Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

Descriere

Această monografie prezintă o temă neabordată până în prezent printr-o lucrare ştiinţifică specială, dezbătută doar prin unele analize de sinteză în tratate, sau punctual, în diverse articole publicate în reviste de specialitate, care nu ating decât aspecte restrânse ale acestui subiect.

Autoarea realizează o analiză strictă a cauzelor de dizolvare a societăţilor comerciale şi, respectiv, a problemelor legate de lichidarea acestora, dar abordează şi aspecte aparţinând unor ramuri tangente, precum dreptul procesual civil.
Cartea de faţă are o valoare teoretică intrinsecă dată de cercetarea sistematică a izvoarelor dreptului românesc şi străin în domeniul supus analizei, dar şi o valoare aplicativă pentru juriştii români interesaţi în studierea problematicii variate a temei.
La elaborarea acestei lucrări a fost avută în vedere legislaţia publicată până la data de 26 mai 2008, inclusiv Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, publicată în M. Of. nr. 333 din 30 aprilie 2008.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 30.00
Cantitate:

 Cuprins

Cuvânt înainte

Argument

Capitolul I Noţiuni introductive

Secţiunea 1. Rolul societăţilor comerciale în activitatea comercială

§1. Caracterizare generală

§2. Scurt istoric al societăţilor comerciale

§3. Reglementarea legală a societăţilor comerciale în România

Secţiunea 2. Noţiunea şi natura juridică a societăţii comerciale

Secţiunea 3. Personalitatea juridică a societăţii comerciale şi consecinţele ei

§1. Noţiuni introductive

§2. Elementele definitorii ale personalităţii juridice

a societăţii comerciale

Secţiunea 4. Formele societăţilor comerciale

Secţiunea 5. Elementele specifice ale contractului de societate

§1. Aporturile asociaţilor

§2. Intenţia de a exercita în comun o activitate comercială

§3. Împărţirea profitului

Capitolul al II-lea Principii generale privind constituirea

şi funcţionarea societăţilor comerciale

Secţiunea 1. Constituirea societăţilor comerciale

§1. Consideraţii generale

§2. Noţiunea şi natura juridică a contractului de societate

§3. Condiţiile de fond ale contractului de societate

§4. Condiţiile de formă ale contractului de societate

§5. Fondatorii societăţii comerciale

§6. Conţinutul contractului de societate

§7. Statutul societăţii

§8. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării societăţii comerciale

§9. Încălcarea cerintelor legale de constituire a societăţii comerciale. Consecinţe.

§10. Înfiinţarea sucursalelor şi a filialelor

Secţiunea 2. Funcţionarea societăţilor comerciale

§1. Adunarea generală

§2. Administratorii

§3. Organele de control asupra gestiunii societăţii comerciale

Capitolul al III-lea Dizolvarea societăţilor comerciale

Secţiunea 1. Noţiune. Caracteristici

Secţiunea 2. Cauzele generale de dizolvare

§1. Cauze de dizolvare tradiţionale

§2. Cauze de dizolvare-sancţiune aplicabile tuturor societăţilor comerciale

Secţiunea 3. Cauze speciale de dizolvare a societăţii comerciale

§1. Cauze speciale de dizolvare a societăţii pe acţiuni

§2. Cauze speciale de dizolvare a societăţii în comandită pe acţiuni

§3. Cauze speciale de dizolvare a societăţii în nume colectiv

§4. Cauze speciale de dizolvare a societăţii în comandită simplă

§5. Cauze speciale de dizolvare a societăţii cu răspundere limitată

Secţiunea 4. Căile dizolvării societăţilor comerciale

§1. Dizolvarea de drept

§2. Dizolvarea voluntară

§3. Dizolvarea judiciară

Secţiunea 5. Aspecte procedurale comune cazurilor de dizolvare judiciară

Secţiunea 6. Efectele dizolvării

Capitolul al IV-lea Lichidarea societăţilor comerciale

Secţiunea 1. Noţiunea de lichidare a societăţii comerciale. Caracteristici

Secţiunea 2. Principiile generale ale lichidării societăţii comerciale

Secţiunea 3. Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţii comerciale

Secţiunea 4. Statutul lichidatorilor

§1. Calitatea de lichidator

§2. Numirea lichidatorilor

§3. Natura juridică a funcţiei lichidatorilor

§4. Puterile lichidatorilor

§5. Răspunderea lichidatorilor

Secţiunea 5. Procedura lichidării societăţii comerciale

§1. Lichidarea activului şi pasivului

§2. Repartizarea activului net între asociaţi

§3. Închiderea lichidării

§4. Particularităţi ale lichidării în raport de forma juridică a societăţii comerciale

Secţiunea 6. Lichidarea în cadrul procedurii falimentului

§1. Introducere

§2. Consideraţii generale despre procedura colectivă în dreptul francez

§3. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Elemente de noutate şi progres legislativ

§4. Statutul practicienilor în insolvenţă

§5. Particularităţi privind lichidarea în cadrul procedurii falimentului

Capitolul al V-lea Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Bibliografie

Index

Titlul cartii: Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Iunie 2008
Numar de pagini: 376
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker