Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Perchezitia

Descriere

Pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în procesul penal, obiectele ce conţin sau poartă urme ale infracţiunii, înscrisurile ori valorile care constituie astfel de mijloace trebuie să fie, nu numai descoperite şi cercetate de organele de urmărire penală, dar şi păstrate până la soluţionarea cauzei.

Acesta pe de o parte, pentru a da posibilitatea celor interesaţi să poată lua cunoştinţă de materialul probator din fiecare cauză, iar pe de altă parte, administrarea probelor în faţa instanţei de judecată să se poată face cu ajutorul acestui material.

Pentru realizarea acestui scop, legea procesual penală a prevăzut şi activităţile menite să conducă la descoperirea şi ridicarea obiectelor, înscrisurilor sau valorilor, ce constituie mijloace de probă, cunoscute de organul de urmărire penală, precum şi la eventuala descoperire a altor elemente de fapt, de natură să servească la aflarea adevărului.

Printre acestea se numără şi percheziţia. Potrivit legii ‚ percheziţia este activitatea de urmărire penală şi de tactică criminalistică care constă în căutarea - asupra unei persoane, în locuinţa sau la locul ei de muncă, ori în localurile deschise publicului - a obiectelor, valorilor sau înscrisurilor a căror existenţă sau deţinere este tăgăduită, în vederea descoperirii şi administrării probelor necesare soluţionării juste a cauzelor penale.

Observăm că, pentru efectuarea acestui act procedural legea prevede existenţa uneia din situaţiile cu caracter de cerinţe substanţiale: când există sau se presupune în mod întemeiat că ar exista un obiect sau înscris ce poate servi ca mijloc de probă şi care s-ar afla în posesia unei persoane fizice sau juridice , sau când recurgerea la procedeul percheziţiei este necesară pentru descoperirea şi strângerea mijloacelor de probă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PERCHEZIŢIA

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA, SCOPUL ŞI FELURILE PERCHEZIŢIEI

1. Noţiunea şi scopul percheziţiei

2. Felurile percheziţiei

SECŢIUNEA a II-a: PSIHOLOGIA PERCHEZIŢIONATULUI ŞI A CELOR CE EFECTUEAZĂ PERCHEZIŢIA

1. Psihologia percheziţionatului

2. Observarea locurilor şi obiectelor

3. Observarea celor care efectuează percheziţia

SECŢIUNEA a III-a: PREGĂTIREA IN VEDEREA EFECTUĂRII PERCHEZIŢIEI

1. Stabilirea scopului percheziţiei

2. Cunoaşterea unor date despre percheziţionat

3. Cunoaşterea unor date referitoare la locul unde urmează a se efectua percheziţia

4. Stabilirea participanţilor la percheziţie, asigurarea mijloacelor tehnice necesare, alegerea momentului începerii percheziţiei şi a modalităţilor de pătrundere în locuinţa percheziţionatului

5. Legalizare formelor necesare percheziţiei

SECŢIUNEA a IV-a: REGULI TACTICE FOLOSITE LA EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI

1. Percheziţia corporală

2. Percheziţia domiciliară

3. Percheziţia la locul de muncă

4. Percheziţia în localurile deschise publicului

 

CAPITOLUL II: REGULI TACTICE FOLOSITE LA EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR CONTRA PERSOANEI

SECŢIUNEA I: UNELE ASPECTE DE DREPT PENAL MATERIAL PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA VIEŢII

SECŢIUNEA a II-a: PARTICULARITĂŢILE EFECTUĂRII PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL OMORULUI

SECŢIUNEA a III-a: ASPECTE SPECIFICE ALE PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL PRUNCUCIDERII

 

CAPITOLUL III: REGULI TACTICE FOLOSITE LA EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ

SECŢIUNEA I: ELEMENTE DE DREPT PENAL MATERIAL COMUNE INFRACŢIUNILOR PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ

SECŢIUNEA a II-a: EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL VIOLULUI

 

CAPITOLUL IV: REGULI TACTICE FOLOSITE LA EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR CONTRA VIEŢII

SECŢIUNEA I: ASPECTE DE DREPT PENAL MATERIAL PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI

SECŢIUNEA a II-a: PARTICULARITĂŢILE EFECTUĂRII PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR DE FURT ŞI TÂLHĂRIE

SECŢIUNEA a III-a: ASPECTE SPECIFICE PRIVIND PERCHEZIŢIA ÎN CAZUL DELAPIDĂRII

SECŢIUNEA A IV-A: EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL ÎNŞELĂCIUNII

 

CAPITOLUL V: REGULI TACTICE FOLOSITE LA EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE SĂVÂRŞITE LA REGIMUL PRODUSELOR SAU SUBSTANŢELOR TOXICE SAU STUPEFIANTE

 

CAPITOLUL VI: REGULI TACTICE FOLOSITE LA EFECTUAREA PERCHEZIŢIEI ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE LA REGIMUL ARMELOR, MUNIŢIILOR ŞI MATERIILOR EXPLOZIVE

 

CAPITOLUL VII: FIXAREA REZULTATELOR PERCHEZIŢIEI ŞI VALORIFICAREA ACESTORA ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

BIBLIOGRAFIE  

 
B I B L I O G R A F I E
 
 • Constituţia României.
 • Codul penal al României – modificat prin Legea nr. 140/1996.
 • Codul de procedură penală al României.
 • Aioaniţoaie C., ş.a., Curs de tactică criminalistică, Vol. I şi II, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 1983.
 • Antoniu G., Codul penal comentat şi Enciclopedia, Partea specială, Vol. I Editura Ştiinţifică.
 • Bercheşan Vasile, Pletea Constantin, Drogurile şi traficanţii de droguri, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998.
 • Bercheşan Vasile, Metodologia investigării infracţiunilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999.
 • Mărbulescu M., Prodan E., Prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor, M.I., Bucureşti, 1979.
 • Biro C., Drept penal. Partea generală, Cluj, 1971.
 • Boroi, Pruncuciderea şi uciderea din culpă, Editura M.I., 1992.
 • Ciopraga A., Criminalistica. Elemente de tactică, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Drept, 1986.
 • Ciopraga A., Criminalistica. Tratat de tactică, Editura Gama, Iaşi, 1996.
 • Colectiv, Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992.
 • Colectiv, Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994.
 • V. Dongoroz ş.a., Explicaţii ale Codului de procedură penală român, Vol. I, Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
 • E. Stancu, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Curs de criminalistică, partea a II-a şi a III-a, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, 1998.
 • E. Stancu, Criminalistica, Editura Actami, Bucureşti, 1997.
 • E. Stancu, Criminalistica, Vol. II,Editura Actami, Bucureşti, 1997
 • Rene Lechat, La tehnique de l’enquette criminelle, Vol. I, Bruxelles, 1960.
 • A.R. Rotinov, Percheziţia şi ridicarea de obiecte, Editura de Stat pentru literatură juridică, Moscova, 1961.
 • O. Loghin, A. Filipaş, Drept penal român. Partea specială, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1992.
 • Ion Dobrinescu, Infracţiuni contra vieţii persoanei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1987.
 • V. Dongoroz, S. Khane, S. Oancea, I. Fondor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971.

 

Titlul lucrarii: Perchezitia
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 55
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Perchezitia

Perchezitia

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker