Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Adoptia internationala

Descriere

Prin adopţie se stabilesc filiaţia între adoptat şi cel care adoptă, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. În momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie, rudenia firească dintre adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii săi fireşti şi rudele acestora, pe de altă parte, încetează, cu excepţia adopţiei prevăzute la art. 20 lit. b din Legea nr. 273/2004 (pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv), caz în care încetarea raporturilor de rudenie se aplică numai în raport cu părintele firesc şi rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul. Impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie există, potrivit legii, atât între adoptat şi descendenţii acestuia, pe de o parte, şi rudele sale fireşti, pe de altă parte, cât şi între adoptat şi descendenţii acestuia, pe de o parte, şi persoanele cu care a devenit rudă prin efectul adopţiei, pe de altă parte.

Efectele adopţiei internaţionale, precum şi efectele în cazul anulării adopţiei internaţionale asupra cetăţeniei adoptatului sunt cele prevăzute de Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Adoptatorul are faţă de copilul adoptat drepturile şi îndatoririle părintelui firesc faţă de copilul său.

În cazul în care adoptatorul este soţul părintelui firesc al adoptatului, drepturile şi îndatoririle părinteşti se exercită de către adoptator şi părintele firesc căsătorit cu acesta. Adoptatul are faţă de adoptator drepturile şi îndatoririle de orice natură pe care le are o persoană faţă de părinţii săi fireşti.

Adoptatorii vor informa copilul că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale acestuia o permit. Adoptatorii şi adoptatul au dreptul să obţină din partea autorităţilor competente extrase din registrele publice al căror conţinut atestă faptul, data şi locul naşterii, dar nu dezvăluie în mod expres adopţia şi nici identitatea părinţilor fireşti. Identitatea părinţilor fireşti ai adoptatului poate fi dezvăluită înainte de dobândirea de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu numai pentru motive medicale, cu autorizarea instanţei judecătoreşti, la cererea oricăruia dintre adoptatori, a adoptatului, soţului sau descendenţilor acestuia ori a reprezentantului unei instituţii medicale sau unui spital.

După dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, adoptatul poate solicita tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul său ori, în cazul în care el nu are domiciliul în România, Tribunalului Bucureşti, să-i autorizeze accesul la informaţiile aflate în posesia oricăror autorităţi publice cu privire la identitatea părinţilor săi fireşti. Instanţa citează direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, Oficiul, precum şi orice altă persoană a cărei ascultare poate fi utilă pentru soluţionarea cererii şi va putea admite cererea dacă, potrivit probelor administrate, constată că accesul la informaţiile solicitate nu este dăunător integrităţii psihice şi echilibrului emoţional ale solicitantului şi dacă adoptatul în cauză a beneficiat de consiliere din partea direcţiei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ADOPŢIA

SECŢIUNEA I: DEFINIREA ADOPŢIEI

1. DEFINIŢIA ADOPŢIEI.

2. ÎNŢELESUL TERMENULUI DE „ADOPŢIE”.

3. SCURT ISTORIC PRIVIND ADOPŢIA PÂNĂ LA ADOPTAREA LEGII NR. 273/2004.

SECŢIUNEA II: CARACTERELE GENERALE ALE ADOPŢIEI

1. SCOPUL ADOPŢIEI.

2. CARACTERUL SOLEMN AL ADOPŢIEI.

SECŢIUNEA III: TENDINŢE DE UNIFICARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND ADOPŢIA INTERNAŢIONALĂ

SECŢIUNEA IV: SEDIUL MATERIEI PRIVIND ADOPŢIA INTERNAŢIONALĂ SOLICITATĂ ÎN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL II: NATURA JURIDICĂ A ADOPŢIEI ŞI INTERESUL DETERMINĂRII ACESTEIA

SECŢIUNEA I: NATURA JURIDICA A ADOPŢIEI

1. OPERAŢIILE JURIDICE PE CARE LE NECESITĂ ÎNCHEIEREA ADOPŢIEI.

2. ADOPŢIA ESTE UN ACT JURIDIC COMPLEX.

SECŢIUNEA II: INTERESUL DETERMINĂRII NATURII JURIDICE A ADOPŢIEI. MOMENTUL LA CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE CERINŢELE LEGALE PENTRU ADOPŢIE

 

CAPITOLUL III: CONVENŢII INTERNAŢIONALE PRIVIND ADOPŢIA

SECŢIUNEA I: CONVENŢIA DE LA HAGA ASUPRA PROTECŢIEI COPIILOR ŞI COOPERĂRII ÎN MATERIA ADOPŢIEI INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA II: CONVENŢIA EUROPEANĂ ÎN MATERIA ADOPŢIEI DE COPII, ADOPTATĂ LA STRASBOURG LA 24 APRILIE 1967

SECŢIUNEA III: ALTE CONVENŢII INTERNAŢIONALE CU IMPACT ÎN MATERIA ADOPŢIILOR INTERNAŢIONALE

 

CAPITOLUL IV: CERINŢELE ÎNCHEIERII ADOPŢIEI

SECŢIUNEA I: REGLEMENTAREA LEGALĂ

1. REGLEMENTAREA INTERNĂ.

2. REGLEMENTAREA INTERNAŢIONALĂ.

SECŢIUNEA II: CONDIŢIILE DE FOND ALE ADOPŢIEI

1. CONSIMŢĂMÂNTUL.

2. CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A ADOPTATORULUI.

3. CONDIŢIA DIFERENŢEI DE VÂRSTĂ.

4. CONDIŢIA CA CEL CE URMEAZĂ A FI ADOPTAT SĂ FIE MINOR.

5. CONDIŢIA CA ADOPŢIA SĂ SE FACĂ ÎN INTERESUL SUPERIOR AL CELUI CE URMEAZĂ A FI ADOPTAT.

6. ATESTATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI.

7. ÎNCREDINŢAREA COPILULUI ÎN VEDEREA ADOPŢIEI.

8. CONDIŢII SPECIALE PENTRU PERSOANELE SAU FAMILIILE CU DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA PE TERITORIUL ALTOR STATE.

9. PROCEDURA ADOPŢIILOR INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA III: LIPSA IMPEDIMENTELOR LA ADOPŢIE

1. LIPSA IMPEDIMENTULUI REZULTÂND DIN RUDENIE.

2. LIPSA IMPEDIMENTULUI REZULTÂND DIN CALITATEA DE SOŢ.

3. ADOPŢIA A DOI SOŢI DE CĂTRE ACEEAŞI PERSOANĂ SAU FAMILIE ESTE INTERZISĂ.

4. LIPSA IMPEDIMENTULUI REZULTÂND DINTR-O ADOPŢIE ANTERIOARĂ.

SECŢIUNEA IV: CONDIŢIILE DE FORMĂ

 

CAPITOLUL V: EFECTELE ADOPŢIEI SECŢIUNEA I: FILIAŢIA ŞI RUDENIA CIVILĂ

1. DISTINCŢIA ÎNTRE FILIAŢIE ŞI RUDENIA CIVILĂ.

2. ASIMILAREA FILIAŢIEI ŞI RUDENIEI DIN ADOPŢIE CU FILIAŢIA ŞI RUDENIA FIREASCĂ.

3. RELAŢIILE DINTRE ADOPTAT ŞI PĂRINŢII SĂI FIREŞTI ŞI RUDELE ACESTORA.

SECŢIUNEA A II-A: DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI

1. TRECEREA DREPTURILOR ŞI ÎNDATORIRILOR PĂRINTEŞTI DE LA PĂRINŢII FIREŞTI ASUPRA PĂRINŢILOR ADOPTIVI.

2. ADOPŢIA DE CĂTRE SOŢ A COPILULUI FIRESC AL CELUILALT SOŢ

3. DECĂDEREA ADOPTATORULUI DIN DREPTURILE PĂRINTEŞTI

4. ADOPTATORI DIVORŢAŢI.

5. ÎNCREDINŢAREA COPILULUI UNEI PERSOANE, FAMILII, SERVICIULUI PUBLIC SPECIALIZAT PENTRU PROTECŢIA COPILULUI SAU UNUI ORGANISM PRIVAT AUTORIZAT.

SECŢIUNEA III: NUMELE DE FAMILIE AL ADOPTATULUI

1. NUMELE DOBÂNDIT DE ADOPTAT.

2. SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE AL ADOPTATORULUI

3. NUMELE SOŢULUI ADOPTAT.

SECŢIUNEA IV: DOMICILIUL ŞI LOCUINŢA ADOPTATULUI

1. DOMICILIUL ADOPTATULUI.

2. LOCUINŢA ADOPTATULUI.

SECŢIUNEA V: CETĂŢENIA ADOPTATULUI

1. DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ADOPTATULUI PRIN ADOPŢIE.

2. PIERDEREA CETĂŢENIEI ROMÂNE PRIN ADOPŢIE.

3. SCHIMBAREA CETĂŢENIEI ADOPTATULUI.

SECŢIUNEA VI: EFECTELE ADOPŢIEI ÎN RAPORTURILE DE DREPT INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL VI: ÎNCETAREA ADOPŢIEI ŞI EFECTELE ÎNCETĂRII

SECŢIUNEA I: DESFACEREA ADOPŢIEI ŞI EFECTELE DESFACERII ADOPŢIEI

SECŢIUNEA A II-A: NULITATEA ADOPŢIEI ŞI EFECTELE NULITĂŢII

§ 1. NOŢIUNE

§ 2. CLASIFICAREA CAZURILOR DE NULITATE

§ 3. EFECTELE NULITĂŢII ADOPŢIEI

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 BIBLIOGRAFIE

 •  DAN LUPAŞCU, „Dreptul familiei”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.
 • ADRIAN PRICOPI, „Rudenia în dreptul român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998
 • N. GRECU, „Afinitatea - instituţie a dreptului familiei”, în Revista Dreptul nr. 10-11/1995
 • I. P. FILIPESCU, ANDREI I. FILIPESCU, „Tratat de dreptul familiei”, ediţia a VI-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • V. Dobozi I, G. Lupan, I. Apetrei, „Filiaţia în cadrul asistenţei medicale a procreării”, în Revista Dreptulnr. 9/2001;
 • E. Lipcanu, Cu privire la noţiunea de afinitate în contextul Legii pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în Revista Dreptul nr. 12/1995
 • EMESE FLORIAN, „Dreptul familiei”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003;
 • ŞTEFAN COCOŞ, „Dreptul familiei”, ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003,
 • ALEXANDRU BACACI, VIORICA DUMITRACHE, CODRUŢA HAGEANU, „Dreptul familiei”, ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2001
 • ADRIANA CORHAN, Dreptul familiei. Teorie şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • ALEXANDRU BACACI, VIORICA DUMITRACHE, CODRUŢA HAGEANU, „Dreptul familiei”, EdituraAugusta, Timişoara, 1999;
 • IOAN ALBU, „Dreptul familiei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • A. IONAŞCU, M. MUREŞAN, M. COSTIN, V. URSA, „Familia şi rolul ei în societate”, Editura Dacia, Cluj, 1975.
 • EUGEN BARASCH, AURELIAN IOANSCU, PETRE ANCA, VIRGIL ECONOMU, ION NESTOR, ION RUCĂREANU, SAVELLY ZILBERSTEIN, „Rudenia în dreptul R.S.R.”, Editura Academiei,Bucureşti, 1965
 • D. COSMA, „Raporturile de familie şi regimul legal al folosirii locuinţelor”, în Revista Legalitatea Populară, nr. 9/1958;
 • D. COSMA, „Dreptul de folosinţă asupra locuinţelor”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1963,
 • IONEL REGHINI, „Dreptul familiei”, Târgu-Mureş, Editura Lex, 1995
 • MARIA BANCIU, „Dreptul familiei. Teorie si practică”. Cluj-Napoca, Editura Agronaut, 1998
 • CRISTIANA TURIANU, CORNELIU TURIANU, „Dreptul familiei. Practică judiciară adnotată”, Bucureşti, Editura Press “Mihaela” SRL, 1999.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Adoptia internationala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 78
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Adoptia internationala

Adoptia internationala

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker