Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Identificarea criminalistica

Descriere

Teoria identificării în criminalistică porneşte de la premisa că orice obiect sau fiinţă, datorită unui sistem de proprietăţi, calităţi, însuşiri sau semnalmente exterioare, constituie o entitate fizică sau biologică strict individuală care-l face identic numai cu el însuşi.

Obiectele ca factor creator de urme sunt definite de o serie de caracteristici de ordin general şi individual, relativ neschimbătoare, care se transmit parţial în urmele pe care le creează în contactul cu elementele locului faptei în procesul săvârşirii infracţiunii.

Urmele create ca efect al contactului amintit, fac parte, de regulă, din categoria urmelor formă şi reproduc configuraţia exterioară a obiectului creator cu toate elementele caracteristice ale acesteia. În procesul identificării criminalistice se porneşte de la urma rămasă la faţa locului şi prin compararea caracteristicilor acesteia cu cele ale modelelor experimentale create cu obiectul bănuit, se ajunge la obiectul creator de urmă (obiectul de identificat).

Elementele teoretice amintite, ce se regăsesc într-o formă sau alta atât în literatura de specialitate română cât şi străină, şi care s-au avut în vedere şi pe parcursul lucrării de faţă (a se vedea, de exemplu, Secţiunea a III-a a Capitolului III – „Identificarea balistico-judiciară”), exprimă aspectul clasic al problemei.

Practica laboratoarelor de criminalistică din Ministerul de Interne cunoaşte numeroase cazuri în care identificarea obiectelor folosite de infractor s-a datorat unor caracteristici individuale. În acest sens, pe parcursul lucrării de faţă, am arătat şi noi unele exemple practice care să susţină explicaţiile teoretice, acolo unde am considerat că este nevoie.

Un spaţiu important în cadrul prezentei lucrării am acordat şi identificării persoanelor şi cadavrelor necunoscute, unde am analizat cele mai importante metode de identificare.

Şi, toate acestea, în spiritul creării, dacă nu a unei imagini complete asupra identificării criminalistice atunci măcar a unei imagini de ansamblu, atingând considerăm noi, cele mai importante probleme…

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ROLUL IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE ÎN ACTIVITATEA JUDICIARĂ

SECŢIUNEA A II-A: SCURT ISTORIC AL IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE ÎN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL II: METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

§ 1. NOŢIUNE

§ 2. OBIECTUL IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

§ 3. PRINCIPIILE IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

SECŢIUNEA A II-A: ETAPELE IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

SECŢIUNEA A III-A: METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

§ 1. FUNDAMENTUL METODOLOGIC

§ 2. REALIZAREA EXAMENULUI COMPARATIV

SECŢIUNEA A IV-A: CONSIDERAŢII PRIVIND ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

SECŢIUNEA A V-A: FORMULAREA CONCLUZIILOR ÎN RAPORTUL DE EXPERTIZĂ

 

CAPITOLUL III: GENURI DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICĂ

SECŢIUNEA I: METODA DACTILOSCOPICĂ

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. CLASIFICAREA DESENULUI PAPILAR

§ 3. DETALIILE CARACTERISTICE ALE DESENULUI PAPILAR

§ 4. POSIBILITĂŢI OFERITE DE EXPERTIZELE DACTILOSCOPICE

SECŢIUNEA A II-A: URMELE DE PICIOARE ŞI ROLUL LOR ÎN IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ

§ 1. CLASIFICAREA URMELOR DE PICIOARE

§ 2. FORMAREA URMELOR DE PICIOARE

§ 3. EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A URMELOR DE PICIOARE

SECŢIUNEA A III-A: IDENTIFICAREA BALISTICO-JUDICIARĂ

§ 1. CATEGORII DE URME LĂSATE DE ARMELE DE FOC

§ 2. ASPECTE GENERALE PRIVIND DESCOPERIREA, FIXAREA ŞI RIDICARE ARMELOR DE FOC ŞI A URMELOR ACESTORA

§ 3. INFORMAŢII CE POT FI OBŢINUTE PRIN INTERPRETAREA URMELOR PRODUSE DE ARMELE DE FOC

§ 4. ASPECTE PRIVIND IDENTIFICAREA ARMELOR DE FOC

SECŢIUNEA A IV-A: IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUPĂ SCRISUL DE MÂNĂ

§ 1. CONSIDERAŢII GENERALE

§ 2. CARACTERISTICILE SCRISULUI. IDENTIFICAREA PERSOANEI SCRIPTORULUI

§ 3. EXAMINAREA COMPARATIVĂ ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII PERSOANEI DUPĂ SCRIS

SECŢIUNEA A V-A: IDENTIFICAREA BIO-CRIMINALISTICĂ

§ 1. IDENTIFICAREA DUPĂ URMELE DE SÂNGE

§ 2. IDENTIFICAREA DUPĂ URMELE DE SALIVĂ

§ 3. IDENTIFICAREA DUPĂ URMELE DE SPERMĂ

§ 4. AMPRENTA GENETICĂ (ADN) ŞI ROLUL EI ÎN IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ

SECŢIUNEA A VI: IDENTIFICAREA PERSOANELOR

§ 1. METODA PORTRETULUI VORBIT

§ 2. PORTRETUL SCHIŢAT

§ 3. FOTOROBOTUL

§ 4. IDENTI-KIT-UL

§ 5. MIMICOMPOZITORUL

§ 6. SINTETIZORUL FOTOGRAFIC

§ 7. PORTRETUL ROBOT COMPUTERIZAT

§ 8. EXPERTIZA FOTOGRAFIEI DE PORTRET

§ 9. RECUNOAŞTEREA PERSOANELOR DUPĂ FOTOGRAFIE

§ 10. FOTOGRAFIA SEMNALMENTELOR

SECŢIUNEA A VII-A: IDENTIFICAREA CADAVRELOR NECUNOSCUTE

§ 1. METODA SUPRAPROIECŢIEI

§ 2. RECONSTITUIREA FIZIONOMIEI DUPĂ CRANIU

§ 3. IDENTIFICAREA DUPĂ RESTURILE OSOASE

§ 4. IDENTIFICARE DUPĂ SISTEMUL DENTAR ŞI LUCRĂRILE STOMATOLOGICE

§ 5. FOTOGRAFIA ŞI IDENTIFICAREA CADAVRELOR NECUNOSCUTE

§ 6. IDENTIFICAREA PRIN EXPERTIZA FOTOGRAFIEI DE PORTRET

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
 • Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 2007.
 • Emilian Stancu, „Criminalistica”, Vol. I şi II, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, „Identificarea criminalistică”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990.
 • Lazăr Cârjan, „Tratat de Criminalistică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
 • Camil Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • Camil Suciu, „Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România, Şcoala românească de criminalistică”, Serviciul cultural, presă şi editorial, 1975.
 • Gh. Păşescu, „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.
 • Gh. Păşescu, Ion R. Constantin, „Secretele amprentelor papilare”, Editura Naţional, Bucureşti, 1996.
 • Ion Argeşeanu, „Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei”, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
 • Mina Minovici, „Tratat complet de medicină legală”, Vol. II, Bucureşti, 1930.
 • Nicolae Dan, “Tratat practic de Criminalistică”, vol.II, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1979.
 • Mircea Constantinescu, “Consideraţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică”, editată de Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979.
 • S. M. Potapov, “Introducere în criminalistică”, Moscova, 1949.
 • Ehrenfried Stelzer, “Criminalistica”, vol.I, “Teoria şi metodologia criminal­istică generală”, Ed. Ştiinţifică germană, 1977.
 • I. Mircea, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
 • Constantin Ţurai, „Elemente de criminalistică şi tehnică criminală”, Bucureşti, 1947.
 • Constantin Ţurai, Constantin I. Leonida, „Dermatoglifia. Amprente palmoplantare”, Editura Medicală, Bucureşti, 1971.
 • Păşescu Nicolae, Culcea Dumitru, “Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare”, în lucrarea “20 de ani de expertiză criminalistică”, Bucureşti, 1978.
 • M. Constantinescu, “Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice”, în culegerea de referate “Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”.
 • I. R. Constantin şi M. Rădulescu, “Dactiloscopia”, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti.
 • C. Ţurai, C. Panghe, „Un nou tip de desen papilar digital, palmar şi plantar, tipul danteliform şi problemele de clasificare şi identificare medico-legală şi criminalistică pe care le ridică”, comunicare prezentată la Societatea de ştiinţe medicale, Bucureşti, 1973.
 • Ilona Buta, „Amprentarea pe cale chimică a persoanelor”, Supliment la „În slujba patriei”, Bucureşti, 1985.
 • C. R. Bălănescu, Balistică şi tir de vânătoare, Ed. AGVPS, 1958.
 • G. Scripcaru, M. Terbancea, Medicină legală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
 • V. Beliş, Probleme generale de traumatologie mecanică, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • D. Şchiopu, “Leziuni prin armele de foc”, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • V. Beliş, V. Dragomirescu, „Medicină legală”, Editura Teora, Bucureşti, 1992.
 • V. Măcelaru, „Balistica judiciară”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1972.
 • C.I. Teodosiu, „Cu privire la rolul tipului activităţii nervoase superioare în diferenţierea individuală a scrisului”, în Revista “Probleme de medicină legală şi de criminalistică”, vol. 4/1965.
 • Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, Lidia Popa, „Introducere în teoria şi practica medico-legală”, Vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
 • M. Terbancea, M. Vasiliu, M. Boia, K. Crainic, „Limitele şi posibilităţile examenelor serologice în infracţiunile privind viaţa sexuală”, în culegerea „Şcoala românească de criminalistică”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1975.
 • T. Butoi, V. Iftenie, A. Boroi, A. Butoi, „Sinuciderea un paradox. Consideraţii psiho-sociologice, bio-medicale şi juridice”, Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2000.
 • C-tin Dumitrescu, „Curs de tehnică crimi­nalistică”, vol. II, Editat de şcoala de ofiţeri a Mininisterului de Interne, Bucureşti, 1983.
 • C. Panghe, Ctin Dumitrescu, „Portret vorbit”, Ed. Ministerul de Interne, I.G.M., 1974.
 • G. Asanache, L. Mărcuş, „Elemente de medicină biocriminalistică”, Partea I, vol. I, Bucureşti, 1978.
 • C-tin Dumitrescu, E. Gacea, „Elemente de antropologie Judiciară”, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
 • D. Theodorescu, „Mic atlas de anatomia omului”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
 • Asanache, L. Mărcuş, „Elemente de medicină biocriminalistică”, Institutul „Victor Babeş”, Bucureşti, 1978.
 • Cantemir Rişcuţia, “Reconstituirea fizionomiei după craniu”, în Revista “Probleme de medicina legală şi criminalistică”, nr. 7-8/1969

 

Titlul lucrarii: Identificarea criminalistica
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 100
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Identificarea criminalistica

Identificarea criminalistica

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker