Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul international de asigurare

Descriere

Contractul de asigurare (poliţa de asigurare) este documentul care atestă acordul de voinţă dintre asigurat, care se obligă să plătească o anumită sumă de bani - prima de asigurare, şi asigurător, care, în schimbul primei, se obligă să-l despăgubească pe asigurat pentru daunele pe care le-ar suferi datorită producerii riscurilor asigurate.

Poliţa de asigurare poate fi nominativă sau la ordin, în acest din urmă caz fiind transmisibilă către terţi prin andosare.

Totodată, poliţele de asigurare pot fi: maritime sau fluviale, terestre şi aeriene; casco (pentru mijlocul de transport), cargo (pentru marfă).

Mărfurile care circulă în trafic internaţional sunt supuse unor riscuri legate de operaţiunile de manevrare, depozitare, transbordare, ca şi de cele care ţin de transportul propriu-zis; „riscul mării" (fr. fortune de la mer) desemnează ansamblul evenimentelor care pot surveni pe parcursul transportului (accidente, calamităţi etc.) În plus, pot să se producă riscuri speciale, datorită unor fapte ca greve, revoltă, sabotajul, conflictele armate etc.

În traficul internaţional, marfa circulă pe riscul unuia sau altuia dintre partenerii contractuali - conform INCOTERMS - cel în cauză trebuie sau este obligat să ia măsuri de asigurare.

În timp ce condiţionarea, ambalarea şi marcarea reprezintă măsuri preventive, asigurarea are ca scop obţinerea unei despăgubiri, în cazul pagubelor produse de risc, din partea unui terţ (asigurătorul).

Asigurarea se bazează pe o relaţie contractuală între posesorul bunului în calitate de asigurat şi o companie de asigurări în calitate de asigurător prin care asiguratul transferă anumite riscuri asigurătorului, plătindu-i acestuia o sumă de bani denumită primă de asigurare, urmând ca, în cazul producerii daunelor, asigurătorul să îl despăgubească pe asigurat conform condiţiilor stabilite în contract.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 390.00
Cantitate:

- Contractul internaţional de asigurare -

Planul lucrării

 

Capitolul 1: Consideraţii introductive privind instituţia asigurărilor

1. 1. Definirea conceptului de asigurare

1.1.1. Asigurarea sub aspect economic

1.1.2. Asigurarea sub aspect juridic

1.2. Scurt istoric privind asigurările şi cadrul legal actual

1.3. Principiile asigurărilor

1.4. Clasificarea asigurărilor

 

Capitolul 2: Contractul internaţional de asigurare

2.1. Noţiune contractului internaţional de asigurare

2.2. Caracterele juridice ale contractului internaţional de asigurare

2.3. Conţinutul contractului internaţional de asigurare. Clauze contractuale

2.3.1. Înţelesul unor termeni

2.3.2. Condiţii generale, condiţii speciale şi condiţii particulare în contractul de asigurare

A. Codiţii generale

B. Condiţiile speciale

C. Condiţiile particulare

2.3.3. Clauze în contractul de asigurare

2.4. Legea aplicabilă contractului internaţional de asigurare

2.5. Efectele contractului de asigurare

2.5.1. Obligaţiile asiguratului

2.5.2. Obligaţiile asiguratorului

2.6. Durata contractului de asigurare

2.7. Încetare contractului de asigurare

2.8. Acquisu-ul comunitar în domeniul asigurărilor

 

Capitolul 3: Categorii de contracte internaţionale de asigurare

3.1. Contractul internaţional de asigurare CARGO

3.1.1. Noţiune

3.1.2. Tipuri de poliţe

3.1.3. Condiţii de asigurare

3.2. Contractul internaţional de asigurare a navelor. CASCO

3.2.1. Noţiune

3.2.2. Tipuri de poliţe

3.2.3. Condiţiile de asigurare

3.3. Contractul internaţional de asigurare a autovehiculelor

3.4. Contractul internaţional de asigurare a aeronavelor aviaţiei civile

3.5. Contractul internaţional de asigurare de răspundere civilă

3.6. Contractul internaţional de asigurare a creditelor de export

3.7. Contractul internaţional de asigurare a instalaţiilor şi construcţiilor pentru montaj

 

- CONCLUZII -

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

- Bibliografie -

 

B. Ştefănescu (coordonator), Dreptul comerţului internaţional - documente, Editura Lumina Lex, 2003

J. Drăgan, Dreptul comerţului internaţional, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005

M. E. Minea, Încheierea şi interpretarea contractelor de asigurare, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

A. Severin, Elemente de drept al comerţului internaţional, Ed. Lumina Lex, 2004

D. Sitaru, Dreptul comerţului internaţional (tratat), Editura All Beck, Bucureşti, 2004

A. C. Iliescu, „Contractul de asigurare de bunuri în România”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999

S. Irina, Contractul de asigurare de bunuri, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004

D. Mazilu, Dreptul comerţului internaţional. Tratat, vol. I şi II, Editura Lumina Lex, 2001

I. Stoian, E. Dragne, M. Stoian, Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic, Vol. I, Editura Caraiman, Bucureşti, 2001

I. Stoian, E. Dragne, M. Stoian, Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic, Vol. II, Editura Caraiman, Bucureşti, 2001

O. Căpăţînă, B. Ştefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, Bucureşti, Editura Academiei, 1985

M. Costin, S. Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

V. Voinescu, Consideraţii privind regimul comunitar al asigurărilor, în Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/2005

M. Negruş, Plăţi şi garanţii internaţionale, Ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

I. Cârnu Albu, Asigurarea creditului, Editura Rosseti, Bucureşti, 2002

Al. Deteşan, D. Porojan, „Plăţile, riscurile, eficienţa în contractele comerciale internaţionale” în Relaţii economice internaţionale, Vol. V, Editura Revista economică, Bucureşti, 1980

L. Cistelecan, R. Cistelecan, Asigurări comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mureş, 1997

Al. Puiu, D. Voiculescu, I. Popa, V. Danciu, M. Korka, O. Rujan, L. Comănescu, R. Ijdelea, A. Cîmpeanu, M. Calciu, Conducerea, tehnica şi eficienţa comerţului exterior, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989

L. Cistelecan, R. Cistelecan, Asigurări comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Târgu Mure, 1996

Gh. Bistriceanu, Fl. Bercea, E.I. Macovei, „Dicţionar de asigurări”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991

T. M. Moldovan, Introducere actuarială în asigurările generale, Editura Finnmedia, Bucureşti 1999

Gh. Bistriceanu, N. Adochiţei, E. Negrea, „Finanţele agenţilor economici”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995

Gh. Bistriceanu, F. Bercea, I. Macovei, „Lexicon de protecţie socială. Asigurări şi Reasigurări”, Editura Karat, Bucureşti, 1997

O. Căpăţînă, Consecinţe juridice ale asigurării de răspundere civilă pentru daunele cauzate în străinătate de un autovehicul înmatriculat în România, în Revista română de drept, nr. 10/1973

S. Dugan, „Tehnici de plăţi şi garanţii în afacerile economice internaţionale”, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2003

O. Căpăţînă, S. Zilberstein, „Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat”, în Revista Dreptul, nr. 12/1992

O. Căpăţână, Noul drept internaţional român. Caracteristice generale, în Revista de drept comercial, Anul III, nr. 5/1993, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993

O. Căpăţînă, Caracteristici ale dreptului tranzitor în raporturile de comerţ internaţional, în Revista de Drept Comercial, Anul V, nr. 1/1995, Lumina Lex, Bucureşti, 1995

A.D. Sitaru, Drept internaţional privat. Tratat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001

N. Diaconu, Teoria conflictelor de legi în materie civilă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

O. Manolache, Tratat de drept comunitar, ediţia a V-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

O. Manolache, Dreptul transporturilor, Bucureşti, 2001

O. Căpăţînă, Gh. Stancu, „Dreptul transporturilor. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

L. Barac, „Răspunderea şi sancţiunea juridică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

I. M. Anghel, Fr. Deak, M. Pop, „Răspunderea civilă”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

V. Babiuc, Riscurile contractuale în vânzarea comercială internaţională, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982

Gh. Bătrânca, „Comerţ maritim internaţional”, Editura Arvin Pres, Bucureşti 2004

D. Clocotici, Probleme actuale ale dreptului maritim şi ale transporturilor internaţionale pe apă în actualul context al globalizării, în Revista de drept comercial, nr. 5/1999, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

Gh. Caraiani, C. Alexa, R. Pencea, „Reglementări şi uzanţe în transportul internaţional de mărfuri”, Editura Scrisul Românesc, 1986

B. Ştefănescu (coordonator), „Dreptul comerţului internaţional. Documente”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

M. Voicu, „Receptarea şi aplicarea în dreptul intern a Convenţiilor maritime internaţionale”, în Revista română de Drept maritim nr. 2/2000

O.U.G. nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

Legea nr. 113/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor

Legea nr. 172/2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial Nr. 148 din 10 aprilie 2000

O.U.G. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (a dispus republicarea)

Legea nr. 113/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor

O.U.G. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor (a dispus republicarea)

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1193 din data de 14 decembrie 2004

O.U.G. nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2006

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul international de asigurare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 101
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul international de asigurare

Contractul international de asigurare

Pretul nostru: Lei (Ron) 390.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker