Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile omului in Europa si Uniunea Europeana

Descriere

Problematica drepturilor omului constituie o problemă de fond cu care, pe plan european, se confruntă foarte multe organizaţii, cele mai importante fiind, până în prezent Consiliul Europei şi OSCE, în ajutorul cărora vine se pare puternic, Uniunea Europeană.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

DREPTURILE OMULUI IN EUROPA SI UNIUNEA EUROPEANA

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA DREPTURILOR OMULUI

    § 1. Originile procesului de afirmare şi cristalizare a drepturilor omului

    § 2. Istoria drepturilor omului în documente şi declaraţii

SECŢIUNEA A II-A: ASPECTE DE ORDIN CONCEPTUAL. ELIMINAREA UNOR EVENTUALE CONFUZII

    § 1. Consiliul Europei, Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene

          A. Consiliul Europei

          B. Consiliul European

          C. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri)

    § 2. Comisia Europeană şi Comisia Europeană a Drepturilor Omului

          A. Comisia Europeană

          B. Comisia Europeană a Drepturilor Omului

    § 3. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului

          A. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

          B. Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

CAPITOLUL II: CADRUL INSTITUŢIONAL AL CONSILIULUI EUROPEI PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI

SECŢIUNEA I: CONSILIUL EUROPEI - APARIŢIE, EVOLUŢIE, ACTIVITĂŢI

SECŢIUNEA A II-A: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIUL EUROPEI

    § 1. Comitetul Miniştrilor

    § 2. Adunarea Parlamentară

    § 3. Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale ale Europei

    § 4. Secretariatul general

SECŢIUNEA A III-A: MECANISMUL INSTITUŢIONAL DE APLICARE A CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

    § 1. Comisia Europeană a Drepturilor Omului

    § 2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului

    § 3. Reforma sistemului instituţional de control – Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului

 

CAPITOLUL III: DREPTURILE OMULUI ÎN ACTE ŞI DOCUMENTE ADOPTATE ÎN CADRUL CONSILIULUI EUROPEI

SECŢIUNEA I: PREZENTARE DE ANSAMBLU ASUPRA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI EUROPEI DE LA CONSTITUIRE PÂNĂ ÎN PREZENT

SECŢIUNEA A II-A: CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIUNEA A III-A: CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A IV-A: DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE GARANTATE

    § 1. Dreptul la viaţă

    § 2. Interzicerea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante

    § 3. Dreptul la libertate şi la siguranţa persoanei

    § 4. Dreptul la un proces echitabil

    § 5. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei

    § 6. Libertatea de exprimare, de opinie, de conştiinţă şi de religie

    § 7. Libertatea de întrunire paşnică şi libertatea de asociere

    § 8. Protecţia locului de muncă

    § 9. Dreptul întregii populaţii la protecţie socială

    § 10. Dreptul la instruire

    § 11. Dreptul la respectarea bunurilor proprii

    § 12. Dreptul la alegeri libere

    § 13. Interzicerea discriminării

    § 14. Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale

    § 15. Egalitatea în drepturi a femeii şi a bărbatului

SECŢIUNEA A V-A: CONSILIUL EUROPEI ŞI ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE (ONG)

 

CAPITOLUL IV: ORGANIZAŢIA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN EUROPA

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERICE PRIVIND O.S.C.E.

SECŢIUNEA A II-A: EVOLUŢIA ISTORICĂ A O.S.C.E. ŞI CONCRETIZAREA ACTIVITĂŢII SALE

SECŢIUNEA A III-A: DOCUMENTE ALE O.S.C.E. CU IMPACT ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI

    § 1. Actul Final de la Helsinki

    § 2. Reuniunile şi documentele ulterioare adoptării Actului Final de la Helsinki

SECŢIUNEA A IV-A: RELAŢIILE ROMÂNIEI CU O.S.C.E.

 

CAPITOLUL V: GARANTAREA DREPTURILOR OMULUI – UN NOU DREPT PUBLIC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: TRATATELE UNIUNII EUROPENE ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI

SECŢIUNEA A II-A: IMPLICAŢIILE INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE ÎN APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI

    § 1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Uniunea Europeană – încorporarea prin absorbţie

    § 2. Dreptul de petiţionare şi „instituţia Mediatorului european”

SECŢIUNEA A III-A: IMPACTUL CREĂRII PIEŢEI COMUNE ÎN MATERIA DREPTURILOR OMULUI. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR

SECŢIUNEA A IV-A: CĂTRE CONCEPTE MAI LARGI: „CETĂŢENIA UNIONALĂ”

SECŢIUNEA A V-A: SUMMIT-UL DE LA NICE ŞI CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE – UN NOU PAS PENTRU IDENTI-TATEA UNIUNII

    § 1. Necesitatea apariţiei unei reglementări comunitare privind drepturile omului

    § 2. Summit-ul de la Nisa din decembrie 2000 şi principalele rezultate vizând problematica drepturilor omului

          A. Febra conjuncturală a Reuniunii de la Nisa

          B. Proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană

          C. De la Lisabona, la Nisa: Agenda Socială Europeană

    § 3. Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului în Uniunea Europeană

SECŢIUNEA A V-A: „CONSTITUŢIA EUROPEANĂ” – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE

 

CAPITOLUL VI: IMPACTUL REGLEMENTĂRILOR EUROPENE ÎN MATERIA DREPTURILOR OMULUI ASUPRA DREPTULUI INTERN

SECŢIUNEA I: CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI INFLUENŢA ACESTEIA ASUPRA DREPTULUI INTERN

SECŢIUNEA A II-A: CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI INFLUENŢA ACESTEIA ASUPRA LEGISLAŢIEI ROMÂNE

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE


CUPRINS

B I B L I O G R A F I E


 

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

A. LITERATURĂ ROMÂNĂ.

- P. Bărbulescu, I. Cloşcă, N. Ecobescu, N. Fotino, D. C. Giurescu, E. Glaser, G. Macovescu, R. Neagu, T. Silea, „Dicţionar diplomatic”, Editura Politică, Bucureşti, 1979.

- Maria Bârsan, „Integrarea economică europeană”, Vol. I, Editura Carpatica, Cluj- Napoca, 1995.

- Barbu B. Berceanu, „Cetăţenia – Monografie juridică”, Editura ALL Back, Bucureşti, 1999.

- Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Contemporan”, R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.

- Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996.

- Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, „Tratat de drepturile omului”, Editura Europa Nova, 1995.

- M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, E. Vasilescu, I. Vida, „Constituţia României – comentată şi adnotată”, Bucureşti, 1992.

- Florian Coman, Nicolae Purdă, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Era, 1999.

- Ion Diaconu, „Minorităţile – identitate, egalitate”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1998.

- Ion Diaconu, „Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan – Manual”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Tudor Drăganu, „Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercursiunile lor în dreptul internaţional public”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

- Victor Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.

- Victor Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

- Mircea Duţu, „Dreptul internaţional şi comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1995.

- Ionel Fecioru, „Libertatea de circulaţie între deziderat şi realitate”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000.

- Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

- Augustin Fuerea, „Introducere în problematica dreptului internaţional al drepturilor omului”, Editura Era, Bucureşti, 2000.

- Grigore Geamănu, „Drept Internaţional Contemporan”, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

- Ioan Hurdubaie, „Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei”, Editura Universal Pan, Bucureşti, 1999.

- Ion Jinga, „Uniunea Europeană – realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

- Corina Leicu, Ioan Leicu, „Instituţiile comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Justiţia comunitară”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.

- Viorel Marcu, „Drept Instituţional Comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Dumitru Mazilu, „Drepturile Omului – Concept, exigenţe şi realităţi contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional. Introducere în Dreptul Internaţional Public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.

- Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, Economia Integrării Europene, Editura ASE, Bucureşti, 2001.

- Irina Moroianu Zlătescu, Rodica Şerbănescu (coord.), „Drepturile femeii – egalitate şi parteneriat”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997.

- Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.

- I. Moroianu Zlătescu, I. Stoica, „Carta Socială Europeană”, IRDO, Bucureşti, 1998.

- Roxana Munteanu, Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

- Adrian Năstase, „Drepturile omului, religie a sfârşitului de secol”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1992.

- Adrian Năstase, „România şi Noua Arhitectură Mondială”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.

- Andrei Popescu, „Dreptul Internaţional al Muncii”, Holding Reporter, Bucureşti, 1998.

- Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă „Şansa SRL”, Bucureşti, 1997.

- Ovidiu Predescu, „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Implicaţii ei asupra dreptului penal român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

- Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Nicolae Purdă, „Protecţia Drepturilor Omului – Mecanisme interne şi internaţionale” , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Nicolae Sută, „Integrarea Economică Europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Ovidiu Ţinca, Drept Comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.

- Ioan Vida, “Drepturile Omului în Reglementări Inernaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Marin Voicu, „Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, Editura Juridică, Bucureşti, 2001.

 

B. LITERATURĂ STRĂINĂ.

- Aristotel, „Politica”, Editura Naţională, Bucureşti, 1924.

- Mario d’Adio, „Passato, presente e futuro del diritti dell’ uomo”, Fondazione Europea Drăgan, Euroma, Editrice Universitaria di Roma, 1993.

- Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Ed. Dalloz, 1991.

- M.I.J. Chevalier, „Cours d’histoire des Idées Politiques”, Paris, 1957.

- Gerard Cohen Jonathan, „Droit de l’homme en France”, Ed. Nagel, Strasbourg, 1985.

- Francis Delperée, „Le mediateur”, Editura Bruylant, Bruxelles, 1995.

- Hugo Grotius, „Despre dreptul războiului şi al păcii”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.

- Georgio del Vechio, „Diritto naturale e unità europea, Roma, 1959.

- Giorgio Del Vecchio, „La Declaration des droits de l’Homme et du citoyen dans la révolution française”, Ed. Negard, Deuxiéme édition, 1979.

- Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

 

II. STUDII, ARTICOLE ŞI ALTE PUBLICAŢII

- George Antoniu, „Implicaţii asupra legii penale române a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”, în revista „Studii de drept românesc” nr. 4/1992.

- Corneliu Bîrsan, „Comisia Europeană a Drepturilor Omului”, în „Lumea în care trăim”, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1998.

- Corneliu Bîrsan, „Comisia Europeană a Drepturilor Omului – locul şi rolul ei în cadrul protecţiei internaţionale a drepturilor omului”, în „Revista Română de Drept Umanitar”, nr. 1/1998.

- Corneliu Bîrsan, „Noul sistem european de protecţie a drepturilor omului”, în „Revista Română de Drept Umanitar”, nr. 1/1998.

- F. Caporti, „Study on the Rights of Person belonging to Ethnic, Religions and Linguistic Minorities”, United Nations, New York, 1991.

- Marc-André Eissen, „Statutul Convenţiei şi dreptul penal”, publicat în „Droit de l’home en France”, Ed. Nagel, Strasbourg, 1985.

- William Jefferson Clinton, „Mesaj privind Starea Lumii”, Davos, ianuarie 2000.

- Conference of the reepresentatives of the Governments of the Member States, Bruxelles, 22 decembrie 2000, Doc. SN/533/1/00, Treaty of Nice, Provisional text aproved by the Interngovernmental Conference on institutional reform – www.adobe.com

- „Le Conseil de l’Europe – Activités et réalisations”, Strasbourg, 1998.

- Conseil de l’Europe, „Consiliul Europei şi Protecţia Drepturilor Omului”, Strasbourg, 1991.

- Victor Duculescu, „Tratatul de la Nisa şi reforma instituţională a Uniunii Europene ”, în Revista de Drept Comercial nr. 3/2001.

- H. H. Jescheck, En hommage à Jean Constant, Liege, 1971.

- Lionel Jospin: „Opinii privind viitorul Uniunii Europene extinse” - Extrase din discursul premierului francez, Lionel Jospin, difuzat de site-ul MAE din Franţa, la 28 mai 2001 - http://euroinfo.cdimm.org/Nisa.html.

- Zidan Meriboute, „Drepturile omului şi dreptul umanitar în abordarea islamică”, în „Revista Română de Drept Umanitar”, Nr. 1/1994.

- Rigoberta Munchu, „O problemă de identitate”, în, „Revista Română de Drept Umanitar”, Nr. 2/1993.

- A. Popescu, Gh. Brehoi, „Consiliul Europei – Un Consiliu pentru întreaga Europă?”, în „Mărturii despre azi” nr. 27, Bucureşti, 1992.

- A. Popescu, Gh. Brehoi, „Influenţa convenţiilor şi acordurilor elaborate în cadrul Consiliului Europei asupra legislaţiei muncii şi protecţiei sociale”, în „Dreptul” nr. 3/1993.

- Luzius Wildhaber, „Reflecţii asupra primului an de funcţiune a noii Curţi Europene a Drepturilor Omului”, în „Milenium Lectures”, Ed. Basil S. Markesinis, Hast Publiching, Oxford-Postland Ore, 2000.

- „Women 2000 – An investigation into the Status of Women’s Rights in Central and South-Eastern Europe and the Newly Independent States”, International Helsinki Federation for Human Rights (IHF).

- „Un concept românesc al Europei Federale III” – studiu realizat de Preşedintele Adunării Parlamentare a OSCE Adrian Severin şi cunoscutul politolog Gabriel Andreescu, recompensat recent cu premiul I de către Open Society Foundation – în
Ziarul „Ziua” din 7 iunie 2001.

- „Programul de guvernare pe perioada 2001-2004”, Capitolul XII: „Pregătirea României pentru Aderarea la Uniunea Europeană”.

- „Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului – Culegere selectivă”, Editura Polirom, Bucureşti, 2000.

 

III. ACTE ŞI DOCUMENTE

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948.

- Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966.

- Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966.

- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la Roma, la 4 noiembrie 1950.

- Actul Final de la Helsinki, al CSCE, semnat la 1 august 1975.

- Carta Fundamentală a Drepturilor Omului în Uniunea Europeană, dec. 2000.

- Statutul Consiliului Europei a fost adoptat la Londra la 5 mai 1949.

- Tratatul de la Paris din 1951, instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

- Tratatul de la Roma din 1957, instituind Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA).

- Actul Unic European din 1987.

- Tratatului de la Maastricht din 1993, asupra Uniunii Europene.

- Tratatul de la Amsterdam din 1997.

- Tratatul de la Nisa din 2000.

- Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, publicat în, „Buletinul Oficial” nr. 146/1974.

- Decretul-lege din 26 dec. 1989, publicat în M. Of. nr. 7/30 decembrie 1989.

- Decretul-lege nr. 7 din 31 dec. 1989, publicat în M. Of. nr. 9/31 dec. 1989.

- Decretul-lege nr. 8/31 decembrie 1989, publicat în M. Of. nr. 9/31 decembrie 1989.

- Decretul-lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990, publicat în M. Of. nr. 4 din 8 ianuarie 1990.

- Decretul-lege nr. 10 din 8 ianuarie 1990, publicat în M. Of. nr. 6 din 10 ianuarie 1990.

- Hotărârea Guvernului nr. 518 din 12 mai 1990, publicată în M. Of. nr. 70/15 mai 1990.

- Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990, publicat în M. Of. nr. 35 din 18 martie 1990.

- Legea nr. 20 din 9 octombrie 1990, publicată în M. Of. nr. 112 din 10 octombrie 1990.

- Legea nr. 32 din 16 noiembrie 1990, publicată în M. Of. nr. 128 din 17 noiembrie 1990.

- Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994.

- Legea nr. 79 din 6 iunie 1995, publicată în M. Of. nr. 147/1995.

 

IV. INTERNET WEB SITE

- http://www.infoeuropa.ro

- http://www.mie.ro

- http://www.europa.eu.int

- http://www.bojariu.tripod.com

- http://www.coe.fr/index.asp

- http://www.cecidmd.org/

- http://domino.kappa.ro/mae/politica.nsf/Organizatii

- http://www.netsoft.ro/mcane/cer.htm

- http://www.ael2001.md/document1.htm

- http://www.senat.ro/ROMANA/dep_pol_ext

- http://www.dcbuc.at/humrgh.htm

- http://europe.org.ro

- http://www.romhome.org/consiliul_europei/

- http://flux.press.md

- http://www.cotidianul.ro

- http://domino.kappa.ro/mae/home.nsf/Toate/osce/$File/osce1.htm

- http://www.osce.org/publications

- http://www.rroma.ro/romanian/gov_whitepaper.htm

- http://www.mapn.ro/politicaaparare/romania.htm

- http://www.ici.ro/romania/news

- http://www.presidency.ro

- http://www.oscebih.org/

- http://www.ziua.ro/archive/2001/05/09/docs/eveniment.php3

- http://domino.kappa.ro/mae/presa.nsf

- http://www.etuc.org/FUNDRIGHTS/FR/RESOURCE/BillfinRUM.cfm

- http://euroinfo.cdimm.org/Nisa.html

- http://www.kappa.ro/news/palco

- http://www.edu.ro

- http://www.senat.ro

- http://www.romanialibera.com

- http://www.fundamental.rights

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Drepturile omului in Europa si Uniunea Europeana
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 111
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Drepturile omului in Europa si Uniunea Europeana

Drepturile omului in Europa si Uniunea Europeana

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker