Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Zone cu regim juridic special

Descriere

Aşa cum rezultă din întreg conţinutul lucrării de faţă, în practica statelor se întâlnesc situaţii când, prin tratate internaţionale, anumite zone ale acestora au un regim special fie de neutralizare fie de demilitarizare. Practica recentă a introdus şi un regim de denuclearizare, acesta din urmă privind teritoriul mai multor state, continente şi chiar unele spaţii care nu se află sub suveranitatea vreunui stat, cum ar fi Antarctica, spaţiul cosmic sau corpurile cereşti.

Dacă în vechiul drept internaţional neutralizarea şi demilitarizarea erau impuse de regulă prin tratatele de pace de către învingători celor învinşi, astăzi aceste instituţii sunt chemate să servească interesele păcii şi securităţii, suferind unele modificări atât în formă cât şi în conţinut. Stabilirea unui asemenea regim special anumitor zone teritoriale cu consimţământul statului sau statelor în cauză nu constituie o încălcare a suveranităţii lor ci dimpotrivă o exercitare a acesteia.

Neutralizarea presupune interzicerea desfăşurării oricăror operaţiuni militare pe un anumit teritoriu sau folosirea lui drept bază pentru astfel de operaţiuni purtate în afara acelui teritoriu.

Denuclearizarea este o instituţie recentă a dreptului internaţional, încadrându-se în problema mai largă a realizării unor măsuri parţiale de limitare a pericolului nuclear. Altfel spus, denuclearizarea constituie o măsură parţială de dezarmare, de împiedicare a răspândirii armelor nucleare şi de prevenire a utilizării lor.

Prin scoaterea din punct de vedere juridic şi practic de sub incidenţa directă a cursei înarmărilor nucleare a unor zone întinse ale globului, denuclearizarea creează premize favorabile pentru dezarmarea nucleară reală, contribuie la restrângerea răspândirii armelor nucleare şi la stimularea aplicării energiei nucleare în scopuri paşnice.

Antarctica prezintă importanţă pentru omenire deoarece reprezintă cel mai important rezervor de apă dulce şi conţine numeroase bogăţii minerale. În sec. al XX-lea mai multe state au creat sectoare naţionale în Antarctica. Prin Tratatul de la Washington asupra Antarcticii, din 1 decembrie 1959 a fost instituit regimul internaţional al ei. La reglementarea acestui regim mai contribuie „Convenţia pentru protecţia resurselor biologice marine şi apărarea mediului antarctic”, „Convenţia cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor minerale din subsolul Antarcticii”. Ultimele două tratate au ca obiect apărarea mediului din Antarctica şi condiţiile de exploatare a minereurilor din această zonă.

Principiul de bază al regimului internaţional al Antarcticii este folosirea ei numai în scopuri paşnice. „în Antarctica – prevede Tratatul de la Washington din 1959 – sunt autorizate numai activităţile paşnice”. Tratatul stipulează şi neutralizarea Antarcticii. El precizează că „este în interesul întregii omeniri ca Antarctica să fie rezervată, pentru totdeauna, numai activităţilor paşnice şi să nu devină nici teatrul, nici obiectul unor diferende internaţionale”.

Cu privire la spaţiul extraatmosferic este de reţinut că în 1967 a fost adoptat tratatul cu privire la principiile ce trebuie respectate în materie de exploatare şi utilizare a spaţiului extraatmosferic, în special al Lunii şi al altor corpuri cereşti. Se prevede că Luna şi celelalte corpuri cereşti nu pot face obiectul apropierii naţionale prin proclamarea de suveranitate, nici prin utilizare sau ocupaţie ori orice alt mijloc. Explorarea şi utilizarea trebuie să fie făcute în beneficiul şi interesul tuturor ţărilor. Accesul la toate corpurile cereşti este liber, iar libertatea de cercetare ştiinţifică, cooperare internaţională trebuie să fie înlesnite şi încurajate.

În fine, referitor la marea liberă, reţinem pe scurt că delimitarea spaţiului marin cu această denumire, ca şi regimul său juridic, mai complex faţă de acela stabilit prin Convenţia din 1958, fac, în prezent, obiectul părţii a VII-a a Convenţiei din 1982. Articolul 86 al acesteia stabileşte limitele mării libere prin eliminare, în sensul că regimul său juridic se aplică “tuturor spaţiilor marine care nu fac parte din zona economică exclusivă, marea teritorială ori apele interioare ale unui stat şi nici din apele arhipelagului unui stat arhipelag”. Referitor la regimul juridic al mării libere, regula de bază aplicată acestui spaţiu este aceea a libertăţii, în sensul că el este deschis tuturor statelor, indiferent că sunt state riverane sau state fără litoral.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: TERITORIUL DE STAT ŞI SUVERANITATEA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.1. EXERCITAREA SUVERANITĂŢII STATELOR ASUPRA TERITORIULUI DE STAT.

1.1.1. Aspecte generale privind statul şi elementele sale constitutive.

1.1.2. Exercitarea suveranităţii în dreptul internaţional.

1.1.3. Puterea politică suverană.

1.2. ELEMENTELE TERITORIULUI DE STAT.

 

CAPITOLUL II: ZONE CU REGIM SPECIAL

2.1. ZONE DEMILITARIZATE

2.2. ZONE NEUTRALIZATE

2.3. ZONE DENUCLEARIZATE CAPITOLUL III: REGIMUL JURIDIC AL SPAŢIULUI EXTRAATMOSFERIC

3.1. PRINCIPII CARE GUVERNEAZĂ COOPERAREA STATELOR ÎN SPAŢIUL EXTRAATMOSFERIC

3.1.1. PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI SPAŢIAL

3.1.1.1. Principiul folosirii spaţiului extraatmosferic în scopuri paşnice

3.1.1.2. Principiul utilizării spaţiului extraatmosferic în interesul întregii omeniri

3.1.1.3. Principiul liberei exploatări şi utilizări a spaţiului extraatmosferic de către toate statele în condiţii de egalitate

3.1.1.4. Principiul neaproprierii naţionale a vreunei părţi din spaţiul extraatmosferic

3.1.1.5. Principiul cooperării internaţionale şi a asistenţei reciproce în spaţiul extraatmosferic

3.1.2. PRINCIPII ŞI NORME CU CARACTER SPECIAL ALE DREPTULUI SPAŢIAL

3.1.2.1. Jurisdicţia şi controlul asupra personalului şi obiectelor spaţiale

3.1.2.2. Răspunderea internaţională pentru daune cauzate de obiecte lansate în spaţiu

3.1.2.3. Statutul juridic al astronauţilor

3.1.2.4. Înmatricularea obiectelor lansate în spaţiul cosmic

3.1.2.5. Principiile privind teledetecţia prin satelit

3.1.2.6. Teledetecţia prin satelit

3.2. INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA STATELOR ÎN SPAŢIUL EXTRA-ATMOSFERIC.

3.2.1. TRATATUL CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE CE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA STATELOR ÎN EXPLOATAREA ŞI FOLOSIREA SPAŢIULUI EXTRAATMOSFERIC, INCLUSIV LUNA ŞI CELELALTE CORPURI CEREŞTI (TRATATUL SPAŢIAL)

3.2.2. EXPLORAREA ŞI UTILIZAREA LUNII ŞI A ALTOR CORPURI CEREŞTI

3.2.3. ALTE INSTRUMENTE JURIDICE CU PRIVIRE LA SPAŢIUL EXTRAATMOSFERIC

3.2.3.1. Acord privind asistenţa (cu privire la salvarea astronauţilor şi restituirea obiectelor lansate în spaţiul cosmic)

3.2.3.2. Convenţia privind răspunderea internaţională pentru daune cauzate de obiectele lansate în spaţiu

3.2.3.3. Convenţia privind înmatricularea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic

3.2.3.4. Tratatul cu privire la activitatea statelor pe Lună şi alte corpuri cereşti

 

CAPITOLUL IV: REGIMUL JURIDIC AL ANTARCTICII

4.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ANTARCTICA ŞI REGIMUL SĂU JURIDIC.

4.2. ACTIVITĂŢILE PERMISE STATELOR ÎN ANTARCTICA

4.3. ACTIVITĂŢILE INTERZISE STATELOR ÎN ANTARCTICA

4.4. COOPERAREA STATELOR ÎN VEDEREA PĂSTRĂRII ECHILIBRULUI ECOLOGIC AL ANTARCTICII

 

CAPITOLUL V: REGIMUL JURIDIC AL MĂRII LIBERE

5.1. LIBERTĂŢILE MĂRII LIBERE

5.1.1. Elemente de ordin istoric

5.1.2. Regimul juridic actual. Principiul libertăţii mărilor

5.1.3. Aspecte din jurisprudenţa C.I.J.

 5.2. TERITORII INTERNAŢIONALE SUBMARINE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. I-II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Dumitru Mazilu, „Dreptul mării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
 • Mircea I. Popescu, “Dreptul mării. Zone de jurisdicţie naţională”, Editura ArtPrint, Bucureşti, 2000.
 • Alexandru Bolintineanu, „Marea teritorială”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
 • Ion M. Anghel, Viorel I. Anghel, „Răspunderea în dreptul internaţional”, Lumina Lex, 1998.
 • Ovidiu Popescu, „Diplomat pe trei continente”, Editura „România în Lume”, Bucureşti, 2007.
 • Dumitru Mazilu, „Diplomaţie europeană”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008.
 • Gheorghe Carp, Victor Aelenei, Gabriel Dârmon, Bogdan Ţonea, “Dreptul frontierei de stat”, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1999.
 • Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Ed. Dalloz, 1991.
 • C. J. Colombos, “Le droit international de la mer”, Paris, 1952.
 • Ovidiu Crauciuc, “Zona economică exclusivă a R. S. România”, în RRSJ nr. 4/1988.
 • G. Gidel, “Le droit international de la mer”, vol. III, Paris, 1952.
 • Pierre-Marie Dupui, „Droit international public”, Editura Dalloz, 1998.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 1981.
 • Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Mazilu, “Dreptul Mării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
 • G. Meitani, „Curs de drept internaţional public”, Editura Al. T. Doicescu, Bucureşti, 1931.
 • Gh. Moca, Mariana Drăghici, „Documente de drept internaţional public”, Vol. I, Centru de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972.
 • Riccardo Monaco, „Manuale di diritto internazionale pubblico”, Torino.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Aurel Preda, Nineta Bărbulescu, “Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării”, Editura FinMedia, Bucureşti, 1999.
 • A. Raestad, “La mer territoriale”, Etudes historigues et iuridigues, Paris, 1913.
 • Grigore Stamate, “Frontiera de stat a României”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • Site-ul Comisiei de drept internaţional: www.un.org.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Zone cu regim juridic special
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Zone cu regim juridic special

Zone cu regim juridic special

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker