Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Functiile Parlamentului

Descriere

Ansamblul abilităţilor (împuternicirilor) generale sau speciale, conferite de Constituţie celor două Camere ale Parlamentului pentru îndeplinirea rolului său de „organ reprezentativ suprem al poporului român”, formează conţinutul competenţei constituţionale a acestei autorităţi publice.

Competenţa Parlamentului se exprimă în mod material prin exercitarea unor funcţii distincte, dar corelative, care asigură realizarea scopurilor de reprezentare şi decizie legislativă (politica dreptului) pentru care această structură democratică a fost constituită în sistemul organelor de stat.

În literatura juridică de specialitate, potrivit conţinutului lor - derivat din atribuţiile Parlamentului - funcţiile organului reprezentativ suprem au fost sistematizate, după cum urmează:

 legiferarea - adoptarea legilor;

 stabilirea direcţiilor principale ale activităţii economice, culturale, statale şi juridice;

 alegerea, formarea, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorităţi statale;

 conducerea în politica externă;

 organizarea şi funcţionarea proprie;

 controlul parlamentar.

Prin urmare, concepţiile exprimate în literatura de specialitate românească deduc funcţiile Parlamentului îndeosebi din competenţele generale ale acestuia.

În final, concluzia pe care o formulăm este aceea că activitatea Parlamentului, fiind unitară, nu se poate separa componenta legislativă de cea politică, funcţia de legiferare de cea de control şi aşa mai departe.

Toate funcţiile Parlamentului, indiferent de numărul şi conţinutul conferit fiecăruia, se întrepătrund şi exprimă în modalităţi distincte rolul său de organ reprezentativ suprem al poporului român şi de unică legiuitoare a ţării.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

C U P R I N S

FUNCŢIILE PARLAMENTULUI

 

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI

SECŢIUNEA I: STRUCTURA PARLAMENTULUI

SECŢIUNEA A II-A: ORGANIZAREA PARLAMENTULUI

§. 1. CAMERELE PARLAMENTULUI

§. 2. STRUCTURI ALE ŞEDINŢELOR COMUNE

§. 3. COMISIILE PARLAMENTARE

§. 4. GRUPURILE PARLAMENTARE

SECŢIUNEA A III-A: FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI

 

CAPITOLUL II: FUNCŢIILE PARLAMENTULUI ÎN SISTEMUL CONSTITUŢIONAL DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA I: EVOLUŢIE ISTORICĂ

SECŢIUNEA A II-A: ASPECTE DE DREPT COMPARAT

§. 1. CONGRESUL S.U.A.

§. 2. SPECIFICUL BICAMERALISMULUI FRANCEZ

§. 3. PARLAMENTUL ITALIEI

§. 4. PUTEREA LEGISLATIVĂ ÎN BELGIA

§. 5. AUTORITĂŢILE FEDERALE ALE ELVEŢIEI

§. 6. PARLAMENTUL RUSIEI

SECŢIUNEA A III-A: FUNCŢIILE PARLAMENTULUI ÎN SISTEMUL CONSTITUŢIONAL DIN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL III: FUNCŢIA LEGISLATIVĂ

SECŢIUNEA I: LEGEA CA ACT AL PARLAMENTULUI

SECŢIUNEA A II-A: ETAPELE PROCEDURII LEGISLATIVE

SECŢIUNEA A III-A: INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ

SECŢIUNEA A IV-A: EXAMINAREA ÎN COMISIILE PERMANENTE

SECŢIUNEA A V-A: DEZBATEREA ÎN PLENUL FIECĂREI CAMERE

SECŢIUNEA A VI-A: PROCEDURA DE VOT

SECŢIUNEA A VII-A: MEDIEREA

SECŢIUNEA A VIII-A: PROMULGAREA LEGII

 

CAPITOLUL IV: FUNCŢIA DE CONTROL PARLAMENTAR

SECŢIUNEA I: PROCEDURI ŞI MIJLOACE DE CONTROL

SECŢIUNEA A II-A: CONTROLUL EXERCITAT PRIN DĂRI DE SEAMĂ, MESAJE, RAPOARTE, PROGRAME

SECŢIUNEA A III-A: CONTROLUL EXERCITAT PRIN COMISIILE PARLAMENTARE

SECŢIUNEA A IV-A: CONTROLUL EXERCITAT PRIN ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI

 SECŢIUNEA A V-A: DREPTUL DEPUTAŢILOR ŞI SENATORILOR DE A CERE ŞI A OBŢINE INFORMAŢIILE NECESARE

SECŢIUNEA A VI-A: CONTROLUL EXERCITAT PRIN REZOLVAREA PETIŢIILOR CETĂŢENILOR

SECŢIUNEA A VII-A: CONTROLUL EXERCITAT PRIN AVOCATUL POPORULUI

 

CAPITOLUL V: FUNCŢIA DE INFORMARE

SECŢIUNEA I: NECESITATEA INFORMĂRII ŞI MIJLOACE DE INFORMARE

SECŢIUNEA A II-A: INFORMAREA LA INIŢIATIVA CETĂŢENILOR. PETIŢIILE

SECŢIUNEA A III-A: INFORMAREA LA INIŢIATIVA PARLAMENTARILOR

SECŢIUNE A IV-A: INFORMAREA LA INIŢIATIVA CAMERELOR

SECŢIUNEA A V-A: INFORMAREA PARLAMENTULUI LA INIŢIATIVA GUVERNULUI

 

CAPITOLUL VI: PROPUNERI ŞI OPINII PRIVIND FUNCŢIONALITATEA ŞI ATRIBUŢIILE PARLAMENTULUI ÎN PERSPECTIVA REVIZUIRII CONSTITUŢIEI

§. 1. PROPUNERI PRIVIND ROLUL ŞI STRUCTURA PARLAMENTULUI

§. 2. OPINII PRIVIND MODUL ÎN CARE AR TREBUI ALESE CELE DOUĂ CAMERE

§. 3. OPINII CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA INTERNĂ A PARLAMENTULUI ŞI MODALITATEA DE LUCRU

§. 4. PARLAMENTUL ŞI PROBLEMA CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA GUVERNULUI

§. 5. OPINII REFERITOARE LA PARTICIPAREA CETĂŢENEASCĂ ÎN ACTIVITATEA DE LEGIFERARE

§. 6. PROPUNERI PRIVIND MODUL ÎN CARE SE DEZBAT ŞI SE ADOPTĂ LEGILE

§. 7. DISCUŢII DESPRE EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA GUVERNULUI

§. 8. AVOCATUL POPORULUI

 

CAPITOLUL VII: ASPECTE COMPARATIVE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - PARLAMENTUL EUROPEAN

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

- B I B L I O G R A F I E -
 
 • Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Mihai Constantinescu, Marius Amzulescu, „Drept Parlamentar. Sinteză”,Bucureşti, 2002;
 • Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, „Drept parlamentar românesc”, Editura Actami, Bucureşti, 1999;
 • M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinecu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, „Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, „Studii constituţionale”, Vol. I, Editura Actami, Bucureşti, 1995;
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1997.
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • Marian Enache, Controlul parlamentar, Editura Polirom, Bucureşti, 1998.
 • Cristian Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul constituţional românesc, Vol. III, Bucureşti, 1995.
 • Cristian Ionescu, Sisteme constituţionale contemporane, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1994.
 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Editura Fundaţia „Chemarea”, Iaşi, 1992.
 • Ovidiu Trăsnea, Principiul separaţiei, echilibrului şi conlucrării, în „Sfera Politicii” nr. 13, ianuarie 1994.
 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată,Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Tudor Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în anul 1916, Editura Dcaia, Cluj, 1991.
 • Dan Berindei, Românii şi Europa. Istorie, societate, cultură, Vol. I, Editura Museion, Bucureşti, 1991.
 • Gheorghe I. Brătianu, Sfatul Domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Drept constituţional comparat, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • The New Encyclopedia Britannica, 15th edition, Vol. 19, 1994.
 • Dan Ciobanu, Victor Duculescu, Drept constituţional român, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1993.
 • Ovidiu Trăsnea, Nicolae Kalloss (coord.), Mică enciclopedie de politologie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • Dicţionar politic, Editura Politică, Bucureşti, 1975.
 • I.P. Filipescu, A. Fuerea, Drept instituţional comunitar european, Ediţia a IV-a, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Charles Zorgbibe, Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor, Editura Trei, Bucureşti, 1998.
 • Roxana Munteanu, Drept european – Evoluţie. Instituţii. Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Octavian Manolache, Drept comunitar. Instituţii comunitare, Vol. I, Ediţia a II-a, Editura All Beck,Bucureşti, 1999.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional European, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • Rodica Narcisa Petrescu, „O nouă reglementare privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, în Revista de Drept Public, serie nouă, nr. 2/2003
 • Mircea Preda, Autorităţile administraţiei publice - sistemul constituţional român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Mircea Preda, Drept administrativ. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Dumitru Brezoianu, Drept administrativ. Partea specială, Editura Universitară, Bucureşti, 2002.
 • Dumitru Brezoianu, Drept administrativ. Organizarea de stat în România,Editura Lucretius, Bucureşti, 1998.
 • Verginia Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual practic,Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Functiile Parlamentului
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Functiile Parlamentului

Functiile Parlamentului

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker