Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Reguli europene pentru inchisori si apararea sanatatii mentale si fizice in mediul carceral roman

Descriere

Principalele probleme privind pedepsirea cu privare de libertate a persoanelor care au încălcat legile şi normele de convieţuire socială sunt legate de instituţiile specializate în această direcţie, precum şi de terapia administrată infractorilor în aceste instituţii. Sub aspect istoric tratamentul aplicat infractorilor a cunoscut o evoluţie ce a mers de la pedepsele corporale spre privarea de libertate. Penitenciarul, ca instituţie de executare a pedepselor, este de dată relativ recentă , avea un caracter administrativ şi un caracter preventiv prin asigurarea izolării infractorului. Principalele funcţii ale închisorii erau considerate a fi intimidarea colectivă, a celor ce ar fi fost tentaţi să comită fapte asemănătoare, neutralizarea infractorului şi ispăşirea morală. Regimurile penitenciare au suferit transformări succesive, fără a se putea delimita, totuşi, etape istorice distincte, deoarece principalele forme mai sunt întâlnite în sistemele represive contemporane. Se disting astfel următoarele tipuri de regimuri penitenciare: regimul de detenţie în comun, care face posibilă organizarea activităţii de muncă şi permite acţiuni educative atât la nivelul grupurilor de cât şi la nivelul indivizilor. Inconvenientele acestui tip de regim constau în aceea că pot apărea „ucenicie a crimei” şi condiţii de perversiuni sexuale; regimul de detenţie celular în care i sunt izolaţi şi ziua şi noaptea. Acest regim, deşi permite o bună supraveghere, are efecte distructive puternice asupra personalităţii lor; begimul de detenţie semicelular, în care i sunt izolaţi doar pe timpul nopţii, ziua ei lucrând în grupuri şi având consemnul să păstreze tăcerea. Încălcarea acestuia atrage aplicarea de pedepse disciplinare foarte severe; regimul progresiv reprezintă o combinaţie a primelor trei şi constă în trecerea progresivă de la detenţia celulară spre acordarea unor libertăţi din ce în ce mai largi, în funcţie de dovezile de îndreptare. Se încearcă astfel readaptarea treptată la viaţa liberă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

„Reguli europene pentru închisori şi apărarea sănătăţii mintale şi fizice în mediul carceral român”

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. Scurt istoric şi reforma sistemului penitenciar din România potrivit regulilor europene

1.1.1. Scurt istoric

1.1.2. Reforma sistemului penitenciar în România potrivit regulilor europene

a) Asimilarea regulilor europene şi punerea lor în practică

b) Asigurarea unor condiţii de viaţă compatibile cu demnitatea umană

c) Asigurarea unui personal profesionist

d) Asigurarea unei transparenţe totale faţă de societatea civilă

1.2. Cadrul normativ instituit la nivel european şi internaţional privind regimul penitenciar şi implementarea reglementărilor în ordinea normativă internă

1.2.1. Reglementări internaţionale şi europene

a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

b) Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului.

c) Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul Deţinuţilor: Rezoluţia 6630 (XXIV) din 31 iulie 1957 de Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite

d) Regulile Europene pentru Penitenciare, adoptate prin Recomandarea nr. R(87) 3 de Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei la 12 februarie 1987 Recomandarea nr. R(82)17 a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre cu privire la deţinerea şi tratamentul deţinuţilor periculoşi

1.2.2. Cadrul normativ intern

a. Constituţia României, revizuită în anul 2003

b. Codul penal

c. Codul de procedură penală

d. Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor

e. Regulamentul pentru executarea pedepsei privative de libertate şi Ordonanţa nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

CAPITOLUL 2: PREOCUPĂRI EUROPENE PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII MINTALE ŞI FIZICE A CONDAMNAŢILOR

2.1. Cadrul instituit prin „Regulile Europene pentru penitenciare”

2.2. „A pune regulile în acţiune” şi ansamblu de principii privind tratamentul penitenciar

2.3. „Ansamblul de Reguli Minimale pentru Tratamentul Deţinuţilor”

2.4. Recomandarea 1235 (din anul 1994) referitoare la psihiatrie şi la drepturile omului în statele membre ale Consiliului Europei

2.5. Recomandarea 1257 (din anul 1995) privind condiţiile de detenţie în statele membre ale Consiliului Europei

 

CAPITOLUL 3: MODIFICĂRI PRIVIND FUNCŢIILE ÎNCHISORII

3.1. Problema standardelor de viaţă în penitenciar şi responsabilitatea managerială

3.2. Principiile sănătăţii organizaţională în instituţiile penitenciare

 

CAPITOLUL 4: REFORMA SISTEMULUI PENITENCIAR ÎN ROMÂNIA

4.1. Principii moderne de detenţie în mediului carceral român

4.2. Măsuri concrete pentru continuarea procesului de reformă şi alinierea practicii penitenciare la standardele europene

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografie

 

1. Constituţia României din anul 2003, forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

2. Regulile Europene pentru Penitenciare, adoptate prin Recomandarea nr. R(87) 3 de Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei la 12 februarie 1987

3. Recomandarea nr. R(82)17 a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre cu privire la deţinerea şi tratamentul deţinuţilor periculoşi;

4. „A pune regulile în acţiune”, editor Penal Reform International, Haga 1995, 5. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

6. Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului.

7. Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul Deţinuţilor - Rezoluţia 6630 (XXIV) din 31 iulie 1957 de Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite.

8. Ordonanţa nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

9. Recomandarea 1235 (din anul 1994) referitoare la psihiatrie şi la drepturile omului în statele membre ale Consiliului Europei

10. Codul penal

11. Codul de procedură penală

12. Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor

13. ANA BĂLAN, EMILIAN STĂNIŞOR, MARINELA MINCĂ, “Penologie”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.

14. ANA BĂLAN, EMILIAN STĂNIŞOR, ROXANA ELAŞ, “Administraţiile penitenciare europene”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.

15. THOMAS BUERGENTHAL, RENATE WEBER, „Dreptul internaţional al drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996

16. OANA-TEODORA BUTOI, TUDOREL BUTOI, „Psihologia judiciară”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2003

17. IOAN CHIŞ, “Reforma penitenciară în România”, Editura Ando Tours, Timişoara, 1997.

18. IOAN CHIŞ, „Istoria penitenciarelor din România”, în Revista de Ştiinţă Penitenciară, nr. 2/1996, Editor Direcţia Generală a Penitenciarelor, Bucureşti, 1996; 1

9. IOAN CHIŞ, DRAGOŞ RĂZVAN NIŢĂ, „Fundamente de drept execuţional penal”, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004.

20. I C. ENĂCHESCU, „Tratat de igienă mintală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Bucureşti, 1996, p. 7.

21. GHEORGHE FLORIAN, „Fenomenologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.

22. GH. FLORIAN, „Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne”, Editura Oscar Prit, Bucureşti, 1999.

23. F. GHEORGHE, „Psihologia penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

24. GRAHAM W. GILES, “Administrarea justiţiei în comunitate. Standarde şi reglementări internaţionale”, Editura Expert, Bucureşti, 2001.

25. ION OANCEA, „Drept execuţional penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

26. DUMITRU MAZILU, „Drepturile Omului: Concept, exigenţe şi realităţi contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Reguli europene pentru inchisori si apararea sanatatii mentale si fizice in mediul carceral roman
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker