului administrativ fiscal

1.4.1. Soluţia fiscală individuală anticipată

1.4.2. Acordul de preţ în avans

1.4.3. Decizia de impunere

1.4.4. Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

 

CAPITOLUL 2: ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND ACTUL ADMINISTRATIV FISCAL

2.1. Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal

2.2. Comunicarea actului administrativ fiscal

2.2.1. Noţiunea de comunicare a actului administrativ fiscal

2.2.2. Modalităţi de comunicare a actului administrativ fiscal

2.3. Opozabilitatea actului administrativ fiscal

2.4. Consecinţele nerespectării condiţiilor de valabilitate a actelor administrative fiscale

2.4.1. Nulitatea, desfiinţarea şi modificarea actului administrativ fiscal

2.4.2. Îndreptarea erorilor materiale

 

CAPITOLUL 3: SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR FORMULATE ÎMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE

3.1. Dreptul la contestaţie

3.1.1. Posibilitatea de contestare

3.1.2. Forma şi conţinutul contestaţiei

3.1.3. Termenul de depunere a contestaţiei

3.1.4. Retragerea contestaţiei

3.2. Reguli procedurale privind competenţa de soluţionare a contestaţiilor şi decizia de soluţionare

3.2.1. Organul competent

3.2.2. Decizia sau dispoziţia de soluţionare. Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei

3.2.3. Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

3.2.4. Soluţionarea contestaţiei

3.2.5. Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă şi suspendarea executării actului administrativ fiscal

3.2.6. Soluţii asupra contestaţiei

3.2.7. Comunicarea deciziei şi calea de atac

 

CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ

4.1. Procedura de soluţionare a contestaţiilor de către Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

4.2. Practică judiciară

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

 - BIBLIOGRAFIE -

 

 

 

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • Emil Bălan, Drept financiar, ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
 • Emil Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Tanţi Anghel, Mihai Bragaru, Codul de procedură fiscală adnotat, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006
 • Daniel Dascalu, Catalin Alexandru, Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, Editura Rosetti, 2005
 • M. Niculeasa, I. Niculeasa, Aspecte teoretice şi practice privind procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, Curierul Judiciar nr. 11-12/2004
 • Dumitru Andreiu Petre Florescu, Gabriel Balasa, Paul Coman, Fiscalitatea în România. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
 • R. Bufan, B. Castagnede, A. Safta, M. Mutaşcu, Drept fiscal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
 • Dan Drosu Saguna, Dan Sova, Drept Fiscal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
 • Dan Drosu Saguna, Dan Sova, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucuresti 2005,
 • Dan Drosu Saguna, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucuresti 2005,
 • M. Şt. Minea,L. Chiriac, F. Costaş, Dreptul finanţelor publice, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005;
 • Radu Stancu, „Drept financiar şi fiscal român”, Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti, 2002;
 • Iulian Văcarel, colab. Gabriela Anghelache; Gh. D. Bistriceanu; Tatiana Moşteanu; Florian Bercea; Maria Bodnar; Florin Georgescu, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002;
 • Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.
 • Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.
 • I. Gliga, Dreptul finanţelor publice, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1992;
 • Gabriela Anghelache, Gh. D. Bistriceanu, Tatiana Moştneanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000
 • B. Onika-Jarka, C. Leaua, M. Bădescu, D. Petre, Prezentarea generală a principalelor elemente de noutate aduse de Codul de procedură fiscală (I), în Revista Dreptul nr. 6/2004;
 • D. Dascălu, C. Alexandru, Consideraţii teoretice şi practice privind Codul de procedură fiscală (Partea I), în Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 3/2004;
 • Adrian Fanu-Moca, Contenciosul fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

 

 

Titlul lucrarii: Actul administrativ fiscal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 69
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actul administrativ fiscal

Actul administrativ fiscal

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker