Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Rolul Guvernului in sistemul constitutional romanesc

Descriere

Guvernul este una dintre cele mai vechi instituţii politice româneşti, rădăcinile ei putând fi regăsite încă din perioada feudală, evident cu alt rol, semnificaţie şi statut în societate. De-a lungul timpului executivul din România a cunoscut mai multe denumiri: de guvern - cea mai des uzitată, folosită şi astăzi, de Consiliul de Miniştri, în perioada comunistă.

În România de azi, Guvernul este rezultatul voinţei Parlamentului, expresia raportului de forţe politice din cadrul sau, a majorităţii parlamentare. Preşedintele României, în calitate de şef al statului, după consultări cu liderii partidelor politice parlamentare, la propunerea partidului sau a forţelor politice care deţin majoritatea parlamentară, desemnează un candidat la funcţia de prim-ministru, care după discuţii, în special cu majoritatea parlamentară, formează Guvernul şi elaborează programul de guvernare.

Lista cu membrii guvernului şi programul de guvernare se dezbat de Parlament în şedinţă comisiei. Potrivit dispoziţiilor constituţionale, pentru a fi legal constituit şi a funcţiona, Guvernul şi programul său de guvernare trebuie să obţină votul de investitură, „de încredere” din partea Parlamentului. După obţinerea votului, Guvernul depune în faţa preşedintelui jurământul de credinţă, care semnificaţia intrării acestuia în funcţie. Guvernul României îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură şi colaborare cu Parlamentul, dar se afla sub controlul acestuia.

Cu toate acestea, el este un partener major şi important al Parlamentului la actul de conducere social-politic. Guvernul îşi înfăptuieşte programul de guvernare, atribuţiile şi prerogativele sale printr-o serie de funcţii. Astfel, el organizează, coordonează şi conduce politica internă şi externa a ţării, exercitând în această calitate rolul de administrator general al treburilor publice. Mijlocul principal prin care Guvernul îşi exercită atribuţiile centrale şi locale îl constituie aplicarea şi exercitarea legilor. Acest fapt se face atât la nivel central prin ministere, cât şi în plan local prin autorităţile publice teritoriale: prefect, consiliul judeţean, prin instituţiile deconcentrate - primar, consilii locale. Aplicarea în practică a legilor de către Guvern se face prin actele normative care însoţesc legea sau prin elaborarea unor hotărâri de Guvern.

Organizarea, coordonarea şi conducerea activităţii sociale de către Guvern, se face nu numai prin aplicarea şi executarea legii, ci şi prin îndrumarea şi controlul modului de aplicare, de execuţie a acesteia. În acest sens un rol major îl are instituţia prefecturii, unde prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu.

Guvernul nu este numai un simplu executant al politicii Parlamentului, ci participă la elaborarea şi realizarea politicii statale, fapt care se realizează prin iniţiativa legislativă. Prin iniţiativa legislativă, Guvernul îşi pune în practică programul de guvernare, politica sa generală. Orice iniţiativă legislativă este dezbătută şi aprobata de Guvern, iar după ce s-au obţinut toate aprobările şi avizele necesare şi după ce s-au făcut corelaţiile cu legile existente, însoţit de expunerea de motive, proiectul este înaintat Parlamentului.

Emiterea de ordonanţe şi hotărâri constituie un alt atribut important al Guvernului în înfăptuirea actului de conducere social şi reprezintă o delegare, pe care legislativul o face către Guvern. Însă, nici în cadrul acestei activităţi Guvernul nu este independent, ci el este controlat de legislativ printr-o serie de pârghii precum: delegarea Guvernului în vederea emiterii ordonanţelor, care se face de către Parlament printr-o lege specială în care este prevăzut domeniul, perioada emiterii ordonanţelor; orice ordonanţă emisă de Guvern, indiferent de forma ei este supusa aprobării Parlamentului; ordonanţele emise nu privesc domenii ale legilor organice, deci legi de importanţă majoră etc.

. . .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

ROLUL GUVERNULUI ÎN SISTEMUL CONSTITUŢIONAL ROMÂNESC

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: ASPECTE ŞI EXPLICAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA GUVERNULUI

1.1. SCURT ISTORIC AL FUNCŢIONĂRII ŞI ORGANIZĂRII GUVERNULUI

1.2. ROLUL GUVERNULUI ROMÂNIEI

1.2.1. Rolul Guvernului potrivit dispoziţiilor constituţionale

1.2.2. Funcţiile şi rolul Guvernului potrivit legii nr. 90/2001

1.2.3. Consacrarea constituţională a rolului Guvernului în alte state

 

CAPITOLUL 2: ATRIBUŢIILE GUVERNULUI

2.1. PRECIZĂRI GENERALE

2.2. ANALIZA ATRIBUŢIILOR GUVERNULUI

 

CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA GUVERNULUI

3.1. PRIMUL-MINISTRU

3.2. APARATUL DE LUCRU AL GUVERNULUI

3.2.1. Aparatul de lucru al primului-ministru

3.2.2. Secretariatul General al Guvernului

3.2.3. Departamente şi alte structuri organizatorice

3.3. STRUCTURA GUVERNULUI ÎN ALTE STATE

 

CAPITOLUL 4: FUNCŢIONAREA GUVERNULUI

4.1. MEMBRII GUVERNULUI

4.2. ÎNVESTIREA GUVERNULUI

4.3. ŞEDINŢELE GUVERNULUI

 

CAPITULUL 5: RĂSPUNDEREA GUVERNAMENTALĂ

5.1. SCURT ISTORIC AL RĂSPUNDERII GUNERNAMENTALE ÎN SISTEMUL CONSTITUŢIONAL ROMÂNESC

5.2. RĂSPUNDEREA POLITICĂ A GUVERNULUI

5.3. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

5.4. RĂSPUNDEREA GUVERNAMENTALĂ ÎN ALTE ÎN ALTE STATE

5.4.1. Răspunderea politică în sistemul constituţional francez

5.4.2. Răspunderea politică şi moţiunea de cenzură în sistemul constituţional italian

5.4.3. Răspunderea ministerială în sistemul constituţional al regatului unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

5.4.4. Răspunderea politică a Guvernului şi membrilor acestuia şi moţiunea de cenzură, în sistemul constituţional al Japoniei

5.4.5. Răspunderea politică în sistemul olandez

5.4.6. Răspunderea politică în sistemul suedez

5.4.7. Răspunderea politică în sistemul constituţional norvegian

5.4.8. Răspunderea politică şi moţiunea de cenzură în sistemul spaniol

5.4.9. Răspunderea politică în sistemul constituţional al Canadei

5.4.10. Răspunderea politică în sistemul german

5.4.11. Răspunderea politică în sistemul austriac

5.4.12. Răspunderea politică şi moţiunea de cenzură în alte state

 

CAPITOLUL 6: ACTELE GUVERNULUI

6.1. HOTĂRÂRI ŞI ORDONANŢE

6.2. CONTROLUL EXERCITAT DE PARLAMENT ASUPRA GUVERNULUI

6.2.1. ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI

6.2.2. CONTROLUL EXERCITAT PRIN COMISIILE PARLAMENTARE DE ANCHETĂ

6.2.3. DREPTUL DEPUTAŢILOR ŞI SENATORILOR DE A CERE ŞI A OBŢINE INFORMAŢIILE NECESARE

 

CAPITOLUL 7: ÎN LOC DE CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE 

- BIBLIOGRAFIE -
 
I. LITERATURĂ DE SPECIALITATE 
 
 • Ioan Alexandru, „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Popescu, Dragoş Dincă, „Drept administrativ”, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
 • Dana Apostol Tofan, „Drept administrativ”, Vol I, Editura AII Beck, Bucureşti, 2003;
 • Dan Berindei, Românii şi Europa. Istorie, societate, cultură, Vol. I, Editura Museion, Bucureşti, 1991.
 • Gheorghe I. Brătianu, Sfatul Domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002.
 • Dan Ciobanu, Victor Duculescu, Drept constituţional român, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1993.
 • Mihai Constantinescu, Marius Amzulescu, „Drept Parlamentar. Sinteză”,Bucureşti, 2002;
 • Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, „Drept parlamentar românesc”, Editura Actami, Bucureşti, 1999;
 • M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Editura Fundaţia „Chemarea”, Iaşi, 1992.
 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Tudor Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în anul 1916, Editura Dcaia, Cluj, 1991.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată,Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Drept constituţional comparat, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Marian Enache, Controlul parlamentar, Editura Polirom, Bucureşti, 1998.
 • Cristian Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul constituţional românesc, Vol. III, Bucureşti, 1995.
 • Cristian Ionescu, Sisteme constituţionale contemporane, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1994.
 • Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a III-a, All Beck, 2002
 • Mihai T. Oroveanu, „Tratat de drept administrativ”, Universitatea Creştină " Dimitrie Cantemir ", Bucureşti, 1994;
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1997.
 • Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinecu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, „Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, „Studii constituţionale”, Vol. I, Editura Actami, Bucureşti, 1995;
 • Rodica Narcisa Petrescu, „Drept administrativ”, Editura Cordial Lex, Bucureşti, 2001,
 • Sofia Popescu, „Statul de drept şi controlul respectării legii de către autorităţile administrative”, în Revista de Drept românesc, nr. 2/1993;
 • Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Mircea Preda, Benonica Vasilescu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • Valentin I. Prisăcaru, „Tratat de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ion Rusu, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană” Editura Economică, Bucureşti, 2001
 • Anton Trăilescu, „Drept administrativ”, Editura All Back, Bucureşti, 2002;
 • A. Trăilescu, „Tratat elementar de drept administrativ”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • Ovidiu Trăsnea, Principiul separaţiei, echilibrului şi conlucrării, în „Sfera Politicii” nr. 13, ianuarie 1994.
 • Ovidiu Trăsnea, Nicolae Kalloss (coord.), Mică enciclopedie de politologie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • Verginia Vedinaş, „Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, comentată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Verginia Verdinas, „Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual practic”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • The New Encyclopedia Britannica, 15th edition, Vol. 19, 1994.
 • Dicţionar politic, Editura Politică, Bucureşti, 1975. 
II. LEGISLAŢIE 
 • Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernul României şi a ministerelor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164/02.04.2001.
 • Hotărârea nr. 765 din 18 iulie 2002 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 554 din 29 iulie 2002.
 • Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 334 din 20 mai 2002, modificată prin OUG nr. 24/2004
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 din 21/04/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 27/04/2004.
 • Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001.
 • Legea nr. 141 din 30 aprilie 2004, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 4 mai 2004.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Rolul Guvernului in sistemul constitutional romanesc
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 94
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker