Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Ascultarea persoanei vatamate

Descriere

Deşi victimei i s-a acordat mai puţină atenţie din partea legiuitorului, analiza şi cunoaşterea locului şi rolului pe care acesta îl ocupă atât în activitatea infracţională cât şi în cea judiciară (depistarea şi sancţionarea infractorului) contribuie, pe de o parte, la formarea unor recomandări pentru conduita preventivă şi autoprotectivă în raport cu pericolul victimizării şi, pe de altă parte, la o mai rapidă şi mai corectă aplicare a legii în cazul săvârşirii infracţiunilor. Prin victimă „înţelegem orice persoană umană care suferă direct sau indirect consecinţele fizice, materiale sau morale ale unei acţiuni sau inacţiuni criminale”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

ASCULTAREA PERSOANEI VĂTĂMATE

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE

SECTIUNEA I: VICTIMA INFRACTIUNII – SCURTE CONSIDERATII CRIMINOLOGICE SI DE PSIHO-SOCIOLOGIE JURIDICA

SECTIUNEA A II-A: SCURTE CONSIDERATII PRIVIND PARTEA VATAMATA, PARTEA CIVILA SI PARTEA RESPONSABILA CIVILMENTE

§ 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTEA VATAMATA

§ 2. PARTEA CIVILA ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL

§ 3. INTRODUCEREA ÎN PROCESUL PENAL A PERSOANEI RESPONSABILA CIVILMENTE

 

CAPITOLUL II: PARTICULARITATI PRIVIND PSIHOLOGIA PARTII VATAMATE SI FORMAREA DECLARATIILOR

SECTIUNEA I: PARTICULARITATI SI CATEGORII DE RECEPTIE SENZORIALA ALE PARTII VATAMATE

§ 1. SENZATIA

§ 2. PERCEPTIA

§ 3. LEGITATILE GENERALE ALE SENZORIALITATII

§ 4. FACTORII DE DISTORSIUNE AI RECEPTIEI PARTII VATAMATE

SECTIUNEA A II-A: CARACTERISTICI CU PRIVIRE LA FORMAREA DECLARATIILOR PARTII VATAMATE

§ 1. PRELUCRAREA (DECODAREA) INFORMATIILOR

§ 2. STOCAREA MEMORIALA A FAPTELOR

§ 3. REACTIVAREA MEMORIALA

 

CAPITOLUL III: PREGATIREA ÎN VEDEREA ASCULTARII PARTII VATAMATE

SECTIUNEA I: STUDIEREA MATERIALELOR CAUZEI

SECTIUNEA A II-A: CUNOASTEREA PARTILOR CE URMEAZA A FI ASCULTATE

SECTIUNEA A III-A: ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ASCULTARE

§ 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ASCULTARE

§ 2. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ASCULTARE ÎN CAZUL UNOR INFRACTIUNI

SECTIUNEA A IV-A: ALTE ACTIVITATI PREGATITOARE

 

CAPITOLUL IV: ELEMENTE TACTICE FOLOSITE ÎN ASCULTAREA PARTII VATAMATE

SECTIUNEA I: VERIFICAREA IDENTITATII SI ASCULTAREA RASPUNSURILOR ÎN PRIVINTA DATELOR PERSONALE

SECTIUNEA A II-A: TACTICA AUDIERII ÎN FAZA RELATARII LIBERE SAU SPONTANE

SECTIUNEA A III-A: TACTICA AUDIERII ÎN FAZA RELATARII DIRIJATE

§ 1. CATEGORIILE DE DENATURARI ALE DECLARATIILOR PERSOANEI VATAMATE

§ 2. CATEGORII DE ÎNTREBARI CE SE POT ADRESA PERSOANEI VATAMATE

§ 3. REGULI TACTICE ALE ADRESARII ÎNTREBARILOR

§ 4. CONDUITA TACTICA ÎN VEDEREA ASCULTARII RASPUNSURILOR DATE DE PERSOANA VATAMATA

SECTIUNEA A IV-A: CONSEMNAREA DECLARATIILOR PARTII VATAMATE

§ 1. CONSEMNAREA DECLARATIEI ÎN PROCESUL-VERBAL

§ 2. FIXAREA DECLARATIILOR PRIN PROCEDEE TEHNICE CRIMINALISTICE

SECTIUNEA A V-A: VERIFICAREA SI APRECIEREA DECLARATIILOR PARTII VATAMATE

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucuresti, 2001.
- Vasile Berchesan, C-tin Aioanitoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu, C-tin Platea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat
de tactica criminalistica", Acad. de Politie, Min. de Interne, Ed. Carpati, Craiova, 1992.
- Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, "Probele si mijloacele de proba", Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1994.
- Vasile Berchesan, „Cercetarea penala (Criminalistica – teorie si practica). Îndrumar complet de cercetare penala”, Editura
ICAR, Bucuresti, 2002.
- Tiberiu Bogdan, Ilie Stanculescu, „Psihologia copilului si psihologia pedagogica”, Editura Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1971.
- Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciara”, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1973.
- Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Dragan-Cornianu, “Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ed. Min. de
Interne, Bucuresti, 1983.
- Valeriu Bogdanescu, s.a. "Probleme de drept din deciziile curtii Supreme de Justitie (1990-1992)", Ed. Orizonturi,
Bucuresti, 1995.
- Aurel Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal", Editura Junimea, Iasi 1979.
- Aurel Ciopraga, "Criminalistica tactica", Univ. Al. I. Cuza, Iasi, 1986.
- Aurel Ciopraga, "Criminalistica. Tratat de tactica”, Editura Gama, Iasi, 1996.
- Nicolae Dan, “Particularitatile perceperii relatiilor spatiale si tactica audierii martorilor”, în Rev. "Probleme de medicina
judiciara si de criminalistica", Ed. Medicala, Buc. 1965.
- Nicolae Dan, “Rolul senzatiilor si perceptiilor în procesul formarii declaratiilor martorilor si informatorilor”, Revista
"Probleme de Medicina Judiciara si de Criminalistica", 1965.
- Nicolae Dan, I. Anghelescu, M. Constantinescu, I. Grigorescu, Dumitru Sandu, "Dictionar de criminalistica".
- Stefan Danes, “Repertoriu de practica judiciara în materie penala”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1989.
- Vintila Dongoroz, “Curs de procedura penala”, Bucuresti, editia a II-a, 1942.
- Vintila Dongoroz s. a. "Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român", vol. I, p. 205, Editura Academiei,
Bucuresti, 1974.
- Gh. Elian, Persoana vatamata în procesul penal, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961.
- Avram Filias, "Infractiuni contra justitiei", Editura Academiei, Bucuresti, 1985.
- Georgeta Gheorghe, Calitatea de parte civila în procesul penal cu privire speciala la cauzele în care paguba a fost
produsa avutului obstesc, R.R.D., nr. 2/1985.
- Doina Gomian, “Introducere în Conventia Europeana a Drepturilor Omului”, Bucuresti, 1993.
- Emilia Y. Lopez, „Manual de psychologie juridique”, Presses Univgersitaires de France, Paris, 1959.
- Emil Mihuleac, "Sistemul probator în procesul civil", Ed. Academiei Române, 1970.
- Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, "Psihologia judiciara", Ed. Sansa, Buc., 1992.
- Ion Mircea, "Criminalistica", Ed. Didactica si Pedagogica, Buc. 1979.
- Ion Mircea, "Criminalistica", Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
- Ion Neagu, “Drept procesual penal”, Editura Academiei, Bucuresti, 1988, p. 271.
- Gh. Pasescu, „Interpretarea criminalistica a urmelor la locul faptei”, Editura National, Bucuresti, 2000.
- Jean Piaget, "Psihologie si pedagogie", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
- Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generala", vol. III, Tipografia Nationala Cluj, 1947.
- Al. Rosca, V. Chircev, "Psihologia copilului", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1958.
- Emilian Stancu, “Criminalistica", Vol. I si II, Ed. Actami, Bucuresti, 1999.
- I. Stoenescu si Savelly Zilberstein, "Drept procesual civil, Teoria generala", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
- M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Ed. de Stat, 1950.
- Camil Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
- Gr. Theodoru si L. Moldovan, "Drept procesual penal", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
- Maria Voinea, Florin Dumitrescu, Psiho-sociologie judiciara, Editura Sylvi, Bucuresti, 1999.
- Nicolae Volonciu, “Drept procesual penal”, T.U.B., Bucuresti, 1995.
- Nicolae Volonciu, "Tratat de procedura penala”, partea generala", vol. I. Editura Paideia, Bucuresti, 1995.
- Codul penal român
- Codul de procedura penala român
 

 

- I N T E R N E T -


- Site-ul Oficial al Ministerului de Justitie – Baza de date legislativa SUPERLEX
- www.avocat.ro
- www.actele.ro
- http://psihomagazin.ebony.ro
- http://mapage.noos.fr/institut-victimologie - Institutul francez de victimologifie. Centrul psihoterapeutic pentru victime

 

Titlul lucrarii: Ascultarea persoanei vatamate
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 97
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Ascultarea persoanei vatamate

Ascultarea persoanei vatamate

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker