Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Rolul tertilor in rezolvarea diferendelor internationale

Descriere

Statuând în competenţa forumului mondial atribuţii de cea mai mare importanţă cu privire la soluţionarea paşnică a diferendelor, Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite consacră, totodată, un adevărat sistem de mecanisme şi proceduri la care trebuie să recurgă părţile în orice diferend a cărui prelungire ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Potrivit Cartei, părţile au obligaţia să acţioneze pentru soluţionarea diferendului, înainte de toate, prin aceste mecanisme şi proceduri şi numai în cazul în care nu reuşesc să-l rezolve prin intermediul lor, ele îl vor supune Consiliului de Securitate şi Adunării Generale. Totodată, Consiliul de Securitate poate să invite părţile, când socoteşte necesar, să-şi rezolve diferendul prin asemenea mecanisme şi proceduri.

În acelaşi timp, prin actele constitutive ale organizaţiilor regionale sunt enunţate mai multe mijloace de soluţionare paşnică a diferendelor; aplicarea lor intră în competenţa unor organisme proprii, create prin aceste acte constitutive sau prin tratate ori convenţii de sine stătătoare. După cum a rezultat din analiza efectuată, la unele din aceste mecanisme şi proceduri s-a recurs şi se recurge mai frecvent, în timp ce la altele se apelează mai rar sau foarte rar.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

ROLUL TERŢILOR ÎN REZOLVAREA DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

 

Capitolul I - Introducere

 

Capitolul II - Aspecte generale privind rezolvarea diferendelor internationale

Secţiunea I - Obligativitatea rezolvării pe cale paşnică a diferendelor internaţionale

§ 1. Rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale anterior Primului Război Mondial

§ 2. Rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale între cele două conflagraţii mondiale

§ 3. Rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale ulterior celui de-al doilea război mondial

Secţiunea a II-a - Mijloace paşnice de rezolvare a diferendelor internaţionale

 

Capitolul III - Rolul terţilor în rezolvarea diferendelor internaţionale prin mijloace politico-diplomatice

Secţiunea I - Bunele oficii

Secţiunea a II-a - Medierea

Secţiunea a III-a - Comisiile de anchetă

Secţiunea a IV-a - Concilierea

 

Capitolul IV - Rolul terţilor în rezolvarea diferendelor internaţionale pe calea arbitrajului internaţional

Secţiunea I - Definiţia arbitrajului internaţional. formele acordului dintre părţi

§ 1. Noţiunea de “arbitraj” în dreptul internaţional public

§ 2. Compromisul de arbitraj (arbitrajul facultativ)

§ 3. Clauza compromisorie (arbitrajul obligatoriu)

§ 4. Tratatul de arbitraj permanent

Secţiunea a II-a - Formele arbitrajului de-a lungul istoriei

§ 1. Arbitrajul prin şef de stat sau arbitrajul prin arbitrul unic

§ 2. Arbitrajul prin comisie mixtă

§ 3. Arbitrajul prin tribunal colegial

Secţiunea a III-a - Organizarea şi funcţionarea instanţelor arbitrale.

§ 1. Moduri de constituire a instanţelor arbitrale

§ 2. Funcţionarea instanţei arbitrale

Secţiunea a IV-a - aspecte privind arbitrajul în practica europeană

§ 1. Curtea de conciliere şi arbitraj din cadrul O.S.C.E

§ 2. Comisia de arbitraj pentru fosta Iugoslavie

 

Capitolul V - Rolul Consiliului de Securitate al O.N.U. în rezolvarea diferendelor internaţionale

Secţiunea I - Aspecte generale privind O.N.U

Secţiunea a II-a - Sesizarea Consiliului de securitate al O.N.U

§ 1. Sesizarea consiliului de securitate de către statele aflate în litigii sau de unele dintre ele

§ 2. Sesizarea consiliului de securitate faţă de un organ al O.N.U.

Secţiunea a III-a - Acţiuni ale Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru reglementarea diferendelor dintre state

§ 1. Mijloacele paşnice de soluţionare a diferendelor

§ 2. Recomandări pentru soluţionarea conflictului

 

Capitolul VI - Rolul terţilor în rezolvarea diferendelor internaţionale prin intermediul unor instanţe jurisdicţionale. Instituţia terţei intervenţii

Secţiunea I - Curtea Internaţională de justiţie (C.I.J)

§ 1. Înfiinţarea C.I.J.

§ 2. Caracterul facultativ al jurisdicţiei C.I.J.

§ 3. Structura c.I.J.

§ 4. Competenta jurisdictională a C.I.J.

§ 5. Competenta consultativă a C.I.J.

§ 6. Instituţia terţei intervenţii.

Secţiunea a II-a - Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Secţiunea a III-a - Curtea Europeană de justiţie

§ 1. Prezentare generală a instituţiei.

§ 2. Terţii intervenienţi

 

Capitolul VII - Consideraţii finale

 

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E

 

1. Winston Churchill, „Al doilea război mondial”, Editura Saeculum, Bucureşti, 1998.

2. Ionel Cloşcă, Edwin Glaser, Neagu Cosma, Marţian Niciu, George Elian, Mikloş Antal, „Dicţionar de drept internaţional public”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

3. Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. I, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.

4. Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.

5. Adrian Comănescu, „Pactul de neagresiune şi securitate internaţională”, Editura Politică, Bucureşti, 1964.

6. Benedetto Conforti, Le pouvoir discretionnaire du Conseil de Securite en matiere de constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ov d’un acte d’agression, in the Development of the security Council, 1993.

7. Vasile Creţu, „Drept internaţional penal”, Editura Societăţii Tempous, România, Bucureşti, 1996.

8. Clyde Eagleton, The jurisdiction of the security Council over disputes, 1946.

9. L. J. Efremoff, „L’organisation de la mediation”, în R.D.I.P.L.C., 1925, vol. 52.

10. George Elian, „Curtea Internaţională de Justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.

11. Charles G. Fenwick, When is there a threat to the peace, 1967.

12. Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional Contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

13. Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional Penal şi Infracţiunile Internaţionale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.

14. Ruth Gordon, United Nations intervention in internal conflicts: Irak, Somalia and Beyond, 1994.

15. Vera Gowlland-Debbas, Security council en forcement action and issues of state resposibility, 1994.

16. Vera Gowlland-Debbas, The relationship between the International Court de Justice and the security Council, in the light of the Lockerbie case, 1994.

17. Vladimir Hanga, „Elemente psihologice în mediaţiunea internaţională”, în RRSI nr. 3 (13), 1971.

18. James O.C. Johan, Differing state perspectives on the United Nations, in the post-could war world, 1993.

19. M. Lachs, „Jurisdictional Organs”, în „A Handbook on International Organisations”, R. J. Dupuy ed. 1988.

20. Mircea Maliţa, „Reglementarea prin mijloace paşnice a diferendelor dintre state”, Editura Politică, Bucureşti, 1982.

21. E. U. Melik, „La mediation et les bons offices”, Paris, 1900. 22. Raluca Miga-Beşteliu, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Rolul tertilor in rezolvarea diferendelor internationale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 100
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker