Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile femeii si drepturile copilului

Descriere

Declaraţia universală a drepturilor omului, este documentul care a avut o însemnătate excepţională pentru elaborarea şi dezvoltarea conceptului drepturilor omului pe plan naţional şi internaţional şi care înscrie, chiar în primul său alineat, ideea că „recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”.

În acest context, importanţa drepturilor omului este dincolo de orice îndoială. Nu numai „mediul academic” intră în interacţiune cu această problemă, ci orice om este direct interesat în această privinţă. Dar, femeilor li s-a rezervat dintotdeauna, iar în unele zone mai continuă această practică, un rol periferic, minor, deseori fiind supuse unui tratament discriminatoriu sau umilitor. Această realitate s-a remarcat în toate domeniile -social, economic, cultural şi nu în ultimul rând în domeniul politic.

Abordările pluridisciplinare ale situaţiei femeii evidenţiază particularităţi de la o ţară la alta, în funcţie de specificul economic şi tradiţii, particularităţi care nu infirmă ci confirmă tendinţele generale, extrem de îngrijorătoare. Dar trecând peste perspectiva istorică, un adevăr este că nici perspectiva actuală nu este în totalitate în sensul unei nondiscriminări, fiind nelipsite obstacolele în calea femeilor, chiar în domenii cu privire la care există reglementări exprese, dar care se pare că pălesc în practica aplicată. Situaţia rămâne aşadar alarmată, fiind greu de învins vechile concepţii, femeia fiind în continuare o ţintă vulnerabilă. Numai ca exemplificare, subliniem că pretutindeni în lume violenţa împotriva femeilor îmbracă cele mai diverse forme, de la agresiunea fizică, cea verbală, până la agresiuni sexuale şi chiar psihologice bazate pe ameninţări, şantaj, insulte. O altă practică care cucereşte teren este aceea a traficului cu fiinţe umane şi exploaterea prostituţiei.

Exemplele ar putea continua, dar semnalul care trebuie receptat este acela că şi în prezent, când deşi putem vorbi de o temelie solidă a reglementărilor în domeniu, se înregistrează grave încălcări ale drepturilor femeii, ceea ce nu se poate concretiza decât într-o revizuire a situaţiei, prin mijloace de orice natură, pentru că încălcarea drepturilor omului este incompatibilă cu demnitatea umană.

Problema se pune în termeni asemănători şi în domeniul copiilor, fiind sesizate şi în această situaţie condiţiile exploatării copiilor în multe domenii, de exemplu, în condiţiile actuale par să se accentuează anumite fenomene negative sub forma abuzurilor - indiferent că vorbim despre violenţă familială şi din afara familiei, de abuzurile sexuale, sau de traficul cu copii şi de exploatarea copiilor în domeniul muncii, etc.

Un fenomen cu totul aparte, care se impune prin complexitate este acela de copii ai străzii, situaţiei în care aceştia sunt victime directe ale drogurilor, ale bolilor de orice fel, şi a altor factori. Aceste situaţii au fost amplu avute în vedere atât pe plan internaţional, cât şi pe plan naţional, prin multitudinea de documente adoptate în sensul promovării unei situaţii favorabile femeilor şi copiilor, dar experienţa demonstrează că acţiunea oficială, naţională şi internaţională, nu este ea singură în măsură să elimine aceste aspecte, sub toate formele sale; trebuie să se modifice mentalităţile şi obiceiurile, care sunt atât de profund înrădăcinate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

Drepturile femeii şi ale copilului

 

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I Evoluţia conceptului de drepturile omului

Secţiunea II Titularii drepturilor omului

Secţiunea III Destinatarii obligaţiilor

 

CAPITOLUL II DREPTURILE SPECIFICE ALE FEMEII

Secţiunea I Protecţia juridică a femeii până în anul 1945

Secţiunea II Condiţia femeii oglindită în instrumentele adoptate de O.N.U.

A. Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii

B. Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite

C. Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriei

D. Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei şi Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femeie

Secţiunea III Drepturile femeii în documente adoptate de alte organizaţii

A. Documente adoptate Organizaţia Internaţională a Muncii

B. Documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

C. Documente ale Consiliului Europei

D. Documente interne

Secţiunea IV Organe ale Naţiunilor Unite, cu misiunea principală în preocuparea şi protecţia drepturilor femeii

A. Comisia privind condiţia femeii

B. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei

C. Adunarea Generală a O.N.U şi Secretariatul O.N.U.

 

CAPITOLUL III DREPTURILE SPECIFICE COPILULUI

Secţiunea I Situaţia copiilor în lume

Secţiunea II Condiţia copilului în documente adoptate în cadrul O.N.U.

A. Convenţia cu privire la drepturile copilului

B. Declaraţia drepturilor copilului

Secţiunea III Convenţii adoptate în cadrul altor organisme

A. Convenţii adoptate în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii

B. Convenţii adoptate pe plan european

C. Documente interne

Secţiunea IV Organe O.N.U. cu competenţă în protecţia drepturilor copilului

A. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii - UNICEF

B. Comitetul pentru drepturile copilului

C. Alte organizaţii

 

CAPITOLUL IV CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. Literatură de specialitate
 
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Drept internaţional contemporan, Institutul român de studii internaţionale, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.
 • Thomas Buergenthal, Renate Weber, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All, Bucureşti, 1996.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, 1995.
 • Florian Coman, Nicolae Purdă, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Era, 1999.
 • Francisk Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Ion Diaconu, Minorităţile - identitate, egalitate, Institutul român pentru drepturile omului, Bucureşti, 1998.
 • Tudor Drăgan, Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercusiunile lor în dreptul internaţional public, Editura Lumina Lex. Bucureşti, 1998.
 • Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale - (ediţie nouă, revăzută şi adăugită), Editura Lumuna Lex, Bucureşti, 1998.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, ConstituţiaRromâniei - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Ion. P. Filipescu, Augustin Fuerea, Drept instituţional comunitar european, ediţia a IV-a, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Ion. P. Filipescu, Adopţia şi protecţia copilului aflat în dificultate, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
 • Augustin Fuerea, ”Introducere în problematica dreptului internaţional al drepturilor omului ”, Editura Era, Bucureşti, 2000.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional public”, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Dumitru Maziliu, Drepturile omului - concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional, Introducere în Dreptul Internaţional Public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Rodica Şerbănescu, Drepturile femeii - egalitate şi parteneriat, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997.
 • Irina Moroianu Zlătescu ş.a., Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care Românie este parte, vol. I Instrumente universale, Institutul român pentru drepturile omului, Bucureşti, 1997.
 • Marcian I. Niciu, ş.a. Culegere de documente de drept internaţional public, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1997.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, Drept internaţional public, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Ovidiu Predescu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - implicaţiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Alexandru Ţiclea, Codul muncii, decizii la Curţii Constituţionale, Decizii ale Curţii Supreme de Justiţie, Editura Rosetti, Bucureşti.
 • Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, Dreptul muncii - curs pentru uzul studenţilor, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ioan Vida, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 •  

   

II. Acte normative 
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
 • Convenţia Europeană a drepturilor omului
 • Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
 • Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei
 • Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femeie
 • Declaraţie cu privire la egalitatea dintre femei şi bărbaţi
 • Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii
 • Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite
 • Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriei
 • Convenţia privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei din 1958
 • Convenţia privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală
 • Convenţia privind protecţia maternităţii din 1952
 • Convenţia privind şansele egale şi tratamentul egal pentru lucrătorii bărbaţi şi femei: lucrători cu responsabilităţi familiale
 • Convenţia pentru reprimarea traficului cu femei şi copii,
 • Declaraţia drepturilor copilului
 • Declaraţia cu privire la drepturile copilului
 • Convenţia cu privire la drepturile copilului
 • Convenţia privind vârsta minimă de admitere în muncă din 1973
 • Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei
 • Convenţia Europeană în materia adopţiei de copii
 • Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale
 • Constituţia României
 • Codul familiei
 • Codul muncii

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Drepturile femeii si drepturile copilului
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Drepturile femeii si drepturile copilului

Drepturile femeii si drepturile copilului

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker