Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Situatia individului in dreptul international public

Descriere

Printre alte aspecte privind situaţia individului în dreptul internaţional public, problema pe care am încercat să o dezvoltăm în cadrul lucrării de faţă a fost şi aceea dacă individului, în calitate de persoană fizică, i se poate atribui sau nu calitatea de subiect al dreptului internaţional.

După cum se poate observa din studiul nostru, individul a reprezentat şi reprezintă obiectul a numeroase discuţii doctrinare: de o parte, aflându-se autori care recunosc individului calitatea de subiect al dreptului internaţional, iar pe de altă parte cei care refuză să recunoască această calitate a individului.

Un ansamblu de evenimente care au marcat relaţiile internaţionale odată cu sfârşitul celui de al doilea război mondial, au readus în discuţie această problemă, şi anume individul poate fi sau nu privit ca subiect, titular de drepturi şi obligaţii în cadrul relaţiilor reglementate de ramura dreptului internaţional.

În argumentarea tezei conform căreia individul poate fi considerat subiect al dreptului internaţional pot fi menţionate sentinţele Tribunalelor internaţionale de la Nürenberg şi Tokio prin care au fost condamnaţi criminali de război sau persoane care au comis crime împotriva umanităţii.

De asemenea, în domeniul apărării internaţionale a drepturilor omului pot fi avute în vedere şi acele prevederi în conformitate cu care individului i se recunoaşte, calitatea de parte în faţa unor instanţe internaţionale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

ASPECTE PRIVIND SITUAŢIA INDIVIDULUI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

- PLANUL LUCRĂRII - 

CONSIDERAŢII GENERALE 

CAPITOLUL I: SUBIECŢII DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.1. STATUL – PRINCIPAL SUBIECT ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.2. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE – SUBIECT DERIVAT ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.2.1. Temeiul personalităţii juridice a organizaţiilor internaţionale

1.2.2. Limitele personalităţii juridice internaţionale a organizaţiilor internaţionale

1.2.3. Opozabilitatea personalităţii juridice a organizaţiilor internaţionale

1.3. MIŞCĂRILE DE ELIBERARE NAŢIONALĂ 

CAPITOLUL II: INDIVIDUL – ÎNTRE A FI ŞI A NU FI SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC 

CAPITOLUL III: ALTE ASPECTE PRIVIND PERSOANELE FIZICE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

3.1. MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE AL CETĂŢENIEI

3.1.1. Noţiunea de cetăţenie

3.1.2. Dobândirea cetăţeniei

3.1.3. Pierderea cetăţeniei

3.1.4. Conflicte privind cetăţenia

3.2. REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR

3.2.1. Noţiunea de străin

3.2.2. Natura tratamentului aplicat străinilor

3.2.3. Expulzarea şi extrădarea

3.3. REGIMUL JURIDIC APLICABIL APATRIZILOR

3.3.1. Noţiunea de apatrid

3.3.2. Dispoziţii asupra apatridiei în instrumente adoptate de O.N.U.

a. Convenţii speciale consacrate apatridiei

b. Convenţia referitoare la statutul apatrizilor

c. Convenţia referitoare ia reducerea cazurilor de apatridie

3.4. STATUTUL JURIDIC AL REFUGIATILOR. CONVENTIA DIN !)%! REFERITOARE LA STATUTUL REFUGIATILOR

3.4.1. Prezentare generală

3.4.2. Definiţia termenului de „refugiat”. Limite de aplicabilitate ale Convenţiei

3.4.3. Aplicarea Conventiei din 1951

3.4.4. Protocolul din 1967 cu privire la statutul refugiaţilor

3.4.5. Drepturile şi obligaţiile refugiaţilor potrivit Convenţiei din 1951 

CAPITOLUL IV: RĂSPUNDEREA PERSOANEI FIZICE ÎN D.I.P.

4.1. NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE A PERSOANELOR FIZICE

4.2. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII

4.2.1. Principiul represiunii universale

4.2.2. Principiul legalităţii incriminării şi al legalităţii pedepsei

4.2.3. Principiul răspunderii individuale

4.2.4. Principiul imprescriptibilităţii crimelor contra umanităţii şi crimelor de război

4.2.5. Principiul imunităţii de jurisdicţie

4.2.6. Principiul legitimei apărări

4.3. FAPTELE CARE ANGAJEAZĂ RĂSPUNDEREA PERSOANEI

4.3.1. Terorismul internaţional

4.3.2. Pirateria

4.3.3. Traficul cu femei şi copii

4.3.4. Difuzarea de publicaţii pornografice

4.3.5. Falsul de monedă

4.3.6. Traficul de stupefiante (droguri) 

CONCLUZII 

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE

 

- Achermann Alberto, Hausmman Christine „Les notions d’asile et de refugie en droit suisse”, Editura Universitaires, Freibourg, Elveţia, Geneva, Ianuarie, 1988.

- Anghel Ion M., „Personalitatea juridică a Comunităţilor / Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

- Anghel Ion M., „Subiectele de drept internaţional”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

- Beşteliu Raluca Miga-, „Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

- Beşteliu Raluca Miga, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

- Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, „Tratat de drepturile omului”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.

- Coman Florian, „Drept internaţional public”, Vol. I, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.

- Crepeau Francois, „Imperativul reînnoirii dreptului internaţional al refugiaţilor”, în Revista Română de Drept Umanitar, anul II, nr. 2/1994

- Creţu Vasile, „Drept internaţional penal”, Editura Societăţi Tempus România, Bucureşti 1996.

- Diaconu Ion, „Curs de drept internaţional public”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993.

- Duculescu Victor, Călinoiu Constanţa, Duculescu Georgeta, „Constituţia României – comentată şi adnotată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

- Mitrache Constantin, „Drept penal. Partea generală”, Editura „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997.

- Muraru Ioan, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Bucureşti, 1997.

- Niciu Marţian I., „Drept internaţional public”, Editura Servosat, Arad, 1997.

- Popescu Dumitra, Năstase Adrian, Coman Florian, „Drept internaţional public”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.

- Roth A., The Minimum Standard of International Law Applied to Alliens, New York, 1949.

- Rusu Ion, „Organizaţii şi relaţii internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Situatia individului in dreptul international public
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 86
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker