Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Regulile penitenciare europene si specificul aplicabilitatii acestora in penitenciarele romanesti

Descriere

Un aspect al umanizării executării pedepsei este concretizat în posibilitatea acordată deţinutului de a ţine legătura, de a avea contact cu lumea exterioară, aspect expres specificat în Regulile europene pentru penitenciare.

„Contactul cu lumea exterioară” aşa cum se exprimă Recomandarea adoptată de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei sud denumirea de „Reguli europene pentru penitenciare”, include dreptul deţinuţilor de a comunica cu familia, cu persoanele sau cu reprezentanţii unor organizaţii din afară; să primească vizita acestor persoane cât de des posibil; dreptul deţinuţilor de a se informa permanent prin: citirea ziarelor, periodicelor sau a altor publicaţii; prin urmărirea emisiunilor radio şi TV etc. Se înţelege că toate aceste aspecte au fost instituite la nivel de principii europene, dată fiind importanţa necesitării „recuperării sociale” a deţinuţilor, întrucât, prin acordarea unor astfel de drepturi, condamnaţii nu vor mai percepe „atât de diferit” noul mediu în care sunt constrânşi să-şi petreacă o parte din viaţă.

Un obiect de reglementare special a fost subscris în Partea a III-a din „Regulile europene pentru penitenciare” personalului închisorii, care trebuie să asigure o conducere adecvată în desfăşurarea activităţilor proprii. Exigenţele care privesc personalul închisorii se referă la: necesitatea pregătirii persoanelor care ocupă astfel de posturi, adoptarea unor procedee şi stiluri de conducere pozitive, toate având drept finalitate, să inspire încredere deţinuţilor, fiind astfel prevenite sau aplanate conflictele care există sau care pot surveni.

În Partea a IV-a din „Regulile europene pentru penitenciare” sunt vizate, în concret, tratarea obiectivelor şi regimurile din penitenciare, care trebuie să aibă în vedere faptul că separaţiunea trebuie făcută pentru menţinerea disciplinei, fără însă ca prin aceasta să se agraveze situaţia deţinuţilor.

 

Regimurile din penitenciare trebuie organizate şi conduse astfel încât să asigure:

 să asigure condiţiile de viaţă compatibile cu demnitatea umană şi în conformitate cu normele comunităţii;

 să minimalizeze efectele grele ale închisorii şi diferenţele dintre viaţa în închisoare şi viaţa în libertate, care duc la micşorarea respectului faţă de propria persoană şi simţului responsabilităţii personale a deţinuţilor;

 să susţină şi să întărească legăturile cu rudele şi comunitatea exterioară pentru a promova cele mai bune interese ale deţinuţilor şi ale familiilor lor;

 să asigure posibilitatea pentru ca deţinuţii să-şi dezvolte aptitudinile şi deprinderile care să le îmbunătăţească perspectivele unei reintegrări pline de succes după liberare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

REGULILE PENITENCIARE EUROPENE ŞI SPECIFICUL APLICABILITĂŢII ACESTORA ÎN PENITENCIARELE ROMÂNEŞTI

 

- C A P I T O L U L 1 - ASPECTE INTRODUCTIVE

1.1. IMPORTANŢA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE ÎN MATERIE PENITENCIARĂ

1.2 SPECIFICUL APLICĂRII REGULILOR EUROPENE ÎN LEGISLAŢIA INTERNĂ

 

- C A P I T O L U L 2 - PRINCIPIILE FUNDAMENTALE INSTITUITE PRIN REGULILE EUROPENE

2.1. CONTEXTUL ŞI FILOSOFIA REGULILOR PENITENCIARE EUROPENE. PRINCIPIILE DE BAZĂ

2.2. PRINCIPIILE EXECUTĂRII PEDEPSELOR POTRIVIT LEGISLAŢIEI ROMÂNIEI

 

- C A P I T O L U L 3 - REGIMUL PENITENCIAR ÎN VIZIUNEA REGULILOR EUROPENE

3.1. ASPECTE PRELIMINARII

3.2. PRIMIREA ÎN PENITENCIAR. ÎNREGISTRAREA ŞI CAZAREA

3.3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDAMNAŢILOR POTRIVIT REGULILOR EUROPENE ŞI SPECIFICUL LEGISLAŢIEI INTERNE CU PRIVIRE LA DREPTURILE, FACILITĂŢILE ŞI OBLIGAŢIILE DEŢINUŢILOR

1. Informarea deţinuţilor şi plângerile acestora

2. Igiena personală, îmbrăcămintea şi aşternutul

3. Hrana

4. Serviciile medicale

5. Contactul cu lumea exterioară

6. Asistenţa morală şi religioasă

7. Munca 8. Educaţia

 

- C A P I T O L U L 4 - REGULI ADIACENTE PENTRU CATEGORII SPECIALE

4.1. ASPECTE GENERALE

4.2. CATEGORII SPECIALE DE DEŢINUŢI POTRIVIT REGULILOR EUROPENE ŞI APLICABILITATEA ÎN LEGISLAŢIA INTERNĂ

4.2.1. Deţinuţii nejudecaţi

4.2.2. Deţinuţii civili

4.2.3. Deţinuţii nesănătoşi şi anormali mintal

 

- C A P I T O L U L 5 - CONCLUZII

 - B I B L I O G R A F I E - 

BIBLIOGRAFIE
 
 • IOAN CHIŞ, DRAGOŞ RĂZVAN NIŢĂ, “Drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2005.
 • IOAN CHIŞ, DRAGOŞ RĂZVAN NIŢĂ, „Fundamente de drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004.
 • IOAN CHIŞ, “Istoria penitenciarelor - Ieri şi azi”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2003.
 • IOAN CHIŞ, “Reforma penitenciară în România”, Editura Ando Tours, Timişoara, 1997.
 • IOAN CHIŞ, „Istoria penitenciarelor din România”, în Revista de Ştiinţă Penitenciară, nr. 2/1996, Editor Direcţia Generală a Penitenciarelor, Bucureşti, 1996;
 • NICOLAE ANGHEL NICOLAE, „Dreptul executării sancţiunilor penale”, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2002.
 • ION OANCEA, „Drept execuţional penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • PETRACHE ZIDARU, „Drept penitenciar. Tratament penitenciar. Regimul penitenciar. Practica penitenciară”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001;
 • ANA BĂLAN, EMILIAN STĂNIŞOR, ROXANA ELAŞ, “Administraţiile penitenciare europene”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.
 • ANA BĂLAN, EMILIAN STĂNIŞOR, MARINELA MINCĂ, “Penologie”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
 • C. VĂLEANU, “Dreptul la informaţie al deţinuţilor”, în Revista de Drept Penal, Serie Nouă, An 2004, XI/nr. 2.
 • R. VOGELMAN, „Prison Restriction. Prisoniers Rights (Restricţiile în închisoare. Drepturile deţinuţilor)”, în Journal of Criminal Law and Criminology, septembrie 1968
 • OANA-TEODORA BUTOI, TUDOREL BUTOI, „Psihologia judiciară”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2003
 •  I C. ENĂCHESCU, „Tratat de igienă mintală”, Editura Didactică       şi Pedagogică, Bucureşti, Bucureşti, 1996, p. 7.
 • GHEORGHE FLORIAN, Fenomenologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
 • GH. FLORIAN, „Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne”, Editura Oscar Prit, Bucureşti, 1999.
 • F. GHEORGHE, „Psihologia penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • GRAHAM W. GILES, “Administrarea justiţiei în comunitate. Standarde şi reglementări internaţionale”, Editura Expert, Bucureşti, 2001.
 • IOAN VIDA, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999,
 • NICOLAE PURDĂ, „Protecţia drepturilor omului. Mecanisme interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • Regulile Europene pentru Penitenciare, adoptate prin Recomandarea nr. R(87) 3 de Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei la 12 februarie 1987
 • Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile Penitenciare Europene REC(2006)2, adoptată de Comitetul de Miniştri, la data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei de a 952-a reuniuni a Miniştrilor Delegaţi)
 • Legea nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 20 iulie 2006.
 • Hotărârea nr. 1897 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 16 ianuarie 2007
 • Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Regulile penitenciare europene si specificul aplicabilitatii acestora in penitenciarele romanesti
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker