Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actul si contractul de drept administrativ. Elemente constitutive si structura deciziei

Descriere

În lucrarea de faţă am încercat să expunem, într-o ordine cât mai exactă, acele aspecte ce ţin de formele de înfăptuire a administraţiei publice. În acest scop, am început aprofundarea studiului lucrării cu un capitol introductiv unde am insistat asupra unor aspecte generale privind ştiinţa administraţiei şi ştiinţa dreptului administrativ.

De asemenea, am punctat şi schimbările radicale intervenite în ştiinţa administraţiei şi dreptului administrativ, pentru că numai în condiţiile unor astfel de schimbări putem vorbi de o administraţie modernă.

În Capitolul II am dezvoltat cea mai importantă formă de înfăptuire a activităţii administrative şi anume actul administrativ. Pentru a percepe cât mai bine toate aspectele legate de acest subiect am avut în vedere nu numai date generale legate de această materie, ci am tratat actul administrativ sub mai multe aspecte.

În primul rând, am făcut o scurtă delimitare a actului administrativ faţă de alte operaţiuni administrative, pentru a nu exista nici o confuzie la acest nivel. În continuare am dezvoltat pe parcursul unor secţiuni separate următoarele situaţii legate de instituţia actului administrativ:

 noţiunea şi trăsăturile actului administrativ

 denumirea şi clasificarea actelor administrative

 forţa juridică a actului administrativ

 condiţiile de valabilitate şi procedura emiterii actelor administrative

 intrarea în vigoare a actelor administrative

 executarea actelor administrative

 încetarea efectelor actelor administrative

 suspendarea executării actelor administrative

 anularea actelor administrative

 revocarea actelor administrative

În capitolul III am analizat o problemă deosebit de importantă pentru activitatea administrativă de stat şi anume actul administrativ decizional. Activitatea administrativă, ca activitate umană, presupune, existenta unor decizii, care trebuie adoptate de organele administraţiei publice. În acest proces, trebuie să se manifeste o corectitudine totală, pentru că rezultatele vor fi întotdeauna suportate de cetăţeni, ei fiind în cele mai multe cazuri, destinatarii direcţi ai unor astfel de acţiuni. Şi acest subiect, ca şi actul administrativ, a fost tratat pe larg în lucrare, dată fiind importanţa deosebită a consecinţelor care rezultă în urma adoptării lor.

Pentru a înţelege fenomenul am insistat îndeaproape atât asupra unor scurte delimitări conceptuale, dar am pătruns şi în structura şi elementele componente ale deciziei pentru a surprinde încă o dată importanţa primordială a acestui proces decizional. Tot astfel, pentru a completa ansamblul, am făcut o scurtă paralelă cu alte sisteme de drept, arătând cu această ocazie restricţiile legale şi libertatea de decizie a autorităţilor administrative în unele ţări europene.

Capitolul IV abordează, în aceeaşi manieră completă, instituţia contractului administrativ, unde am amintit atât trăsăturile caracteristice unui astfel de contract, cât şi alte probleme ce ţin de această materie. Aşadar, în principiu, putem spune că acestea sunt principalele puncte pe care noi le-am dezvoltat pe parcursul lucrării, fără a fi epuizat însă, în această scurtă prezentare, toate aspectele pe care noi le-am analizat pe parcursul lucrării.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I: Scurte aprecieri privind ştiinţa administraţiei şi ştiinţa dreptului administrativ

Secţiunea a II-a: Conţinutul ştiinţei administraţiei şi schimbările radicale intervenite în ştiinţa administraţiei şi dreptului administrativ

 

CAPITOLUL II: ACTUL ADMINISTRATIV

Secţiunea I: Actul administrativ. Delimitări faţă de alte operaţiuni administrative

§. 1. Aspecte de ordin istoric

§. 2. Delimitări conceptuale

Secţiunea a II-a: Noţiunea şi trăsăturile actului administrativ

Secţiunea a III-a: Denumirea şi clasificarea actelor administrative

Secţiunea a IV-a: Forţa juridică a actului administrativ

Secţiunea a V-a: Condiţiile de valabilitate şi procedura emiterii actelor administrative

Secţiunea a VI-a: Intrarea în vigoare a actelor administrative

Secţiunea a VII-a: Executarea actelor administrative

Secţiunea a VIII-a: Încetarea efectelor actelor administrative

§. 1. Suspendarea executării actelor administrative

§. 2. Anularea actelor administrative

§. 3. Revocarea actelor administrative

 

CAPITOLUL III: ACTUL ADMINISTRATIV DECIZIONAL

Secţiunea I: Noţiunea de decizie administrativă

Secţiunea a II-a: Participanţii la decizia administrativă

Secţiunea a III-a: Structura interioară şi elementele componente ale deciziei

Secţiunea a IV-a: Executarea deciziei administrative

Secţiunea a V-a: Restricţii legale şi libertatea de decizie a autorităţilor administrative în unele ţări europene

§. 1. Franţa

§. 2. Germania

§. 3. Italia

 

CAPITOLUL IV: CONTRACTUL ADMINISTRATIV

Secţiunea I: Noţiunea de contract administrativ

Secţiunea a II-a: Trăsăturile caracteristice contractelor administrative

§. 1. Părţile în contractele administrative

§. 2. Obiectul contractelor administrative

§. 3. Clauzele contractuale

§. 4. Executarea contractelor administrative

§. 5. Regimul juridic aplicabil contractelor administrative

Secţiunea a III-a: Contractul de concesiune

 

CAPITOLUL V: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 B I B L I O G R A F I E

 
 • Păuneţ Dumitru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, II, Teoria şi practica actului administrativ, Editura Vesa, Bucureşti, 1992.  
 • Păuneţ Dumitru, Cursul şi note de curs – drept administrativ anii 1992-1995.
 • Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Biblioteca Juridică Nemira, Bucureşti, 2000.
 • Tudor Drăganu,  Actele de drept administrativ, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959.
 • Antonie Iorgovan, Ioan Moraru, Dorel Mustaţă, Legalitatea actelor administrative, Editura Politică, Bucureşti, 1985.
 • Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol. I – Principii generale, Ediţia IV, Bucureşti, 1934.
 • Anibal Teodorescu, „tratat de drept administrativ”, Ed. a III-a, 1929.
 • M. Anghene, Motivarea actelor administrative - factor de întărire a legalităţii şi de apropiere a administraţiei de cetăţeni, în S.C.J., nr .3/1972.
 • Ionescu, Suspendarea executării actelor administrative, în Analele universităţii C.I. Parhon, Bucureşti, Ştiinţe juridice, nr. 11/1958.
 • Santai, Căi procedurale de desfiinţare a actelor de drept administrativ stabile, în RRD, nr. 3/1985.
 • Ioan Alexandru, Drept administrativ comparat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Popescu, Dragoş Dincă, Drept administrativ, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
 • Ion Rusu, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Iovănaş, Drept administrativ, Editura Servo-Sat, Arad, 1997.
 • Mircea Preda, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Dumitru Brezoianu, Drept administrativ român, Editura Lucretius, Bucureşti, 1997.
 • Ion Corbeanu, Drept administrativ, Bucureşti, 1998.
 • Mihai T. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, Bucureşti, 1994.
 • Tr. Ionaşcu, Drept civil. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963.
 • M. Mureşan, în colectiv, Dicţionar de drept civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României, Editura Lumina lex, Bucureşti, 1997.
 • Laubadere, Tratat de drept administrativ, ediţia a 9-a, Paris, 1984, vol. 1.
 • G. Braibant, Dreptul administrativ francez, 1984.
 • G. Vedel, P. Delvolve, Dreptul administrativ, ediţia a 7-a, Paris, 1980.
 • J.M. Auby, R. Drago, Tratat de contencios administrativ, ediţia a 3-a, Paris, 1984.
 • Rarinescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti, 1936.
 • Laferrière Traité de la juridiction administrative et du recours contencieux, Paris 1886.
 • H. Berthélemy, „Traité elementaire de droit administratif”, Ed. a VIII-a, paris, 1933.
 • G. Jeze, Les principes generaux de droit administratif, Paris, vol. IV. 1934.
 • M. Auby, Droit administratif special, Paris, 1966.
 • J.Rouviere, Les contrats administratifs, Paris, 1930.
 • P. Strihan, Contractele administrative în dreptul român, Bucureşti, 1946.
 • I. Alexandru şi colectiv, Drept administrativ, Editura Omnia, Braşov, 1999.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Actul si contractul de drept administrativ. Elemente constitutive si structura deciziei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker