Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Libera circulatie a lucratorilor in dreptul comunitar

Descriere

Printre principalele obiective ale integrării europene a fost şi acela de a crea o zona de liberă circulaţie a persoanelor. Prin Tratatul privind crearea Comunităţii Economice Europene din 1957 s-au adoptat prevederile care reglementează această problemă, iar Tratatul de la Maastricht şi celelalte tratate care au urmat au adus noi progrese. În ceea ce priveşte dreptul la libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană acesta cuprinde şi dreptul la rezidenţă într-un alt stat-membru pentru a lucra în acel stat chiar dacă persoana în cauză nu este cetăţeană a statului respectiv.

Prin acest drept se permite unui rezident în Uniune să caute de lucru în alt stat membru, dreptul fiind în acelaşi timp acordat soţilor şi copiilor; în acest fel este considerat ca principalul mecanism în realizarea pieţei interne a Uniunii Europene. Prin Tratatul CE se menţionează că eliminarea obstacolelor din calea libertăţii de circulaţie a persoanelor este un obiectiv de maximă importanţă al Comunităţii. Adoptat în 1986, Actul Unic European a înglobat programul pieţei unice în Tratatul CE, având ca scop asigurarea creării unei pieţe interne în interiorul Comunităţilor Europene.

Astfel au fost incluse dispoziţii distincte privind libera circulaţie a persoanelor, a bunurilor, a capitalului şi a serviciilor; de asemenea s-a prevăzut şi eliminarea frontierelor în zona pieţei interne. În ordine cronologică, urmează Tratatul de la Maastricht, intrat în vigoare în 1993, unde sunt prevăzute pentru prima dată reguli comune pentru o cooperare sistematică între statele-membre în domeniile justiţiei şi afacerilor interne. În partea a VI-a a Tratatului de la Maastricht se cuprind prevederi privind circulaţia persoanelor, politica acordării azilului, poliţia, regulile vamale şi cooperarea judiciară. Prin înscrierea acestor prevederi se constituie cel de-al treilea pilon al Uniunii Europene, iar cooperarea se găsea la nivel interguvernamental. Tratatul de la Amsterdam, care modifică Tratatul Uniunii Europene, Tratatele de înfiinţare a Comunităţilor Europene şi anumite norme conexe din legislaţia secundară au adus mai multe îmbunătăţiri decât toate cele anterioare.

Pe lângă faptul că sunt dezbătute probleme detaliate privind libera circulaţie a persoanelor, a mai fost adăugat un titlu nou, Titlul III, referitor la „Strategii privind vizele, azilul, imigrarea si alte probleme legate de libera circulaţie a persoanelor”, ce are ca scop de „a crea treptat o zona de libertate, securitate şi dreptate” (articolul 73).

Anumite prevederi noi îi cer Consiliului Uniunii să adopte „(a) Într-un interval de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, măsuri menite să asigure libera circulaţie a persoanelor în conformitate cu articolul 7A, dublat prin masuri conexe legate direct de controale la frontierele exterioare, azil şi imigrare… măsuri de prevenire şi de combatere a infracţiunilor în conformitate cu prevederile articolului K.3(e) din Tratatul Uniunii Europene”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR. CONŢINUTUL MATERIAL ŞI INSTITUŢII COMPETENTE

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE

1.2. EXPLICAREA UNOR NOŢIUNI ŞI CONCEPTE UZUALE

 

CAPITOLUL II: LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR – NOŢIUNE, REGLEMENTARE, DOMENIU DE APLICARE

2.1. NOŢIUNE, REGLEMENTARE, APLICABILITATE

2.2. ÎNGRĂDIRI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR. ANGAJAREA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

 

CAPITOLUL III: CONŢINUTUL MATERIAL AL LIBERTĂŢII DE CIRCULAŢIE A PERSOANELOR

3.1. ASPECTE PRELIMINARII PRIVIND CONŢINUTUL MATERIAL AL LIBERTĂŢII DE CIRCULAŢIE A PERSOANELOR

3.2. LIBERUL ACCES LA ANGAJARE ŞI EGALITATEA DE TRATAMENT

3.3. DREPTUL DE INTRARE ŞI REZIDENŢĂ

3.3.1. Dreptul de intrare şi rezidenţă al lucrătorilor. Definirea noţiunii de „lucrător”

3.3.2. Dreptul de rezidenţă al persoanelor care au încetat să exercite o activitate profesională

3.3.3. Dreptul derivat de rezidenţă al familiei lucrătorului

3.3.4. Dreptul de sejur al studenţilor

 

CAPITOLUL IV: INSTITUŢII COMPETENTE ÎN DOMENIUL LIBEREI CIRCULAŢII A PERSOANELOR

4.1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE. PREZENTARE GENERALĂ

4.2. OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL LIBEREI CIRCULAŢII A PERSOANELOR

 

CAPITOLUL V: ROMÂNIA ŞI ACQUISUL COMUNITAR ÎN DOMENIUL LIBEREI CIRCULAŢII A PERSOANELOR

5.1. PREZENTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN DOMENIU.

5.2. STADIUL ACTUAL AL TRANSPUNERII ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN DOMENIU.

 

CAPITOLUL VI: DISPOZIŢIILE CONSTITUŢIEI EUROPENE PRIVIND LIBERTATEA DE CIRCULAŢIE A PERSOANELOR

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie
 
I. Cursuri, tratate, monografii
 
 • Bertrand Commelin, „Europa economică – UEM, Piaţa comună, Politici comune”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Sergiu Deleanu, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Servo-sat, Arad, 2002.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.
 • Octavian Manolache, „Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Roxana Munteanu, Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, „Dreptul social european”, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2004.
 • Camelia Stoica, „Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001.
 • Ovidiu Ţinca, Drept Comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.
 • Ovidiu Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Voiculescu, “Drept comunitar al muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

   

 
II. Reviste de specialitate 
 • Augustin Fuerea, „Ideea Europei statelor unite - Trecut, prezent şi viitor”, Revista Română de Drept Comunitar, nr. 2/2004.
 • Buletinul Informativ al Centrului de Informare Europeană.
 • „Dialog european”, nr. 5/1996.

   

 
III. Legislaţie 
 • Acordul de la Schengen, 1985.
 • Tratatului de la Maastricht, 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam, 1997.
 • Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, 2000.
 • Tratatul de la Nisa (intrat în vigoare în 2003).
 • Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa (semnat în 2004).
 • Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 74/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 21 iulie 2005.
   
IV. Alte surse 
 • www.europa.eu – Site-ul oficial al Uniunii Europene
 • www.europeana.ro – Site independent de revista presei
 • www.infoeuropa.ro – Site-ul Centrului Info-Europa (Reprezentanţa Comisiei Europene în România).
 • www.mie.ro – Site-ul Ministerului Integrării Europene
 • www.mae.ro – Site-ul Ministerului Afacerilor Externe 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Libera circulatie a lucratorilor in dreptul comunitar
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 55
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker