Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Problematica terorismului in Uniunea Europeana

Descriere

Construcţia europeană a cunoscut o evoluţie dinamică şi spectaculoasă în cei peste 50 de ani de când două ţări, pe care le putem numit „pionieri” ai integrării europene, Germania şi Franţa, lansau cunoscutul document intitulat „Planul Schuman”. În anii care au trecut de atunci, construcţia comunitară a înregistrat remarcabile succese, antrenând noi şi noi ţări pe drumul integrării.

De la primele 6 state care semnau, în 1957, Tratatele de la Roma, până la actualele 25 state membre (începând cu 1 mai 2004), ce vor deveni – în perspectivă – 27 sau chiar 28, Europa a străbătut un drum lung şi nu lipsit de dificultăţi. Construcţia europeană s-a dezvoltat nu numai pe orizontală, prin sporirea numărului statelor participante la procesul de integrare, dar şi pe plan vertical, prin includerea unor obiective noi şi tot mai importante pe agenda problemelor ce trebuiau să le aibă în atenţie noua Europă.

De la problemele economice, fireşti şi prioritare în anii ’50, construcţia europeană a abordat noi şi noi domenii, tot mai importante, care nu fuseseră avute în vedere la începuturi. Astfel, Europa integrată de astăzi dobândeşte competenţe în problemele politicii externe şi de apărare, ale justiţiei şi ale afacerilor interne.

Extinderea prerogativelor Uniunii Europene în probleme militare (crearea Forţei Europene de Reacţie Rapidă – FRR, în urma summit-ului de la Laeken, din 2001, este elocventă în acest sens) o configurează tot mai mult ca un nou centru de putere mondial, în măsură să influenţeze decisiv – alături de SUA şi Japonia, dar şi de Rusia şi China – politica mondială.

Edificarea Europei integrate a implicat, cum era şi firesc, un rol crescând pentru factorul juridic, chemat să guverneze transformarea comunităţilor într-o putere mondială şi, totodată, să statornicească reguli clare de conduită, direct obligatorii pentru statele europene şi pentru cetăţenii acestora, astfel încât obiectivele comunitare să fie traduse în practică nu numai la nivelul statelor, instituţiilor, organismelor economice, dar şi al simplilor cetăţeni. Tratatele de la Paris, Roma, Bruxelles, Maastricht, Amsterdam, Nisa şi recentul Proiect de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa au reprezentat tot atâtea trepte ale unui drum victorios, dar nu lipsit de sinuozităţi, de momente de tensiune care au fost în final depăşite, spre edificarea unei ordini de drept europene.

Factorul juridic s-a afirmat în tot acest timp ca un element hotărâtor al construcţiei comunitare, polarizând energiile statelor, găsind formule de compromis – atunci când a fost cazul – pentru ca mersul înainte spre integrare al Europei să fie înfăptuit cu un ceas mai devreme. În contextul noilor provocări ale valurilor de criminalitate cu care se confruntă toate societăţile în prezent, „politica externă şi de securitate” şi „justiţia şi afacerile interne” au căpătat, în ultimul timp, dimensiunile unor medicamente miraculoase care pot oferi soluţia eliminării răului societal.

Acceptarea JAI reprezintă, fără îndoială, expresia unei nevoi fireşti de a trăi şi munci într-un mediu securizat ce este apărat în concordanţă cu propriile noastre dorinţe. Suplimentar, oamenii chiar îşi doresc să participe la acest proces de administrare a justiţiei şi să simtă că sunt protejaţi de „braţul legii”.

Valenţele pozitive îmbrăcate de domeniul securităţii, justiţiei şi afacerilor interne, spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, au constituit „mirajul” care ne-a atras în studierea dimensiunilor conceptuale şi practice ale terorismului şi modalităţilor şi mijloacelor de combatere a acestuia, la nivel european, în general, şi la nivelul Uniunii Europene, în special…

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ELEMENTE DE ORDIN ISTORIC PRIVIND SECURIZAREA UNIUNII EUROPENE

§ 1. PROIECTUL COMUNITĂŢII EUROPENE DE APĂRARE (C.E.D., C.E.A.)

§ 2. PROIECTUL COMUNITĂŢII POLITICE EUROPENE (C.P.E.)

SECŢIUNEA A II-A: TRATATUL DE LA MAASTRICHT ŞI PILONII UNIUNII EUROPENE

§ 1. INSTITUIREA UNIUNII EUROPENE PRIN TRATATUL DE LA MAASTRICHT

§ 2. „PILONII” UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL II: TERORISMUL ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA TERORISMULUI PE PLAN INTERNAŢIONAL ŞI EUROPEAN

 § 1. ORIGINILE TERORISMULUI

§ 2. TERORISMUL CLASIC.

§ 3. TERORISMUL ANTE ŞI INTERBELIC

§ 4. TERORISMUL ÎN TIMPUL CELUI DE AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL

§ 5. TERORISMUL CONTEMPORAN

SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPALELE ORGANIZAŢII TERORISTE CARE AMENINŢĂ EUROPA

§ 1. ARMATA SECRETĂ ARMEANĂ PENTRU ELIBERAREA ARMENIEI (ASAEA)

§ 2. FACŢIUNEA ARMATEI ROŞII (FAR)

§ 3. BRIGĂZILE ROŞII (BR)

§ 4. EUSKADI TA ASKATASUNA (ETA

§ 5. ARMATA REPUBLICANĂ IRLANDEZĂ (IRA)

SECŢIUNEA A III-A: RAPORTUL DINTRE DREPTURILE OMULUI ŞI TERORISM

SECŢIUNEA A IV-A: LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI

 

CAPITOLUL III: MECANISME INSTITUŢIONALE DE PREVENIRE A TERORISMULUI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: UNIUNEA EUROPEI OCCIDENTALE (U.E.O.) – BRAŢUL ÎNARMAT AL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: FORŢA EUROPEANĂ DE REACŢIE RAPIDĂ ŞI POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE

SECŢIUNEA A III-A: OFICIUL EUROPEAN DE POLIŢIE (EUROPOL)

SECŢIUNEA A IV-A: CENTRUL DE COMUNICAŢII PRIN SATELIT AL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A V-A: INSTITUTUL UNIUNII EUROPENE PENTRU STUDII DE SECURITATE (EUISS)

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

 

- B I B L I O G R A F I E -
 
A. Tratate, cursuri, monografii 
 • Ghe. Aradavoaice, D. Iliescu, D. Niţă, „Terorism, Antiterorism, Contraterorism”, Editura Antet, Bucureşti, 1997.
 • E. Berlinguere, „Terorismul şi violenţa politică”, L’Unita, 19 martie 1978.
 • B. Bertini, „Examen du nouveau terrorisme de droite ou de gauche. Terrorisme et democratie”, Editions Sociales, Paris, 1978.
 • Gh. Bica, M.T. Burduşel, „Suportul financiar al terorismului internaţional”, Editura Eficient, Bucureşti, 2001.
 • Ion Bodunescu, „Terorismul – fenomen global”, Casa editorială Odeon, Bucureşti, 1997.
 • Florian Coman, „Drept internaţional public”,Vol. I şi II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Vasile Creţu, “Drept internaţional public”, Editura Fundaţiei, „România de mâine”, Bucureşti, 1999.
 • Grigore Geamănu, “Dreptul Internaţional Contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, vol. II.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional penal şi infracţiunile internaţionale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.
 • V.V. Pella, „La Cour Penale Internationale et la repression de terrorisme”, Revue de Droit Penale et la Criminologie, Avril, 1938.
 • A. Popiştineanu, „Neofascismul, terorismul, pericole pentru lumea contemporană”, Editura Politică, Bucureşti, 1981.
 • I. Suceavă, P. Olaru, „Miraj şi realitate. Terorism. Violenţă. Toxicomanie”, Editura Militară, Bucureşti, 1985.
 •  „Osama bin Laden şi terorismul internaţional" de Michael Pohly, Khalid Duran editată în anul 2001, la 'Econ Ullstein List Verlag' GmbH&Co. KG, Munchen, iar în anul 2002, reeditată de Editura 'Axel Springer' SRL România..

   

B. Reviste de specialitate 
 • „EUROPOL et sur la declaration Criminalité organiseé”,in Agence Europe, nr. 6692 din 1996.
 • J. Mallin, „The terrorism as a Military Weapon” în „International Terrorism in the Contemporany World”, ed. by M.N. Livingstone, Greenwood, London, 1978.
 • W. R. MENGEL, „The impact of Nuclear Terrorism on the Military’s Role in Society”, în “International Terrorism in the Contemporary World”, ed. by M. N. Livingston, 1978.
 • Marius Conceatu, Titel Folea, Marina Roman şi Alexandru Antonescu în „Lumea Magazin”, nr. 10/2001.
 • S. Emerson, „Cum să combatem terorismul?”, Wall Street Journal, 24.08.1998.
 • Bruce Hoffman, “Intelligence and Terrorism: Emerging, Threats and New Security Challenges in the Post-cold War Era”, în „Intelligence and National Security”,Vol. I, nr. 3, aprilie, 1996.
 • V. Dimitrievic, „Le mouvement du non-alignement et le terrorisme international”, în „Revue de politique internationale”, nr. 886 din 5 martie 1987.
 • Special Rapporteur on Human Rights and Terrorism. The relationship between terrorism and human rights, 1997. 
C. Alte surse 
 • W. Seth Carus, “The Threat of Bioterrorism”, în „The Strategic Forum”, nr. 127, septembrie 1997, publicat de „The Institute for National Strategic Studies”,SUA, http://www.ndu.edu/inss/strforum/forum127.html.
 • “Patterns of Global Terrorism” în „Terrorism Group Profiles”, Departamentul de Stat al S.U.A., http://web.nps.navy.mil/library/ tgp/tgndx.htm
 • Chris Quillen, „State-sponsored Terrorism: A Growing Threat?”, Terrorism Research Center, SUA, www.terrorism.com
 • L. Freeh, „Expunere cu privire la terorismul informaţional”, Senatul SUA.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Problematica terorismului in Uniunea Europeana
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 43
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Problematica terorismului in Uniunea Europeana

Problematica terorismului in Uniunea Europeana

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker