Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Familia in societatea romaneasca dupa 1989

Descriere

Pe fondul sărăciei şi al dorinţei de desprindere de trecut, „importul de modele occidentale” a făcut ca Romania să cunoasca realităţi dintre cele mai neasteptate şi nedorite. Una dintre consecinţele care bulversează valorile româneşti tradiţionale este că familia şi-a pierdut din consistenţă şi semnificaţie. Jumatate din copiii născuţi în ţara noastra au un singur părinte trecut în certificatul de naştere, sunt crescuţi în familii monoparentale sau în cupluri “consensuale”.

Fenomenul este o consecinţă a abandonurilor, motivate de probleme materiale şi de teama asumării răspunderii, a dorinţei tinerelor de a-şi împlini menirea de procreare - chiar în afara căsătoriei - sau ca urmare a unui gest iresponsabil, caracteristic vârstei sau nivelului de educaţie. Familia, celula de bază a societăţii, a pierdut chiar şi pretinsele privilegii acordate de stat înainte de '89 şi se confruntă cu spectrul nesiguranţei şi dezinteresul clasei politice.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: FAMILIA ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ DUPĂ 1989

1.1. FAMILIA ÎN PERIOADA TOTALITARISMULUI COMUNIST

1.2. FAMILIA ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1989

1.2.1. Statutul social. Viaţa familiei din perspectiva relaţiilor interpersonale

1.2.2. Statutul juridic

1.2.3. Rolul familiei

 

CAPITOLUL 2: VIAŢA ECONOMICĂ ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1989 ŞI FAMILIA

2.1. ASPECTE GENERALE

2.2. INEGALITĂŢILE SOCIALE

2.3. TIPURI DE INEGALITĂŢI SOCIALE ŞI CAUZELE ACESTORA

2.4. SĂRĂCIA

 

CAPITOLUL 3: VIAŢA JURIDICĂ ÎN ROMÂNIA DUPĂ ANUL 1989 ŞI FAMILIA

 

CAPITOLUL IV: ORIZONTUL AFECTIV ŞI MORAL AL RAPORTURILOR DE FAMILIE. IMPLICAŢII PRIVIND CREŞTEREA, EDUCAREA ŞI SOCIALIZARE COPIILOR

 

CAPITOLUL V: CONVIEŢUIRI DISCRETE. IMPLICAŢII ŞI URMĂRI SOCIALE, ECONOMICE, DEMOGRAFICE, MORALE ŞI JURIDICE

 

CAPITOLUL VI: CERCETARE SOCIOLOGICĂ-JURIDICĂ ÎN LOCALITATEA GIURGIU CU PRIVIRE LA FAMILIE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC ŞI JURIDIC

6.1. CADRUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII ŞI EŞANTIONUL

6.2. REZULTATELE CERCETĂRII CONCLUZII

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

 PETRU SELAGEA, Sociologie juridică şi metodele ei de cercetare: curs teoretico-aplicativ”, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2003.

 MARIA VOINEA, Psihologia familiei, Editura Hyperion, 1996.

 MARIA VOINEA, Sociologie generală şi juridică, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

 DAN BANCIU, Sociologie juridică, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1995.

 NICOLAE GROSU, Esenţa sociologiei, Editura Militară, Bucureşti, 1997.

 ANDREI STĂNOIU, Sociologie juridică, Editura Trei, Bucureşti.

 ELISABETA STĂNCIULESCU, Sociologia educaţiei familiale, Vol. I şi II, Editura Polirom, Bucureşti, 2002.

 SORIN RĂDULESCU, Sociologia problemelor sociale ale vârstelor, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

 OLIVIA CLĂTICI, Elemente de sociologie generală şi juridică, Bucureşti, 2001.

 DAN BANCIU, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 IOAN MIHĂILESCU, Sociologie generală, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000.

 SORIN RĂDULESCU, Sociologia devianţei, Editura Victor, Bucureşti, 1998.

 VASILE POPA, ION DRĂGAN, LUCIAN LEPĂDAT, Psiho-socilogie juridică, Editura Lumina Lex, 1999.

 GILLES FERRÉOL, PHILIPPE CAUCHE, JEAN-MARIE DUPREZ, NICOLE GADREY, MICHEL SIMON, Dicţionar de sociologie, Editura Polirom – Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1998.

 SORIN M. RĂDULESCU, DAN BANCIU, Violenţa domestică în România, în „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul VIII, nr. 1-2/1997.

 P. ANDREI, Sociologie generală, ediţia a III-a Iasi, Editura Polirom, 1997;

 MIHĂILESCU, Sociologie generală, Editura Universităţii, Bucureşti 2000;

 C. ZAMFIR, Spre o paradigmă a gândirii sociologice, Editura Cantes, Iaşi, 1999;

 UNGUREANU, Paradigme ale cunoaşterii sociologice, Editura Humanitas,1990;

 I.MĂRGINEAN, Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iaşi, 2000;

 M. GOLU, Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei "România de mâine", Bucureşti, 2000

 M. ZLATE, Introducere în psihologie, Editura Polirom, Iaşi, 2000;

 M. REUCHLIN, Psihologie generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999.

 IONAŞCU, M. MUREŞAN, M. COSTIN, V. URSA, „Familia şi rolul ei în societatea…”, Editura Dacia, Cluj, 197.

 ALBU, Dreptul familiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

 KARL MANNHEIM, The Problems of Generations, în Essays on the Sociology of Knowledge, London, Routledge and Kegan Paul, 1928.

 CLAUDINE ATTIAS-DONFUT, Sociologie des génţerations. L’empreinte du temps, Paris, P.U.F., 1988.

 H. SCHUMAN, J. SCOTT, Generations and Collective Memories, în „American Sociological Review”, nr. 54(3), 1989.

 M. PHILIBERT, Rapport au temps et fossé des générations, în „Dossier de l’Association des Ages”, Paris, 1980.

 M. W. RILEY, M. JOHNSON, A. FONER, Sociology of Age Stratification, New York. Russel Sage Foundation, 1972.

 M. F. LOWENTHAL, M. THURNER, D. CHIRIBOGAM, Four Stages of Life. San Fiancisco, Washington, London, Jossey-Bass Publishers, 1975.

 G. O. HAGESTAD, B. N. NEUGARTEN, Age and the Life Course, în E. SHANAS, R. BINSTOCK, Handhook of Aging and the Social Science, New York, Rine¬holdt, 1984.

 VASILE POPA, ION DRĂGAN, LUCIAN LEPĂDAT, Psiho-socilogie juridică, Editura Lumina Lex, 1999.

 SORIN M. RĂDULESCU, Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Editura Lumina Lex, 1999.

 ADRIAN IBIŞ, Influenţa agenţilor de socializare asupra comportamentelor predelincvente ale elevilor, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1990.

 ROSS ESHLEMAN, Familiy: An introduction, Alin. Bacon, Boston, 1974, p. 44.

 IAN SZCZEPAUSKI, Noţiuni elementare de sociologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972.

 TRAIAN HRSENI, Sociologie – Teorie generală a vieţii sociale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

 ANTHONY GIDDENS, Sociologie, Editura ALL, Bucureşti, 2000.

 GILLES FERRÉOL, PHILIPPE CAUCHE, JEAN-MARIE DUPREZ, NICOLE GADREY, MICHEL SIMON, Dicţionar de sociologie, Editura Polirom – Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1998.

 IOLANDA MITROFAN, CRISTIAN CIUPERCĂ, Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei, Editura Press „Mihaela”, Bucureşti, 1998.

 MARIA VOINEA, Psihologia familiei, Editura Hyperion, 1996, p. 54.

 DAN BANCIU, Sociologie juridică, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1995.

 NICOLAE GROSU, Esenţa sociologiei, Editura Militară, Bucureşti, 1997.

 J. KELLERHALS s.a., Le style éducatif des parents et l'estime de soi des adolescents, în Revue francaise de sociologie, nr. 3/1992.

 AL. MACBETH, (coordonator) şi colaboratorii, L'enfant entre l'école et sa famille. Rapport sur les relations entre l'école et la famille dans les pays des Communautés Européennes. Bruxelles, Comisia comunităţilor europene, Colecţia Studii, Seria Educaţie, nr. 13/1984.

 S. MOSCOVICI, Psychologie sociale, Paris, P.U.F., 1984.

 NECULAU ADRIAN, Reprezentările sociale - o nouă carieră, în Analele Ştiinţifice ale Universiăţtii Al. I. Cuza, Iaşi, Seria psihologie-pedagogie, nr. 1/1992.

 D. JODELET, Les représentations speciales, Paris, P.U.F., 1989.  ANDREI STĂNOIU, Sociologie juridică, Editura Trei, Bucureşti.

 MARIE DURU-BELLAT, Les inégalités sociales a l'école, în Psychologie scolaire, nr. 68/1989.

 JEAN KELLERHALS ş.a., Le style éducatif des parents et l'estime de soi des adolescents, în Revue francaise de sociologie, nr. 3/1992.

 R. H. DAVE, Fundamentele educaţiei permanente, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1991.

 H. STERN, Educaţia părinţilor în lume, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

 E. DIMITRIU, Educaţia permanentă - educaţia întregului popor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978.

 ION JINGA, Educaţia permanentă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.

 G. VĂIDEANU, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Familia in societatea romaneasca dupa 1989
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 86
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit + CD cu formatul Word
Termen de livrare: Cca. 24-72 ore din momentul efectuarii comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Familia in societatea romaneasca dupa 1989

Familia in societatea romaneasca dupa 1989

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker