Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Acţiunea revocatorie (pauliană) şi acţiunea oblică

Descriere

Acţiunea revocatorie şi acţiunea oblică reprezintă un subiect ce nu a făcut obiectul unor lucrări de acest gen, deşi, într-un context economic dificil, se nasc situaţii litigioase privind drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului, ceea ce face ca subiectul să fie unul deosebit de actual.
Prin hotărârile judecătoreşti selectate, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială, această culegere prezintă jurisprudenţa relevantă şi recentă a instanţelor judecătoreşti, în special a curţilor de apel şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi unele aspecte de constituţionalitate a textelor legale incidente.

În lucrare sunt analizate aspectele principale legate de acest subiect: calitate procesuală activă şi pasivă, termen de prescripţie, condiţii ce trebuie îndeplinite atât de creditor, cât şi 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 27.00
Cantitate:

 Cuprins

 

Capitolul I. Acţiunea revocatorie  (pauliană) 
1. Noţiune. Condiţii de admisibilitate. Dovada fraudei 
2. Noţiune. Scop. Condiţii. Prezumţia complicităţii. 
Anterioritatea creanţei 
3. Admisibilitate. „Acte viclene”. Convenţia părţilor  
consfinţită printr-o hotărâre judecătorească_
4. Condiţii de admisibilitate. Intenţia de a crea o stare de 
insolvabilitate 
5. Condiţii de admisibilitate. Scop. Readucerea bunului în 
patrimoniul debitorului 
6. Obligaţie alternativă. Obligaţia de a preda bunuri sau  
o sumă de bani reprezentând valoarea acestora.  
Imposibilitatea de executare în natură 
7. Calitate procesuală pasivă. Stabilirea actelor viclene
8. Condiţii. Insolvabilitatea debitorului. Posibilitatea  
revocării declaraţiei debitorului de renunţare la  
succesiune pe calea acţiunii pauliene. Condiţii
9. Partaj judiciar. Posibilitatea atacării pe calea acţiunii 
revocatorii a hotărârii de partaj. Sensul termenului  
de opoziţie din art. 785 C. civ.
10. Distincţie între acţiunea pauliană şi acţiunea în anularea 
transferurilor patrimoniale reglementată de Legea  
nr. 85/2006. Inexistenţa autorităţii lucrului judecat 
11. Bun din patrimoniul personal al administratorului. Natura 
litigiului de revocare a actului fraudulos. Competenţă 
12. Acţiunea pauliană. Opoziţia reglementată de art. 61 alin. (1) 
din Legea nr. 31/1990. Compatibilitate 
13. Acţiune pauliană. Concurenţă cu procedura specială de 
executare silită concursuală în interesul mai multor  
creditori şi în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006
14. Sarcina probei 
15. Condiţii de admisibilitate. Sarcina probei 
16. Condiţii. Mărirea stării de insolvabilitate. Prejudicierea 
creditorului. Sarcina probei 
17. Condiţii. Convenţie încheiată de ambii soţi.  
Anterioritatea creanţei 
18. Condiţii. Creditor viitor. Subsidiaritatea acţiunii  
revocatorii faţă executarea silită. Prescripţia dreptului  
material la acţiune 
19. Condiţii. Insolvabilitatea debitorului. Mod de stabilire. 
Necesitatea efectuării unei expertize contabile
20. Condiţii. Frauda debitorului. Partaj. Dreptul la opoziţie al 
creditorilor coindivizarilor
21. Condiţii. Partaj. Înstrăinarea bunului supus partajului,  
în timpul judecării cererii de împărţeală
22. Condiţii. Posibilitatea creditorului de a cere 
anularea/revocarea declaraţiei debitorului său de  
renunţare la o succesiune şi de a accepta succesiunea în 
limitele creanţei sale. Proba insolvabilităţii 
23. Condiţii. Împrumut încheiat formal pentru achitarea altor 
debite. Executarea silită a obligaţiilor din contractul de 
împrumut cu garanţie imobiliară şi mobiliară şi  
adjudecarea tuturor activelor aparţinând debitoarei
24. Condiţii. Frauda terţului. Înstrăinarea bunului de către  
terţ unei alte persoane. Admisibilitatea acţiunii
25. Condiţii de admisibilitate. Anterioritatea creanţei.  
Necesitatea existenţei unui titlu executoriu. Act de  
donaţie în timpul partajului 
26. Condiţii. Îndeplinirea lor cumulativă. Inexistenţa 
insolvabilităţii
27. Condiţia anteriorităţii creanţei
28. Condiţii. Insuficienţa existenţei unei creanţe. Proba 
prejudiciului actual sau a riscului unei insolvabilităţi  
viitoare
29. Condiţii. Actul atacat să fi creat creditorului un  
prejudiciu_
30. Condiţii. Existenţa unei creanţe. Prejudiciul cauzat 
creditorului
31. Condiţii. Dovada anteriorităţii creanţei. Creditor viitor.  
Fraudă 
32. Condiţii de admisibilitate. Complicitate la fraudă. Preţ
nesincer. Renunţare la verificarea sarcinilor
33. Condiţiile exercitării acţiunii. Prejudiciu. Insolvabilitatea 
debitorului. Conivenţă frauduloasă
34. Contract de vânzare-cumpărare. Preţ neserios.  
Complicitatea terţului. Mandat tacit reciproc 
35. Condiţii. Noţiunea de fraudă 
36. Condiţii. Complicitatea la fraudă a terţului dobânditor. 
Existenţa fraudei 
37. Condiţia fraudei 
38. Condiţii de admisibilitate. Fraudarea creditorului.  
Cunoaşterea de către debitor a rezultatului păgubitor al  
actului faţă de creditor. Complicitatea la fraudă 
39. Condiţii. Crearea sau mărirea stării de insolvabilitate.  
Frauda. Drept de preempţiune. Nulitate act  
40. Condiţii de admisibilitate. Prejudiciu. Existenţa în  
patrimoniul debitorului vânzător şi a altor bunuri a căror 
valoare depăşeşte cu mult valoarea creanţei 
41. Condiţii. Garantarea dreptului de proprietate. Imobil 
ipotecat în favoarea unei bănci. Bun în devălmăşie
42. Condiţii. Bun atribuit în urma partajului. Vânzarea lucrului 
altuia. Dreptul de gaj general al creditorilor
43. Efectele admiterii acţiunii. Inopozabilitatea faţă de  
creditor a actelor încheiate de către debitor 
44. Efectele hotărârii. Ridicarea sechestrului asigurător 
45. Efecte relative ale admiterii acţiunii. Valabilitatea  
actului atacat 
46. Efectele admiterii acţiunii. Posibilitatea urmăririi  
bunului de căte creditor 
47. Excepţie de neconstituţionalitate respinsă. Art. 975  
C. civ.
Capitolul al II-lea. Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie) 
48. Noţiune 
49. Inadmisibilitatea acţiunii. Sume depuse la CEC,  
preluate în baza Decretului nr. 376/1948
50. Rolul acţiunii. Executarea în natură a obligaţiilor
51. Condiţii. Calitate procesuală activă şi pasivă
52. Condiţii legale de exercitare. Calitate procesuală  
activă 
53. Calitate procesuală activă
54. Calitate procesuală activă. Interes. Succesiune  
55. Calitate procesuală activă. Interes legitim 
56. Posibilitatea urmăririi unui bun ce nu exista în patrimoniul 
debitorului în momentul naşterii creanţei 
57. Partaj bunuri comune solicitat de creditorul unuia dintre 
coproprietari. Admisibilitate. Legalitatea actului de  
vânzare-cumpărare a bunului supus partajului.  
Limitele învestirii
58. Condiţii de exercitare. Nulitate relativă. Prescripţie  
extinctivă 
59. Condiţii de exercitare
60. Sistare indiviziune. Îndestularea creditorilor personali 
61. Efectul acţiunii asupra celorlalţi creditori chirografari 
Index
Titlul cartii: Acţiunea revocatorie (pauliană) şi acţiunea oblică
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Octombrie 2010
Numar de pagini: 272
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker